Історія України 7-8 класи. Збірник завдань

Скачати файл
(немає оцінок)
Завантаження...

Посібник складений відповідно до нової навчальної програми для 12-річної школи, затвердженої Міністерством освіти і науки України, і відповідає сучасним навчально-методичним вимогам викладення курсу «Історія України» для 7, 8 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Пропоноване видання містить сучасні дидактичні матеріали: схеми, порівняльні таблиці, фрагменти історичних документів, хронологічні задачі тощо. Призначений для вчителів історії та студентів історичних факультетів вищих навчальних закладів.

Автор: О.А. Подобєд
Видавництво:
 Ранок
Рік видання:
 2009
Кількість сторінок: 162
Формат файлу: .pdf
Розмір файлу: 1.4 mb

Зміст
Вступ

7 клас
Тема 1. Виникнення та розвиток Київської Русі
Східнослов’янські племена напередодні утворення держави
Київська Русь за перших князів
Київська Русь за князювання Ольги та Святослава
Соціальний устрій та господарське життя Київської Русі в ІХ—Х ст

Тема 2. Київська Русь наприкінці Х — у першій половині ХІ ст.
Київська Русь за часів князя Володимира Великого
Київська держава за правління Ярослава Мудрого
Політичний і соціальний устрій, господарське життя Київської Русі наприкінці Х — у першій половині ХІ ст.
Культура Київської Русі

Тема 3. Київська Русь у другій половині ХІ — першій половині ХІІІ ст.
Київська держава за часів правління Ярославичів
Князювання Володимира Мономаха
Роздробленість Київської Русі
Галицьке та Волинське князівства
Культура Київської Русі за часів роздробленості

Тема 4. Галицько-Волинська держава
Утворення Галицько-Волинської держави
Монгольська навала на Русь
Галицько-Волинська держава за часів правління Данила Галицького
Занепад Галицько-Волинської держави
Культура Галицько-Волинської держави

Тема 5. Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав (друга половина ХІV—ХV ст.)
Початок польського та литовського володарювання на українських землях
Українські землі під владою Литви та Польщі
Українські землі у складі Угорщини, Молдавії та Московської держави
Кримське ханство
Соціальний устрій та господарське життя в Україні в другій половині ХІV—ХV ст.
Культура українських земель у другій половині ХІV—ХV ст.

8 клас
Тема 1. Українські землі в ХVІ ст.
Соціальна структура українського суспільства та економічне життя
Передумови Люблінської унії. Люблінський сейм 1569 р.
Реформаційні та контрреформаційні рухи в Україні
Становище церкви
Виникнення Запорозької Січі
Військове мистецтво козаків
Умови розвитку культури
Архітектура й містобудування

Тема 2. Українські землі в першій половині ХVІІ ст.
Зростання магнатського землеволодіння
Вплив Берестейської унії на церковне життя в Україні
Морські походи козаків
Козацько-польський збройний конфлікт
Митрополит Петро Могила
Розвиток культури

Тема 3. Початок Національно-визвольної революції українського народу середини ХVІІ ст. Відродження Української держави
Передумови Національно-визвольної революції
Битви на Жовтих Водах, під Корсунем та Пилявцями
Збаразько-Зборівська кампанія
Заснування козацької держави — Війська Запорозького
Внутрішньо- і зовнішньополітичне становище Гетьманщини в 1652—1653 рр.
Українські землі в системі міжнародних відносин
Українсько-московський договір 1654 р.

Тема 4. Українські землі в 60—80-ті рр. ХVІІ ст.
Віленське перемир’я
Гетьман Іван Виговський, його зовнішня та внутрішня політика
Переяславський договір 1659 р.
Гетьман Петро Дорошенко, його боротьба за об’єднання України
Адміністративно-територіальний устрій Лівобережної Гетьманщини
Слобідська Україна в другій половині ХVІІ ст.
Запорозька Січ у складі Гетьманщини
Господарське, культурне та церковне життя в українських землях

Тема 5. Українські землі наприкінці ХVІІ ст. — у першій половині ХVІІІ ст.
Гетьманщина наприкінці XVIІ — на початку XVIII ст.
Правобережна Україна наприкінці ХVІІ — на початку ХVІІІ ст.
Україна в подіях Північної війни
Становище в Україні після Полтавської битви
Гетьман Іван Скоропадський
Особливості розвитку культури

Тема 6. Українські землі в другій половині ХVІІІ ст.
Гетьман Кирило Розумовський, його діяльність
Соціально-політичне та економічне становище на Правобережній Україні
Соціально-політичне та економічне становище в Галичині, на Буковині та Закарпатті
Адміністративно-територіальний поділ та освоєння запорозьких земель Нової (Підпільненської) Січі
Особливості розвитку культури в другій половині ХVІІІ ст.
Література

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *