Підручник Фізика 7 клас (В. Д. Сиротюк). Нова програма (2015)

Скачати файл
(немає оцінок)
Завантаження...

Матеріал підручника скомпоновано згідно з чинною програмою в чотири розділи. Пояснення навчального матеріалу супроводжується спостереженнями, дослідами та завданнями практичного спрямування, а завершується запитаннями для самоперевірки. У підручнику є фізичні задачі різних рівнів складності, завдання творчого характеру та практичного спрямування, тестові завдання. Рубрики «Для допитливих» та «Це цікаво знати» сприяють підвищенню інтересу учнів до предмета, розраховані для тих, хто не зупиняється на досягнутому. Словничок фізичних термінів допоможе зорієнтуватися у формулюванні фізичних явищ та величин. Підручник містить дванадцять лабораторних робіт, передбачених програмою.

Архів містить повну версію підручника.

Автор: В. Д. Сиротюк
Рік видання: 2015
Кількість сторінок: 239
Формат файлу: .pdf
Розмір файлу: 10.8 mb

Зміст
Юні друзі! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Вступ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Роздiл 1. ФізиКА ЯК ПРиРоДничА нАуКА.
МЕТоДи нАуКоВоГо ПізнАннЯ
§ 1. Що вивчає фізика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
§ 2. Спостереження. Досліди. Науковий експеримент. Теорія . . . . . . . . . . . . . . . . 8
§ 3. Фізичні явища, процеси і тіла . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
§ 4. Фізичні величини. Вимірювання. Засоби вимірювання . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Лабораторна робота № 1. Ознайомлення з вимірювальними приладами.
Визначення ціни поділки шкали приладу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
§ 5. Похибки та оцінювання точності вимірювань. Міжнародна система одиниць
фізичних величин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Лабораторна робота № 2. Вимірювання об’єму твердих тіл, рідин i сипких
матеріалів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Лабораторна робота № 3. Вимірювання розмірів малих тіл різними
способами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
§ 6. Розвиток вчення про будову речовини . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
§ 7. Будова речовини . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
§ 8. Молекули . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
§ 9. Атоми. Ядерна модель атома. Йони . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
§ 10. Рух і взаємодія молекул . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
§ 11. Основні положення атомно-молекулярного вчення про будову
речовини . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
§ 12. Видатні вчені-фізики. Внесок українських учених у розвиток
і становлення фізики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
§ 13. Фізика в побуті, техніці, виробництві . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Задачі та вправи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Перевірте свої знання. Контрольні запитання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Що я знаю і вмію робити . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Тестові завдання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Роздiл 2. МЕхАнічний Рух
§ 14. Механічний рух. Відносність руху . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
§ 15. Тіло відліку. Система відліку. Матеріальна точка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
§ 16. Траєкторія. Шлях. Переміщення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
§ 17. Рівномірний прямолінійний рух. Швидкість рівномірного
прямолінійного руху . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
§ 18. Рівняння руху. Графіки рівномірного прямолінійного руху . . . . . . . . . . . . . . 57
§ 19. Нерівномірний прямолінійний рух. Середня швидкість нерівномірного
руху . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Задачі та вправи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
§ 20. Рівномірний рух матеріальної точки по колу. Період обертання. Швидкість
матеріальної точки під час руху по колу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Лабораторна робота № 4. Визначення періоду обертання та швидкості руху тіла по колу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
§ 21. Коливальний рух. Амплітуда коливань. Період коливань. Маятники . . . . . . 69
Лабораторна робота № 5. Дослідження коливань нитяного маятника . . . . . . . . 73
Задачі та вправи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Перевірте свої знання. Контрольні запитання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Що я знаю і вмію робити . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Тестові завдання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Роздiл 3. ВзАєМоДіЯ Тіл. СилА
§ 22. Взаємодія тіл. Явище інерції . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
§ 23. Інертність тіла. Маса тіла . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Лабораторна робота № 6. Вимірювання маси тіл методом зважування . . . . . . . 87
§ 24. Густина речовини . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Лабораторна робота № 7. Визначення густини твердих тіл і рідин . . . . . . . . . . 90
Задачі та вправи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
§ 25. Сила . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
§ 26. Сила тяжіння . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
§ 27. Сила пружності. Закон Гука. Вага тіла. Невагомість . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
§ 28. Динамометри. Вимірювання сил . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Лабораторна робота № 8. Дослідження пружних властивостей тіл . . . . . . . . . . 103
Задачі та вправи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
§ 29. Тертя. Сили тертя. Коефіцієнт тертя ковзання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Лабораторна робота № 9. Визначення коефіцієнта тертя ковзання . . . . . . . . . . 110
§ 30. Додавання сил. Рівнодійна сил . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Задачі та вправи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
§ 31. Тиск твердих тіл на поверхню. Сила тиску . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Задачі та вправи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
§ 32. Тиск рідин і газів. Закон Паскаля . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
§ 33. Гідравлічні машини . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Задачі та вправи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
§ 34. Сполучені посудини . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
§ 35. Атмосферний тиск. Барометри . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
§ 36. Манометри . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
§ 37. Рідинні насоси . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Задачі та вправи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
§ 38. Виштовхувальна сила. Закон Архімеда . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
§ 39. Умови плавання тіл . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
Лабораторна робота № 10. З’ясування умов плавання тіла . . . . . . . . . . . . . . . . 152
Задачі та вправи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
Перевірте свої знання. Контрольні запитання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
Що я знаю і вмію робити . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
Тестові завдання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
Роздiл 4. МЕхАнічнА РоБоТА ТА ЕнЕРГіЯ
§ 40. Механічна робота . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
§ 41. Потужність . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Задачі та вправи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
§ 42. Механічна енергія та її види . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
§ 43. Закон збереження та перетворення енергії в механічних процесах . . . . . . . 175
Задачі та вправи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
§ 44. Машини та механізми . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
§ 45. Прості механізми . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
§ 46. Момент сили. Умови рівноваги важеля . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
Лабораторна робота № 11. Вивчення умови рівноваги важеля . . . . . . . . . . . . . 190
§ 47. «Золоте правило» механіки. Коефіцієнт корисної дії механізмів . . . . . . . . . 191
Лабораторна робота № 12. Визначення ККД похилої площини . . . . . . . . . . . . . 192
Задачі та вправи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
Перевірте свої знання. Контрольні запитання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
Що я знаю і вмію робити . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
Тестові завдання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
Фізичні задачі навколо нас . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
Словник фізичних термінів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
Відповіді до задач і вправ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
Предметно-іменний покажчик . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
Як організувати своє навчання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *