Підручник Українська мова 7 клас (О. П. Глазова). Нова програма (2015)

Скачати файл
(немає оцінок)
Завантаження...

Завдання підручника «Українська мова» для 7 класу, що є концептуальною складовою серії компетентнісно орієнтованих підручників цього автора, — це розвиток особистості учня, формування в нього мовленнєвої культури, комунікативної компетентності, гуманістичного світогляду, національної свідомості, високої моралі, активної громадянської позиції, естетичних смаків і ціннісних орієнтацій. В основу концепції підручника покладено формування мовної особистості учня в контексті розвитку навичок XXI століття відповідно до вимог Державного стандарту та чинних програм.

Автор: О. П. Глазова
Рік видання: 2015
Кількість сторінок: 264
Формат файлу: .pdf
Розмір файлу: 57.7 mb

Зміст
ВСТУП
Літературна норма української мови

ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО

§1. Розділові знаки в реченнях………………………………17
§ 2. Частини мови………………………………………….36
§ 3. Вивчені групи орфограм ………………………………..39

МОРФОЛОГІЯ, ОРФОГРАФІЯ. САМОСТІЙНІ ЧАСТИНИ МОВИ

§ 4. Дієслово: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль………………………………………..42
§ 5. Неозначена форма дієслова (інфінітив)…………………….47
Особові форми дієслова…………………………………..50
§ 6. Не з дієсловами………………………………………..58
§ 7. Доконаний і недоконаний види дієслова……………………62
§ 8. Дієслова перехідні та неперехідні……………………….65
§ 9. Часи дієслова……………………………………….. 69
§ 10. Теперішній час. Зміни дієслів теперішнього часу……………72
§ 11. Минулий час. Зміни дієслів минулого часу…………………..77
§ 12. Майбутній час. Зміни дієслів майбутнього часу…………….84
§ 13. Способи дієслів (дійсний, умовний, наказовий)……………..92
§ 14. Творення дієслів умовного способу………………………..94
§ 15. Творення дієслів наказового способу……………………….97
§ 16. Безособові дієслова…………………………………….103
§ 17. Способи творення дієслів………………………………..107
§ 18. Дієприкметник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль……112
§19. Дієприкметниковий зворот………………………………..116
§20. Відмінювання дієприкметників…………………………….123
§ 21. Активні і пасивні дієприкметники, їх творення…………………………………………. 126
§22. Безособові дієслівні форми на-но,-то……………………. 135
§23. Перехід дієприкметників у прикметники та іменники …………139
§ 24. Правопис н у дієприкметниках та нн у прикметниках дієприкметникового походження……………………………142
§25. Не з дієприкметниками………………………………… 145
§ 26. Дієприслівник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль……..149
§ 27. Дієприслівниковий зворот………………………………….152
§ 28. Коми при одиночному дієприслівнику……………………. 157
§ 29. Творення дієприслівників недоконаного і доконаного виду………158
§30. Не з дієприслівниками……………………………………167
§ 31. Прислівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль…………………………………….. 170
§32. Способи творення прислівників…………………………….176
§33. Ступені порівняння прислівників…………………………..181
§34. Правопис прислівників……………………………………190
Написання прислівників через дефіс і разом………………..190
Написання прислівникових сполук………………………….194
Літери и та і в кінці прислівників…………………………195
Літери н та нн у прислівниках……………………………..201
Не і ні з прислівниками……………………………….. 203

МОРФОЛОГІЯ, ОРФОГРАФІЯ. СЛУЖБОВІ ЧАСТИНИ МОВИ

§ 35. Прийменник як службова частина мови………………………208
Види прийменників за будовою………………………….. 212
§ 36. Сполучник як службова частина мови……………………….220
Правопис сполучників. Розрізнення сполучників і однозвучних слів. . . 228
§ 37. Частка як службова частина мови………………………….232
Правопис часток………………………………………. 237
§ 38. Правопис не і ні з різними частинами мови…………………239
§ 39. Вигук як особлива частина мови…………………………..245

РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ

Повторення й поглиблення вивченого про текст, його структурні особливості ……………………………. 12
Повторення вивченого про типи та стилі мовлення. Усний вибірковий переказ тексту наукового стилю…………….31
Особливості будови розповідного тексту про виконання певних дій. 54
Усний твір-розповідь про виконання дій на основі власних спостережень……………………………67
Письмовий стислий переказ розповідного тексту про виконання певних дій (у художньому стилі)……………….81
Анотація……………………………………………. 89
Письмовий твір розповідного характеру про виконання автором улюбленої справи (в художньому стилі)…………………….100
Ділові папери. Розписка…………………………………110
Поняття про публіцистичний стиль. Усний докладний переказ тексту публіцистичного стилю…………………………………..120
Письмовий докладний переказ тексту-роздуму дискусійного характеру в публіцистичному стилі…………….133
Особливості будови опису зовнішності людини……………….162
Усний докладний переказ розповідного тексту художнього стилю з елементами опису зовнішності людини……………………166
Письмовий твір-опис зовнішності людини за картиною в художньому стилі……………………………………..186
Портретний нарис у публіцистичному стилі………………….198
Письмовий твір-оповідання за поданим сюжетом………………218
Складання і розігрування діалогів……………25,52, 106, 115, 138,184

УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО ПРОТЯГОМ РОКУ

Частини мови, їх правопис і використання в мовленні………..251

ДОВІДКОВЕ БЮРО

Тлумачний словничок…………………………………….256
Словничок термінів…………………………………… 260
Словничок назв почуттів…………………………………261
Фразеологічний словничок………………………………..267
Види помилок у письмовій роботі………………………….271

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *