Плани-конспекти уроків рідної мови для 7 класу (1 семестр)

Скачати файл
(немає оцінок)
Завантаження...

Посібник уміщує детальні поурочні плани для навчання української мови семикласників. Плани складено у відповідності до сучасних вимог. До кожного уроку сформульовано навчальну, розвивальну й виховну мету. Кожен урок структуровано відповідно до його мети і завдань. Посібник включає різні типи уроків, які охоплюють усі сторони навчально-виховного процесу – засвоєння знань, формування умінь та навичок, творче застосування їх на практиці, узагальнення і систематизацію здобутих знань, закріплення умінь, а також контроль та їхню корекцію у процесі навчання.

Автори: О.П. Глазова
Рік видання: 2003
Кількість сторінок: 168
Формат файлу: .doc
Розмір файлу: 1.3 mb

У кожному плані розкрито хід роботи, у якому відбито структуру уроку – зафіксовано кожен з його етапів, конкретизовано прийоми роботи, зміст питань і завдань для організації пізнавальної діяльності учнів, зміст навчальних проблем, форми перевірки й корекції, зміст і обсяг домашніх завдань тощо. Структура уроків, зміст і послідовність пропонованих методів і прийомів навчання відповідають рівневі пізнавальної активності та віковим особливостям учнів сьомого класу.

Посібник уміщує детальні плани уроків розвитку зв’язного мовлення. Основним завданням таких уроків є формування необхідних учням текстотворчих умінь на основі засвоєних ними текстологічних знань. Умовно уроки розвитку зв’язного мовлення можна поділити на уроки засвоєння таких мовленнєвозавчих понять, як спілкування, мовлення, ситуація спілкування, текст, монолог і діалог, типи, стилі і жанри мовлення та ін. і уроки формування текстотворчих умінь у процесі роботи над усними й письмовими переказами, творами різних типових значень, стилів та жанрів і т.ін.

Посібник містить тести для тематичного контролю мовних знань і вмінь, тексти для диктантів, ситуативні вправи для створення діалогів, тексти для переказів, тексти для аудіювання та читання мовчки із тестовими завданнями до них для оцінювання навчальних досягнень семикласників за 12-бальною системою.
Кількість поданих у кожному плані уроку вправ, а також обсяг дидактичного матеріалу свідомо збільшено, що дасть можливість учителю вибрати вправи й завдання, тексти і речення, які відповідатимуть рівневі підготовленості й інтересам учнів кожного конкретного класу та умовам роботи в школі.
Поурочні плани складено відповідно до програми для середньої загальноосвітньої школи Рідна мова (В.І.Новосьолова, Л.В.Скуратівський, Г.Т.Шелехова, 2001 р.). Посібник передбачає навчання за підручником Передрій Г.Р., Скуратівський Л.В., Шелехова Г.Т., Остаф Я.І. Рідна мова: підручник для 7 класу, – К.: Освіта, 2001.

Зміст
Вступ. Мова – скарбниця духовності народу
ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО В ПОПЕРЕДНІХ КЛАСАХ
Розділові знаки у вивчених синтаксичних конструкціях
Частини мови. Вивчені групи орфограм
Зв’язне мовлення. Повторення вивченого про текст і стилі мовлення.
Поняття про публіцистичний стиль. Навчальне аудіювання
МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ
Дієприкметник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль
Дієприкметниковий зворот. Відокремлення комами дієприкметникових зворотів (після означуваного іменника)
Відмінювання дієприкметників. Голосні в закінченнях дієприкметників.
Зв’язне мовлення. Усний докладний переказ тексту публіцистичного стилю
Активні й пасивні дієприкметники. Творення активних і пасивних дієприкметників. Правопис голосних і приголосних у суфіксах дієприкметників
Перехід дієприкметників у прикметники
Безособові дієслівні форми на –но, -то
Н у дієприкметниках та нн у прикметниках дієприкметникового походження
Не з дієприкметниками
Тематичне тестування (тема: Дієприкметник). Створення діалогів відповідно до запропонованої ситуації спілкування, пов’язаної з характеристикою людей (із вживанням дієприкметників
Зв’язне мовлення. Письмовий стислий переказ тексту
Зв’язне мовлення. Ділові папери. Розписка. Аналіз письмового переказу
Зв’язне мовлення. Особливості будови опису зовнішності людини. Усний вибірковий переказ тексту розповідного характеру з елементами
опису зовнішності людини
Дієприслівник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Дієприслівниковий зворот. Літера и в суфіксах дієприслівників
Дієприслівниковий зворот. Коми при дієприслівниковому звороті й одиничному дієприслівникові
Дієприслівники доконаного і недоконаного виду, їхнє творення
Зв’язне мовлення. Письмовий докладний переказ тексту розповідного характеру з елементами опису зовнішності людини
Не з дієприслівниками
Зв’язне мовлення. Аналіз письмового переказу
Тематичне тестування (тема: Дієприслівник). Різновиди читання (ознайомлювальне, вивчальне, вибіркове). Навчальне читання мовчки
Зв’язне мовлення. Письмовий твір-опис зовнішності людини
(за власними спостереженнями)
Зв’язне мовлення. Аналіз письмового твору
Прислівник:загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль
Ступені порівняння прислівників
Зв’язне мовлення. Особливості будови розповіді про процес праці
Усний вибірковий переказ тексту, що містить розповідь про процес праці
Способи творення прислівників
Букви н та нн у прислівниках
Зв’язне мовлення. Письмовий докладний переказ тексту, що містить розповідь про процес праці
Не, ні з прислівниками
И та і в кінці прислівників
Дефіс у прислівниках
Зв’язне мовлення. Аналіз письмового переказу. Контрольне читання мовчки
Написання прислівників разом і окремо. Тематичне тестування (тема: Прислівник, правопис прислівників)
Контрольний диктант. Контрольне аудіювання

Переглянути онлайн:

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *