Рідна мова 2 клас. розробки уроків (за підручником М.А. Білецької, М.С. Вашуленко)

Скачати файл
(немає оцінок)
Завантаження...

Конспекти уроків української мови в другому класі, до підручника М. А. Білецької, М. С. Вашуленка. Нова програма

Автор: С.В. Моісеєнко, І.П. Агаркова
Видавництво: Ранок
Рік видання:
 2010
Кількість сторінок: 338
Формат файлу: .pdf
Розмір файлу: 6.4 mb

Зміст

I СЕМЕСТР
ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО В 1 КЛАСІ

Передмова
ПЕРШИЙ СЕМЕСТР
Урок № 1 Вступ. Звуки мовлення. Букви. Каліграфічне написання малих букв алфавіту
Урок № 2 Голосні та приголосні звуки. Звуко-буквений аналіз слів. Розповідь «Наші літні канікули»
Урок № 3 Каліграфічне написання великих букв. Повторення алфавіту. Слова, близькі за значенням. Словникові слова ґанок, читання
Урок № 4 Склад. Перенос слів з рядка в рядок 17
Урок № 5 Перенос слів зі збігом приголосних звуків 20
Урок № 6 Перенос слів із буквами й та ь 24
Урок № 7 Слово. Речення. Складання речень зі слів. Вимова й написання слова олень 27
Урок № 8 Роздільне написання слів у реченнях. Складання речень за схемами, запитаннями та малюнками. Вимова й написання слів ведмідь, завдання 31

МОВА І МОВЛЕННЯ. ТЕКСТ
Урок № 9 Уявлення про мову як засіб спілкування між людьми 35
Урок № 10 Поняття про рідну мову. Спорідненість української мови з російською та білоруською 39
Урок № 11 Старі й нові слова в українській мові 42
Урок № 12 Уявлення про усне і писемне мовлення. Культура мовлення 47
Урок № 13 Звертання. Практичне засвоєння різних форм звертання. Побудова діалогу за поданими запитаннями 51
Урок № 14 Сила голосу і швидкість мовлення. Спостереження за особливостями мовлення, пов’язаними з різними умовами спілкування 55
Урок № 15 Слова ввічливості. Ситуативні діалогічні вправи 58
Урок № 16 Поглиблення знань про культуру мовлення. Вправляння в етиці мовленнєвої поведінки. Складання діалогу 61
Урок № 17 Узагальнення знань і вмінь за темою «Мова і мовлення» 64
Урок № 18 Поняття про текст. Розрізнення групи окремих речень і тексту 67
Урок № 19 Добір заголовків до текстів. Вправляння у стислому переказуванні тексту. Усування повторення слів у реченнях. Знайомство зі шкільною бібліотекою 70
Урок № 20 Будова тексту 72
Урок № 21 Закріплення знань про будову тексту. Складання тексту за початком і кінцівкою 76
Урок № 22 Види текстів: розповідь, опис, міркування. Вимова й написання словникового слова заєць 78
Урок № 23 Вправи на розрізнення типів текстів. Засоби зв’язку речень у тексті 81
Урок № 24 Відновлення деформованого тексту. Узагальнення знань і вмінь учнів за темою «Текст» 84

РЕЧЕННЯ
Урок № 25 Поняття про речення. Основні ознаки речення. Вимова й написання слів учитель, вчитель, учителька, вчителька 87
Урок № 26 Поділ тексту на речення. Зв’язок слів у реченні 92
Урок № 27 Розповідні речення. Розділові знаки в кінці розповідних речень. Інтонування розповідних речень. Слова, близькі за значенням 95
Урок № 28 Питальні речення. Розділові знаки в кінці питальних речень. Логічний наголос у питальних реченнях. Складання діалогу. Вимова й написання слова дятел 99
Урок № 29 Інтонаційне виділення в реченнях слів, найважливіших для висловлення думки 104
Урок № 30 Закріплення знань про розповідні та питальні речення. Складання розповіді за малюнком та запитаннями 106
Урок № 31 Спонукальні речення. Розділові знаки в кінці спонукальних речень. Форми спонукання 110
Урок № 32 Закріплення знань про спонукальні речення 114
Урок № 33 Закріплення знань про види речень. Складання усної розповіді за малюнком та поданим планом. Вимова й написання слова листопад 118
Урок № 34 Узагальнення знань про види речень за метою висловлювання 122
Урок № 35 Головні члени речення 125
Урок № 36 Визначення головних членів речення. Другорядні члени речення. Побудова речень за схемами. Написання та вимова слова Батьківщина 128
Урок № 37 Установлення зв’язку слів у реченнях за запитаннями 131
Урок № 38 Зв’язок слів у реченні. Головні члени речення, виділення їх у реченні. Розвиток зв’язного мовлення з теми «Осінь» 134
Урок № 39 Узагальнення знань і вмінь учнів за темою «Речення» 137
Урок № 40 Урок перевірки знань і вмінь учнів 139

СЛОВО
Урок № 41 Слова, які означають назви предметів. Розрізнювання питань хто? що? Вимова й написання слова портфель 140
Урок № 42 Розпізнавання іменників (без вживання терміна) за запитаннями хто? що? 143
Урок № 43 Групування предметів за родовими та видовими ознаками 146
Урок № 44 Уявлення про один предмет і багато предметів. Практичне вживання іменників у формі однини та множини 149
Урок № 45 Змінювання іменників за зразком «Один — багато». Редагування тексту 151
Урок № 46 Закріплення знань про слова, що означають назви предметів. Навчальне аудіювання. 153
Урок № 47 Велика буква в іменах, по батькові та прізвищах людей 156
Урок № 48 Вправи на закріплення написання імен, по батькові, прізвищ. Складання усної розповіді за серією малюнків 159
Урок № 49 Велика буква у кличках тварин 161
Урок № 50 Вправи на закріплення написання кличок тварин 164
Урок № 51 Велика буква у назвах міст, сіл, вулиць, річок 166
Урок № 52 Вправи на закріплення написання географічних назв 168
Урок № 53 Закріплення правил написання іменників із великої букви 171
Урок № 54 Узагальнення знань і вмінь учнів за темою «Слова, що означають назви предметів» 173
Урок № 55 Контрольна робота 176
Урок № 56 Аналіз контрольної роботи. Слова, що називають ознаки предметів. Роль прикметників у мовленні 176
Урок № 57 Зв’язок прикметників з іменниками в реченні. Побудова діалогу. Вимова й написання слова ґудзик 179
Урок № 58 Змінювання прикметників з іменниками за зразком «один — багато» 182
Урок № 59 Закріплення знань про прикметник. Письмовий переказ тексту за малюнком і поданим планом. 185
Урок № 60 Спостереження за роллю прикметників у загадках. Складання загадок. Добір влучних прикметників для характеристики предметів 187
Урок № 61 Прикметники, близькі й протилежні за значенням. Вживання прикметників у переносному значенні. 190

I СЕМЕСТР
СЛОВО (продовження)
Урок № 62 Слова, які називають дії предметів 192
Урок № 63 Роль дієслів (без вживання терміна) у мовленні. Зв’язок дієслів з іменниками в реченні 194
Урок № 64 Змінювання дієслів за числами. Залежність числа дієслова від іменника 197
Урок № 65 Спостереження за роллю дієслів у мовленні 199
Урок № 66 Закріплення знань про дієслова. Складання розповіді за серією малюнків та опорними словами 201
Урок № 67 Дієслова, близькі та протилежні за значенням 203
Урок № 68 Багатозначні дієслова. Складання усного опису зовнішності людини 205
Урок № 69 Складання розповіді за серією малюнків і запитаннями 207
Урок № 70 Узагальнення знань і вмінь учнів за темою «Слова, які називають дії предметів» 209
Урок № 71 Поняття про службові слова, їх роль у реченні 212
Урок № 72 Написання службових слів окремо від інших, уживання службових слів за змістом речення 214
Урок № 73 Вживання службових слів для зв’язку слів у реченні 21
Урок № 74 Корінь слова. Спільнокореневі слова 219
Урок № 75 Визначення кореня у слові шляхом добирання споріднених слів 221
Урок № 76 Вправи на закріплення вміння добирати споріднені слова 223
Урок № 77 Добір спільнокореневих слів, що належать до різних частин мови 225
Урок № 78 Розрізнювання слів, близьких за значенням, і спільнокореневих слів 227
Урок № 79 Перевірка знань та вмінь учнів. Спільнокореневі слова 229
Урок № 80 Систематизація знань учнів 229
Урок № 81 Звуки і букви. Алфавіт 231
Урок № 82 Розташування слів в алфавітному порядку. Робота з орфографічним словником 233
Урок № 83 Голосні звуки. Позначення їх буквами 236
Урок № 84 Позначення голосних звуків буквами я, ю, є, ї (на початку складу). Перенос слів із буквосполученням йо 238
Урок № 85 Наголос. Наголошений склад. Складотворна роль голосних звуків 241
Урок № 86 Наголошені й ненаголошені звуки. Визначення наголосу в словах. 243
Урок № 87 Визначення наголосу в словах. Добір спільнокореневих слів 246
Урок № 88 Зміна значення слова залежно від наголосу 248
Урок № 89 Ненаголошені голосні звуки [е], [и] в корені слова, їх вимова порівняно з наголошеними 250
Урок № 90 Перевірка написання ненаголошеного голосного за допомогою зміни слова та добору спільнокореневих слів 253
Урок № 91 Закріплення знань про перевірку ненаголошених голосних за допомогою зміни слова й добору спільнокореневих слів 255
Урок № 92 Вправи на закріплення знань про правила перевірки ненаголошених звуків [е], [и] у корені слова 257
Урок № 93 Слова з ненаголошеними [е], [и], правопис яких потрібно запам’ятати 260
Урок № 94 Перевірка написаних слів із ненаголошеними звуками [е] та [и] за словником. Складання розповіді за малюнком і запитаннями 262
Урок № 95 Закріплення знань про написання ненаголошених [е], [и] в корені слова 265
Урок № 96 Узагальнення знань учнів про написання ненаголошених [е], [и] в корені слова. Звуко-буквений аналіз слів 267
Урок № 97 Узагальнення знань учнів про голосні звуки 269
Урок № 98 Узагальнення знань учнів 271
Урок № 99 Систематизація знань учнів 271
Урок № 100 Приголосні звуки. Позначення їх буквами на письмі 274
Урок № 101 Звук [ф], позначення його буквою ф 276
Урок № 102 Звуки [дз], [дз’], [дж], позначення їх буквосполученнями дз, дж. Перенос слів із буквосполученнями дз, дж 278
Урок № 103 Правильна вимова звуків [г] і [ґ], позначення їх буквами г та ґ 280
Урок № 104 Буква щ, позначення нею звукосполучення [шч] 282
Урок № 105 Дзвінкі і глухі приголосні звуки 285
Урок № 106 Правильна вимова дзвінких приголосних у кінці слова і складу 287
Урок № 107 Вимова та написання слів з дзвінкими приголосними звуками в кінці слова і складу перед глухими. Усний переказ тексту 289
Урок № 108 Закріплення знань про дзвінкі і глухі приголосні звуки. Складання розповіді за серією малюнків і запитан нями 292
Урок № 109 Тверді та м’які приголосні звуки. Позначення м’якості приголосних буквами і, я, ю, є. Звуко-буквений аналіз слів 294
Урок № 110 Позначення м’якості приголосних знаком м’якшення 296
Урок № 111 Позначення м’якості приголосних знаком м’якшення (ь) перед о. Перенос слів зі знаком м’якшення 299
Урок № 112 Закріплення вміння поділяти для переносу слова зі знаком м’якшення. Звуко-буквений аналіз слів 301
Урок № 113 Закріплення знань про тверді і м’які приголосні звуки. Усний переказ тексту 303
Урок № 114 Подовжені м’які приголосні звуки. Позначення їх на письмі. Навчальний диктант 306
Урок № 115 Перенос слів з подовженими приголосними звуками. Навчальне аудіювання 308
Урок № 116 Звуко-буквений аналіз слів з подовженими приголосними звуками. Складання розповіді за малюнками та запитаннями 310
Урок № 117 Закріплення знань про слова з подовженими приголосними звуками. Складання усної розповіді за малюнком 312
Урок № 118 Апостроф. Вживання апострофа
Урок № 119 Вимова і написання слів з апострофом. Правила переносу слів з апострофом
Урок № 120 Перевірка навчальних досягнень учнів за рік. Контрольне списування
Урок № 121 Повторення вивченого про текст, види текстів
Урок № 122 Перевірка навчальних досягнень учнів за рік. «Контрольний диктант»
Урок № 123 Повторення вивченого про речення, слово. Добір спільнокореневих слів
Урок № 124 Повторення вивченого про види речень за метою висловлювання
Урок № 125 Перевірка навчальних досягнень учнів за рік. Контрольне аудіювання
Урок № 126 Аналіз контрольних робіт
Урок № 127 Повторення вивченого про види речень, частини мови (без називання терміна)
Урок № 128 Повторення вивченого про звуки і букви. Звуко-буквений аналіз слів
Урок № 129 Підсумковий урок за рік

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *