Історія України 8 клас. Календарно-тематичне планування (Г.К. Швидько)

Скачати файл
(1 бал, середній: 4,00 із 5)
Завантаження...

Складено до підручника Історія України: підруч. для 8-го кл. загальнооосвіт. навч. закл. / Г.К. Швидько, П.О. Чорнобай. – К. : Генеза, 2016, згідно з навчальною програмою, затвердженою Міністерством освіти і науки України. За новою програмою, зі змінами 2016 року.

Формат файлу: .docx

уро-

ку

К-ть

год

Дата

проведення

уроку

Зміст навчального матеріалу Примітки
1 1   ВСТУП. Середньовічна спадщина України. Основні події і постаті. Ранній Новий час. Особливості ранньомодерної доби в історії України  
Розділ І. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ в ХVІ ст.
2-3 2   §12. Соціально-політичне становище українських земель у складі Польщі та Великого князівства Литовського в першій половині XVI ст.

Політичне становище українських земель у першій половині ХVІ ст. Соціальна структура суспільства. (магнати, шляхта, духовенство, міщани, селяни).   Василь-Костянтин Острозький. Економічне життя села та міста: фільварки, цехи. Торгівля. Сільське та міське самоврядування

 
4 1   § 3. Люблінська унія 1569 р. та її вплив на становище українських земель  
5 1   § 4. Запорозька Січ – козацька республіка.

Українське козацтво. Перші Січі. Дмитро Вишневецький

 
6 1   § 5 Формування реєстрового козацтва та його роль у козацьких війнах кінця XVI ст.

Реєстрове козацтво. Становлення козацького стану. Козацькі війни кінця ХVІ ст.

 
7 1   § 6. Повсякденне життя різних станів суспільства у XVI ст.

Практичне заняття № 1

 
8 1   § 7. Релігійно-суспільні рухи та виникнення православних братств в Україні.

Церковне життя. Особливості реформаційних та контрреформаційних рухів в Україні. Православні братства

 
9 1   § 8. Культурно-освітнє життя України в XVI ст.

Культурно-освітнє життя. Острозька академія, братські школи, єзуїтські колегії. Пересопницьке євангеліє. Книговидання. Іван Федоров

 
10 1   § 9. Українське мистецтво XVI ст. Містобудування, архітектура, образотворче мистецтво. Театр  
11 1   Узагальнення. Тематичний контроль  
Розділ ІІ.УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ

наприкінці ХVІ – у першій половині ХVІІ ст.

12 1   § 10. Берестейська церковна унія 1596 р.

Церковні собори в Бересті 1596 р. Розкол православної церкви. Утворення греко-католицької церкви

 
13 1   § 11. Кримське ханство у XVI – першій половині XVII ст.

Внутрішня і зовнішня політика

 
14 1   § 12. Козацтво в першій чверті

XVII ст. Петро Сагайдачний.

Походи козаків першої чверті ХVІІ ст. Петро Конашевич-Сагайдачний. Похід на Москву 1618 р. Військо Запорозьке і Хотинська війна

 
15 1   § 13. Військове мистецтво, традиції та побут українського козацтва.

Практичне заняття № 2

 
16 1   § 14. Церковне життя в Україні в першій половині XVII ст.

Боротьба за відновлення православної ієрархії. Реформи митрополита Петра Могили

 
17 1   § 15. Козацько-селянські повстання у 20–30-х роках XVII ст.

Козацько-селянські повстання 20–30-х роках ХVІІ ст. «Ординація Війська Запорозького»

 
18 1   § 16. Українська культура в першій половині XVII ст. (Освіта, друкарство, література).

Києво-Могилянський колегіум. Полемічна література

 
19 1   § 17. Українське мистецтво першої половини XVII ст.

Архітектура. Образотворче мистецтво. Театр

 
20 1   Узагальнення. Тематичний контроль  
Розділ ІІІ. НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНА ВІЙНА

УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ середини XVII ст.

21 1   § 18. Передумови, причини та початок Національно-визвольної війни середини XVII ст.

Передумови, причини, початок Національно-визвольної війни. Події 1648–1649 рр. Зборівський договір

 
22 1   § 19. Утворення Української козацької держави.

Українська козацька держава – Військо Запорозьке. Адміністративно-територіальний устрій. Соціально-економічне життя. Зовнішня політика

 
23 1   § 20. Богдан Хмельницький – людина, полководець і державний діяч.

Практичне заняття № 3

 
24 1   § 21. Важкий шлях боротьби за українську державність (1650–1653 рр.)

Білоцерківський договір. Битва під Батогом. Молдовські походи. Облога Жванця. Кам’янецька угода

 
25 1   § 22. Українсько-московський договір 1654 р. та воєнно-політичні події середини XVII ст.

Українсько-московський договір 1654 р. Воєнно-політичні події 1654–1655 рр. Віленське перемир’я. Українсько-шведсько-трансільванський союз

 
26 1   Історія рідного краю  
27 1   Узагальнення. Тематичний контроль  
Розділ ІV. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ

наприкінці 50-х років ХVІІ – на початку ХVІІІ ст.

28-29 2   § 23–24. Україна на перетині політичних інтересів гетьманів і держав.

Іван Виговський. Гадяцька угода. Україно-московська війна. Конотопська битва. Початок Руїни. Юрій Хмельницький. Розкол Гетьманської держави. Павло Тетеря та Іван Брюховецький. Андрусівське перемир’я

 
30 1   § 25. Правобережна Україна в період від Андрусівського перемир’я до «Вічного миру».

Петро Дорошенко. Спроби об’єднання Лівобережної та Правобережної Гетьманщини. Дем’ян Многогрішний. Іван Самойлович. Чигиринські походи. Бахчисарайський мир. «Вічний мир»

 
31 1   § 26. Правобережна Гетьманщина у другій половині XVII ст. Відродження козацтва.

Припинення існування Правобережної Гетьманщини. Правобережне козацтво в останній чверті ХVІІ ст.

 
32 1   § 27. Слобідська Україна та Запорозька Січ у другій половині XVII ст.

Заселення і розвиток Слобідської України. Слобідські козачі полки. Запорозьке козацтво. Іван Сірко

 
33 1   § 28. «Руїна»: причини і наслідки.

Практичне заняття № 4

 
34 1   § 29. Українська козацька держава за гетьмана Івана Мазепи.

Іван Мазепа. Внутрішня і зовнішня політика. Семен Палій. Північна війна і Україна

 
35 1   § 30. Пилип Орлик і його Конституція 1710 р.

Пилип Орлик і його Конституція. Ліквідація козацтва на Правобережній Україні

 
36 1   § 31. Духовне життя України у другій половині XVII ст.

Церковне життя. Освіта. Архітектура. Образотворче мистецтво.

 
37 1   Історія рідного краю  
38 1   Узагальнення. Тематичний контроль  
Розділ V. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ у 20–90-х роках ХVІІІ ст.
39 1   § 32. Спроби царизму ліквідувати українську державність.

Іван Скоропадський, Павло Полуботок. Перша Малоросійська колегія. Данило Апостол. «Правління гетьманського уряду»

 
40 1   § 33. Ліквідація гетьманства та особливого устрою Гетьманщини і Слобожанщини.

Кирило Розумовський. Ліквідація гетьманства і козацького устрою в Україні. Друга Малоросійська колегія. Запровадження кріпацтва

 
41-42 2   § 34-35. Запорожжя періоду Нової Січі. Кримське ханство і Південна Україна у другій половині XVIII ст.

Нова (Підпільненська) Січ. Петро Калнишевський. Ліквідація Запорозької Січі. Російсько-турецькі війни XVIII ст. і Україна. Ліквідація Кримського ханства. Колонізація Півдня України

 
43 1   § 36. Гайдамацький та опришківський рух на Правобережній і Західній Україні.

Правобережна Україна. Гайдамаки. Коліївщина. Буковина, Східна Галичина, Закарпаття. Рух опришків

 
44 1   § 37. Три поділи Речі Посполитої.

Поділи Речі Посполитої. Зміни становища Правобережної України у складі Російської імперії

 
45 1   § 38. Західноукраїнські землі під владою австрійських Габсбургів.

Західноукраїнські землі у складі володінь австрійських Габсбургів. Реформи Марії-Терезії та Йосифа ІІ

 
46 1   § 39. Культура України XVIII ст.

Освіта і наука. Києво-Могилянська академія. Григорій Сковорода

 
47 1   § 40. Українське мистецтво XVIII ст.

Архітектура. Образотворче мистецтво. Музика

 
48 1   § 41. Козацькі літописи ХVІІ – ХVІІІ ст. як історичні джерела.

Практичне заняття № 5

 
49 1   Історія рідного краю  
50 1   Узагальнення. Тематичний контроль  
51 1   Узагальнення до курсу.

Україна в ранньомодерну добу та її внесок у загальноєвропейську спадщину

 
52 1   Резерв  

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *