Тест-контроль. Фізика 11 клас. Зошит для самостійних та контрольних робіт + Лабораторні роботи

Скачати файл
(2 бал, середній: 2,50 із 5)
Завантаження...

Зошит може використовуватися школярами для самостійної підготовки до роботи з тестовими завданнями, самоперевірки своїх знань та вмінь. Пропоновані тести, лабораторні роботи та фізичний практикум розраховані на учнів загальноосвітніх навчальних закладів та вчителів фізики.

Автор: Л.І. Вялих, Т.В. Чертіщева
Видавництво: Весна
Рік видання: 2011
Кількість сторінок: 89
Формат файлу: .pdf
Розмір файлу: 21.1  mb

ЗМІСТ
ПЕРЕДМОВА……………………………………………………………………….З
Структура тестових завдань самостійних робіт……………………………………………З
Структура тестових завдань контрольних робіт……………………………………………4
САМОСТІЙНА РОБОТА № 1. Електричне поле. Напруженість електричного поля……………………..5
САМОСТІЙНА РОБОТА № 2. Робота з переміщення заряду в однорідному електростатичному полі.
Потенціал електричного поля………………………………………………………..7
САМОСТІЙНА РОБОТА № 3. Електроємність. Енергія електричного поля…………………………..9
КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1. Електричне поле ……………………………………………..11
САМОСТІЙНА РОБОТА № 4. Електричний струм. Електричне коло. Джерела і споживачі електричного струму. Електрорушійна сила. Закон Ома для повного кола……….15
САМОСТІЙНА РОБОТА № 5. Електричні кола з послідовним та паралельним з’єднанням……………..17
САМОСТІЙНА РОБОТА № 6. Робота та потужність електричного струму…………………………..19
САМОСТІЙНА РОБОТА № 7. Електричний струм у різних середовищах……………………………21
КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2. Електричний струм……………………………………………23
САМОСТІЙНА РОБОТА № 8. Електрична та магнітна взаємодія. Індукція магнітного поля……………..27
САМОСТІЙНА РОБОТА № 9. Дія магнітного поля на провідник зі струмом. Сила Ампера. Силіа Лоренца……… 29
САМОСТІЙНА РОБОТА № 10. Електромагнітна індукція. Закон електромагнітної індукції. Індуктивність. Енергія магнітного поля………………………………………………..31
САМОСТІЙНА РОБОТА №11. Змінний електричний струм. Генератор змінного струму.
Діючі значення напруги і сили струму ……………………..-………………………….33
САМОСТІЙНА РОБОТА № 12. Трансформатор. Передача електроенергії на відстань…………………..35
КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 3. Електромагнітне поле………………………………………….37
САМОСТІЙНА РОБОТА № 13. Коливальний контур. Гармонічні електромагнітні коливання……………41
САМОСТІЙНА РОБОТА № 14. Гармонічні електромагнітні коливання. Рівняння електромагнітних гармонічних коливань………………………….43
САМОСТІЙНА РОБОТА № 15. Електромагнітні хвилі. Шкала електромагнітних хвиль……………….. 45
САМОСТІЙНА РОБОТА № 16. Електромагнітні хвилі в природі й техніці. Радіохвилі…………………47
КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 4. Електромагнітні коливання та хвилі……………………………….49
САМОСТІЙНА РОБОТА М» 17. Розвиток поглядів на теорію світла. Прямолінійність поширення світла………53
САМОСТІЙНА РОБОТА № 18. Відбивання світла. Побудова зображень у плоских дзеркалах……………..55
САМОСТІЙНА РОБОТА № 19. Закони заломлення світла. Показник заломлення…………………….57
САМОСТІЙНА РОБОТА № 20. Сферичні лінзи. Формула тонкої лінзи……………………………..59
САМОСТІЙНА РОБОТА № 21. Дисперсія. Інтерференція, дифракція та поляризація світла……………..61
САМОСТІЙНА РОБОТА № 22. Квантові постулати М. Планка. Фотони. Тиск світла. Хімічна дія світла…….63
САМОСТІЙНА РОБОТА № 23. Фотоефект. Рівняння фотоефекту……………………………….. .65
КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 5. Хвильова та квантова оптика…………………………………….67
САМОСТІЙНА РОБОТА № 24. Будова атома. Ядерна модель атома. Квантові постулати Бора……………71
САМОСТІЙНА РОБОТА № 25. Випромінювання та спектри. Спектральний аналіз ……………………73
САМОСТІЙНА РОБОТА № 26. Методи реєстрації заряджених частинок. Атомне ядро. Ядерні сили……….75
САМОСТІЙНА РОБОТА № 27. Фізичні основи ядерної енергетики. Дефект маси. Енергія зв’язку…………77
САМОСТІЙНА РОБОТА № 28. Ядерні реакції. Поділ ядер урану. Ланцюгова реакція. Термоядерні реакції……79
САМОСТІЙНА РОБОТА № 29. Радіоактивність. Період піврозпаду. Закон радіоактивного розпаду……….. 81
КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 6. Квантова фізика. Атом і атомне ядро

Схожі записи:

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *