Підручник Фізика 7 клас (М.І. Шут, М.Т. Мартинюк, Л.Ю. Бондаренко). Нова програма (2015)

Скачати файл
(1 бал, середній: 1,00 із 5)
Завантаження...

Підручник написаний згідно нової навчальної програми з фізики для учнів 7-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів і безсумнівно є підручником нового покоління.

У підручнику ефективно скоординовані інформаційний, діяльнісний, продуктивний і репродуктивний компоненти, внаслідок чого його можна розглядати не лише як інформаційну модель процесу навчання фізики, але й як методичну модель його організації.

Автор: М.І. Шут, М.Т. Мартинюк, Л.Ю. Бондаренко
Рік видання: 2015
Кількість сторінок: 196
Формат файлу: .pdf
Розмір файлу: 2 mb

За своїми структурою та змістом підручник є не лише джерелом наукового знання, але й важливим фактором інтелектуального розвитку учнів. Підручник має доступний для учнів високий науковий рівень, оригінальне структурування, сучасну конструкцію навчального тексту та якісне ілюстративне наповнення.

Зміст
Частина I
ФіЗика як природниЧа наука.
Методи наукового піЗнання
розділ 1. Фізика як наука і теоретична основа техніки ……………………….. 6
§ 1. Фізика як фундаментальна наука про природу ………………….. 7
§ 2. Експериментальний і теоретичний методи фізики …………….15
Лабораторна робота № 1. Ознайомлення з вимірювальними
приладами. Визначення ціни поділки шкали приладу ………..20
Лабораторна робота № 2. Вимірювання об’єму твердих тіл,
рідин і сипких матеріалів …………………………………………..23
§ 3. Речовина і поле. Будова речовини …………………………………25
Лабораторна робота № 3. Вимірювання розмірів малих тіл
різними способами …………………………………………………..33
§ 4. Фізика — наука інтернаціональна. Внесок українських учених
у розвиток і становлення сучасної фізики ……………………….35
тестові завдання до розділу 1 ………………………………………………………42

Частина ІІ
МеханіЧний рух
розділ 2. прямолінійний механічний рух ………………………………………..44
§ 5. Механічний рух. Система відліку. Відносність руху …………..45
§ 6. Траєкторія. Шлях і переміщення …………………………………51
§ 7. Прямолінійний рівномірний рух. Швидкість ……………………55
§ 8. Рівняння руху. Графіки рівномірного прямолінійного руху ….61
§ 9. Нерівномірний прямолінійний рух. Середня швидкість ………65
§ 10. Графік швидкості рівномірного прямолінійного руху.
Рівняння і графіки нерівномірного прямолінійного руху ………….70
Навчальний проект………………………………………………………..75
тестові завдання і задачі до розділу 2 ………………………………………. 76–79
розділ 3. Механічні рухи складніші за прямолінійний ………………………..80
§ 11. Рівномірний рух по колу. Швидкість руху ……………………..81
§ 12. Період обертання ……………………………………………………85
Лабораторна робота № 4. Визначення періоду обертання
та швидкості руху по колу …………………………………………90
§ 13. Коливальний рух. Маятники ……………………………………..92
§ 14. Амплітуда. Період і частота коливань …………………………100
Лабораторна робота № 5. Дослідження коливань нитяного
маятника ……………………………………………………………103
тестові завдання і задачі до розділу 3 ……………………………………. 105–107

Частина ІІІ
вЗаЄМодія тіЛ. СиЛа
розділ 4. інерція і взаємодія тіл. Маса і сила ………………………………….108
§ 15. Явище інерції. Інертність тіла. Маса тіла …………………….109
§ 16. Способи вимірювання мас ……………………………………….120
Лабораторна робота № 6. Вимірювання маси тіл методом
зважування ………………………………………………………..123
§ 17. Густина речовини ………………………………………………….126
§ 18. Визначення маси і об’єму тіла за його густиною …………….. 131
Лабораторна робота № 7. Визначення густини речовини
твердого тіла ………………………………………………………..134
§ 19. Взаємодія тіл. Сила ……………………………………………….136
тестові завдання і задачі до розділу 4 ……………………………………141–143
розділ 5. види сил …………………………………………………………………..144
§ 20. Явище тяжіння. Сила тяжіння …………………………………145
§ 21. Деформація. Сила пружності. …………………………………..148
§ 22. Закон Гука ………………………………………………………….152
§ 23. Динамометр ………………………………………………………..155
Лабораторна робота № 8. Дослідження пружних
властивостей тіл …………………………………………………..158
§ 24. Вага тіла. Невагомість і перевантаження ……………………..160
§ 25. Додавання сил. Рівнодійна сил, напрямлених уздовж однії
прямої ……………………………………………………………….164
§ 26. Сила тертя. Тертя в природі й техніці ………………………….167
Лабораторна робота № 9. Визначення коефіцієнта тертя
ковзання …………………………………………………………….173
тестові завдання і задача до розділу 5 …………………………………… 175–177
розділ 6. тиск твердих тіл, рідин і газів…………………………………………178
§ 27. Тиск. Сила тиску …………………………………………………..179
§ 28. Тиск у рідинах і газах. Закон Паскаля ………………………..182
§ 29. Гідравлічні та пневматичні пристрої …………………………..185
§ 30. Гідростатичний тиск………………………………………………189
§ 31. Сполучені посудини……………………………………………….192
§ 32. Атмосферний тиск ………………………………………………..195
§ 33. Барометри …………………………………………………………..198
§ 34. Насоси. Манометри ……………………………………………….202
§ 35. Архімедова сила …………………………………………………..206
Лабораторна робота № 10. З’ясування умов плавання тіла …210
§ 36. Водний транспорт. Повітроплавання ………………………….212
Навчальний проект………………………………………………………216
тестові завдання і задачі до розділу 6 …………………………………….217–219

Частина ІV
МеханіЧна робота та енергія
розділ 7. робота. енергія. потужність …………………………………………..220
§ 37. Робота сили. Механічна робота ………………………………… 221
§ 38. Потужність …………………………………………………………224
§ 39. Прості механізми. Важіль ……………………………………….227
Лабораторна робота № 11. Вивчення умови рівноваги
важеля …………………………………………………………….. 231
§ 40. Рівновага тіл. Момент сили ……………………………………..233
§ 41. Коефіцієнт корисної дії механізму ……………………………..238
Лабораторна робота № 12. Визначення ККД похилої
площини ……………………………………………………………240
§ 42. Що таке енергія ……………………………………………………242
§ 43. Механічна енергія і її види ………………………………………244
§ 44. Використання енергії рухомої води і вітру ……………………248
Навчальний проект……………………………………………………… 251
тестові завдання і задачі до розділу 7 …………………………………….252–253
Відповіді до тестових завдань і вправ ……………………………………………254
Предметний покажчик …………………………………………………………….255

Схожі записи:

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *