Історія України. Відповіді на тест ЗНО 2016

Скачати файл
(немає оцінок)
Завантаження...

Історія України. Відповіді до завдань тестового зошита зовнішнього незалежного оцінювання за 2015 рік.

Рік видання: 2016
Кількість сторінок: 16
Формат файлу: .pdf
Розмір файлу: 0.32  mb

Тестовий зошит – https://rozumaka.com/zavdannya-testu-zno-2016-z-istoriyi-ukrayini/

Відповіді на ЗНО з історії України за 2016 рік.

Поїхали!

Частина 1
Історія України XX — початку XXI століття

Пам’ятайте!
Результат виконання завдань частини 1 буде зараховуватися як державна підсумкова атестація.

Завдання 1—23 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний.

1. На картосхемі штрихуванням позначено регіон, до якого наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. спрямовувалися іноземні інвестиції у
відповіді зно 2016 історія України 1
Відповідь: видобування кам’яного вугілля та виплавку чорних металів.

2. Напередодні Першої світової війніи національні спортивно-фізкультурні організації “Сокіл”, “Січ”, “Пласт” активно діяли на

Відповідь: Галичині.

3. Укажіть один із напрямів діяльності Союзу визволення України, що існував у 1914-1918 рр.

Відповідь: допомога військовополоненим українцям.

Прочитайте фрагмент історичного документа та виконайте завдання 4-7.

“Пробувши кілька тижнів у Петрограді, втратившии всяку надію одержати якусь відповідь і від Временного  Правительства, Делегація Центральної Ради після тих  понижень, яких зазнала в передпокоях міністерських і  Ради робітничих депутатів, повернула, без всякої
офіційної відповіді… до Києва. А в той час… Правительство, нарешті, вирішило й ухвалило одкинути домагання Української Центральної Ради”.

4. У якому році відбулася подія, описана в джерелі?

Відповідь: 1917 р.

5. Хто з діячів, зображених на фото, очолював делегацію Української Центральної Ради до Петрограда?
відповіді зно 2016 історія України 2
Відповідь: Г.

6. Якою була головна вимога української делегації в Петрограді?

Відповідь: визнання автономних прав України.

7. Описанна в джерелі подія стала приводом до

Відповідь: оприлюднення Українського Центральною Радою Першого Універсалу.

8. Найбільш успішна наступальна операція Української Галицької армії, проведена на завершальному етапі українсько-польської війни 1918-1919 рр., увійшла в історію під назвою

Відповідь: “Чортківська офензива”.

9. На картосхемі штрихуванням позначено територію
відповіді зно 2016 історія України 3
Відповідь: уражену масовим голодом 1921-1923 рр.

10. Який із зображених рядянських плакатів відображає суть документа, уривок із якого процитовано:
“Це гасло [“техніка вирішує все”] допомогло нам створити найширшу технічну базу в усіх галузях діяльності… Це дуже добре. Але цього далеко і далеко недостатньо. Техніка без людей, які оволоділи технікою, мертва. Техніка на чолі з людьси, котрі оволоділи технікою, може й повинна творини чудеса. Ось чому тепер наголос має бути зроблений на працівниках, які оволоділи технікою…”?
відповіді зно 2016 історія України 4відповіді зно 2016 історія України 5
Відповідь: “Дадим миллионы квалифицированных рабочих кадров”.

11. Історик Я. Грицак у праці “Нариси історії України” зазначив:
“…Політика стосовно національних меншин стала пробним каменем для демократичного устрою тих держав, які виникли в Центральній та Східній Європі після Першої світової війни”.
Яка країна, на думку автора та більшості істориків, у період 1920-х – 1930-х рр. стала “єдиною, яка більш-менш задовільно склала цей іспит на демократію…” стосовно українців?

Відповідь: Чехословаччина.

12. Договір про занепад між СРСР і Німеччиною та таємний протокол до нього (“пакт Молотова-Ріббентропа”) було підписано

Відповідь: 23 серпня 1939 р.

13. Що стало результатом наступальних операцій радянських військ, здійснених у серпні-грудні 1943 р.?

Відповідь: вигнання німецьких військ з Лівобережної України та Донбасу, перенесення бойових дій на Правобережну Україну.

14. Якою цифрою на картосхемі позначено рейхскомісаріат “Україна” – адміністративно-територіальну одиницю німецького окупаційного цивільного управління Другої світової війни?
відповіді зно 2016 історія України 6
Відповідь: 3.

15. Що стало одним із наслідків реалізації в 40-х рр. ХХ ст. урядом Польщі заходів, про які йдеться в уривку з документа:
“…1. Швидкими темпами пересилити українців і змішані сім’ї на повернуті території (насамперед у Північну Прусію), не створюючи компактні групи проживання й не ближче ніж 100 км від кордону…”?

Відповідь: часткова асиміляція українців у польському середовищі.

16. Укажіть один із заходів розв’язання владою проблем відбудови важкої промисловості України в другій половині 1940-х – на початку 1950-х pp.

Відповідь: використання трудового ентузіазму робітників.

17. Метою реалізації хрущовських надпрограм у сільському господарстві було

Відповідь: стрімке збільшення виробництва сільгосппродукції.

18. «Кожний, хто живе на Радянській Україні, любить її, з гордістю говорить: “моя Україна”, “наша Україна”. І це цілком природно і закономірно. Тут ми народилися, виросли як громадяни, будівники комунізму…» – це уривок із книги

Відповідь: Петра Шелеста.

19. Із якою подією пов’язані діячі, зображені на фото?
відповіді зно 2016 історія України 7
Відповідь: акцією протесту в кінотеатрі «Україна» проти арештів дисидентів.

20. Зображений на фото документ, що видавався місцевими радами в Україні, свідчить про
відповіді зно 2016 історія України 8
Відповідь: провал політики «перебудови».

21. Яке питання було винесено на Всеукраїнський референдум 1 грудня 1991 р.?

Відповідь: «Чи підтверджуєте Ви Акт проголошення незалежності України?»

22. «Не зміна облич при владі, а зміна системи, і найголовніше — пошук інструментарію для зміни цієї системи», на думку письменниці та публіциста О. Забужко, стало гаслом

Відповідь: «Революції гідності».

23. Характеризуючи події, відображені на карикатурі, доцільно використовувати поняття
відповіді зно 2016 історія України 9
Відповідь: «анексія».

24. Установіть відповідність між подією періоду боротьби за збереження державної незалежності України (1918-1921 рр.) та її наслідком.

1. проголошення Української Держави   |   Відповідь: відновлення поміщицького землеволодіння.

2. утворення Західноукраїнської Народної Республіки   |   Відповідь: запровадження державної монополії на продаж хліба, цукру, спирту; заборона на вивіз нафти.

3. утворення Директорії УНР   |   Відповідь: повалення режиму гетьмана П. Скоропадського.

4. розгром Добровольчої армії генерала А. Денікіна   |   Відповідь: відновлення радянської влади на території України.

25. Установіть відповідність між країною та подією суспільно-політичного життя, що відбулася на українських землях, які входили до її складу в 1920-х — 1930-х рр.

1. Королівство Румунія   |   Відповідь: створення В. Залозецьким Української національної партії (УНП).

2. Чехо-Словацька Республіка   |   Відповідь: проголошення автономії Підкарпатської Русі.

3. Українська СРР   |   Відповідь: судовий процес над представниками української інтелігенції в справі «Спілки визволення України».

4. Польська Республіка   |   Відповідь: судовий процес над членами ОУН у справі вбивства міністра внутрішніх справ Б. Перацького.

26. Установіть відповідність між періодом в історії України та поняттями й термінами, які потрібно використовувати, характеризуючи його.

1. післявоєнна відбудова та розвиток (1945 — початок 1950-х рр.)   |   Відповідь: «”саморозпуск” УГКЦ», «ждановщина», «космополітизм », «лисенківщина».

2. Україна в умовах десталінізації (1953-1964 рр.)   |   Відповідь: «відлига», «політична реабілітація», «раднаргоспи», «шістдесятники».

3. загострення кризи радянської системи (середина 1960-х — початок 1980-х рр.)   |   Відповідь: «самвидав», «номенклатура», «дефіцит», «правозахисник».

4. Україна в умовах незалежності (1991 р. – початок XXI ст.)   |   Відповідь: «приватизація», «тимчасово окупована територія», «антитерористична операція (АТО)», «європейська інтеграція».

У завданнях 27 і 28 розташуйте події в хронологічній послідовності.

27. Установіть послідовність утворення органів державної влади.

1 – Генеральний секретаріат Української Центральної Ради.
2 – Рада міністрів Української Держави.
3 – Державний секретаріат Західноукраїнської Народної Республіки.
4 – Рада народних комісарів Української Соціалістичної Радянської Республіки.

28. Установіть послідовність ухвалення документів, уривки з яких процитовано.

1 – «Верховна Рада України постановляє: 1. Ввести в дію Закон України “Про Збройні Сили України” з моменту його прийняття. 2. Доручити Кабінету Міністрів України розробити пропозиції щодо загальної структури Збройних Сил України…»
2 – «Підтверджуючи відданість України ідеалам та принципам, які є спільним надбанням європейських народів… Верховна Рада України постановляє: Приєднатися від імені України до Статуту Ради Європи…»
3 – «Верховна Рада України постановляє: …Прийняти Конституцію України… Визнати такою, що втратила чинність, Конституцію (Основний закон) України від 20 квітня 1978 року з наступними змінами і доповненнями…»
4 – «На виконання Закону України “Про військово-цивільні адміністрації” постановляю: 1. Утворити: …Артемівську районну військово-цивільну адміністрацію.., Костянтинівську районну військово-цивільну адміністрацію.., Ясинуватську районну військово-цивільну адміністрацію Донецької області…»

Завдання 29 і 30 мають по сім варіантів відповідей, серед яких лише три правильні.

29. Укажіть характерні риси тоталітарного режиму в Українській PCP у 1930-х роках.

Відповіді:
– усеохоплюючий політико-ідеологічний контроль держави над усіма сферами життя суспільства;
– одержавлення економіки, її мілітаризація та бюрократизація, використання примусової праці;
– панування однопартійної системи, зрощування партійного та державного апаратів, культ вождя.

30. Колективізація в Західній Україні в другій половині 1940-х – 1950-х pp. проводилася з метою

Відповіді:
– уніфікації системи господарювання на всій території УРСР;
– зламу приватновласницької психології місцевого населення;
– утвердження соціальної структури радянського суспільства.

 

Ви завершили роботу над завданнями частини 1.

Частина 2
Історія України від найдавніших часів до кінця XIX століття

Завдання 31—53 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний.

31. Якою цифрою на картосхемі позначено місце розташування Мізинської стоянки – археологічної пам`яткуи доби палеоліту?
відповіді зно 2016 історія України 10
Відповідь: 3.

32. Поляни, сіверяни, древляни – це назви

Відповідь: племінних союзів східних слов’ян.

33. За правління якого князя відбулася подія, описана в уривку з історичного джерела:
«І за цим священним правилом – єпископи поставили Іларіона, русина, митрополитом Києва і всієї землі Руської…»!

Відповідь: Ярослава Мудрого.

34. Пріоритет у зовнішній політиці князя Данила Романовича Галицького в другій половині 1240-х – 1260-х рр. полягав у

Відповідь: створенні коаліції європейських держав для боротьби із Золотою Ордою.

35. Проявом впливу на Русь якої культури є ікони, зображені на фото?
відповіді зно 2016 історія України 13
Відповідь: візантійської.

36. Коли відбулася подія, наслідки якої описано в уривку з історичного джерела: «Магнати і шляхта змусили юну королеву [Ядвігу] в державних інтересах Польщі відмовитися від нареченого з австрійського дому і вийти заміж за литовського князя Ягайла…»?

Відповідь: 1385 р.

37. Пам’ятка архітектури Львова, зображена на фото, пов’язана із життєдіяльністю міської громади
відповіді зно 2016 історія України 12
Відповідь: вірмен.

38. Затвердження в 70-х рр. XVI ст. урядом Речі Посполитої створення реєстрового війська стало політичним і правовим актом

Відповідь: визнання козацтва новим соціальним станом.

39. Укажіть портрет гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного.
відповіді зно 2016 історія України 11
Відповідь: В.

40. Союзницькі відносини, що склалися між Військом Запорозьким і Московським царством, відкривали перед гетьманом Б. Хмельницьким перспективу довести до переможного кінця війну проти

Відповідь: Речі Посполитої.

41. Перемога українсько-татарських військ над московськими військами в битві під Конотопом відбулася

Відповідь: 1659 р.

42. «Нині цей край зруйнований, а війна, ніби гангрена, що все пожирає, обернула найродючішу частину Європи на спорожнілі поля, зарослі бур’яном руїни, на покинуті жителями міста…», – так іноземний автор, характеризуючи Руїну, описав її

Відповідь: наслідки.

43. Що стало результатом прийняття козаками умов, висунених царським урядом: «…Жити запорожцям у місцях, де розорено в 1709 році їхнє житло. Користуватися їм промислами… Зберігати їм вірність престолу російському… Бути їм в залежності від головнокомандуючого генерала в Малій Русі визначеного…»!

Відповідь: заснування Нової (Підпільненської) Січі.

44. Створення яких губерній у складі Російської імперії стало наслідком третього поділу Речі Посполитої?

Відповідь: Подільської, Волинської, Київської.

45. Пам’ятка архітектури, зображена на фото, є окрасою міста
відповіді зно 2016 історія України 14
Відповідь: Києва.

46. Рух декабристів був складовою

Відповідь: російського дворянського опозиційного руху.

47. Прочитайте уривок із праці М. Грушевського та виконайте завдання.
«У тих землях, що обійшли до Австрії, нове правительство австрійське заходилося коло того, щоб поліпшити долю кріпаків українських, обмежити безмежну владу польських панів над ними». Чим зумовлені зазначені урядові заходи?

Відповідь: реформами Марії-Терезії та Йосифа II 1770-х – 1780-х рр.

48. Вагомим прикладом активної громадсько-політичної діяльності Головної руської ради в 1848-1851 рр. є

Відповідь: видання «Зорі Галицької», відкриття кафедри української мови і літератури у Львівському університеті.

49. Про заснування якого навчального закладу йдеться в уривку з історичного джерела:
«Місцем його заснування було обрано місто.., де вперше засяяло й звідси розлилося по всій Давній Русі світло істинної [християнської] віри. Заснований університет, названий… на честь великого просвітителя Русі, удостоєний прийняттям під особливе покровительство Його імператорської величності…»?

Відповідь: Київського університету.

50. У 1863 р. царською владою ухвалено розпорядження, що ввійшло в історію під назвою

Відповідь: «Валуєвський циркуляр».

51. Діячі якого суспільного руху були ініціаторами відкриття «Південно-Західного відділу Російського географічного товариства»?

Відповідь: громадівського.

52. Про яке соціально-економічне явище йдеться в уривку з історичного джерела: «Нужда галицька так надоїла нашим людям, що і в пекло не бояться йти, щоб лише втекти з рідного краю… Пішов голос про Бразилію. Незнаний цей край, далекий, але народ не зважав, не роздумував довго: утекти з неволі – це єдиний вихід»?

Відповідь: трудова еміграція.

53. На фото зображено будівлю
відповіді зно 2016 історія України 15
Відповідь: Полтавського земства.

У завданнях 54—56 до кожного з чотирьох рядків інформації, позначених цифрами, доберіть один правильний, на Вашу думку, варіант, позначений буквою.

54. Установіть відповідність між подією, описаною в уривку з історичного джерела, та іменем князя, який був до неї причетний.

 1. «…І мовив… Аскольдові та Дірові: “Ви оба не є князі. Ні роду княжого. Я є роду княжого.” — “А се — син Рюриків…”»   |   Відповідь: Олег.

2. «Із города Іскоростеня вийшли проти нього древляни й убили [його] і дружину його, бо було їх мало…»   |   Відповідь: Ігор.

3. «Сказав… матері своїй і боярам своїм: “Не любо мені в Києві жити, хочу жити в Переяславці на Дунаї”…»   |   Відповідь: Святослав.

4. «…віддав Корсунь грекам як викуп за царицю, а сам повернувся в Київ…»   |   Відповідь: Володимир Великий.

55. Установіть відповідність між подією та роком, коли вона відбулася.

1. остаточна ліквідація гетьманства   |   Відповідь: 1764 р.

2. остаточна ліквідація царським урядом Запорозької Січі   |   Відповідь: 1775 р.

3. ухвалення Конституції Пилипа Орлика   |   Відповідь: 1710 р.

4. оприлюднення царського указу про закріпачення селян Лівобережної та Слобідської України   |   Відповідь: 1783 р. 

56. Установіть відповідність між виданням та його характеристикою.

1. «Історія русів»   |   Відповідь: одна з найвизначніших пам’яток української історичної та суспільно-політичної думки другої половини XVIII – початку XIX ст., у якій обстоювалася ідея самостійного державного розвитку України.

2. «Основа»   |   Відповідь: першии український суспільно-політичнии і літературно-мистецький журнал, що видавався українською петербурзькою громадою в 1861—1862 рр.

3. «Громада»   |   Відповідь: український громадсько-політичний і науково-літературний збірник, що видавався в Женеві М. Драгомановим у період 1878-1879 рр. та в 1882 р.

4. «Самостійна Україна»   |   Відповідь: публіцистичний твір, написаний у 1900 р. М. Міхновським як програма Революційної української партії.

У завданнях 57 і 58 розташуйте події в хронологічній послідовності. 

57. Розташуйте археологічні пам’ятки, зображені на фото, за часом їх створення.
відповіді зно 2016 історія України 16
Відповідь:
1 – наскельний живопис
2 – трипільська статуетка будинку
3 – скіфська пектораль
4 – монета князя Володимира Великого

58. Установіть послідовність перебування при владі гетьманів.

Відповідь:
1 – Іван Виговський
2 – Іван Брюховецький
3 – Іван Мазепа
4 – Іван Скоропадський

Завдання 59 і 60 мають по сім варіантів відповідей, серед яких лише три правильні. Виберіть три цифри, що позначають правильні, на Вашу думку, відповіді.

59. Укажіть наслідки битви на річці Сині Води (1362 р.).

Відповіді:
– суттєве послаблення політичного впливу в Золотій Орді татарських орд, що кочували на захід від Дніпра;
– значна частина українських земель увійшла до складу Великого князівства Литовського;
– територіальні межі Золотої Орди було відсунуто в пониззя Дністра й Південного Бугу, а на Дніпрі – до порогів.

60. Які соціально-економічні зміни відбувалися на українських землях у складі Російської імперії в другій половині XVIII ст.?

Відповіді:
– запровадження кріпацтва;
– поширення дворянського землеволодіння на землі Вольностей Війська Запорозького Низового;
– зрівняння в правах козацької старшини з російським дворянством.

 

Ну ось і все, шановні абітурієнти!
Відповіді до наступних предметів (англійська мова, біологія, фізика, географія, хімія) будуть публікуватися так само!
Не забувайте про нас, рекомендуйте друзям!

Приєднуйтесь до нас в ВК:
– Все Про ЗНО – https://vk.com/vse_pro_zno
– Посібники для підготовки – https://vk.com/posibniki_zno
– Спільнота сайту – https://vk.com/rozumaka_com

Офіційні відповіді будуть завтра, скачати можна буде на сторінці:

13 thoughts on “Історія України. Відповіді на тест ЗНО 2016

  1. 3. У 1914 р. з ініціативи ГУР було сформовано легіон Українських січових стрільців (УСС).

    СВУ вів з дозволу нім. і австр.-угор. військової влади широку організаційну, допомогову, релігійну та культурно-виховну працю серед українців-полонених

  2. Вопрос№54
    Как мог Игорь погибнуть с женой, если его жена Ольга была регентом его сына Святослава после того, как Игорь погиб? Или вопрос составлен некорректно, или овтет неверный, но убили его деревляни…

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *