Історія України 9 клас. Календарне планування

Скачати файл
(немає оцінок)
Завантаження...

Календарно-тематичне планування уроків історії України в 9 класі. За програмою «Історія України. Всесвітня історія. 5–9 класи» (К.,  Перун, 2005).

Формат файлу: .doc

Урок

 

Тема уроку Дата уроку, примітки
1. ВСТУП. Нова доба української історії
ТЕМА 1. Формування модерної української нації. Теорія та суспільні виклики першої половини ХІХ ст.
2. Від етносу до нації. «Український проект»
3. Початок нового етапу українського національно-визвольного руху
4.

 

Українська нація в умовах модернізацій них трансформацій суспільства
5. Узагальнення
ТЕМА 2. Українські землі у складі Російської та Австрійської імперій наприкінці ХVІІІ – у першій третині ХІХ ст.
6.

 

Включення українських земель до складу Російської імперії
7

 

Включення західноукраїнських земель до складу Австрійської імперії
8. Становище населення українських земель
9. Наддніпрянська Україна в системі міжнародних відносин першої половини ХІХ ст.
10. Початок українського національного відродження наприкінці ХVІІІ – на початку ХІХ ст.
11. Українське національне відродження на західноукраїнських землях наприкінці ХVІІІ – на початку ХІХ ст.
12. Масонство в Україні. Російський та польський визвольні рухи на українських землях у 1820-30-х рр.
13. Узагальнення
ТЕМА 3. Соціально-економічне життя народу та український національний рух у першій половині ХІХ ст.
14. Стан сільського господарства.
15. Початок промислової революції. Формування фабрично-заводської промисловості
Міста. Одеса. Розвиток торгівлі
16. Повсякденне життя
17. Форми і характер соціальних протестів населення.
18.

 

Український національний рух наприкінці 1840-х рр. Кирило-Мефодіївське братство. Т.Шевченко
19. Менталітет українців.
20.

 

Національно-визвольний рух на західноукраїнських землях під час революції 1848-1849 рр. в Австрійській імперії
21. Узагальнення
ТЕМА 4. Культурне життя в українських землях наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст.
22. Особливості розвитку культури. Освіта і наука.
23. Література. Музика і театр.
24. Архітектура, живопис, графіка
25. Традиційно-побутова культура у селі та місті. Релігійне життя. Доля жінки
26. Узагальнення
ТЕМА 5. Модернізація українського суспільства в середині – у другій половині ХІХ ст.
27.

 

Аграрні відносини на західноукраїнських землях
28.

 

Селянська реформа в Наддніпрянській Україні
29.

 

Реформи адміністративно-політичного управління 1860-1870-х рр.
30. Аграрні відносини в Наддніпрянщині у пореформенний період
31. Особливості індустріалізації в Україні
32. Міста і торгівля. Українські підприємці
Тема 6. Національна ідея. Українофільський культурницький і політичний етапи визвольного руху
33.

 

Українська національна ідея. Україна в геополітичних стратегіях Росії, Німечини, Австро-Угорщини
34. Формування української націонал-демократичної течії. Українська еліта
Тема 7. Суспільно-політичний рух в Україні у другій половині ХІХ ст.
35. Початок громадівського руху. Валуєвський циркуляр
36. Суспільно-політичний розвиток на західноукраїнських землях у 1850-1860-х рр. Москвофіли. «Просвіта»
37. Громадівський рух у 70-90-ті роки ХІХ ст. Емський указ. Діяльність народників
38. Народовці і радикали у суспільно-політичному русі на західноукраїнських землях. Політичні партії. І.Франко
39. Формування українського націоналістичного, самостійницького руху. Братство тарасівців. М.Міхновський, Ю.Бачинський
40 Узагальнення
Тема 8. Культурне життя в Україні у  другій половині ХІХ ст.
41. Освіта і наука
42. Література, театр, музика.
43. Живопис. Архітектура.
44. Церковне життя
45. Узагальнення
Тема 10. Наш край наприкінці ХVІІІ –ХІХ ст.
46. Особливості модернізації. Соціально-економічний розвиток
47. Суспільно-політичне життя
48. Духовне життя
49. Підсумкове оцінювання
50-52. Резервний час

Схожі записи:

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *