Інформатика 7 клас. Усі уроки. Нова програма

Скачати файл Купити повну версію
(немає оцінок)
Завантаження...

Пропоновані конспекти уроків розроблено до програми «Інформатика. 7 клас. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів» для учнів 7 класів, що рекомендована до використання в навчальновиховному процесі. Конспекти уроків з інформатики в 7 класі розроблені відповідно до вікових особливостей учнів. Розробки уроків містять завдання для розвитку логічного мислення, практичні роботи, хвилинки релаксації, домашні завдання тощо.

Для вчителів інформатики.

Автор: В. К. Красніков
Видавництво: Основа
Рік видання: 2016
Кількість сторінок: 208
Формат файлу: .pdf
Розмір файлу: 3.76  mb

Зміст

ПЕРЕДМОВА ……………………………………………………………………. 5
ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ
З ІНФОРМАТИКИ 7 КЛАС ………………………………………………………. 8
ТЕМА 1. Електронне листування …………………………………………….. 17
УРОК № 1. Техніка безпеки та правила поведінки в кабінеті
інформатики та ІКТ. Поштова служба Інтернету.
Електронна скринька та електронне листування.
Електронна адреса поштової скриньки.
Створення електронної скриньки …………………………………… 17
УРОК № 2. Надсилання, отримання, перенаправлення повідомлень.
Операції над папками та листами. Вкладання файлів …………… 25
УРОК № 3. Використання адресної книжки та списків розсилання.
Етикет електронного листування. Правила безпечного
користування електронною скринькою ……………………………. 33
УРОК № 4. Практична робота № 1 «Електронне листування
з використанням веб-інтерфейсу. Вкладені файли» ……………… 40
ТЕМА 2. Моделювання ………………………………………………………… 43
УРОК № 5. Поняття моделі. Поняття предметної галузі.
Типи моделей. Форми подання інформаційної моделі: опис,
таблиця, формули, схеми та ін. ……………………………………… 43
УРОК № 6. Етапи побудови інформаційної моделі.
Побудова інформаційних моделей ………………………………….. 49
УРОК № 7. Практична робота № 2
«Побудова інформаційних моделей» ……………………………….. 53
ТЕМА 3. Алгоритми з повторенням і розгалуженням ………………………. 57
УРОК № 8. Базові алгоритмічні структури: структури повторення
та розгалуження. Висловлювання. Істинні та хибні
висловлювання. Умовне висловлювання «якщо — то» …………. 57
УРОК № 9. Алгоритми із повторенням. Складання та виконання
алгоритмів з повторенням у визначеному навчальному
середовищі виконавця алгоритмів ………………………………….. 61
УРОК № 10. Практична робота № 3 «Складання та виконання
алгоритмів з повторенням у визначеному навчальному
середовищі» …………………………………………………………….. 69
УРОК № 11. Алгоритми з розгалуженням ……………………………… 72
УРОК № 12. Практична робота № 4 «Складання та виконання
алгоритмів із розгалуженням у визначеному
навчальному середовищі» ……………………………………………. 77
УРОК № 13. Практична робота № 5 «Складання та виконання
алгоритмів з повторенням і розгалуженням у визначеному
навчальному середовищі» ……………………………………………. 81
УРОК № 14. Складні алгоритми та їх реалізація
в середовищі скретч ……………………………………………………. 84
УРОК № 15. Контрольна робота № 1
з тем «Електронне листування», «Моделювання»,
«Алгоритми з повторенням і розгалуженням» ……………………. 88
ТЕМА 4. Табличний процесор ………………………………………………… 91
УРОК № 16. Таблиці, електронні таблиці. Табличний процесор,
його призначення. Об’єкти електронної таблиці, їхні властивості.
Відкривання, перегляд і збереження електронної книги.
Способи навігації на аркуші і в книжці табличного процесора.
Адресація в середовищі табличного процесора.
Іменовані клітинки і діапазони ……………………………………… 91
УРОК № 17. Типи даних: число, текст, формула. Уведення даних
до клітинок: текст, число. Копіювання, переміщення
й вилучення даних. Автозаповнення ……………………………….. 100
УРОК № 18. Формати даних: числовий, текстовий, формат дати.
Форматування даних, клітинок і діапазонів клітинок ………….. 109
УРОК № 19. Практична робота № 6 «Уведення, редагування
та форматування даних у середовищі табличного процесора» …. 116
УРОК № 20. Стовпчасті та секторні діаграми, їх об’єкти і властивості.
Створення та форматування стовпчастих і секторних діаграм
у середовищі табличного процесора. Аналіз даних, поданих
на діаграмі ………………………………………………………………. 119
УРОК № 21. Практична робота № 8 «Створення діаграм.
Аналіз даних, поданих на діаграмі» ………………………………… 130
УРОК № 22. Правила запису формул у табличному процесорі.
Копіювання і переміщення формул. Поняття про модифікацію
формул під час копіювання. Використання вбудованих функцій:
сума, середнє значення, min, max …………………………………… 133
УРОК № 23. Практична робота № 7«Виконання обчислень за даними
електронної таблиці. Використання вбудованих функцій» …….. 143
УРОК № 24. Комплексна практична робота з теми
«Табличний процесор» ………………………………………………… 146
ТЕМА 5. Розв’язування компетентнісних задач …………………………….. 151
УРОК № 25–26. Розв’язування компетентнісних задач ……………… 151
УРОК № 27-28. Розв’язування компетентнісних задач ……………… 156
ТЕМА 6. Виконання індивідуальних навчальних проектів …………………. 160
УРОК № 29. Виконання індивідуальних навчальних проектів …….. 160
УРОК № 30-31. Виконання індивідуальних навчальних проектів …. 166
УРОК № 32. Виконання індивідуальних навчальних проектів.
Захист проектів ………………………………………………………… 167
УРОК № 33. Контрольна робота № 2 з тем «Табличний процесор»,
«Розв’язування компетентнісних задач»,
«Виконання індивідуальних навчальних проектів» …………….. 169
УРОК № 34. Повторення за ІІ семестр …………………………………… 177
УРОК № 35. Повторення за ІІ семестр …………………………………… 196
Література

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *