Геометрія 11 клас. Академічний рівень. Мій конспект. Нова програма

Скачати файл Купити повну версію
(немає оцінок)
Завантаження...

Автор пропонує базову основу, використовуючи яку, кожен учитель може створити власний конспект уроку. Пропонований посібник призначений для вчителів, які викладають геометрію в 11 класі (академічний рівень). У посіб­нику враховані зміни до навчальних програм, чинні з 2016–2017 н. р. (розглянуті на Колегії МОН 8 вересня 2016 року).

Автор: О.О. Старова
Видавництво: Основа
Рік видання: 2017
Кількість сторінок: 144
Формат файлу: .pdf
Розмір файлу: 2.3 mb

Зміст
Передмова
Календарне планування вивчення геометрії в 11 класі
Урок № 1. Двогранні кути. Лінійний кут двогранного кута
Урок № 2. Многогранник та його елементи. Опуклі многогранники
Урок № 3. Призма. Пряма і правильна призми
Урок № 4. Призма. Пряма і правильна призми
Урок № 5. Площі бічної і повної поверхонь призми
Урок № 6. Площі бічної і повної поверхонь призми
Урок № 7. Паралелепіпед
Урок № 8. Паралелепіпед
Урок № 9. Піраміда. Правильна піраміда
Урок № 10. Піраміда. Правильна піраміда
Урок № 11. Площі бічної і повної поверхонь піраміди
Урок № 12. Площі бічної і повної поверхонь піраміди
Урок № 13. Правильні многогранники
Урок № 14. Розв’язування задач
Урок № 15. Узагальнення знань із теми «Многогранники»
Урок № 16. Контрольна робота № 1
Урок № 17. Тіла і поверхні обертання. Циліндр і його елементи
Урок № 18. Переріз циліндра площинами
Урок № 19. Циліндр, вписаний у призму. Циліндр, описаний навколо призми
Урок № 20. Розв’язування задач
Урок № 21. Конус і його елементи
Урок № 22. Перерізи конуса площинами. Зрізаний конус
Урок № 23. Конус, вписаний у піраміду. Конус, описаний навколо піраміди
Урок № 24. Розв’язування задач
Урок № 25. Куля і сфера
Урок № 26. Взаємне розміщення кулі і площини. Переріз кулі площиною
Урок № 27. Площина, дотична до сфери
Урок № 28. Сфера, описана навколо многогранника. Сфера, вписана в многогранник
Урок № 29. Узагальнення знань із теми «Тіла обертання»
Урок № 30. Контрольна робота № 2
Урок № 31. Поняття про об’єм тіла. Основні властивості об’ємів. Об’єм паралелепіпеда
Урок № 32. Об’єм призми
Урок № 33. Об’єм піраміди
Урок № 34. Розв’язування задач
Урок № 35. Об’єм циліндра
Урок № 36. Об’єм конуса
Урок № 37. Об’єм кулі
Урок № 38. Розв’язування задач
Урок № 39. Площа бічної та повної поверхонь циліндра
Урок № 40. Площа бічної та повної поверхонь конуса
Урок № 41. Площа сфери
Урок № 42. Розв’язування задач
Урок № 43. Узагальнення знань із теми «Об’єми та площі поверхонь геометричних тіл»
Урок № 44. Контрольна робота № 3
Урок № 45. Кути на площині. Види і властивості кутів
Урок № 46. Коло, круг, їхні елементи та властивості
Урок № 47. Трикутники, їхні елементи та властивості
Урок № 48. Ознаки рівності та подібності трикутників
Урок № 49. Прямокутний трикутник
Урок № 50. Розв’язування трикутників
Урок № 51. Чотирикутники та їхні властивості
Урок № 52. Чотирикутники та їхні властивості
Урок № 53. Многокутники та їхні властивості. Правильні многокутники
Урок № 54. Площа трикутників
Урок № 55. Площа чотирикутників
Урок № 56. Прямокутна система координат і вектори на площині
Урок № 57. Методи розв’язування планіметричних задач
Урок № 58. Розв’язування задач. Тренувальна самостійна робота
Урок № 59. Взаємне розміщення прямих і площин у просторі
Урок № 60. Перпендикулярність прямих і площин у просторі. Теорема про три перпендикуляри
Урок № 61. Відстані і кути у просторі
Урок № 62. Многогранники та їхні властивості
Урок № 63. Многогранники та їхні властивості
Урок № 64. Тіла обертання та їхні властивості
Урок № 65. Тіла обертання та їхні властивості
Урок № 66. Розв’язування задач. Тренувальна самостійна робота
Урок № 67. Контрольна робота № 4 (підсумкова)
Урок № 68. Узагальнення шкільного курсу стереометрії
Урок № 69 (резервна година). Розв’язування задач на встановлення відповідностей
Урок № 70 (резервна година). Виконання тренувальних тестів
Відповіді
Література

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *