Підручник Біологія 7 клас (Л.І. Остапченко, П.Г. Балан). Нова програма (2015)

Скачати файл
(2 бал, середній: 2,50 із 5)
Завантаження...

Підручник містить навчальний матеріал, який відповідає вимогам Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти та чинної програми 2015 року з біології. Дотримано принцип поєднання наукової достовірності навчального матеріалу з доступністю його викладу. Велика кількість ілюстрацій, різноманітні запитання і завдання, а також додаткові відомості і цікаві факти сприяють ефективному засвоєнню навчального матеріалу. Запропонована в підручнику методика дає змогу реалізувати в повному обсязі змістові лінії навчального курсу. Зміст, структура і методичний апарат підручника зосереджено на максимальному поєднанні теоретичних знань із практичною діяльністю учня. Зокрема, вміщено інструкції для виконання лабораторних досліджень під час вивчення нового матеріалу та лабораторних й практичних робіт, які дають змогу перевірити засвоєння навчального матеріалу та сформувати в учнів відповідні уміння і навички.

Автор: Л.І. Остапченко, П.Г. Балан, В.В. Серебряков, Н.Ю. Матяш, В.А. Горобчишин
Рік видання: 2015
Кількість сторінок: 256
Формат файлу: .pdf
Розмір файлу: 36.2 mb

Конспекти уроків – https://rozumaka.com/uroki-konspekti-z-biologiyi-7-klasi-za-pidruchnikom-l-i-ostapchenko/

Завдання підручника – розкрити єдність органічного світу, роль різних груп тварин у природних екосистемах, а також сформувати емоційно-ціннісне ставлення учнів до живої природи, розвинути їхні пізнавальні інтереси.

Зміст
Дорогі семикласники 3
ВСТУП

§ 1. Тварина – живий організм 4
§ 2. Основні відмінності тварин від рослин і грибів. Особливості живлення тварин 8
§ 3. Тканини тварин 11
§ 4. Органи та системи органів тварин 14

ТЕМА 1. РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТВАРИН
§5. Поняття про класифікацію тварин 19
§6. Кишковопорожнинні 23
§7. Кільчасті черви 28
§8. Членистоногі 31
§9. Ракоподібні 34
§10. Павукоподібні 37
§11. Будова комах 42
§12. Різноманітність комах 46
Лабораторна робота 1. Визначення представників різних родів комах 50
Практична робота 1. Різноманітність членистоногих 51
§13. Молюски, або М’якуни 51
Практична робота 2. Порівняння і визначення молюсків за будовою мушлі 56
§14. Паразитичні черви – гельмінти 57
§15. Паразитичні та кровосисні членистоногі 62
§16. Загальна характеристика хордових 66
§17. Риби 68
§18. Амфібії 75
§19. Рептилії 79
§20. Птахи: риси пристосованості до польоту 84
§21. Птахи: розмноження та розвиток. Сезонні явища в житті птахів 86
§22. Різноманіття птахів, їхня роль у природі та житті людини 89
Практична робота 3. Екологічні групи птахів 97
§23. Ссавці: загальна характеристика 97
§24. Різноманітність ссавців: Яйцекладні. Сумчасті, Комахоїдні. Рукокрилі 100
§25. Різноманітність ссавців: Гризуни. Зайцеподібні. Копитні 104
§26. Різноманітність ссавців: Хижі. Китоподібні 107
§27. Різноманітність ссавців: Примати 110
Лабораторна робота 2. Особливості зовнішньої будови хребетних тварин у зв’язку з їх пристосуванням до різних умов існування 113

ТЕМА 2. ПРОЦЕСИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТВАРИН
§28. Особливості обміну речовин гетеротрофного організму. Живлення і травлення 116
§29. Різноманітність травних систем 119
§30. Дихання та газообмін у тварин 126
§31. Кров. Її основні функції. Транспорт речовин у тварин 131
Практична робота 4. Порівняння будови кровоносної системі хребетних тварин 135
§32. Виділення та його значення для організму 135
§33. Опора і рух. Види скелета і способи пересування безхребетних тварин 138
§34. Опорно-рухова система хребетних тварин 142
Практична робота 5. Порівняння будови скелетів хребетних тварин 148
§35. Захист організму тварин. Покриви тіла 148
§36. Пристосування до активного захисту та нападу 152
§37. Нервова система. Її значення і розвиток у різних тварин 155
Практична робота 6. Порівняння будови головного мозку хребетних тварин 158
§38. Подразливість як універсальна властивість тварин. Органи чуття тварин 158
§39 Поняття про регуляцію діяльності організму тварин 184
§40. Розмноження та його значення. Форми розмноження тварин 167
§41. Розвиток тварин 172
§42. Періоди та тривалість життя тварин 176

ТЕМA 3. ПОВЕДІНКА ТВАРИН
§43. Поведінка тварин у природі та методи її вивчання 181
§44. Стратегія поведінки. Вроджене і набуте в індивідуальному розвитку поведінки 186
§45. Структура поведінкового акту 190
§46. Типи поведінкових реакцій. Форми поведінки тварин 194
Практична робота 7. Визначення структури поведінкових актів (за відеоматеріалами) 193
§47. Способи орієнтування тварин 199
§48. Суспільна поведінка тварин 203
§49. Територіальна поведінка 207
§50. Комунікація тварин 210
§51. Еволюція поведінки тварин. Її пристосувальне значення 215

ТЕМА 4. ОРГАНІЗМИ ТА СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ
§52. Поняття про популяцію, екосистему та чинники середовища 222
§53. Ланцюги живлення і потоки енергії. Роль організмів у колообігу речовин 227
§54. Співіснування організмів в угрупованнях. Вплив людини та її діяльності на організми 233
§55. Основи охорони природи 237
Узагальнення 245
Короткий словник термінів 251

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *