Математика 4 клас. Календарне планування (за підручником М. В. Богдановича, Г. П. Лишенка) 1 семестр. Нова програма

Скачати файл
(немає оцінок)
Завантаження...

Календарно-тематичне планування уроків математики в 4 класі на 1 семестр до підручника М. В. Богдановича, Г. П. Лишенка. За новою програмою.

Рік видання: 2015
Кількість сторінок: 6
Формат файлу: .doc
Розмір файлу: 0.1  mb

№ з/п Тема уроку Дата
Повторення матеріалу 3 класу.

Вивчення письмового множення та ділення в межах 1000 (17 год)

1 Нумерація трицифрових чисел. Табличне множення. Задачі на зведення до одиниці
 

2

Письмове додавання й віднімання трицифрових чисел. Знаходження значень буквених виразів. Ускладнені розширені задачі на знаходження третього доданка
3 Нумерація трицифрових чисел. Складання виразів. Обернені задачі
 

4

Нумерація трицифрових чисел: читання і порівняння чисел, попереднє і наступне числа, значення цифри нуль у записі числа. Множення і ділення з числами 1 і 0. Задачі на знаходження суми двох добутків
5 Письмове множення на одноцифрове число. Вирази на сумісні дії. Розв’язування задач
 

6

Ділення з остачею. Письмове ділення на одноцифрове число.

Задачі на застосування письмового ділення на одноцифрове число

 

7

Знаходження частини числа. Письмове ділення на одноцифрове число. Задачі на знаходження числа за значенням його дробу
 

8

Знаходження числа за його частиною. Письмове ділення на одноцифрове число. Задачі на знаходження числа за його частиною
 

9

Множення й ділення на розрядні одиниці 10; 100. Задачі на знаходження числа за його частиною і частини від числа
 

10

Письмові прийоми множення на кругле число. Розв’язування рівнянь. Задачі на знахо- дження суми двох добутків
11 Письмове множення на двоцифрове число. Задачі на знаходження різниці двох часток
12 Письмове множення на двоцифрове число. Задачі на застосування дії множення
 

13

Письмові прийоми ділення на кругле число. Розв’язування рівнянь. Задачі на різницеве порівняння двох часток
14 Письмове ділення на двоцифрове число. Розв’язування задач. Задачі на різницеве порівняння
15 Письмове ділення на двоцифрове число. Розв’язування задач. Самостійна робота
 

16

Письмове ділення з остачею. Розв’язування рівнянь. Задачі на знаходження невідомих за двома різницями
17 Контрольна робота № 1
Нумерація багатоцифрових чисел (22 год)
 

18

Аналіз контрольної роботи. Утворення, читання і запис чотирицифрових чисел у межах 2000. Розв’язування задач на знаходження відстані
 

19

Утворення другої тисячі. Повторення позатабличного ділення на одноцифрове число. Зада- чі на спільну роботу
20 Утворення чотирицифрових чисел з розрядних чисел. Кут
 

21

Читання і запис чотирицифрових чисел. Задачі на знаходження числа за його частинами і частини від числа
 

22

Читання і запис чотирицифрових чисел. Утворення числа 10 000. Визначення кількості десятків, сотень, тисяч у числі. Задачі на три дії. Радіус
 

23

Читання і запис п’ятицифрових чисел у межах 20 000. Письмове додавання трицифрових чисел. Задачі на знаходження невідомого за двома різницями
 

24

Читання і запис трицифрових чисел у межах 20 000. Письмове віднімання трицифрових чисел. Задачі на дві та три дії
 

25

Читання і запис п’ятицифрових чисел. Дії над круглими числами. Задачі на знаходження невідомих за двома різницями
 

26

Порівняння чисел. Читання і запис п’ятицифрових чисел. Письмове ділення з перевіркою множенням. Задачі на різницеве порівняння двох добутків
 

27

Нумерація шестицифрових чисел. Читання і запис шестицифрових чисел. Повторення пись- мового ділення на одноцифрове число. Задачі на знаходження числа за значенням його дробу
 

28

Читання і запис шестицифрових чисел у межах 200 000. Мільйон. Задачі на знаходження числа за значенням його дробу
 

29

Нумерація шестицифрових чисел. Читання і запис, визначення числа тисяч у числі. Розв’язування рівнянь. Розв’язування задач на три дії
 

30

Нумерація шестицифрових чисел. Поняття класу. Таблиці розрядів і класів. Множення і ділення на одноцифрове і двоцифрове числа. Обернені задачі
31 Читання і запис шестицифрових чисел. Множення і ділення на 10; 100; 1000
 

32

Збільшення (зменшення) числа в 10; 100; 1000 разів. Читання і запис багатоцифрових чисел. Задачі на пропорційне ділення. Самостійна робота
33 Десяткова система числення. Розв’язування рівнянь. Задачі на три дії
34 Контрольна робота № 2
 

35

Аналіз контрольної роботи. Одиниці вимірювання довжини. Утворення одиниць вимірювання довжини. Задачі на знаходження четвертого пропорційного
 

36

Одиниці вимірювання маси. Заміна одних одиниць вимірювання маси іншими. Задачі на знаходження четвертого пропорційного
37 Заміна одних одиниць вимірювання довжини і маси іншими. Розв’язування задач
38 Одиниці вимірювання часу. Розв’язування задач на обчислення тривалості події
39 Одиниці вимірювання часу. Задачі з буквеними даними
Додавання і віднімання багатоцифрових чисел (19 год)
 

40

Дія додавання. Закони додавання. Табличне й позатабличне, усне і письмове додавання. Задачі, які розв’язуються додаванням
 

41

Дія віднімання. Правило віднімання суми від числа. Табличне й позатабличне, усне і письмове віднімання. Задачі, які розв’язуються відніманням
 

42

Письмове додавання і віднімання багатоцифрових чисел. Задачі, які розв’язуються відніманням
43 Перевірка додавання відніманням. Складені задачі на знаходження невідомого доданка
44 Знаходження різниці у випадку, коли зменшуване має декілька нулів. Розв’язування задач
45 Додавання декількох доданків. Задачі на знаходження периметра трикутника
46 Знаходження значень виразів на сумісні дії першого ступеня. Самостійна робота
 

47

Додавання і віднімання іменованих чисел, виражених в одиницях вимірювання довжини і маси
48 Круглі числа. Периметр прямокутної ділянки. Задачі з буквеними даними
49 Контрольна робота № 3
 

50

Аналіз контрольної роботи. Прості задачі на обчислення тривалості події, дати її початку, дати закінчення події
51 Прості задачі на обчислення тривалості події, дати її початку, дати закінчення події
 

52

Прості задачі на обчислення тривалості події, дати її початку, дати закінчення події. Розв’язування рівнянь
 

53

Застосування способу округлення при додаванні та відніманні. Розв’язування задач вивче- них видів
54 Діаграми. Розв’язування задач на знаходження різниці
 

55

Поняття про швидкість. Задачі на знаходження швидкості руху. Залежність швидкості від зміни відстані при сталому часі
 

56

Задачі на визначення відстані за швидкістю і часом. Залежність швидкості від зміни часу при сталій відстані
57 Задачі на визначення часу за відстанню і швидкістю. Дії з іменованими числами
58 Прості та складені задачі на визначення часу і відстані. Геометричні тіла та їх назви
Множення і ділення багатоцифрових чисел на одноцифрове число (6 год)
59 Дія множення. Закони множення
 

60

Письмове множення багатоцифрових чисел на одноцифрові (алгоритм множення). Розв’язування задач на рух. Самостійна робота
 

61

Множення багатоцифрового числа на одноцифрове у випадку, коли в середині першого множника є нулі. Розв’язування задач з двома буквеними даними
62 Контрольна робота № 4
63 Аналіз контрольної роботи. Множення чисел, які закінчуються нулями
64 Множення одноцифрового числа на багатоцифрове. Задачі на спільну роботу

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *