Математика 2 клас, 2 семестр (за підручником Ф. М. Рівкінд, Л. В. Оляницької) (Серія “Мій конспект”)

Скачати файл
(немає оцінок)
Завантаження...

Розробки (конспекти) уроків математики в 3 класі. За новою програмою. Посібник містить орієнтовне календарне планування та розробки уроків математики в 2 класі (II семестр), складені відповідно до вимог нової навчальної програми (К. : Видавничий дім «Освіта», 2012) за підручником Ф. М. Рівкінд, Л. В. Оляницької.

Автор: М.О. Володарська
Видавництво: Основа
Рік видання: 2013
Кількість сторінок: 152
Формат файлу: .pdf
Розмір файлу: 3 mb


Зміст українською мовою

Орієнтовне календарне планування
Множення і ділення. Табличне множення і ділення (продовження)
Урок 66. Переставний закон множення
Урок 67. Таблиця множення числа 2. Розв’язування задач на множення.
Периметр квадрата
Урок 68. Збільшення числа на кілька одиниць і в кілька разів
Урок 69. Ознайомлення учнів з дією ділення. Ділення на вміщення і ділення на рівні частини.
Розв’язування задач
Урок 70. Взаємозв’язок між множенням і діленням. Складання прикладів на ділення
з прикладів на множення. Розв’язування задач
Урок 71. Таблиця ділення на 2. Розв’язування задач на ділення
Урок 72. Порядок виконання дій у виразах без дужок. Застосування таблиці ділення
на 2 для розв’язування задач
Урок 73. Назви чисел при діленні. Зменшення числа на кілька одиниць і в кілька разів
Урок 74. Повторення таблиць множення числа 2 і ділення на 2. Розв’язування задач.
Порівняння виразів. Самостійна робота
Урок 75. Повторення таблиць множення числа 2 і ділення на 2. Знаходження значень виразів на дії різних ступенів
Урок 76. Контрольна робота № 5
Урок 77. Аналіз контрольної роботи. Множення і ділення на 1. Ділення рівних чисел
Урок 78. Таблиця множення числа 3. Знаходження значень виразів на дії різних ступенів.Розв’язування задач
Урок 79. Порядок дій у виразах на дії різних ступенів без дужок і з дужками.
Вправи на запам’ятовування таблиці множення числа 3
Урок 80. Вправи на запам’ятовування таблиці множення числа 3. Повторення взаємозв’язку дій множення і ділення
Урок 81. Таблиця ділення на 3. Обчислення довжини сторони рівностороннього трикутника за його периметром
Урок 82. Повторення вивчених таблиць множення і ділення. Розв’язування задач
Урок 83. Розв’язування задач з буквеними даними. Знаходження значень виразів
зі змінною
Урок 84. Розв’язування вправ і задач на застосування таблиці ділення на 3.
Знаходження периметра прямокутника
Урок 85. Таблиця множення числа 4. Розв’язування вправ і задач на засвоєння таблиці
множення числа 4
Урок 86. Таблиця ділення на 4. Застосування таблиці ділення для знаходження значень
виразів і розв’язування задач
Урок 87. Знаходження невідомого множника. Розв’язування рівнянь
Урок 88. Знаходження невідомого дільника і діленого. Розв’язування рівнянь
Урок 89. Розв’язування вправ і задач на засвоєння таблиці ділення на 4. Порівняння задач та їх розв’язання
Урок 90. Таблиця множення числа 5. Розв’язування задач
Урок 91. Таблиця ділення на 5. Застосування таблиці для знаходження значення виразів і розв’язування задач
Урок 92. Розв’язування вправ і задач на засвоєння таблиці ділення на 5. Знаходження значень
буквених виразів. Самостійна робота
Урок 93. Розв’язування вправ і задач на засвоєння таблиці ділення на 5.
Розв’язування рівнянь
Урок 94. Контрольна робота № 6
Урок 95. Аналіз контрольної роботи. Таблиця множення числа 6. Одиниці вимірювання часу. Секунда. Визначення часу за годинником. Співвідношення між одиницями часу
Урок 96. Одиниці вимірювання часу. Рік, місяць. Визначення часу за годинником.
Співвідношення між одиницями часу
Урок 97. Визначення часу за годинником. Табель-календар. Розв’язування задач
Урок 98. Таблиця ділення на 6. Розв’язування задач і прикладів, які включають ділення на 6.
Творча робота над задачею
Урок 99. Засвоєння таблиці ділення на 6. Розв’язування задач і прикладів,
які включають ділення на 6
Урок 100. Кратне порівняння чисел. Розв’язування простих задач на порівняння
Урок 101. Таблиця множення числа 7. Розв’язування задач і прикладів, які включають множення числа 7
Урок 102. Порядок дій у виразах. Розв’язування задач і прикладів, які включають множення числа 7
Урок 103. Таблиця ділення на 7. Розв’язування задач
Урок 104. Вправи і задачі на засвоєння таблиці ділення на 7. Розв’язування задач
Урок 105. Залежність результату множення і ділення від зміни одного з компонентів
при сталому іншому. Самостійна робота
Урок 106. Вправи і задачі на засвоєння таблиці ділення на 7
Урок 107. Контрольна робота № 7
Урок 108. Аналіз контрольної роботи. Таблиця множення числа 8
Урок 109. Порядок дій у виразах. Розв’язування задач і прикладів, які включають множення числа 8
Урок 110. Таблиця ділення на 8. Вправи на засвоєння таблиці ділення на 8.
Розв’язування задач
Урок 111. Засвоєння таблиці ділення на 8. Розв’язування задач із буквеними даними
Урок 112. Таблиця множення числа 9. Розв’язування задач
Урок 113. Засвоєння таблиці множення числа 9. Розв’язування задач
Урок 114. Таблиця ділення на 9. Застосування таблиці ділення на 9
Урок 115. Множення і ділення нуля. Множення на 0. Неможливість ділення на 0.
Розв’язування задач
Урок 116. Множення і ділення на 10. Розв’язування задач
Урок 117. Засвоєння таблиць множення і ділення
Урок 118. Засвоєння таблиць множення і ділення. Розв’язування нестандартних задач
Урок 119. Повторення й закріплення вивченого. Самостійна робота
Урок 120. Узагальнення і систематизація знань учнів. Розв’язування нестандартних задач
Урок 121. Контрольна робота № 8
Урок 122. Аналіз контрольної роботи. Узагальнення і систематизація знань учнів
Повторення вивченого у другому класі
Урок 123. Числові множини. Додавання і віднімання чисел. Розв’язування задач
Урок 124. Табличні випадки додавання і віднімання з переходом через десяток.
Розв’язування задач
Урок 125. Випадки додавання і віднімання виду 26 + 8; 26 – 8. Знаходження значень виразів зі змінною. Розв’язування задач
Урок 126. Повторення й закріплення вивченого. Розв’язування задач
Урок 127. Додавання двоцифрових чисел з переходом через розряд виду 35 + 27.
Розв’язування задач
Урок 128. Додавання двоцифрових чисел з переходом через розряд. Розв’язування задач
Урок 129. Віднімання двоцифрових чисел з переходом через розряд виду 34 – 18.
Розв’язування задач
Урок 130. Повторення таблиць множення і ділення. Розв’язування задач
Урок 131. Повторення таблиць множення і ділення. Узагальнення і систематизація
знань учнів. Самостійна робота
Урок 132. Повторення таблиць множення і ділення. Узагальнення і систематизація
знань учнів
Урок 133. Контрольна робота за рік. (Розв’язування прикладів)
Урок 134. Контрольна робота за рік. (Розв’язування задач)
Урок 135. Аналіз контрольної роботи. Систематизація й узагальнення знань учнів
Урок 136. Узагальнення і систематизація знань учнів. Підсумковий урок за рік
Додаток

Содержание на русском языке

Ориентировочное календарное планирование
Умножение и деление. Табличное умножение и деление (продолжение)
Урок 66. Переставной закон умножения
Урок 67. Таблица умножения числа 2 . Решение задач на умножение. Периметр квадрата
Урок 68. Увеличение числа на несколько единиц и в несколько раз
Урок 69. Ознакомление учащихся с действием деления . Деление на вмещения и деления на равные части. Решение задач
Урок 70 . Взаимосвязь между умножением и делением. Составление примеров на делениеиз примеров на умножение. Решение задач
Урок 71. Таблица деления на 2. Решение задач на деление
Урок 72. Порядок выполнения действий в выражениях без скобок. Применение таблицы деленияна 2 для решения задач
Урок 73. Названия чисел при делении. Уменьшение числа на несколько единиц и в несколько раз
Урок 74. Повторение таблиц умножения числа 2 и деления на 2. Решение задач .Сравнение выражений. Самостоятельная работа
Урок 75 . Повторение таблиц умножения числа 2 и деления на 2. Нахождение значений выраженийна действия различных степеней
Урок 76. Контрольная работа № 5
Урок 77. Анализ контрольной работы . Умножение и деление на 1 . Деление равных чисел
Урок 78. Таблица умножения числа 3 . Нахождение значений выражений действия различных степеней.Решение задач
Урок 79. Порядок действий в выражениях действия разных степеней без скобок и со скобками .Упражнения на запоминание таблицы умножения числа 3
Урок 80 . Упражнения на запоминание таблицы умножения числа 3 . повторение взаимосвязидействий умножения и деления
Урок 81. Таблица деления на 3. Вычисления длины стороны равностороннего треугольникапо его периметру
Урок 82. Повторение изученных таблиц умножения и деления . Решение задач
Урок 83. Решение задач с буквенными данными. Нахождение значений выраженийс переменной
Урок 84. Решение упражнений и задач на применение таблицы деления на 3.Нахождение периметра прямоугольника
Урок 85 . Таблица умножения числа 4 . Решение упражнений и задач на усвоение таблицыумножения числа 4
Урок 86. Таблица деления на 4. Применение таблицы деления для нахождения значенийвыражений и решения задач
Урок 87. Нахождение неизвестного множителя. Решение уравнений
Урок 88. Нахождение неизвестного делителя и делимого. Решение уравнений
Урок 89. Решение упражнений и задач на усвоение таблицы деления на 4. сравнение задачи их решения
Урок 90 . Таблица умножения числа 5 . Решение задач
Урок 91. Таблица деления на 5. Применение таблицы для нахождения значения выраженийи решения задач
Урок 92. Решение упражнений и задач на усвоение таблицы деления на 5. нахождение значенийбуквенных выражений. Самостоятельная работа
Урок 93. Решение упражнений и задач на усвоение таблицы деления на 5.Решение уравнений
Урок 94. Контрольная работа № 6
Урок 95 . Анализ контрольной работы. Таблица умножения числа 6 . Единицы измерения времени. Секунда . Определение времени по часам . Соотношение между единицами времени
Урок 96. Единицы измерения времени. Год , месяц. Определение времени по часам .Соотношение между единицами времени
Урок 97. Определение времени по часам . Табель – календарь. Решение задач
Урок 98. Таблица деления на 6 . Решение задач и примеров , которые включают деления на 6 .Творческая работа над задачей
Урок 99. Усвоение таблицы деления на 6 . Решение задач и примеров ,включающих деление на 6
Урок 100. Кратное сравнение чисел. Решение простых задач на сравнение
Урок 101. Таблица умножения числа 7 . Решение задач и примеров ,включающие умножения числа 7
Урок 102. Порядок действий в выражениях. Решение задач и примеров ,включающие умножения числа 7
Урок 103. Таблица деления на 7 . Решение задач
Урок 104. Упражнения и задачи на усвоение таблицы деления на 7 . Решение задач
Урок 105. Зависимость результата умножения и деления от изменения одного из компонентовпри постоянном другом . Самостоятельная работа
Урок 106. Упражнения и задачи на усвоение таблицы деления на 7
Урок 107. Контрольная работа № 7
Урок 108. Анализ контрольной работы . Таблица умножения числа 8
Урок 109. Порядок действий в выражениях. Решение задач и примеров ,включающие умножения числа 8
Урок 110. Таблица деления на 8. Упражнения на усвоение таблицы деления на 8. Решение задач
Урок 111. Усвоение таблицы деления на 8. Решение задач с буквенными данными
Урок 112. Таблица умножения числа 9 . Решение задач
Урок 113. Усвоение таблицы умножения числа 9 . Решение задач
Урок 114. Таблица деления на 9 . Применение таблицы деления на 9
Урок 115. Умножение и деление нуля. Умножение на 0 . Невозможность деления на 0 .Решение задач
Урок 116. Умножение и деление на 10. Решение задач
Урок 117. Усвоение таблиц умножения и деления
Урок 118. Усвоение таблиц умножения и деления. Решение нестандартных задач
Урок 119. Повторения и закрепления изученного. Самостоятельная работа
Урок 120. Обобщение и систематизация знаний учащихся. Решение нестандартных задач
Урок 121. Контрольная работа № 8
Урок 122. Анализ контрольной работы. Обобщение и систематизация знаний учащихся
Повторение изученного во втором классе
Урок 123. Числовые множества . Сложение и вычитание чисел. Решение задач
Урок 124. Табличные случаи сложения и вычитания с переходом через десяток.Решение задач
Урок 125 . Случаи сложения и вычитания вида 26 + 8 , 26 – 8. Нахождение значений выражений с переменной. Решение задач
Урок 126. Повторения и закрепления изученного . Решение задач
Урок 127. Сложение двузначных чисел с переходом через разряд вида 35 + 27 .Решение задач
Урок 128 . Сложение двузначных чисел с переходом через разряд. Решение задач
Урок 129. Вычитание двузначных чисел с переходом через разряд вида 34 – 18. Решение задач
Урок 130. Повторение таблиц умножения и деления. Решение задач
Урок 131 . Повторение таблиц умножения и деления. Обобщение и систематизациязнаний учащихся. Самостоятельная работа
Урок 132. Повторение таблиц умножения и деления. Обобщение и систематизациязнаний учащихся
Урок 133. Контрольная работа за год. (Решение примеров)
Урок 134. Контрольная работа за год. (Решение задач)
Урок 135. Анализ контрольной работы . Систематизация и обобщение знаний учащихся
Урок 136. Обобщение и систематизация знаний учащихся. Итоговый урок за год
Приложение

One thought on “Математика 2 клас, 2 семестр (за підручником Ф. М. Рівкінд, Л. В. Оляницької) (Серія “Мій конспект”)

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *