Підручник Українська мова 4 клас (М.Д. Захарійчук). Нова програма (2015)

Скачати файл
(немає оцінок)
Завантаження...

Автор: М.Д. Захарійчук, А.І. Мовчун
Рік видання: 2015
Кількість сторінок: 191
Формат файлу: .pdf
Розмір файлу: 10.3 mb
Зміст
МОВА І МОВЛЕННЯ
Мова — жива скарбниця історії народу
Розвиток мови. Старі та нові слова
Культура мовлення та спілкування

ТЕКСТ
Тема, основна думка, заголовок тексту
Тема, основна думка в текстах — розповідях, описах, міркуваннях
Засоби зв’язку речень у тексті
Поділ тексту на частини. План тексту
Урок розвитку писемного мовлення
Складання запитань І відповідей на задану тему
Текст-міркування: твердження, докази, висновки
Художній І науково-популярний тексти-описи
Замітка в газету

РЕЧЕННЯ
Речення за метою висловлювання та інтонацією. Повторення вивченого
Головні та другорядні члени речення
Урок розвитку писемного мовлення
Складання тексту-опису за змістом малюнка
Зв’язок слів у реченні
Поширення речень словами та словосполученнями. Однорідні члени речення
Головні та другорядні однорідні члени речення
Однорідні члени речення. Інтонації перелічування та протиставлення (кома, сполучники)
Складання речень з однорідними членами

СЛОВО. ЗНАЧЕННЯ СЛОВА
Повторення й узагальнення вивченого про слово
Урок розвитку писемного мовлення
Робота здеформованим текстом: переставляння частин тексту, додавання кінця
Будова слова. Слільнокореневі слова. Форми слова
Частини мови. Узагальнення й повторення вивченого

ІМЕННИК
Іменник як частина мови. Повторення вивченого
Імекники-синоніми, іменники-антоніми, багатозначність іменників
Рід іменників
Змінювання іменників за числами
Відмінювання Іменників за відмінками
Початкова форма іменників
Урок розвитку писемного мовлення
Робота з деформованим текстом (заміна недоречно повторюваних слів)
Закінчення іменників жіночого роду на -а, -я в родовому відмінку однини
Закінчення іменників жіночого роду на -а, -я в орудному відмінку однини
Змінювання іменників чоловічого роду без закінчень в орудному відмінку однини
Закінчення іменників чоловічого роду на -ар, -яр у родовому й орудному відмінках однини
Відмінювання іменників чоловічого роду — назв істот у давальному та місцевому відмінках однини
Урок розвитку писемного мовлення
Вибірковий переказ тексту з елементами опису
Зміна приголосних [г], [к], |х] на [з’], |ц], [с’] перед закінченням -і в іменниках різного роду
Чергування кореневих звуків |о], [е] з [і] в іменниках жіночого та чоловічого роду з основою на приголосний
Відмінювання іменників у множині

ПРИКМЕТНИК
Прикметник як частина мови. Роль прикметників у мовленні
Урок розвитку писемного мовлення
Складання письмового висловлювання за прочитаним твором .
Прикметники-антоніми, прикметники-синоніми. Уживання прикметників у прямому та переносному значеннях
Уживання прикметників у художніх і науково-популярних текстах
Змінювання прикметників за родами й числами в сполученні з іменниками
Відмінювання прикметників у сполученні з іменниками в однині та множині. Відмінкові закінчення прикметників з основою на твердий приголосний
Відмінювання прикметників з основою на м’який приголосний в однині та множині
Визначення відмінків прикметників за відмінками іменників
Урок розвитку писемного мовлення Детальний переказ тексту за колективно складеним планом
Уживання знака м’якшення перед закінченням прикметників у родовому, давальному, орудному та місцевому відмінках однини
Вимова та написання закінчення -ій у прикметниках жіночого роду в давальному і місцевому відмінках
Вимова й написання найуживаніших прикметників на -ський, -цький, -зький-
Відмінювання прикметників у множині
Урок розвитку писемного мовлення
Складання запрошення
Побудова сполучень слів і речень із прикметниками, уведення їх у текст
Урок розвитку писемного мовлення
Детальний переказ тексту за колективно складеним планом .

ЧИСЛІВНИК
Числівник як частина мови
Вимова та правопис найуживаніших у мовленні числівників.
Відмінкові форми окремих числівників
Словесні формули на означення часу протягом доби

ЗАЙМЕННИК
Займенник як частина мови. Роль у тексті
Урок розвитку писемного мовлення
Детальний переказ тексту з елементами міркування
Особові займенники
Відмінювання особових займенників 1-ї та 2-ї особи однини й множини
Відмінювання особових займенників 3-ї особи однини й множини
Уживання займенників із прийменниками
Складання й записування зв’язаних між собою речень, які описують зміст малюнка

ДІЄСЛОВО
Дієслово як частина мови. Повторення вивченого
Дієслова-синоніми, дієслова-антоніми
Багатозначні дієслова
Пряме й переносне значення дієслів
Побудова речень з однорідними присудками
Урок розвитку писемного мовлення
Складання письмового висловлювання типу розповіді про ситуацію з життя класу
Неозначена форма дієслова
Часи дієслова. Змінювання дієслів за часами й числами. Минулий час. Змінювання дієслів минулого часу за родами (в однині) й числами
Теперішній час. Змінювання дієслів теперішнього часу за особами й числами
Урок розвитку писемного мовлення
Детальний переказ тексту (за колективно складеним планом і поданою кінцівкою)
Майбутній час. Змінювання дієслів майбутнього часу за особами й числами
Побудова речень Із дієсловами теперішнього й майбутнього часу.
Урок розвитку писемного мовлення Складання тексту-опису за колективно складеним планом з опорою на допоміжні матеріали
Дієслова на -ся

ПРИСЛІВНИК
Прислівник як частина мови
Урок розвитку писемного мовлення
Удосконалення написаного тексту
Зв’язок прислівників із дієсловами
Прислівники, близькі й протилежні за значенням
Поширення речень прислівниками
Побудова речень з однорідними членами, вираженими прислівниками
Урок розвитку писемного мовлення
Привітання до Дня матері
Спостереження за роллю прислівників у тексті. Вибір прислівників (Із поданих), що відповідають меті й типу висловлювання

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО
Що ми знаємо про текст, речення, слово
Що ми знаємо про іменник і прикметник
Що ми знаємо про займенник і числівник
Що ми знаємо про дієслово та прислівник
Урок розвитку писемного мовлення
Складання письмового висловлювання типу розповіді з елементами опису

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *