Календарно-тематичне планування з алгебри для 7 класу (до підручника О.С. Істер). Нова програма

Скачати файл
(немає оцінок)
Завантаження...

Складено до підручника: Істер О. С. Алгебра : підруч. для 7-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. С. Істер. – Київ : Генеза, 2015 згідно з навчальною програмою, затвердженою наказом МОНмолодьспорту України від 06.06.2012 р. № 664 (з урахуванням змін, затверджених наказом МОН України від 29.05.2015 № 585).

Рік видання: 2015
Кількість сторінок: 5
Формат файлу: .doc
Розмір файлу: 0.1 mb

(2 години на тиждень, І семестр – 32 год, ІІ семестр – 38 год)

№ уроку Дата

проведення

Теми уроку Примітки
І семестр
Тема 1. ЦІЛІ ВИРАЗИ (43 год)
1 Вирази зі змінними. Цілі раціональні вирази. Числове значення виразу
2 Вирази зі змінними. Цілі раціональні вирази.

Числове значення виразу

3 Тотожні вирази. Тотожності.
4 Тотожні перетворення виразів. Доведення тотожностей
5 Тотожні перетворення виразів. Доведення тотожностей
6 Степінь з натуральним показником
7 Степінь з натуральним показником
8 Властивості степеня з натуральним показником. Множення і ділення степенів з однаковими основами
9 Властивості степеня з натуральним показником. Піднесення степеня до степеня та добутку до степеня
10 Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота № 1  
11 Одночлен. Стандартний вигляд одночлена
12 Множення одночленів. Піднесення одночленів до степеня
13 Множення одночленів. Піднесення одночленів до степеня
14 Систематизація знань. Самостійна робота № 2  
15 Тематична контрольна робота № 1  
16 Многочлен. Подібні члени многочлена та їх зведення.

Степінь многочлена

17 Додавання і віднімання многочленів
18 Додавання і віднімання многочленів
19 Множення одночлена на многочлен
20 Розв’язування задач і вправ
21 Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота № 3  
22 Розкладання многочленів на множники способом винесення спільного множника за дужки
23 Розкладання многочленів на множники способом винесення спільного множника за дужки
24 Множення многочлена на многочлен
25 Множення многочлена на многочлен
26 Розкладання многочленів на множники способом групування
27 Розкладання многочленів на множники способом  групування.  Самостійна робота № 4
28 Систематизація знань. Підготовка до контрольної роботи
29 Тематична контрольна робота № 2  
30 Квадрат суми та квадрат різниці
31 Квадрат суми та квадрат різниці
32 Розкладання многочленів на множники за допомогою формул квадрата суми та квадрата різниці
ІІ семестр
33 Розкладання многочленів на множники за допомогою формул квадрата суми та квадрата різниці
34   Множення різниці двох виразів на їх суму
35   Розв’язування вправ. Самостійна робота № 5
36   Розкладання на множники різниці квадратів двох виразів  
37   Розкладання на множники різниці квадратів двох виразів
38   Сума і різниця кубів
39   Сума і різниця кубів
40   Застосування кількох способів розкладання многочленів на множники
41   Застосування кількох способів розкладання многочленів на множники  
42   Систематизація знань. Самостійна робота № 6  
43   Тематична контрольна робота № 3  
Тема 2. ФУНКЦІЇ (9 год)
44   Означення функції. Область визначення та область значень функції. Способи задання функції. Функціональна залежність між величинами як математична модель реальних явищ  
45   Означення функції. Область визначення та область значень функції. Способи задання функції. Функціональна залежність між величинами як математична модель реальних явищ  
46   Графік функції. Графічний спосіб задання функції  
47   Графік функції. Графічний спосіб задання функції  
48   Лінійна функція, її графік та властивості  
49   Лінійна функція, її графік та властивості  
50   Розв’язування вправ. Самостійна робота № 7  
51   Систематизація знань. Підготовка до контрольної роботи  
52   Тематична контрольна робота № 4  
Тема 3. ЛІНІЙНІ РІВНЯННЯ ТА ЇХ СИСТЕМИ (13 год)
53 Загальні відомості про рівняння.
54 Лінійне рівняння з однією змінною.
55 Розв’язування  рівнянь, що зводяться до лінійних
56 Розв’язування задач за допомогою лінійних рівнянь
57 Лінійне рівняння з двома змінними.

Самостійна робота № 8.

58 Графік лінійного рівняння з двома змінними
59 Системи двох лінійних рівнянь з двома змінними та їх розв’язок. Графічний спосіб розв’язування систем
60 Розв’язування систем лінійних рівнянь з двома змінними способом підстановки. Самостійна робота № 9
61 Розв’язування систем лінійних рівнянь з двома змінними способом додавання
62 Розв’язування задач за допомогою систем лінійних рівнянь з двома змінними
63 Розв’язування задач за допомогою систем лінійних рівнянь з двома змінними. Самостійна робота № 10
64 Систематизація знань. Підготовка до контрольної роботи
65 Тематична контрольна робота № 5
Тема 4. ПОВТОРЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ (5 год)
66   Тотожні перетворення виразів. Доведення тотожностей  
67   Лінійна функція. Побудова графіка лінійної функції  
68   Розв’язування систем лінійних рівнянь з двома змінними різними способами (графічним, додавання, підстановки)  
69   Підсумкова контрольна робота за 7 клас  
70   Підсумковий урок  

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *