Підручник Інформатика 7 клас (Н. В. Морзе, О. В. Барна, В. П. Вембер, О. Г. Кузьмінська). Нова програма (2015)

Скачати файл
(немає оцінок)
Loading...

Автор: Н. В. Морзе, О. В. Барна, В. П. Вембер, О. Г. Кузьмінська
Видавництво: Освіта
Рік видання: 2015
Кількість сторінок: 224
Формат файлу: .pdf
Розмір файлу: 17.5 mb

Зміст
РОЗДІЛ 1. Електронне листування
1. Поштова служба Інтернету . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Що таке електронна пошта? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Як створюється адреса електронної пошти? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Як зареєструвати електронну скриньку на поштовому сервері?. . . . . . . . .
2. Надсилання та отримання електронних листів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Як працювати з електронною скринькою? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Як створити та надіслати електронного листа? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Які дії можна виконувати з отриманими листами? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Етикет електронного листування . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Як користуватися адресною книгою та створювати
списки розсилання? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Що передбачає етикет електронного листування? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Яких правил слід дотримуватися для безпечного
електронного листування? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Як можна впорядковувати листи в електронній скриньці? . . . . . . . . . . . . . .
4. Практична робота №1. Електронне листування . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Розв’язуємо задачі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
РОЗДІЛ 2. Моделювання
6. Поняття моделі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Що таке предметна галузь? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Чому люди користуються моделями та створюють їх? . . . . . . . . . . . . . . . . .
Яку модель називають інформаційною? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Як можна класифікувати моделі? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. Етапи створення інформаційної моделі
З яких етапів складається процес створення інформаційної моделі? . . . .
Для чого використовується комп’ютерне моделювання? . . . . . . . . . . . . . .
Як створювати інформаційні моделі в різних програмних
середовищах? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8. Практична робота 2. Створення інформаційних моделей
у різних програмних середовищах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9. Карти знань . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Що таке карти знань? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Для чого можна використовувати карти знань? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Яких правил слід дотримуватися під час створення карт знань? . . . . . . . .
Як створювати карти знань? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10. Практична робота 3. Структурування та класифікація
відомостей з використанням карт знань . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11. Розв’язуємо задачі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
РОЗДІЛ 3. Алгоритми з повторенням та розгалуженням
12. Висловлювання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Як створюють алгоритми? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Що називають висловлюванням? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Якими бувають висловлювання? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Що таке умовне висловлювання? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13. Алгоритми із повтореннями . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Для чого в алгоритмах використовують структуру повторення? . . . . . . . . .
Як можна розрізняти повторення? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Як створити циклічний алгоритм визначення кількості повторень
у середовищі Скретч? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Як реалізувати цикл із невідомою кількістю повторень у середовищі
Скретч? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14. Практична робота 4. Складання та виконання алгоритмів
з повторенням . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15. Алгоритми з розгалуженням . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Коли використовують алгоритми з розгалуженням? . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Як описуються умови в алгоритмах із розгалуженням у середовищі
Скретч? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Як у середовищі Скретч описати алгоритми з повним і неповним розга-
луженням? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16. Складаємо алгоритми з розгалуженням у середовищі Скретч . . . . .
Коли при складанні алгоритмів у середовищі Скретч
використовують числові величини? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Як у середовищі Скретч задати випадкову величину? . . . . . . . . . . . . . . . . .
Як у середовищі Скретч пов’язати дії різних об’єктів? . . . . . . . . . . . . . . . . .
17. Практична робота 5. Складання та виконання алгоритмів
із розгалуженням . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18. Складні алгоритми та їх реалізація в середовищі Скретч . . . . . . . . . .
Як створювати проекти, що реалізовують складні алгоритми? . . . . . . . . . .
Як описати алгоритми із вкладеними розгалуженнями? . . . . . . . . . . . . . . .
Як описати алгоритми із вкладеними циклами? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19. Розв’язуємо задачі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20. Практична робота 6. Складання та виконання алгоритмів
із повторенням та розгалуженням у середовищі Скретч . . . . . . . . . . .
РОЗДІЛ 4. Табличний процесор
21. Електронні таблиці та їх об’єкти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Які програми використовують для опрацювання електронних
таблиць? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
З якими основними об’єктами можна працювати в середовищі
табличного процесора? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Як переміщуватись по електронній таблиці? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Як змінити вміст клітинки? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22. Редагування даних в електронних таблицях . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Як створити комп’ютерну модель таблиці? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Як виділяти діапазон клітинок? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Як застосовувати засіб автозаповнення для введення даних? . . . . . . . . . .
Як копіювати і переміщувати клітинки та діапазони клітинок? . . . . . . . . . . .
23. Формати даних та форматування таблиць . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Як встановити формати подання даних у клітинках? . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Як змінити форматування таблиці? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Як відобразити вміст клітинки повністю на екрані? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24. Практична робота 7. Уведення, редагування
та форматування даних у середовищі табличного процесора . . . . . .
25. Діаграми . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Як наочно подати числові дані за допомогою діаграм? . . . . . . . . . . . . . . . .
З яких об’єктів складається діаграма? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Як створити діаграму в середовищі табличного процесора? . . . . . . . . . . .
Як налаштувати властивості об’єктів діаграми? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26. Практична робота 8. Створення діаграм.
Аналіз даних, поданих на діаграмі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27. Обчислення в електронних таблицях . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Як виконувати обчислення з числовими даними
електронної таблиці? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Як здійснювати обчислення за допомогою вбудованих функцій? . . . . . . . .
Що відбувається при копіюванні формул? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Які помилки можуть виникати при використанні формул? . . . . . . . . . . . . . .
28. Практична робота 9. Виконання обчислень за даними . . . . . . . . . . . . .
електронної таблиці. Використання вбудованих функцій . . . . . . . . . .
29. Розв’язуємо задачі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30. Працюємо в проекті

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *