Підручник Фізика 7 клас (О.Г. Ільченко, К.Ж. Гуз). Нова програма (2015)

Скачати файл
(немає оцінок)
Завантаження...

Підручник відкриває двері у світ фізики – однієї з найнеобхідніших та найцікавіших наук про природу. Наприкінці кожного параграфа є висновки. Запитання ля перевірки знань та дискусії в групах допоможуть обміркувати матеріал підручника й висловити власні думки.

Автор: О. Г. Ільченко, К. Ж. Гуз
Рік видання: 2015
Кількість сторінок: 196
Формат файлу: .pdf
Розмір файлу: 4.2 mb

Зміст
Вступ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
§ 1. Фізика як навчальний предмет у школі. . . . . 5
Розділ І. Фізика як природнича наука.
Методи нукового пізнання . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
§ 2. Фізика як фундаментальна наука про природу10
§ 3. Методи наукового пізнання . . . . . . . . . . . . . 13
§ 4. Лабораторна робота №1.
Ознайомлення з вимірювальними
приладами Визначення ціни поділки шкали . . . 19
Лабораторна робота №2.
Вимірювання розмірів малих об’єктів . . . . . . . . 21
§ 5. Початкові відомості про будову речовини . . 21
§ 6. Лабораторна робота №3.
Визначення об’єму твердих тіл,
рідин і сипких матеріалів . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
§ 7. Явища, що підтверджують
основні положення атомно-молекулярного
вчення про будову речовини . . . . . . . . . . . . . . . . 30
§ 8. Історичний характер фізичного знання.
Видатні вчені-фізики. Внесок українських
учених у розвиток і становлення фізики . . . . . . 34
§ 9. Фізика у побуті техніці, виробництві. . . . . . 38
§ 10. Урок серед природи.
Застосування знань
про методи наукового пізнання. . . . . . . . . . . . . 43
Задачі до розділу І . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Розділ ІІ. Механічний рух. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
§ 11. Механічний рух. Відносність руху. . . . . . . 51
§ 12. Матеріальна точка. Системи відліку . . . . . 55
§ 13. Переміщення, траєкторія, шлях руху тіла 59
§ 14. Швидкість рівномірного прямолінійного руху60
§ 15. Рівняння шляху рівномірного руху . . . . . . 64
§ 16. Графіки рівномірного
прямолінійного руху. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
§ 17. Нерівномірний прямолінійний рух.
Середня швидкість нерівномірного руху . . . . . . 67
§ 18. Визначення середньої швидкості
нерівномірного руху . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
§ 19. Рівномірний рух
матеріальної точки по колу . . . . . . . . . . . . . . . . 71
§ 20. Швидкість матеріальної точки
під час руху по колу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
§ 21. Лабораторна робота №4.
Визначення періоду обертання та
швидкості руху по колу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
§ 22. Коливальний рух
та його характеристики. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
§ 23. Маятники . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
§ 24. Лабораторна робота №5.
Дослідження коливань нитяного маятника . . . . 82
§ 25. Урок серед природи.
Механічний рух та взаємодії у середовищі
життя. Визначення середньої швидкості
рухомих тіл . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Задачі до розділу ІІ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Розділ ІІІ. Взаємодія тіл. Сила. . . . . . . . . . . . . . . . 87
§ 26. Взаємодія тіл. Сила – міра взаємодії. . . . . . 88
§ 27. Результат дії сили:
зміна швидкості або деформація. . . . . . . . . . . . . 92
§ 28. Інерція. Маса як міра інертності тіл. . . . . . 96
§ 29. Маса тіла. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Лабораторна робота №6.
Вимірювання маси тіла методом зважування 101
§ 30. Густина речовини . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
§ 31. Лабораторна робота №7.
Визначення густини твердих тіл і рідин. . . . . . 105
§ 32. Види деформації. Сила пружності.
Закон Гука. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
§ 33. Пружинні динамометри . . . . . . . . . . . . . . 110
Лабораторна робота №8.
Дослідження пружних властивостей тіл. . . . . . 110
§ 34. Графічне зображення сил . . . . . . . . . . . . . 112
§ 35. Додавання сил, рівнодійна . . . . . . . . . . . . 115
§ 36. Сила тяжіння . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
§ 37. Вага тіла. Невагомість.. . . . . . . . . . . . . . . 119
§ 38. Сила тертя. Коефіцієнт тертя ковзання . . 123
§ 39. Лабораторна робота №9.
Визначення коефіцієнта тертя ковзання . . . . . 125
§ 40. Тертя в природі і техніці. . . . . . . . . . . . . . 126
§ 41. Тиск твердих тіл на поверхню.
Сила тиску. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
§ 42. Тиск газу і рідин. Закон Паскаля. . . . . . . 131
§ 43. Сполучені посудини. Насоси. . . . . . . . . . . 133
§ 44. Гідравлічний прес. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
§ 45. Атмосферний тиск.
Дослід Торрічеллі. Барометри. . . . . . . . . . . . . . 137
§ 46. Виштовхувальна сила. Закон Архімеда . . 140
§ 47. Розв’язування задач . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
§ 48. Умови плавання тіл . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
§ 49. Лабораторна робота №10.
З’ясування умов плавання тіл. . . . . . . . . . . . . . 147
Задачі до розділу IІІ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
Розділ IV. Механічна робота та енергія. . . . . . . 152
§ 50. Механічна робота . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
§ 51. Потужність та одиниці її вимірювання . . 156
§ 52. Потенціальна і кінетична енергія. . . . . . . 159
§ 53. Перетворення одного виду
механічної енергії в інший . . . . . . . . . . . . . . . . 163
§ 54. Машини і механізми. . . . . . . . . . . . . . . . . 166
§ 55. Прості механізми . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
§ 56. Прості механізми в природі . . . . . . . . . . . 171
§ 57. Момент сили . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
§ 58. Умови рівноваги важеля. . . . . . . . . . . . . . 178
Лабораторна робота №11.
З’ясування умов рівноваги важеля. . . . . . . . . . 180
§ 59. Коефіцієнт корисної дії механізму . . . . . . 181
Лабораторна робота №12.
Визначення ККД похилої площини . . . . . . . . . 182
§ 60. “Золоте правило” механіки . . . . . . . . . . . 184
§ 61. Розв’язування задач . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
§ 62. Урок серед природи.
Перетворення енергії в навколишньому світі. . 187
Задачі до розділу IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
Відповіді до задач. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
Іменний покажчик . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Предметний покажчик . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192

Схожі записи:

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *