Контрольна робота з теми «Електричне поле». Фізика 11 клас

Скачати файл
(2 бал, середній: 4,50 із 5)
Завантаження...

Мета уроку: контроль та оцінювання знань, умінь і навичок учнів по вивченій темі.

Тип уроку: урок контролю й оцінювання знань.

Хід уроку:

Виконання контрольної роботи за тестовими завданнями біля комп’ютерів:

 1. При натиранні скляної палички об шовк, паличка та шовк електризуються. Вкажіть знаки зарядів палички та шовку.

А  паличка – позитивний, шовк – негативний;

Б  паличка – негативний, шовк – позитивний;

В  паличка та шовк – позитивний;

Г  паличка та шовк – негативний.

 

2.Як зміниться кулонівська сила взаємодії двох точкових зарядів, якщо відстань між ними збільшити вдвічі?

А. Зменшиться у 2 рази;

Б. Збільшиться у 2 рази;

В. Зменшиться у 4 рази;

Г. Збільшиться у 4 рази.

 

 1. Як зміниться кулонівська сила взаємодії двох однакових металевих кульок, що мають заряди 4q і -10 q, якщо ними доторкнутись одна до одної і розвести на початкову відстань?

А. Зменшиться у 40\9 разів;

Б. Збільшиться у 40\9 разів;

В. Зменшиться у 40\36 разів;

Г. Збільшиться у 5\9 разів.

 

 1. Два однакових точкових заряди знаходяться на відстані 10 см один від одного і взаємодіють із силами 81 мН. Якою є величина зарядів?

А. 950 нКл;       Б. 30 мкКл;       В. 9,5 мкКл;          Г. 300 нКл

 

 1. Дощова крапля має заряд q1 = =1,5 нКл. Як зміниться модуль напруженості електричного поля краплі на відстані 10 см від неї, коли вона зіллється з іншою краплею, заряд якої q2 = -0,5 нКл?

А. Збільшиться в 1,5 раза;

Б. Збільшиться в 1,33 раза;

В. Зменшиться в 3 рази;

Г. Зменшиться в 1,5 раза;

 

 1. Вважаючи електричне поле в проміжку між контактами батареї гальванічних елементів «Крона» однорідним, визначте модуль напруженості цього поля. ЕРС батареї дорівнює 9 В. Відстань між контактами становить 6 мм.

А. 9 В\м;      Б. 540 В\м;      В. 1,5 кВ\м;       Г. 9 кВ\м;

 

 1. Визначте, яка напруженість електричного поля всередині ніхромового провідника площею поперечного перерізу 1,1 мм2, якщо сила струму в ньому 1 А. Питомий опір ніхрому дорівнює

1,1 10-6 Ом м.

А. 4 В\м;     Б. 2 В\м;           В. 1 В\м;              Г. 0,5 В\м;

 

 1. Знайти заряд Землі, якщо напруженість електричного поля біля її поверхні становить 100 В\м. Радіус Землі прийняти 6000 км.

А. 300 Кл;    Б. 0,45 МКл         В. 45 МКл;           Г. 30 Кл

 

 1. Точки А і В лежать на відстані 10 см одна від одної і розташовані в однорідному полі, напруженість якого 60 кВ\м. Визначити різницю потенціалів між цими точками.

А. 2 кВ;         Б. 4 кВ;                В. 4 кВ;                 Г. 6кВ

 1. За якою формулою можна обчислити ємність плоского конденсатора?

А. Е0\Еd;        Б. EE0S\d              В. ЕS\E0d             Г. S\EE0d

 

 1. 11. Плоский демонстраційний повітряний конденсатор підключили до джерела постійної напруги. Як зміниться заряд конденсатора, якщо ,не відключаючи його від джерела, відстань між пластинами збільшити вдвічі?

А. Зменшиться в 2 рази;

Б. Збільшиться в 2 рази;

В. Зменшиться в 4 рази;

Г. Не зміниться.

 

 1. Два конденсатори однакової ємності з’єднали паралельно. Як зміниться ємність батареї конденсаторів, якщо їх з’єднати послідовно?

А. Збільшиться в 4 рази;

Б. Збільшиться в 2 рази;

В. Зменшиться в 4 рази;

Г. Зменшиться в 2 рази;

 

 

 1. Напругу на обкладинках конденсатора постійної ємності збільшують удвічі. Як зміниться енергія зарядженого конденсатора?

А. Збільшиться в 4 рази;

Б. Зменшиться в 4 рази;

В. Збільшиться в 2 рази;

Г. Зменшиться в 2 рази.

14.Між паралельними плоскими паралельними пластинками з зарядами +q  та  -q  відстань 2 см і різниця потенціалів 300 В. Як зміниться різниця потенціалів, якщо пластини розсунути до 6 см?

А. 300 В                  Б. 600 В                           В. 900 В                  Г 0

 

 

 1. З якою швидкістю обертається електрон навколо ядра атома водню, якщо радіус орбіти електрона вважати рівним 0,5 10-10м? Модель атома – планетарна. Заряд електрона 1,6 10-19Кл, маса електрона 9,1 10-31кг.

А. 2,2 10-8м\с;        Б. 2,2 106 м\с;                  В. 108 м\с;                   Г. 10-6 м\с

 

 

 1. Визначте величину сили, яка діє на заряд 4 10 -9 Кл, розміщений посередині між двома точковими зарядами 3 10 -8 Кл і 5 10 -8 Кл, якщо вони знаходяться у вакуумі на відстані 0,6 м.

А. 3,2 105 Н;            Б. 2,3 105 Н;                   В. 3,2 10 -5 Н;              Г. 2,3 10 -5Н

 

 

17 В однорідному електричному полі в вакуумі знаходиться пилинка масою 4 10-10 кг заряджена до 1,6 10 -11 Кл. Якою повинна бути напруженість поля, щоб пилинка залишалась в спокої?

А. 2,5 102 Н\Кл;       Б. 2,5 103 Н\Кл;              В. 2,5 10-3Н\Кл          Г. 0

 

 

 1. В однорідному електричному полі напруженість якого 5 10-5 Н\Кл переміщується заряд 6 10-8 Кл на відстань 10 см під кутом 60 град. до ліній напруженості. Визначте роботу поля по переміщенню заряду.

А. 2,8 10-10 Дж         Б. 5,6 10-13 Дж               В. 1,5 10-13 Дж            Г. 7 10-10 Дж

 

 

 1. Якої швидкості набув електрон, що пролетів відстань між точками поля з різницею потенціалів 3 кВ? Початкова швидкість електрона дорівнює нулю.

А.8 103 м\с                 Б. 3,3 107 м\с                  В. 16 109 м\с                     Г. 5 108 м\с

 

 

 1. Відстань між двома точковими зарядами +4 10-9 Кл дорівнює 0,6 м. Визначте напруженість поля в середній точці між зарядами.

А. 9 10-10  Н\Кл         Б. 4,5 10-10  Н\Кл                 В. 18 10-10  Н\Кл           Г.  0

 

 

 1. Визначте швидкість, якої набуває електрон, коли пролітає в електричному полі між точками з різницею потенціалів 200 В.

А.1,6 106 м\с               Б. 3,2 10 6 м\с                     В.  0                              Г. 8,4 106 м\с

 

 

 1. Визначте прискорення, якого набуває електрон в однорідному електричному полі напруженістю 5 103 Н\Кл.

А. 8,8 1014 м\с2           Б. 4,4 1014 м\с2                    В. 9.8 1014 м\с2             Г. 3,6 109 м\с2

 

 

 1. На шовковій нитці в повітрі висить кулька масою 9 10-4 кг, заряд якої дорівнює 4,9 10-8 Кл. Знизу до неї піднесли другу заряджену кульку на відстані 1 м. Якої величини повинен бути заряд піднесеної кульки, щоб сила натягу нитки стала рівною нулеві?

А. 2 10-13 Кл               Б. 2 10-5 Кл                       В. 2 10-9 Кл                     Г. 2 10-7 Кл

 

 

 1. Обчислити значення кожного з двох однакових зарядів, якщо в маслі на відстані 6 см один від одного, вони взаємодіють із силою 0,4 мН. Діелектрична проникність масла 2,5.

А. 40 нКл                     Б. 10нКл                         В. 20 нКл                         Г. 5 нКл

 

 

 1. Заряджена частинка починає рухатись із стану спокою і проходить різницю потенціалів 1 кВ. При цьому вона набуває енергію 8000 еВ. Знайти заряд частинки і виразити його через заряд електрона.

А. 1е                            Б. 5е                                   В. 8е                                Г 10е

 

 

 1. Між пластинами плоского конденсатора знаходиться слюда. Площа пластин конденсатора 15 см2 , відстань між ними 0,02 см. Знайти ємність конденсатора.

А. 800пФ                   Б.400 пФ                              В. 200 пФ                      Г. 100 пФ

 

 

 1. Заряд конденсатора становить 3,2 10-3 Кл, напруга між обкладками 500 В. Знайти енергію електричного поля конденсатора.

А. 0,8 Дж                   б. 1 Дж                                 В. 1,6 В                          3,2 В

 

 

 1. Яка кількість теплоти виділиться в провіднику під час розряджання через нього конденсатора ємністю 100мкФ, зарядженого до напруги 1,2 кВ?

А. 100 Дж                Б. 92 Дж                                В. 72 Дж                       Г. 52 Дж

 

 

 1. Знайти енергію електричного поля конденсатора, якщо його ємність 20 мкФ, а напруга між обкладками дорівнює 220 В.

А. 0,484 Дж                    Б. 0,242 Дж                     В. 0,121 Дж                 Г. 0,065 Дж

 

 1. Установіть відповідність між фомулами та величинами, які можна розрахувати за цими формулами:
№ п\п Формули               Величини
 

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

Kq1q 2\ r2

 

 

Kq\ r2

 

 

EE0S\ d

 

 

cU2\ 2

 

 

 

 

 

 

А. Напруженість поля точкового заряду

 

Б. Ємність плоского конденсатора

 

В. Енергія зарядженого конденсатора

 

Г. Кулонівська сила взаємодії двох точкових зарядів

 

Д. Робота електричного поля при переміщенні заряду

 

 1. Установіть відповідність між вченими-фізиками та їх відкриттями:
№ п\п Прізвища вчених                  Відкриття
 

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

 

 

Максвелл

 

Кулон

 

Фарадей

 

Іоффе-Міллікен

 

А. Відкриття закону взаємодії електричних зарядів

Б. Вивчення напруженості електричного поля точкового заряду

В. Вимірювання заряду електрона

Г. Породження електричного поля змінним магнітним полем

Д. Відкриття взаємодії електричних зарядів за допомогою електричних полів

 1. Установіть відповідність між одиницями вимірювання та величинами:
№п\п Одиниці вимірювання                  Величини
 

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

Н\Кл

 

В

 

Ф

 

Дж

 

 

А. Напуга (різниця потенціалів)

 

Б. Заряд

 

В. Енергія

 

Г. Напруженість

 

Д. Ємність

 

 1. Установіть відповідність між описом ситуації та назвою явища, яке має спостерігатися у відповідній ситуації:
№п\п   Ситуація          Назва явища
 

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

Внесення шматка слюди в електричне поле

 

Натирання ебонітової палички об вовну

 

Наближення до металевої кулі наелектризованої ебонітової палички

 

Прискорення електронів між обкладками зарядженого конденсатора

 

 

А. Робота електричного поля з перенесення заряду

 

 

Б. Поляризація діелектрика

 

 

В. Електростатична індукція

 

 

Г. Розряджання конденсатора

 

 

Д. Електризація тертям

 1. В точках А і В, які віддалені на відстані 0,6 м розміщені заряди:2,5 10-7 Кл і -2,5 10-7 Кл. Точка С лежить на відстані 0,4 м від середини прямої, що з’єднує точки А і В. Знайти напруженість поля в цій точці.

 

Відповідь__________________

 

 1. Дві кульки масою по 0,25 г підвісили в одній точці на нитках завдовжки 100 см. Кулькам надають однакові заряди, внаслідок чого вони розходяться на відстань 6 см одна від одної. Знайти заряд кожної кульки.

 

Відповідь___________________

 

 1. Електричний заряд однієї кульки 200 нКл, а другої 10 10-8 Кл. Кульки мають ємності 2пФ та 3 пФ відповідно. Знайти заряди кульок після того, як їх з’єднали дротом.

 

Відповідь____________________

 

 1. Велика крапля ртуті утворилась при зливанні 125 однакових маленьких краплинок ртуті, що мали потенціал φ1 = 1 В кожна. Знайти потенціал великої краплі.

 

Відповідь____________________

 

 1. У вертикальне електричне поле між пластинами плоского конденсатора вміщено крапельку масла, заряджену одним електроном. Напруженість електричного поля підібрано так, що крапелька перебуває в стані спокою. Визначити радіус крапельки, якщо різниця потенціалів між пластинами конденсатора 500 В, відстань між пластинами 0,5 см, густина масла 900 кг\м3, заряд електрона 1,6 10-19Кл.

 

Відповідь________________________

 

 1. Керуючі пластини електронно – променевої трубки утворюють плоский конденсатор. Відстань між пластинами 10мм, довжина пластин 50 мм. Електрони влітають у конденсатор паралельно до пластин зі швидкістю 2 107 м\с. На пластини подають різницю потенціалів 50 В. На яку відстань від початкового напряму змістяться електрони до моменту вилітання з конденсатора?

 

Відповідь________________________

 1. Два електрони, що перебувають у початковий момент далеко один від одного, прямують назустріч вздовж однієї прямої з однаковими за модулем швидкостями 1000 км\с. На яку найменшу відстань вони наблизяться?

 

Відповідь_________________________

 

 

 1. Заряджену металеву кульку, підвішену на ізолюючій нитці, внесли в однорідне горизонтально напрямлене поле, від чого нитка утворила з вертикаллю кут 450. На скільки зменшиться кут відхилення нитки, якщо з кульки стече десята частка її заряду?

 

Відповідь________________________

 1. Дві кульки з зарядами 6,66 нКл та 13,33 нКл перебувають на відстані 40 см одна від одної. Яку роботу необхідно виконати, щоб наблизити їх до відстані 25 см?

Відповідь___________________________

 1. Яку швидкість набуває електрон, прискорюючись у полі з різницею потенціалів 200 В?

Відповідь__________________________

 1. До повітряного конденсатора, зарядженого до напруги 210 В, приєднали паралельно такий самий незаряджений конденсатор, але із скляним діелектриком. Яку діелектричну проникність має скло, якщо на затискачах батареї встановилася напруга 30 В?

Відповідь___________________________

 1. У двох протилежних вершинах квадрата зі стороною 30 см розташовано заряди по 0,2 мкКл кожен. Визначити напруженість поля у двох інших вершинах квадрата.

Відповідь_________________________

Відповідь
 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

 

 

А

В

А

Г

Г

В

В

Б

Г

Б

А

А

А

В

Б

В

А

В

Б

А

Г

А

Г

В

В

В

А

В

А

1 – Г    2 – А    3 – Б     4 – В

1 – Г    2 – А    3 – Д    4 – В

1 – Г    2 – А    3 – Д    4 – В

1 – Б    2 – Д    3 – В    4 – А

1,3 104 Н\Кл

5,4 нКл

1,2 10-7 Кл; 1,8 10-7 Кл

25 В

7,6 10-5 см

2,7 мм

2,5 10-10 м

30

1,2 мкДж

8,4 106 м\с

6

2,8 104 Н\Кл

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *