Історія України 7 клас. Календарне планування. Нова програма

Скачати файл
(немає оцінок)
Завантаження...

Згідно з навчальною програмою, затвердженою Міністерством освіти і науки України (наказ від 06.06.2012 № 664): Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів. 5–9 класи. – К. : Вид. дім «Освіта», 2013.

Формат файлу: .docx

п/п

Дата Тема уроку
1.   ПОВТОРЕННЯ. Історія України в стародавні часи.  
2   ВСТУП. Історія України в Середні віки. Періодизація. Джерела з історії України.
Розділ І. ВИНИКНЕННЯ ТА СТАНОВЛЕННЯ

РУСІ–УКРАЇНИ

3   Розселення слов’янських племен на території України.
4   Господарство східних слов’ян. Суспільний устрій. Вірування. Сусіди східних слов’ян.
5   Утворення Русі-України. Київські князі: Аскольд, Олег, Ігор, Ольга, Святослав.
6   Практичне заняття:

«Князь Святослав та його походи».

7   Узагальнення. Тематичний контроль
Розділ ІІ. КИЇВСЬКА ДЕРЖАВА (РУСЬ–Україна)

наприкінці Х – у першій половині ХІ ст.

8   Внутрішня і зовнішня політика Володимира Великого. Запровадження християнства.
9   Київська держава (Русь- Україна) Ярослава Мудрого. «Руська правда». Міжнародні зв’язки.
10   Суспільний устрій. Влада князя. Повсякденне життя. Господарство. Міста. Ремесла. Торгівля.
11   Практичне заняття:

«Християнська релігія і  церква в житті давньоруського (давньоукраїнського)  суспільства» / «Уявна подорож Києвом часів Ярослава Мудрого» (на вибір вчителя).

12   Архітектура та монументальний живопис. Писемність та освіта. Українська мова.
13   Узагальнення. Тематичний контроль
Розділ IІІ КИЇВСЬКА ДЕРЖАВА (РУСЬ–Україна) у другій половині ХІ ст. — першій половині ХІІІ ст
14    

Правління Ярославовичів. Половці. Любецький з’їзд князів.

15   Правління Володимира Мономаха та його сина Мстислава Великого.
16   Роздробленість Київської держави. Київське, Переяславське та Чернігівське князівства в середині XII – першій половині XIIІ ст. Політичне і соціально-економічне життя.
17   Галицьке і Волинське князівства в другій половині ХІІ ст. Ярослав Осмомисл.
18   Культура Русі–України в другій половині ХІ – першій половині ХІІІ ст.
19   Узагальнення. Тематичний контроль
Розділ IV. ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКА ДЕРЖАВА
20   Утворення Галицько-Волинського князівства. Роман Мстиславович. Боротьба за владу. Данило Романович.
21   Походи монголів на Русь. Встановлення панування Золотої Орди на українських землях.
22   Практичне заняття:

«Зовнішня політика Данила Романовича. Коронація»/ «Данило Романович – будівничий Галицько-Волинської держави» (на вибір вчителя).

23   Культура Галицько-Волинської держави у другій половині ХІ – ХІІІ ст.
24   Галицько-Волинська держава за наступників Данила Романовича.
25   Узагальнення. Тематичний контроль
Розділ V. Українські землі у складі Великого князівства

 Литовського та інших держав

26   Статус українських земель у складі Великого князівства Литовського та інших держав. Кревська унія 1385 р. і українські землі. Остаточна ліквідація Волинського та Київського удільних князівств.
27   Держава Феодоро в Криму. Утворення Кримського ханства. Гереї. Суспільний устрій та культура ханства.
28   Суспільне і церковне життя. Сільське господарство. Ремесла і торгівля. Міста, магдебурзьке право.
29   Культура та освіта. Юрій Дрогобич.
30   Практичне заняття:

«Етнічний склад населення України. Повсякденне життя».

31   Історія рідного краю
32   Узагальнення. Тематичний контроль
33   Узагальнення до курсу: «Середньовічна історія України та її внесок у загальноєвропейську спадщину».
34   Семестрова підсумкова робота
35   Підсумковий урок

Схожі записи:

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *