Хімія 8 клас (за підручником Т. М. Гранкіної). Мій конспект. Нова програма

Скачати файл
(2 бал, середній: 1,00 із 5)
Завантаження...

Посібник відповідає чинній програмі і містить конспекти 65 уроків, зразки котрольних та самостійних робіт, а также практичні роботи і лабораторні досліди.

Конспекти уроків розміщені на окремих аркушах. Вільне місце передбачено для фіксації власних записів учителя, що дає змогу зробити розробку авторською.

Посібник адаптований до підручника «Хімія» для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів (автор Т. М. Гранкіна).

Рекомендується для вчителів середніх шкіл, ліцеїв, гімназій.

Автор: Д. А. Бабурін
Видавництво: Основа
Рік видання: 2016
Кількість сторінок: 128
Формат файлу: .pdf
Розмір файлу: 5 mb

Видання «Мій конспект» — це серія посібників, які ставлять за мету надати допомогу вчителеві в підготовці до уроку. Автори пропонують базову основу, використовуючи яку, кожен учитель може створити власний конспект уроку.

Зміст

ПОВТОРЕННЯ НАЙВАЖЛИВІШИХ ПИТАНЬ КУРСУ ХІМІЇ 7 КЛАСУ
Урок 1 Хімічний елемент. Хімічна формула. Відносна атомна маса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Урок 2 Відносна молекулярна маса. Масова частка елементу в речовині . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Урок 3 Хімічні реакції. Розчини . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

ТЕМА 1. ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН І ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ. БУДОВА АТОМА
Урок 4 Історичні відомості про способи класифікації хімічних елементів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Урок 5 Поняття про лужні метали, інертні гази та галогени . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Урок 6 Періодичний закон Д. І. Менделєєва . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Урок 7 Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Урок 8 Розв’язування задач і вправ на тему «Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Урок 9 Будова атома. Склад атомних ядер. Протонне число. Нуклонне число . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Урок 10 Хімічний елемент. Нукліди. Ізотопи. Відносна атомна маса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Урок 11 Розв’язування задач і вправ на тему «Будова атома й атомного ядра. Ізотопи» . . . . . . . . . . . . . . . 25
Урок 12 Стан електронів у атомі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Урок 13 Будова електронних оболонок атомів хімічних елементів № 1–20. Електронні та графічні електронні формули . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Урок 14 Розв’язування задач і вправ на тему «Будова електронних оболонок атомів» . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Урок 15 Періодична система хімічних елементів з позиції теорії будови атома . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Урок 16 Розв’язування задач і вправ на тему «Залежність властивостей елементів від періодичної зміни електронних структур атомів» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Урок 17 Властивості хімічних елементів та їх сполук залежно від розташування в періодичній системі й будови атома. Сучасне формулювання періодичного закону . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Урок 18 Розв’язування задач і вправ на тему «Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва. Будова атома». Характеристика хімічних елементів малих періодів за їхнім місцем у періодичній системі та будовою атома . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Урок 19 Тематичне оцінювання з теми «Періодичний закон і періодична система Д. І. Менделєєва. Будова атома» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Урок 20 Аналіз контрольної роботи. Значення періодичного закону. Життя та діяльність Д. І. Менделєєва . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

ТЕМА 2. ХІМІЧНИЙ ЗВ’ЯЗОК І БУДОВА РЕЧОВИНИ
Урок 21 Ковалентний полярний і неполярний зв’язок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Урок 22 Розв’язування задач і вправ на тему «Ковалентний зв’язок» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Урок 23 Йонний зв’язок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Урок 24 Розв’язування задач і вправ на тему «Йонний зв’язок» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Урок 25 Ступінь окиснення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Урок 26 Розв’язування задач і вправ на тему «Ступінь окиснення» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Урок 27 Кристалічні ґратки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Урок 28 Розв’язування задач і вправ на тему «Хімічний зв’язок. Будова речовини» . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Урок 29 Тематичне оцінювання з теми «Хімічний зв’язок. Будова речовини» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Урок 30 Аналіз контрольної роботи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

ТЕМА 3. КІЛЬКІСТЬ РЕЧОВИНИ. РОЗРАХУНКИ ЗА ХІМІЧНИМИ ФОРМУЛАМИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Урок 31 Кількість речовини. Моль — одиниця кількості речовини . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Урок 32 Розв’язування задач і вправ на тему «Кількість речовини» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Урок 33 Молярна маса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Урок 34 Розв’язування задач і вправ на тему «Молярна маса» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Урок 35 Закон Гей-Люссака. Закон Авогадро. Молярний об’єм газів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Урок 36 Розв’язування задач і вправ на тему «Молярний об’єм» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Урок 37 Відносна густина газу. Другий наслідок із закону Авогадро . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Урок 38 Розв’язування задач і вправ на тему «Відносна густина газу» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Урок 39 Розв’язування задач і вправ на тему «Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Урок 40 Тематичне оцінювання з теми «Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Урок 41 Аналіз контрольної роботи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Урок 42 Навчаємося розв’язувати задачі за хімічними рівняннями . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

ТЕМА 4. ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК
Урок 43 Класифікація неорганічних сполук. Оксиди, їхній склад, назви та класифікація . . . . . . . . . . . . 81
Урок 44 Кислоти, їхній склад, назви та класифікація . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Урок 45 Основи, їхній склад, назви та класифікація. Амфотерні гідроксиди . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Урок 46 Солі (середні), їхній склад і назви . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Урок 47 Розв’язування задач і вправ на тему «Класифікація неорганічних речовин, їхній склад і номенклатура» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Урок 48 Тематичне оцінювання з теми «Класифікація неорганічних речовин, їхній склад і номенклатура» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Урок 49 Аналіз контрольної роботи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Урок 50 Фізичні й хімічні властивості оксидів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Урок 51 Одержання оксидів. Оксиди у природі, їх застосування. Розрахунки за хімічними рівняннями . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Урок 52 Вивчаємо основи, їхні фізичні й хімічні властивості . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Урок 53 Амфотерні гідроксиди . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Урок 54 Одержання основ. Їх поширення у природі й застосування . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Урок 55 Вивчаємо кислоти, їхні фізичні й хімічні властивості . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Урок 56 Одержання й застосування кислот. Кислоти в природі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Урок 57 Розв’язування задач і вправ на тему «Властивості та використання оксидів, основ і кислот» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Урок 58 Солі. Їхні фізичні й хімічні властивості . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Урок 59 Одержання солей. Застосування. Солі в природі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Урок 60 Розв’язування задач і вправ на тему «Властивості та використання оксидів, основ, кислот і солей» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Урок 61 Практична робота «Дослідження властивостей основних класів неорганічних сполук» . . . . . . . . 115
Урок 62 Генетичний зв’язок між оксидами, кислотами, основами та солями . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Урок 63 Практична робота «Розв’язування експериментальних задач» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Урок 64 Розв’язування задач і вправ на тему «Властивості та способи одержання оксидів, основ, кислот та солей» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Урок 65 Тематичне оцінювання з теми «Властивості та способи одержання оксидів, основ, кислот і солей» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *