Алгебра. Геометрія 8 клас. Тестовий контроль знань

Скачати файл
(2 бал, середній: 3,00 із 5)
Завантаження...

Посібник являє собою збірник самостійних і контрольних робіт з алгебри і геометрії для 8 класу. Видання призначено для учнів 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів і вчителів математики.
Автор: А.Р. Гальперіна
Видавництво: Ранок
Рік видання: 2011
Кількість сторінок: 140
Формат файлу: .pdf
Розмір файлу: 11.5  mb

Зміст
Алгебра
Тема 1. Раціональні вирази
Самостійна робота № 1. Дроби. Дробові вирази. Раціональні вирази. Допустимі значення змінних 1
Самостійна робота № 2. Основна властивість дробу. Додавання та віднімання дробів з однаковими знаменниками 3
Самостійна робота № 3. Додавання та віднімання дробів із різними знаменниками 5
Контрольна робота № 1. Дробові вирази. Додавання та віднімання дробових виразів 7
Самостійна робота № 4. Множення та ділення дробів. Піднесення дробу до степеня 11
Самостійна робота № 5. Тотожні перетворення раціональних виразів 13
Контрольна робота № 2. Множення та ділення дробових виразів. Тотожні перетворення раціональних виразів 15
Самостійна робота № 6. Раціональні рівняння. Рівносильні рівняння. Розв’язування раціональних рівнянь 19
Самостійна робота № 7. Степінь з цілим показником 21
Самостійна робота № 8. Перетворення виразів, що містять степені з цілим показником 23
Самостійна робота № 9. Стандартний вигляд числа .. 25
Самостійна робота № 10. Функція ykx=, її графік і властивості 27
Контрольна робота № 3. Раціональні рівняння. Степінь з цілим показником. Стандартний вигляд числа. Функція ykx= 29
Тема 2. Квадратні корені. Дійсні числа
Самостійна робота № 11. Функція y = x2 та її графік. Квадратний корінь. Арифметичний квадратний корінь. Рівняння x2 = a 33
Самостійна робота № 12. Раціональні числа. Ірраціональні числа.
Дійсні числа. Числові множини 35
Самостійна робота № 13. Арифметичний квадратний корінь з добутку, дробу і степеня. Добуток і частка квадратних коренів 37
Самостійна робота № 14. Тотожність a2 = a 39
Самостійна робота № 15. Тотожні перетворення виразів, що містять квадратні корені 41
Самостійна робота № 16. Функція y = x , її графік і властивості 43
Контрольна робота № 4. Квадратні корені. Дійсні числа 45
Тема 3. Квадратні рівняння
Самостійна робота № 17. Квадратні рівняння. Неповні квадратні рівняння, їх розв’язування 49
Самостійна робота № 18. Формула коренів квадратного рівняння 51
Самостійна робота № 19. Теорема Вієта 53
Контрольна робота № 5. Повні та неповні квадратні рівняння. Формула коренів квадратного рівняння. Теорема Вієта 55
Самостійна робота № 20. Квадратний тричлен, його корені. Розкладання квадратного тричлена на лінійні множники 59
Самостійна робота № 21. Розв’язування рівнянь, які зводяться до квадратних 61
Самостійна робота № 22. Розв’язування задач за допомогою квадратних рівнянь та рівнянь, які зводяться до квадратних 63
Контрольна робота № 6. Квадратний тричлен. Рівняння, які зводяться до квадратних. Розв’язування задач 65
Тема 4. Повторення й систематизація навчального матеріалу
Самостійна робота № 23. Повторення й систематизація навчального матеріалу 69
Контрольна робота № 7. Повторення й систематизація навчального матеріалу 71
Геометрiя
Тема 1. Чотирикутники
Самостійна робота № 1. Чотирикутник, його елементи. Паралелограм та його властивості 75
Самостійна робота № 2. Ознаки паралелограма 77
Самостійна робота № 3. Прямокутник, ромб, квадрат та їхні властивості 79
Самостійна робота № 4. Трапеція 81
Контрольна робота № 1. Чотирикутник. Паралелограм. Прямокутник. Ромб. Квадрат. Трапеція 83
Самостійна робота № 5. Вписані та описані чотирикутники. Вписані та центральні кути 87
Самостійна робота № 6. Теорема Фалеса. Середня лінія трикутника, її властивості 89
Самостійна робота № 7. Середня лінія трапеції, її властивості 91
Контрольна робота № 2. Вписані та описані чотирикутники. Вписані та центральні кути. Теорема Фалеса. Середні лінії трикутника й трапеції 93
Тема 2. Подібність трикутників
Самостійна робота № 8. Узагальнена теорема Фалеса. Подібні трикутники. Перша ознака подібності трикутників 97
Самостійна робота № 9. Друга й третя ознаки подібності трикутників. Подібність прямокутних трикутників 99
Самостійна робота № 10. Застосування подібності трикутників: середні пропорційні відрізки в прямокутному трикутнику; властивість бісектриси трикутника 101
Контрольна робота № 3. Подібність трикутників 103
Тема 3. Многокутники. Площі многокутників
Самостійна робота № 11. Многокутник. Опуклі й неопуклі многокутники. Сума кутів опуклого многокутника. Вписані й описані многокутники 107
Самостійна робота № 12. Основні властивості площ. Площа прямокутника й паралелограма 109
Самостійна робота № 13. Площа трикутника й трапеції 111
Контрольна робота № 4. Многокутники. Площі многокутників 113
Тема 4. Розв’язування прямокутних трикутників
Самостійна робота № 14. Теорема Піфагора 117
Самостійна робота № 15. Перпендикуляр і похила, їх властивості 119
Самостійна робота № 16. Синус, косинус і тангенс гострого кута прямокутного трикутника. Значення синуса, косинуса і тангенса деяких кутів 121
Самостійна робота № 17. Співвідношення між сторонами і кутами прямокутного трикутника 123
Самостійна робота № 18. Розв’язування прямокутних трикутників. Прикладні задачі 125
Контрольна робота № 5. Розв’язування прямокутних трикутників 127
Тема 5. Повторення і систематизація навчального матеріалу
Контрольна робота № 6. Повторення і систематизація навчального матеріалу

Схожі записи:

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *