Інформатика 8 клас. Календарно-тематичне планування (Й. Я. Ривкінд)

Скачати файл
(1 бал, середній: 3,00 із 5)
Завантаження...

Складено до підручника: Ривкінд Й.Я. та ін. Інформатика: підруч. для 8-го кл. загальноосвіт. навч. закл. – К. : Генеза, 2016 згідно з навчальною програмою, затвердженою наказом МОНмолодьспорту України від 06.06.2012 р. № 664 (з урахуванням змін, затверджених наказом МОН України від 29.05.2015 № 585). За новою програмою, зі змінами 2016 року.

Формат файлу: .docx

№ уроку Дата проведення Тема уроку Примітки

 

Розділ 1. Кодування даних (3 год)
1   Опрацювання даних як інформаційний процес. Кодування та декодування повідомлень  
2   Кодування символів  
3   Двійкове кодування. Практична робота 1. Розв’язування задач на визначення довжини двійкового коду текстових даних  
Розділ 2. Апаратно-програмне забезпечення комп’ютера (5 год)
4   Архітектура комп’ютера. Процесор. Пам’ять комп’ютера  
5   Пристрої введення та виведення даних. Пристрої, що входять до складу мультимедійного обладнання  
6   Історія засобів опрацювання інформаційних об’єктів. Види сучасних комп’ютерів та їх застосування. Практична робота 2. Конфігурація комп’ютера під потребу  
7   Класифікація та загальна характеристика програмного забезпечення. Системне програмне забезпечення  
8   Архівування даних. Стиснення даних. Практична робота 3. Архівування та розархівування даних  
Розділ 3. Опрацювання текстових даних (6 год)
9   Створення та опрацювання в текстовому документі символів, колонок, списків  
10   Таблиці в текстових документах  
11   Створення, редагування та форматування графічних об’єктів у текстовому документі  
12   Практична робота 4. Створення текстового документа, що містить об’єкти різних типів  
13   Розділи, колонтитули, стилі, структура в текстових документах  
14   Засоби автоматизації створення текстового документа. Практична робота 5. Структура документа. Автоматизоване створення змісту та покажчиків  
Розділ 4. Опрацювання об’єктів мультимедіа (6 год)
15   Формати аудіо- та відеофайлів. Програмне забезпечення для опрацювання об’єктів мультимедіа. Захоплення аудіо та відео. Засоби перетворення аудіо- та відеоформатів  
16   Програми для редагування аудіо- та відеоданих. Загальні поняття про відеофільм. Розробка сценарію відеофільму  
17   Створення відеофільму. Побудова аудіо- та відеоряду. Додавання до відеокліпу відеоефектів та налаштування переходів між його фрагментами  
18   Налаштування часових параметрів аудіо- та відеоряду. Практична робота 6. Створення відеокліпу  
19   Сервіси розміщення аудіо- та відеофайлів в Інтернеті  
20   Практична робота 7. Розміщення аудіо- та відеоматеріалів в Інтернеті.

Узагальнення навчального матеріалу з розділу «Опрацювання об’єктів мультимедіа»

 
Розділ 5. Основи подійно- та об’єктно-орієнтованого програмування (8 год)
21   Комп’ютерні програми і мови програмування  
22   Комп’ютерні програми і мови програмування  
23   Події. Обробники подій  
24   Обробники подій. Практична робота 8. Створення об’єктно-орієнтованої програми, що відображає вікно повідомлень  
25   Кнопка  
26   Кнопка  
27   Напис  
28   Кнопки і написи. Практична робота 9. Створення програми з кнопками і написами  
Розділ 6. Алгоритми роботи з об’єктами та величинами (20 год)
29   Поле  
30   Величини. Сталі та змінні величини. Властивості змінних  
31   Практична робота 10. Складання та виконання лінійних алгоритмів опрацювання величин  
32   Налагодження проекту  
33   Практична робота 11. Налагодження готової програми  
34   Логічні вирази. Змінні логічного типу. Логічні операції  
35   Логічні вирази. Змінні логічного типу. Логічні операції  
36   Алгоритми з розгалуженнями  
37   Алгоритми з розгалуженнями  
38   Алгоритми з розгалуженнями  
39   Прапорці. Поле з розкривним списком. Перемикачі  
40   Прапорці. Поле з розкривним списком. Перемикачі  
41   Цикл з лічильником  
42   Цикл з лічильником  
43   Цикл з передумовою  
44   Цикл з передумовою  
45   Цикл з передумовою  
46   Практична робота 12. Складання та виконання проектів з повтореннями і розгалуженнями для опрацювання величин  
47   Відображення графічних об’єктів засобами мови програмування  
48   Практична робота 13. Складання і виконання алгоритмів з графічним відображенням даних  
Розділ 7. Технології опрацювання числових даних у середовищі табличного процесора (10 год)
49   Абсолютні, відносні й мішані посилання  
50   Встановлення параметрів сторінки. Друкування електронної таблиці.  Практична робота 14. Розв’язування задач на обчислення  
51   Призначення й використання математичних, статистичних функцій табличного процесора  
52   Призначення й використання логічних функцій табличного процесора  
53   Практична робота 15. Використання математичних, логічних та статистичних функцій табличного процесора  
54   Створення та налагодження діаграм різного типу  
55   Упорядковування даних у таблицях  
56   Автоматичні та розширені фільтри  
57   Практична робота 16. Упорядкування даних у таблицях. Автоматичні та розширені фільтри  
58   Проміжні підсумки. Умовне форматування  
Розділ 8. Розв’язування компетентнісних задач (5 год)
59   Розв’язування компетентнісних задач  
60   Розв’язування компетентнісних задач  
61   Розв’язування компетентнісних задач  
62   Розв’язування компетентнісних задач  
63   Розв’язування компетентнісних задач  
Розділ 9. Виконання індивідуальних і групових навчальних проектів із дослідження предметної галузі навчального курсу «Інформатика» (4 год)
64   Навчальні проекти  
65   Навчальні проекти  
66   Навчальні проекти  
67   Навчальні проекти  

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *