Історія середніх віків 6-7 класи. Наочний довідник

Скачати файл
(немає оцінок)
Завантаження...

Пропоноване видання продовжує серію наочних посібників зі шкільних дисциплін, які допоможуть учням систематизувати, конкретизувати і поглибити набуті знання і вміння, а також прилучитися до активної самостійної роботи.

Структура і зміст посібника повною мірою відповідають вимогам чинної навчальної програми зі шкільних курсів «Історія стародавнього світу» та «Історія середніх віків». Навчальний матеріал згруповано за програмними темами і подано у наочній формі, тобто у вигляді таблиць, схем, діаграм тощо.

Автор: О.В. Гісем, О.О. Мартинюк
Видавництво:
 Vesta
Рік видання:
 2005
Кількість сторінок: 152
Формат файлу: .pdf
Розмір файлу: 1.4 mb

Автори свідомо уникли методичних порад щодо практичного використання посібника. Структурно- змістовна простота і повнота зумовлюють необмеженість можливостей як самостійного опрацювання учнями наведеного матеріалу, так і роботи під керівництвом учителя. Такий підхід, на думку авторів-практиків, сприятиме ефективній реалізації навчально-виховних завдань.

Висловлюємо надію, що пропонований наочний довідник буде надійним помічником і порадником в опануванні шкільних курсів історії.

Видання містить навчальний матеріал у вигляді таблиць, схем, діаграм зі шкільних курсів «Історія стародавнього світу» та «Історія середніх віків», що повною мірою відповідає чинній навчальній програмі.

Наочний довідник розрахований на учнів, абітурієнтів і вчителів історії.

Зміст
6 клас. Історія стародавнього світу
Вступ до історії стародавнього світу

РоЗділ 1. Життя людей у пеРвісні часи
Тема 1 . Первісні збирачі та мисливці
Виникнення людини
Кам’яний вік людства
Поява людини сучасного типу та людського суспільства

Тема 2 . Первісні хлібороби та скотарі
Формування цивілізації
Культура та вірування первісних людей

РоЗділ 2. істоРія стаРодавнього сходу
Вступ до історії Стародавнього Сходу

Тема 1 . Стародавній Єгипет
Природа й населення Стародавнього Єгипту
Утворення Давньоєгипетської держави
Давньоєгипетське суспільство
Розквіт Давньоєгипетської держави
Релігія та міфологія Стародавнього Єгипту
Культура Стародавнього Єгипту

Тема 2 . Передня Азія в давнину
Природа й населення Дворіччя
Стародавній Вавилон
Ассирія
Фінікія
Ізраїльсько-Іудейське царство
Халдейське царство
Перська держава
Культура та релігія народів Передньої Азії

Тема 3 . Стародавні Індія та Китай
Стародавня Індія
Релігія та культура Стародавньої Індії
Стародавній Китай
Китайські імперії Цінь і Хань
Релігія та культура Стародавнього Китаю

РоЗділ 3. істоРія стаРодавньої гРеції
Тема 1 . Греція в ІІ — на початку І тис . до н . е
Природа й населення Стародавньої Греції
Міфи Стародавньої Греції
Релігія стародавніх греків
Поеми Гомера «Іліада» та «Одіссея»
Історія Трої та Мікенської Греції

Тема 2 . Розквіт Стародавньої Греції
Утворення Афінської держави
Стародавня Спарта
Велика грецька колонізація
Греко-перські війни
Афінська демократія
Тріумф грецької культури
Мистецтво Стародавньої Греції

Тема 3 . Еллінізм
Розквіт Македонії
Східний похід Александра Македонського та утворення його імперії
Елліністичні держави в IV—II ст. до н. е. Елліністична культура

РоЗділ 4. істоРія стаРодавнього Риму
Тема 1 . Римська республіка
Природні умови Італії та виникнення міста Риму
Римська республіка в V — середині ІІІ ст. до н. е.
Боротьба між Римом і Карфагеном за панування в Західному Середземномор’ї
Війни ІІ ст. до н. е
Римська держава в ІІ ст. до н. е.
Криза республіки в І ст. до н. е.

Тема 2 . Падіння республіки та утворення імперії
Диктатура Юлія Цезаря
Утворення Римської імперії
Римська імперія в І—ІІ ст. н. е
Римська культура
Місто Рим та життя його мешканців
Виникнення християнства

Тема 3 . Пізня Римська імперія .
Римська імперія в ІІ—ІІІ ст. н. е.
Пізня Римська імперія IV—V ст. н. е.
Християнська церква
«Варвари» і Рим. Падіння Західної Римської імперії

7 клас. Історія середніх віків
Вступ до курсу

Тема 1 . Народження середньовічної Європи
Початок Великого переселення народів
Загибель Римської імперії
Виникнення варварських королівств

Тема 2 . Виникнення ісламу та Арабський халіфат

Тема 3 . Дві імперії: Візантійська та Франкська
Візантія в IV—XI ст.
Франкська імперія

Тема 4 . Епоха вікінгів (VIII—XI ст .)

Тема 5 . Європейські країни в Х—ХІІІ ст
Німеччина в Х—ХІІІ ст
Центральна та Східна Європа в ІХ—ХІ ст
Романська архітектура
Хрестові походи
Англія і Франція в ХІІІ—XIV ст
Північно-Східна Русь. Великий Новгород

Тема 6 . Боротьба народів Європи та Азії проти чужоземних загарбників
Внутрішня і воєнна колонізація в Європі
Візантія в оточенні ворогів
Монгольські завоювання

Тема 7 . Селяни і сеньйори
Селяни в ХІ—ХІІІ ст.
Феодали

Тема 8 . Середньовічне місто
Ремесло і торгівля в середньовічному місті
Життя в середньовічному місті

Тема 9 . Європа в XIV—XV ст
Франція та Англія у Столітній війні
Країни басейну Середземного моря
Загибель Візантії і поява Османської імперії
Країни Центральної і Північної Європи

Тема 10 . Духовний світ людини середньовіччя
Християнська церква в XIII—XV ст
Середньовічні школи та університети

Тема 11 . Утворення Московської держави (до початку XVI ст .)
Початок об’єднання земель Північно-Східної Русі навколо Москви
Держава Івана ІІІ

Тема 12 . Країни Азії (до кінця XV ст .)

Література

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *