Математика 4 клас. Календарне планування (за підручником М.В. Богдановича, Г.П. Лишенка). 2 семестр. Нова програма

Скачати файл
(немає оцінок)
Завантаження...

Календарно-тематичне планування уроків математики в 4 класі на 2 семестр до підручника М.В. Богдановича, Г.П. Лишенка. За новою програмою, зі змінамию

Рік видання: 2015
Кількість сторінок: 4
Формат файлу: .doc
Розмір файлу: 0.1  mb

з/п

Тема уроку Дата
Множення і ділення багатоцифрових чисел на одноцифрове число (продовження)

(22 год)

65 Ознайомлення з поняттям «площа фігури». Квадратний сантиметр. Знаходження значень виразів на сумісні дії. Задачі на спільну роботу
66 Правило обчислення площі прямокутника. Задачі, аналогічні до задач на спільну роботу
67 Обчислення площі і периметра прямокутника. Знаходження значень виразів на сумісні дії. Задачі на спільну роботу
68 Одиниці вимірювання площі. Задачі, які включають дії над величинами, вираженими одиницями площі
69 Обчислення площі прямокутної ділянки. Прості і складені задачі на знаходження площі прямокутника
70 Знаходження однієї зі сторін прямокутника за його площею і відомою другою стороною. Задачі, аналогічні задачам на спільну роботу. Ділення іменованих чисел
71 Обчислення площі фігури за допомогою палетки. Задачі, пов’язані з площею прямокутника. Знаходження значень виразів на сумісні дії
72 Дія ділення. Властивості частки. Задачі на рух і на обчислення площі
73 Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові (загальний випадок). Задачі вивчених видів
74 Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Ускладнені задачі на зведення до одиниці
75 Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Перевірка ділення множенням. Ускладнені задачі на зведення до одиниці
76 Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові у випадку, коли частка містить усередині нуль. Перевірка ділення множенням. Елементи прямокутного паралелепіпеда: ребро, бічна грань, основа, вершина
77 Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові у випадку, коли частка містить усередині нулі. Ускладнені задачі на зведення до одиниці
78 Ділення багатоцифрових чисел, що закінчуються нулями. Ускладнені задачі на зведення до одиниці
79 Ділення іменованих чисел. Ускладнені задачі на зведення до одиниці
80 Ділення іменованого числа на іменоване. Знаходження значень виразів на сумісні дії. Задачі вивчених видів
81 Вправи на сумісні дії. Задачі на зустрічний рух
82 Знаходження значень виразів на всі арифметичні дії. Задачі на зустрічний рух
83 Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Вирази на порядок дій. Задачі на зустрічний рух. Самостійна робота
84 Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Ділення на 10;, 100; 1000 з остачею. Задачі на спільну роботу
85 Контрольна робота № 5
86 Аналіз контрольної роботи. Повторення вивченого
Ознайомлення з дробами.

Множення і ділення багатоцифрових чисел, що закінчуються нулями (22 год)

87 Задачі на знаходження частини числа і числа за його частиною. Порівняння частин
88 Ознайомлення з дробами. Запис дробу. Чисельник і знаменник дробу. Складені задачі, які включають знаходження частини числа
89 Знаходження дробу від числа. Задачі на знаходження дробу від числа
90 Дроби, які дорівнюють одиниці. Порівняння дробів
91 Знаходження числа за значенням його дробу. Розв’язування задач. Самостійна робота
92 Складені задачі, що включають знаходження дробу від числа. Повторення правила множення числа на добуток
93 Контрольна робота № 6
94 Аналіз контрольної роботи. Множення чисел, що закінчуються нулями. Повторення переставного та сполучного законів множення. Зображення круглого числа у вигляді добутку двох чисел, одним із множників якого є число 10; 100; 1000. Розв’язування задач, що включають знаходження числа за його дробом
95 Усне множення двоцифрових і круглих багатоцифрових чисел на розрядні числа. Складені задачі, розв’язування яких вимагає знаходження дробу від числа
96 Письмове множення багатоцифрових чисел на круглі числа. Задачі на знаходження дробу від числа
97 Множення багатоцифрових чисел на круглі та розрядні числа. Повторення ділення трицифрових чисел на одноцифрові і двоцифрові числа
98 Знаходження добутку виду 2400 · 30 усним і письмовим способами. Розв’язування задач з буквеними даними. Задачі на пропорційне ділення
99 Повторення вивченого. Задачі на пропорційне ділення. Розв’язування рівнянь і нерівностей
100 Правило ділення числа на добуток. Усне ділення круглих багатоцифрових чисел на розрядні числа. Задачі на пропорційне ділення. Повторення ділення з остачею на одноцифрове число
101 Ділення з остачею на двоцифрове число. Усне ділення круглих чисел на розрядні числа. Задачі на пропорційне ділення
102 Письмове ділення трицифрових чисел на круглі десятки з остачею. Задачі на пропорційне ділення. Рівняння
103 Порівняння задач на пропорційне ділення. Ділення з остачею на круглі числа. Вирази на порядок виконання дій
104 Ділення виду 45 780 : 60 і 299 600 : 700. Задачі на рух
105 Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові круглі числа у випадку, коли в частці є нулі. Задачі з буквеними даними. Рівняння. Самостійна робота
106 Ділення чисел, що закінчуються нулями. Дії з іменованими числами. Вирази на порядок виконання дій. Розв’язування задач
107 Контрольна робота № 7
108 Аналіз контрольної роботи. Повторення вивченого
Множення і ділення багатоцифрових чисел на двоцифрове число (23 год)
109 Повторення множення двоцифрових чисел. Задачі на знаходження числа за двома різницями
110 Множення трицифрових чисел на двоцифрові. Задачі на знаходження числа за двома різницями. Задачі на знаходження дробу від числа і числа за його дробом
111 Множення багатоцифрових чисел на двоцифрові (загальний випадок). Задачі на знаходження числа за двома різницями
112 Множення іменованих чисел на двоцифрові числа. Порівняння задач на знаходження числа за двома різницями
113 Знаходження значень виразів на сумісні дії. Задачі на знаходження числа за двома різницями
114 Множення багатоцифрових чисел на трицифрові (ознайомлення). Задачі на рух. Знаходження значень виразів на сумісні дії
115 Множення багатоцифрових чисел на трицифрові виду 1578 · 403. Задачі на рух і знаходження площі
116 Ділення трицифрових чисел на двоцифрове
117 Ділення трицифрових чисел на двоцифрові з остачею у випадку двоцифрової частки. Задачі на знаходження середнього арифметичного (ознайомлення)
118 Ділення трицифрових чисел на двоцифрові. Задачі на знаходження середнього арифметичного. Рівняння
119 Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові (загальний випадок). Задачі на знаходження середнього арифметичного
120 Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові. Задачі на знаходження середнього арифметичного
121 Ділення багатоцифрових чисел на числа другого десятка. Розв’язування задач
122 Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові у випадку, коли частка містить нулі. Розв’язування задач
123 Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові у випадку, коли частка містить 0 одиниць
124 Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові з остачею. Розв’язування задач
125 Ділення іменованих чисел на двоцифрові числа. Задачі на знаходження середнього арифметичного. Задачі на дроби
126 Сумісні дії з багатоцифровими числами. Задачі на спільну роботу. Рівняння
127 Знаходження значень виразів на сумісні дії з багатоцифровими числами. Розширені задачі на зведення до одиниці. Складання і розв’язування нерівностей. Самостійна робота
128 Сумісні дії з багатоцифровими числами. Розв’язування задач
129 Контрольна робота № 8
130 Аналіз контрольної роботи. Ознайомлення з письмовим діленням на трицифрове число
131 Ділення багатоцифрових чисел на трицифрове число. Задачі на зведення до одиниці з буквеними даними
Повторення вивченого матеріалу (9 год)
132 Натуральний ряд. Будова натурального числа у десятковій системі числення. Порівняння чисел
133 Величини. Метрична система мір
134 Додавання і віднімання. Закони додавання та властивості різниці. Самостійна робота
135 Множення. Закони множення
136 Контрольна робота № 9
137 Аналіз контрольної роботи. Ділення. Властивості частки
138 Повторення матеріалу та узагальнення математичних знань учнів
139 Повторення матеріалу та узагальнення математичних знань учнів
140 Підсумковий урок за рік

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *