Фізика. Відповіді до тестів та задач (шпаргалка)

Скачати файл
(немає оцінок)
Loading...

Чергова шпаргалка по фізиці. Тести та задачі вже розр’язані (правильна відповідь виділена жирним шрифтом). Увага! На сайті не відображаються формули та малюнки. Для того щоб їх бачити, необхідно скачати doc-файл!

А

1A35 Автомобіль, рухаючись від зупинки рівноприскорено, за 20 с досягає швидкості 15 м/с. З яким прискоренням рухався автомобіль?

А) 6 м/с2;   Б) 2 м/с2;   В) 0,75 м/с2;   Г) 5 м/с;   Д) 3 м/с.

1B5 Автомобіль рухається від зупинки рівноприскорено і досягає швидкості 20 м/с за 10 секунд. Який шлях пройшов автомобіль за цей час?

А) 100;    Б) 150;    В) 205;    Г) 65;    Д) 124.

1B5 Автомобіль рухається від зупинки рівноприскорено і досягає швидкості 20 м/с за 10 секунд. Який шлях пройшов автомобіль за цей час?

А) 100;    Б) 150;    В) 205;    Г) 65;    Д) 124.

2B2 Автомобіль масою 2 т рушає з місця з прискоренням 5 м/с2. Яку силу розвиває мотор?

А) 15 кН;        Б) 12 кН;        В) 5 кН;        Г) 2 кН;        Д) 10 кН

 

2C4 Автомобіль масою 2,5 т рухається сповільнено. Під дією середньої сили тертя Н він зменшив швидкість з 20 м/с до 8 м/с. За який час відбулось гальмування?

А) 20 c;        Б) 15 c;        В) 8 c;        Г) 40 c;        Д) 50 c.

 

2C10 Автобус рушив з місця з прискоренням 2 м/с2. Яка сила інерції діє на пасажира масою 70 кг (g=10м/c2).

А) 70 Н;    Б) 120 Н;    В) 140 Н;    Г) 35 Н;    Д) 14 Н.

Б

1C11 Бурова колона, обертаючись рівноприскорено, через 1 хвилину після початку руху має частоту 30 обертів за секунду. Визначити кількість обертів бурової колони за 100 секунд.

А) 1200;               Б) 1000;                               В) 600;                  Г) 2000;                               Д) 2500.

 

В

1A31 В трубці телевізора електрони проходять із постійною швидкістю відстань 0.3м (від електронної гармати до екрану трубки) за час 10-5 с. Яка швидкість електронів?

А) 5 км/с;   Б) 10 км/с;   В) 15 км/с;   Г) 24 км/с;   Д) 30 км/с.

1A46 Велосипедист рухається з швидкістю 4 м/с. З якою кутовою швидкістю обертаються  колеса велосипеда, якщо радіус колеса 0,4 м?

А) 2 рад/с;   Б) 10 рад/с;   В) 7 рад/с;   Г) 12 рад/с;   Д) 5 рад/с.

 

1C28 Відстань між двома містами А і В дорівнює 240 км. Одночасно з обох міст назустріч виїжджають два автомобілі. Автомобіль, що виїхав з міста А, рухається з швидкістю 72 км/год., а з міста В – з швидкістю 36 км/год. Через який час вони зустрінуться? Рух автомобілів вважати рівномірним.

А) 103 с;   Б) 2×103 с;   В) 4×103 с;   Г) 8×103 с;   Д) 80 с.

1C41 Вал двигуна автомобіля з допомогою пасової передачі обертає шківи генератора і вентилятора. З якою кутовою швидкістю обертаються шківи, якщо діаметри вала і шківів відповідно дорівнюють 9 см, 7 см і 6 см? Кутова швидкість вала двигуна 180 1/с.

А) 215 1/c, 220 1/с;

Б) 241 1/c, 280 1/с;

В) 206 1/c, 210 1/с;

Г) 133 1/c, 170 1/с;

Д) 231 1/c, 270 1/с.

2A4 В чому найбільше проявляється дія сили?

А)  в зміні траєкторії тіла;

Б)  в зміні прискорення тіла ;

В)  в зміні маси тіла і руйнування тіл;

Г)  в зміні напряму руху;

Д)  в зміні руху тіла і деформації тіла .

2A11 В якій системі виконується закон збереження імпульсу?

А)  в дисперсній;        Б)  в замкненій;        В)  в консервативній;        Г)  в інерціальній;        Д)  в незамкнутій.

 

2A14 Величина сили пружності, формула:

А)  ;        Б)  ;        В)  ;        Г)  ;        Д)  .

2A25 В яких одиницях вимірюється робота:

А) Джоуль;   Б) Ват;  В) Ньютон;  Г) Паскаль;  Д) радіан.

 

2A26 В яких одиницях вимірюється потужність:

А) Джоуль;      Б) Ват;      В) Ньютон;     Г) Паскаль;     Д) Люкс.

 

2A34 В яких одиницях вимірюється імпульс:

А) Ньютон;         Б) кг×м22;            В) кг×м/с;              Г) кг×м/с2;             Д) правильної відповіді немає.

 

2A35 В якій системі справедливий закон збереження імпульсу?

А) В ізольованій системі;

Б) дисипативній системі;

В) консервативній системі;

Г) в інерціальній системі;

Д) правильної відповіді немає.

 

2A98 Від чого залежить швидкість витікання даної рідини з вузького отвору в широкій посудині?

А) від ширини посудини і величини зовнішнього атмосферного  тиску на рідину;

Б) від кута нахилу поверхні з отвором;

В) від висоти рівня рідини над отвором і від форми самого отвору;

Г) від величини гідродинамічного тиску;

Д) від висоти отвору над дном посудини.

 

2A99 Від чого залежить величина сили внутрішнього тертя для даної рідини?

А) вона прямопропорційна квадрату швидкості руху рідини (або ж тіла в цій рідині);

Б) вона прямопропорційна температурі і обернено пропорційна зовнішньому тиску на рідину;

В) вона більша в ширших місцях потоку і менша у вужчих;

Г) вона прямопропорційна площі контакту сусідніх шарів і градієнтові їх відносної швидкості;

Д) не залежить ні від чого.

2B3 Визначити імпульс тіла масою 3 кг, якщо швидкість його руху 5 м/с.

А)  15 кг×м/с;        Б)  0,6 кг×м/с;        В)  8 кг×с/м;        Г)  4 кг×м/с;        Д)  2 кг×м/с.

2B15 В чому полягає відмінність інерціальної і тяжіючої маси?

А) інерціальна маса більша за тяжіючу;

Б) інерціальна маса менша за тяжіючу;

В) інерціальна маса характеризує інертність тіла, а тяжіюча — кількість речовини;

Г) інерціальна маса характеризує інертність тіла, а тяжіюча — силу взаємодії в законі всесвітнього тяжіння;   

Д) інерціальна маса змінюється, а тяжіюча маса постійна.

2B18 Визначити момент інерції матеріальної точки, масою m=0,3кг відносно осі, яка віддалена від точки на r=20см.

А)  1,2∙10-2 кг∙м2           Б) 2,3 кг∙м2          В) 1,2 кг∙м2            Г)  1,2∙10-1 кг∙м2            Д) 2,4∙10-2 кг∙м2

2B36 Вантаж, маса якого 50 кг, зі стану спокою піднімають вертикально з прискоренням 1,25 м/с2. Визначити роботу на шляху 10 м.

А) 1,3 кДж;   Б) 5625 Дж;   В) 6525 Дж;   Г) 2525 Дж;   Д) 515 Дж.

2B40 Вважаючи, що критичне значення числа Рейнольдса Re=2000, знайти максимальне значення швидкості потоку води в трубі діаметром 20 см, для якого рух рідини ще залишається ламінарним.

А) 1,2 м/с;   Б) 0,2 м/с;   В) 0,1 м/с;   Г) 1,5 м/с;   Д) 2,1 м/с.

2C20 Визначити кутове прискорення однорідного диска, момент інерції якого 0,4 кг×м2, якщо на нього діє момент сили рівний 0,08Н×м.

А)  0,032 рад/с2 ;            Б) 0,2 рад/с2 ;            В) 0,05 рад/с2 ;             Г)  0,5 рад/с2 ;                Д) 0,64 рад/с2.

2C23 Визначити кінетичну енергію кулі масою 40 кг, яка котиться по горизонтальній поверхні з швидкістю 5 м/c.

А) 400 Дж;           Б) 550 Дж;         В) 800 Дж;           Г) 1000 Дж;         Д) 700 Дж.

Г

2A82 Гідростатичний тиск (напір) в законі Бернуллі:

А) ;    Б) ;    В) ;    Г) ;    Д) правильної відповіді немає.

 

Д

1B21 Диск, обертаючись навколо осі робить 180 об/хв. Визначити кутову швидкість  в рад/с.

А) 180p;        Б) 30p;        В) 15p;        Г) p;        Д) 6p.

1C7 Дві матеріальні точки рухаються згідно рівнянь . В який момент часу прискорення цих точок будуть однаковими?

А) 0 с;    Б) 1 с;    В) 2 с;    Г) 4 с;    Д) 8 с.

1C34 Два тіла кинуті одночасно назустріч одне одному з початковою швидкістю 80 м/с, одне вертикально вгору, друге – вертикально вниз з точки найвищого підйому першого тіла. На якій висоті і через який час ці тіла зустрінуться? Яку швидкість вони матимуть у момент зустрічі?

А) 20 с, 14 м, 6 м/с, 100 м/с;

Б) 20 с, 250 м, 60 м/с, 150 м/с;

В) 2 с, 180 м, 75 м/с, 108 м/с;

Г) 1 с, 205 м, 35 м/с, 82 м/с;

Д) 2 с, 140 м, 60 м/с, 100 м/с.

1C44 Деяке тіло починає обертатись з постійним кутовим прискоренням 0,04 с-2. Через скільки часу повне прискорення будь-якої точки тіла буде направлене під кутом 76о до напряму швидкості цієї точки?

А) 1 с;   Б) 4 с;   В) 10 с;   Г) 14 с;   Д) 18 с.

2A5 Додавання сил і мас:

А)  сили додаються векторна, а маси — адитивно;

Б)  сили сумуються алгебраїчно, а маси — векторно;

В)  сили і маси додаються алгебраїчно;

Г)  сили додаються арифметично, а маси — арифметично;

Д)  сили додаються арифметично, а маси — адитивно.

 

2A7 Другий закон Ньютона для тіла змінної маси (формула):

А)  ;        Б)  ;        В)  ;        Г)  ;        Д)

2A64 Добуток моменту інерції твердого тіла відносно заданої осі обертання на кутове прискорення відносно цієї осі дорівнює:

А) моменту імпульсу;   Б) моменту сили;   В) кінетичній енергії;   Г) роботі

2A67 Добуток моменту інерції твердого тіла відносно заданої осі обертання на кутове прискорення відносно цієї осі дорівнює:

А) моменту імпульсу;   Б) моменту сили;   В) кінетичній енергії;   Г) роботі;   Д) правильної відповіді немає.

 

2A72 Добуток моменту сили М відносно осі обертання на елементарний кут повороту тіла dφ дорівнює:

А) елементарній роботі;   Б) моменту інерції;   В) зміні моменту інерції;   Г) кутовій швидкості;   Д) правильної відповіді немає.

 

2A81 Динамічний тиск (напір) в законі Бернуллі:

А) ;    Б) ;    В) ;    Г) ;    Д) правильної відповіді немає.

2A97 Для горизонтальної трубки струмени з рівняння Бернуллі випливає, що…:

А)  у вузьких місцях динамічний тиск більший, а гідростатичний тиск – менший, а в широких – навпаки;

Б)  у вузьких місцях гідростатичний тиск більший, а динамічний – менший, а в широких – навпаки;

В) у вузьких місцях статичний тиск більший, а динамічний – менший, а в широких – навпаки;

Г) серед вищенаведених відповідей немає правильної;

Д) рівняння Бернуллі до горизонтальної труби не застосовано.

2B39 Двигун насоса, розвиваючи потужність 25 кВт, піднімає 100 м3 нафти на висоту 6 м за 8 хв. Визначити коефіцієнт корисної дії установки (густина нафти 780 кг/м3).

А) 30%;   Б) 80%;   В) 40%;   Г) 20%;   Д) 52 Дж.

2C18 До обводу колеса , що має форму диска радіусом 0,5 м і масою 50 кг прикладена дотична сила в 100 Н. Через який час після початку руху колесо буде мати кутову швидкість 100 рад/с?

А) 12,5с;            Б) 5с;           В) 4с;           Г) 25с;           Д) 10с .

2C19 Дві маленькі кульки масою по 10 г кожна, з’єднані тонким невагомим стержнем довжиною 20см. Визначити момент інерції системи відносно осі, яка проходить через середину стержня перпендикулярно до нього.

А)  2∙10-2 кг∙м2            Б) 2∙10-4 кг∙м2             В) 2∙10-3   кг∙м2           Г) 2∙10-1 кг∙м2           Д) 2 кг∙м2.

Е

1B29 Ескалатор метро піднімає пасажира, що нерухомо стоїть на ньому, за 1 хв. Ідучи по нерухомому ескалатору, пасажир піднімається за 3 хв. За який час пасажир підніметься, ідучи по рухомому ескалатору?

А) 10 с;   Б) 25 с;   В) 35 с;   Г) 45 с;   Д) 60 с.

1B43 Електропотяг, відійшовши від станції, перші 100 м шляху проходить за 10 с, а наступні 340 м за 12 с. Яка середня швидкість руху електропотягу?

А) 20 м/с;   Б) 30 м/с;   В) 15 м/с;   Г) 25 м/с;   Д) 10 м/с.

1C39 Екваторіальний радіус Землі дорівнює 6380 км. З якою швидкістю рухаються точки екватора під час обертання Землі навколо своєї осі?

А) 2370 км/год.;   Б) 1250 км/год.;   В) 670 км/год.;   Г) 1670 км/год.;   Д) 2025 км/год.

З

1A6 За якою формулою визначається миттєва швидкість?

А) ;

1A7 За якою формулою визначається середня швидкість?

Г) ;    

 

1A8 Тіло рухається криволінійною траєкторією з точки В в точку А. Який фізичний зміст має відрізок ВА?

Б) величина середньої швидкості;

 

1A9 За якою формулою визначається середнє прискорення?

 Г)  ;       

1A10 За якою формулою визначається миттєве прискорення?

А)  ;

1A32 З вікна стоячого вагона спостерігають за рухом потягу. Визначити довжину потягу, якщо час проходження його повз вікно спостерігача 1хв. Швидкість потягу 36 км/год. Рух потягу вважати рівномірним.

А) 600 м;    Б) 400 м;   В) 200 м;   Г) 100 м;   Д) 50 м.

1A37 З аеростата, який знаходиться на висоті 180 м, випав баласт. Через скільки секунд баласт досягне поверхні Землі?

А) 2 c;   Б) 6 c;   В) 7,5 c;   Г) 15 c;   Д) 10,5 c.

1A40 З якої висоти впало тіло, якщо час його вільного падіння 10 с?

А) 100 м;   Б) 200 м;   В) 300 м;   Г) 400 м;   Д) 500 м.

 

1A41 З будинку протягом 3 с вільно падає тіло. Яка швидкість тіла в момент удару його об Землю?

А) 10 м/с;   Б) 20 м/с;   В) 30 м/с;   Г) 40 м/с;   Д) 50 м/с.

1A43 З аеростата вертикально вниз кинули тіло з швидкістю 10 м/с. На якій висоті знаходився аеростат, якщо тіло падало протягом 2 с?

А) 10 м;   Б) 20 м;   В) 30 м;   Г) 40 м;   Д) 50 м.

1A44 З вежі висотою 20 м кинули горизонтально м`яч. Через скільки часу він впаде на Землю?

А) 10 с;   Б) 2 с;   В) 4 с;   Г) 7 с;   Д) 5 с.

1B25 З башти висотою 20 м горизонтально кинули камінь з швидкістю 8 м/с. Визначити швидкість в момент удару об землю (g = 10 м/с2).

А) 8,8 м/с;            Б) 16,4 м/с;          В) 21,5 м/с;          Г) 52,4 м/с;          Д) 121,4 м/с.

1B27 З башти висотою 20 м кинули горизонтально камінь з швидкістю 1 м/с. Скільки  часу камінь буде в русі?

А) 0,5 с;                Б) 1 с;                    В) 2 с;                    Г) 2,5 с;                Д) 4 с.

1C14 З якою швидкістю повинен рухатись літак на екваторі зі сходу на захід, щоб сонце здавалось нерухомим на небі? Радіус землі R = 6400 км.

А) 128 м/с;           Б) 255 м/с;           В) 465 м/с;           Г) 630 м/с;           Д) 925 м/с.

1C35 З висоти 1,8 м горизонтально кинули м`яч з швидкістю 6 м/с. Який кут з горизонтом утворює його швидкість в момент падіння на Землю?

А) »45°;   Б) »40°;   В) »35°;   Г) »50°;   Д) »75°.

1C36 З двох труб, розміщених на одному рівні, з однаковою швидкістю витікає вода відповідно під кутом 60° і 30° до горизонту. Визначити відношення висот максимального підняття води і дальностей падіння її на Землю.

А) 5, 2;   Б) 2, 5;   В) 3, 1;   Г) 4, 2;   Д) 2, 2.

2A10 Закон збереження імпульсу для двох тіл (формула):

А)  ;                  Б)  ;            В)  ;

Г)  ;                    Д)  .

 

2A23 Зв’язок між роботою і кінетичною енергією:

А) ;

Б) ;

В) А=mgh;

Г) ;

Д) правильної відповіді немає.

 

2A24 Зв’язок між роботою і потенціальною енергією:

А) ;

Б) ;

В) А=mgh;

Г) ;

Д) правильної відповіді немає.

 

2A30 За якою формулою обчислюється потужність:

А) A=F×S;

Б) ;

В) А=mgh1mgh2;

Г) ;

Д) правильної відповіді немає.

 

 

2A31 Закон збереження механічної енергії справедливий в системі:

А) на яку не діють зовнішні сили;

Б) в системах тіл, на які діють лише консервативні сили;

В) в якій існує тертя;

Г) в якій енергія переходить в інші види (дисипативна);

Д) правильної відповіді немає.

 

2A36 Закон збереження імпульсу для двох тіл:

А) ;  Б) Е=mgh;  В) ;  Г) ;  Д) .

2A41 Закон збереження імпульсу при абсолютно непружному ударі:

А) ;

Б) ;

В) ;

Г) ;

Д) правильної відповіді немає.

 

2A42 Закон збереження імпульсу при пружному ударі:

А) ;

Б) ;

В) ;

Г) ;

Д) правильної відповіді немає.

 

2A43 Закон збереження енергії при пружному ударі:

А) ;

Б) ;

В) ;

Г) ;

Д) правильної відповіді немає.

 

2A44 Закон збереження повної енергії при абсолютно непружному ударі:

А) ;

Б) ;

В) ;

Г) ;

Д) правильної відповіді немає.

 

2A47 Закон всесвітнього тяжіння (формула):

А) ;    Б) ;    В) ;    Г) ;    Д) .

2A50 Зв’язок між напруженістю і потенціалом:

А) ;    Б) ;    В) ;    Г) ;    Д) .

 

2A51 За яким законом обчислюється енергія гравітаційної взаємодії?

А) ;    Б) ;    В) ;    Г) ;     Д) .

 

2A52 За якою формулою обчислюється робота в гравітаційному полі?

А) ;      Б) ;        В) ;         Г) ;        Д) .

 

2A74 За якою формулою обчислюється тиск:

А) ;    Б) ;    В) ;    Г) ;    Д) .

 

 

 

2A75 Закон Паскаля:

А) на тіло, занурене в рідину діє виштовхувальна сила ;

Б) тиск, що діє на рідину, передається у всіх напрямках однаково;

В) сила, що діє на рідину, передається у всіх напрямках однаково;

Г) рідина на стискається під дією сили;

Д) правильної відповіді немає.

2A76 За якою формулою обчислюється гідростатичний тиск:

А) rgV;    Б) rgh;    В) mg;    Г) rgS;    Д) правильної відповіді немає.

2A77 Закон Архімеда (формула):

А) rрgVт;    Б) rgh;    В) mg;    Г) rgS;    Д) правильної відповіді немає.

 

2A87 Закон Ньютона про в’язкість (внутрішнє тертя):

А) F=6phr;    Б) ;    В) ;    Г) ;    Д) правильної відповіді немає.

 

2A91 За якої умови тіло може рухатися навколо Землі по коловій орбіті?

А) коли воно набуде першої космічної швидкості;

Б) коли воно набуде другої космічної швидкості;

В) коли сила тяжіння зменшиться в 2 рази;

Г) коли воно набуде третьої космічної швидкості;

Д) коли воно набуває четвертої космічної швидкості.

 

2A101 З ростом швидкості тіла релятивістський імпульс…:

А) зростає пропорційно швидкості;

Б) залишається незмінним;

В) пропорційний ;

Г)  пропорційний ;

Д) жодної правильної відповіді

2B11 За якою формулою обчислюється сила інерції Коріоліса?

А) ;    Б) ;    В) ;    Г) ;    Д) .

 

2B25Знайти кутову швидкість маховика, момент імпульсу якого рівний 2,4, а момент інерції 0,4кг×м2.

А)  0,3рад/с;                    Б)  3рад/с;                 В)  9,6рад/с;              Г)  4,8рад/с;               Д)  6рад/с

2B27 Знайти середнє значення моменту сили під дією якого момент імпульсу гіроскопа зріс на 1,5 кг·м2/с за 30 с.

А) 4,5 Н·м;      Б) 0,2 Н·м;      В) 0,05 Н·м;      Г) 9 Н·м;      Д) 0,4 Н·м.

 

2B28 Знайти зміну моменту імпульсу тіла DL, на яке діяв момент сили 8 Н м протягом 0,2 с.

А) 1,6 кг·м2/с;      Б) 0,8 кг·м2/с;      В) 3,2 кг·м2/с;      Г) 4 кг·м2/с;      Д) 16 кг·м2/с.

 

2B31 Знайти кінетичну енергію махового колеса, момент інерції якого 0,2 кг·м2, а кутова швидкість 4 рад/с.

А) 8 Дж;      Б) 0,16 Дж;      В) 1,6 Дж;      Г) 4 Дж;      Д) 9 Дж.

2C2 З яким прискоренням рухається вантаж масою 0,5 кг, підвішений на пружині, при розтягнені пружини на 2 см після відпускання вантажу. Коефіцієнт жорсткості пружини k=500 Н/м.

А)  1 м/с2;     Б)  5 м/с2;        В)  10 м/с2;        Г)  20 м/с2;        Д)  50 м/с2.

2C11 З яким прискоренням рухається ліфт, якщо динамометр, на якому підвішено вантаж m=0,2 кг, показує 3Н? (g=10 м/с2)

А) 2 м/с2;    Б) 3 м/с2;    В) 5 м/с2;    Г) 12 м/с2;    Д) 15 м/с2.

2C15 З якою силою притягаються дві кулі радіусами 10 см при дотику, якщо маса кожної кулі 30 кг? Гравітаційна стала 6,67·10-11 (Н·м2/кг2).

А) 250 мкН;    Б) 550 мкН;    В) 150 мкН;    Г) 15 мкН;    Д) 1,5 мкН.

 

2C16 З якою властивістю простору пов’язується закон збереження імпульсу?

А) однорідністю простору;

Б) замкнутістю простору;

В) консервативністю простору;

Г) дисипативністю простору;

Д) правильної відповіді немає.

І

2A33 Імпульс тіла визначається за формулою:

А) ;    Б) ;    В) ;    Г) mr2;   Д) mgh.

 

К

1A45 Камінь, прив`язаний до кінця нитки, рухається по колу з швидкістю 1 м/с. З яким доцентровим прискоренням рухається камінь, якщо довжина нитки 1 м, а кут між ниткою і вертикаллю дорівнює 30о?

А) 2 м/с2;   Б) 10 м/с2;   В) 7 м/с2;   Г) 12 м/с2;   Д) 5 м/с2

 

1B22 Кутова швидкість приводного шківа 65 рад/с. Визначити лінійну швидкість шківа, якщо радіус шківа R = 10 см.

А) 5 м/с;                                                      Б) 6,5 м/с;

В) 13 м/с;                                                   Г) 25 м/с;

Д) 36,6 м/с.

1B37 Камінь, кинутий горизонтально з висоти 10 м, впав на Землю на відстані 5 м по горизонталі від місця кидання. З якою початковою швидкістю він був кинутий?

А) 3,6 м/c;   Б) 0,75 м/c;   В) 6,35 м/c;   Г) 1,45 м/c;  Д) 2,25 м/c.

1B38 Куля вилітає з гармати з початковою швидкістю 100 м/с під кутом 30° до горизонту. Скільки часу куля знаходилась в повітрі? Гармата і точка приземлення кулі знаходились на одній прямій.

А) 3 c;   Б) 5 c;   В) 10 c;   Г) 14 c;   Д) 22 c.

1B45 Куля і звук від вертикального пострілу одночасно досягають висоти 660 м. Визначити початкову швидкість кулі. Швидкість звуку вважати рівною 330 м/с.

А) 330 м/с;   Б) 320 м/с;   В) 60 м/с;   Г) 360 м/с;   Д) 340 м/с.

1C13 Колесо радіусом 0,5 м рухається згідно рівняння , де  – в радіанах, t – в секундах. Визначити повне прискорення точки на ободі через 3 секунди після початку відліку.

А) 2,8 м/с2;            Б) 4,9 м/с2;          В) 12,2 м/с2;         Г) 27,4 м/с2;        Д) 112 м/с2.

1C42 Колесо, яке має 12 симетрично розташованих спиць, фотографують з експозицією 0,04 с. На фото видно, що кожна спиця за цей час повернулась на половину кута між сусідніми спицями. Визначити кутову швидкість обертання колеса.

А) 6,5рад/с;   Б) 5,9рад/с;   В) 7,4рад/с;   Г) 8,2рад/с;   Д) 9,5рад/с.

1C43 Колесо обертається з частотою 25 Гц. Під час гальмування за 30 с воно зупинилось. Знайти кутове прискорення і кількість обертів від початку гальмування до зупинки.

А) 5,29с-2; 385;

Б) -5,81с-2; 305;

В) -5,24с-2; 375;

Г) -5,14с-2; -375;

Д) -6,24с-2; 415.

2A21 Кінетична енергія:

А) залежить від розташування взаємодіючих тіл;

Б) енергія рухомого тіла;

В) залежить від сили пружності;

Г) залежить від прискорення вільного падіння;

Д) правильної відповіді немає.

2A71 Кінетична енергія тіла, що обертається навколо нерухомої осі дорівнює:

А) добутку маси тіла на квадрат кутової швидкості;

Б) половині добутку моменту інерції тіла на кутову швидкість;

В) половині добутку моменту інерції на квадрат кутової швидкості;  

Г) добутку моменту інерції на кутове прискорення;

Д) правильної відповіді немає.

2B21 Кутова швидкість махового колеса змінюється за законом w=A+Bt. В=0,2 рад/с2. Момент інерції махового колеса I=0,8 кг×м2. Знайти момент сили, що діє на махове колесо.

А)  4 Н×м;             Б)  0,16 Н×м;             В) 0,4 Н×м;              Г)  10 Н×м;                 Д)  0,32 Н×м.

2B32 Кінетична  енергія махового колеса 8 Дж, а момент інерції 1 кг·м2. Яка кутова швидкість обертання?

А) 2 рад/с;      Б) 8 рад/с;      В) 3,2 рад/с;      Г) 4 рад/с;      Д) 1,6 рад/с.

 

2B33 Кінетична  енергія махового колеса 1,2 Дж, а кутова швидкість 2 рад/с. Знайти момент інерції.

А) 0,3 кг·м2;      Б) 0,4 кг·м2;      В) 0,8 кг·м2;      Г) 0,5 кг·м2;      Д) 0,6 кг·м2.

 

2C22 Кінетична енергія валу , що обертається з постійною кутовою швидкістю 30 рад/с рівна 60 Дж. Знайти момент імпульсу вала?

А) 2 (кг·м2)/с;           Б) 4 (кг·м2)/с;           В) 0,2  (кг·м2)/с;         Г) 1200 (кг·м2)/с;           Д) 8 (кг·м2)/с.

 

Л

1B23 Літак, що летить на схід з швидкістю u1 = 400 м/с зноситься північним вітром на 20 км.

Швидкість вітру u2 = 20 м/с. Яку відстань подолав літак у східному напрямі?

А) 400 км;            Б) 320 км;            В) 250 км;           Г) 120 км;            Д) 40 км.

1B26 Літак рухається із заходу на схід із швидкістю u1 = 500 м/с. Дме північний вітер з швидкістю u2 = 100 м/с.

З якою швидкістю літак буде рухатись відносно землі?

А) 500 м/с;           Б) 510 м/с;           В) 100 м/с;           Г) 600 м/с; Д) 400 м/с.

1B32 Літак в момент приземлення мав швидкість 63 м/с і через 1,5 хв. зупинився. З яким прискоренням рухався літак і який шлях він проїхав до зупинки?

А) 0,7 м/с2, 2835 м;

Б) 1,2 м/с2, 2935 м;

В) 0,2 м/с2, 2955 м;

Г) 1,7 м/с2, 2235 м;

Д) 2,1 м/с2, 2005 м.

1B36 Людина, перебуваючи на вершині вежі заввишки 25 м, кидає вниз камінь з швидкістю 10 м/с. Через   скільки часу камінь досягне поверхні Землі?

А) 7 c;   Б) 0,75 c;   В) 6,35 c;   Г) 1,45 c;   Д) 2,25 c.

1C16 Літак рухається на захід з швидкістю u1 = 100 м/с відносно повітря. Дме південний вітер u2 = 30 м/с. За який час літак подолає відстань 300 км?

А) 512 с;               Б) 2873 с;            В) 1024 с;         Г) 3456 с;      Д) 4205 с.

1C29 Літак піднімається з аеродрому під кутом 30° до горизонту з швидкістю 216 км/год. Визначити вертикальну і горизонтальну складові швидкості. На якій висоті буде літак через 10 с після початку піднімання?

А) 30 м/с; 61 м/с; 320 м;

Б) 34 м/с; 21 м/с; 380 м;

В) 20 м/с; 30 м/с; 300 м;

Г) 30 м/с; »51 м/с; 300 м;

Д) 25 м/с; »51 м/с; 320 м.

 

2A69 Людина, яка стоїть на лаві, що обертається, розводить руки і починає обертатися повільніше, при цьому виконується закон збереження:

А) маси;   Б) імпульсу;   В) моменту імпульсу;   Г) енергії;   Д) правильної відповіді немає.

 

2A70 Людина яка стоїть на лаві, що обертається з кутовою швидкістю ω різко розводить руки, при цьому кутова швидкість обертання:

А) зменшується;   Б) зростає;   В) не змінюється;   Г) стає протилежною за напрямом;   Д) правильної відповіді немає.

2A88 Ламінарним потоком називається потік:

А) в якому швидкості в різних точках перерізу різні по величині і напрямку;

Б) в якому шари рухаючись не перемішуються;

В) в якому відбувається інтенсивне перемішування шарів;

Г) в якому швидкість руху у всіх точках перерізу однакова і не залежить від часу;

Д) правильної відповіді немає.

М

1A36 Мотоцикліст почав рухатися з прискоренням 0,7 м/c2. Який шлях він проїде за 20 с від початку руху?

А) 140 м;   Б) 120 м;   В) 75 м;   Г) 155 м;   Д) 305 м.

1B18 Матеріальна точка почала рухатись по колу із сталим тангенціальним прискоренням . Визначити кутове прискорення. Радіус кола R = 5 см. Відповідь дати в .

А) 0,12;        Б) 0,24;        В) 1,5;        Г) 5,6;        Д) 12.

1B19 Матеріальна точка рухається по колу згідно рівняння .  Визначити кутове прискорення через 2с після початку руху. (кут – радіанах, час – в секундах).

А) 24;        Б) 15;        В) 37;        Г) 54;        Д) 72.

1B35 М’яч, кинутий вертикально вгору, повернувся у вихідну точку через 6с. З якою швидкістю був кинутий м`яч?

А) 70 м/c;   Б) 12 м/c;   В) 65 м/c;   Г) 30 м/c;   Д) 41 м/c.

1C1 Матеріальна точка рухається вздовж вісі Х: . Визначити прискорення точки через 1 секунду після початку руху.

 

А) -2,5 м/с2;    Б) -1,23 м/с2;    В) -0,87 м/с2;    Г) 0,52 м/с2;    Д) 0.

1C6 Матеріальна точка почала рухатись по колу радіусом 5 м із стану спокою з постійним тангенціальним прискоренням 0,6 м/с2. Визначити повне прискорення в кінці п’ятої секунди від початку руху.

А)  0,6 м/с2;        Б)  1,9 м/с2;        В)  2,4 м/с2;        Г)  3,6 м/с2;        Д)  5,4 м/с2.

1C8 Матеріальна точка рухається згідно рівняння по колу радіусом 2 м. Визначити тангенціальне прискорення  точки через 1 с після початку руху.

А)  57 м/с2;        Б)  80 м/с2;        В)  121 м/с2;        Г)  186 м/с2;        Д)  225 м/с2.

1C12 Маховик обертається навколо нерухомої осі по закону , де = 20 рад/с, = 2 рад/с2. Визначити нормальне прискорення точки, що знаходиться на відстані 0,1 м від осі обертання через 5 с.

А) 50 м/с2;        Б) 100 м/с2;        В) 160 м/с2;        Г) 320 м/с2;        Д) 560 м/с2.

1C15 М’яч, кинутий горизонтально , вдаряється об стінку, що знаходиться на відстані 6 м від місця кидання. Висота удару на 1 м нижче, ніж точка кидання. З якою швидкістю був кинутий м’яч? (g = 10 м/с2).

А) 3,5 м/с;            Б) 8,7 м/с;            В) 13,4 м/с;          Г) 16,6 м/с;          Д) 21,2 м/с.

1C37 М`яч кинули під кутом 60 градусів до горизонту. Через  секунд кут напряму швидкості м`яча зменшується до 30 градусів. Яка була його початкова швидкість?

А) 15 м/с;   Б) 30 м/с;   В) 60 м/с;   Г) 40 м/с;   Д) 35 м/с.

2A53 Моментом сили відносно заданої точки простору називається:

А) векторний добуток швидкості на радіус-вектор проведений з заданої точки простору до точки прикладання сили;

Б) векторний добуток радіус-вектора проведеного з заданої точки простору до точки прикладання сили на силу;

В) скалярний добуток радіус-вектора проведеного з заданої точки простору до точки прикладання сили на імпульс;

Г) скалярний добуток сили на модуль радіус-вектора проведеного з заданої точки простору до точки прикладання сили;

Д) правильної відповіді немає.

 

2A54 Моментом інерції матеріальної точки називається:

а) добуток маси матеріальної точки на радіус обертання;

б) добуток маси матеріальної точки на квадрат радіуса обертання;

в) половина добутку маси матеріальної точки на радіус обертання;

г) добуток квадрата маси матеріальної точки на радіус обертання;

д) правильної відповіді немає.

 

2A55 Моментом інерції твердого тіла відносно зведеної осі обертання називається:

а) сума добутків мас матеріальних точок на квадрати їх відстаней до осі обертання;

б) сума добутків мас матеріальних точок на їх віддалі до осі;

в) добуток маси тіла на квадрат радіуса;

г) сума добутків квадратів мас на квадрати їх віддалей до осі;

д) правильної відповіді немає.

 

2A56 Момент імпульсу матеріальної точки відносно заданої точки простору визначається:

А) векторним добутком імпульсу точки на радіус-вектор, проведений з заданої точки простору до матеріальної точки;

Б) скалярним добутком імпульсу матеріальної точки на радіус-вектор проведений з заданої точки простору до матеріальної точки;

В) добутком відстані від точки простору до матеріальної точки на швидкість точки;

Г) векторним добутком радіус-вектора проведеного з заданої точки простору до матеріальної точки на імпульс точки;

Д) правильної відповіді немає.

 

2A57 Момент імпульсу твердого тіла відносно заданої осі обертання дорівнює:

А) добутку моменту інерції тіла на кутову швидкість;

Б) добутку моменту інерції на квадрат кутової швидкості;

В) добутку моменту інерції тіла на кутове прискорення;

Г) половині добутку моменту інерції на кутову швидкість;

Д) добутку моменту сили на кутову швидкість.

 

2A59 Момент сили вимірюється в:

А) ;   Б) ;   В) ;    Г) ;   Д) .

 

2A60 Момент інерції вимірюється в:

А) ;   Б) ;   В) ;   Г) ;   Д) .

 

2A61 Момент імпульсу вимірюється в:

А) ;   Б) ;   В) ;   Г) ;   Д) .

 

2A62 Момент сили вимірюється в:

А) ;   Б) ;   В) ;   Г) ;   Д) правильної відповіді немає.

 

2A63 Момент імпульсу вимірюється в:

А) ;   Б) ;   В) ;   Г) ;   Д) правильної відповіді

Б) 0,5м              В) 0,25м              Г) 0,4м                       Д) 0,125м.

 

2B20 Маховик обертається під дією моменту сили 0,08 Н×м з кутовим прискоренням 0,1 рад/с2. Який момент інерції маховика?

А)  0,4 кг×м2 ;                Б) 0,32 кг×м2 ;           В) 0,2 кг×м2 ;              Г)  0,032 кг×м2 ;            Д)  0,8 кг×м2 .

2B22 Момент інерції диска відносно осі, яка перпендикулярна до площини диска і проходить через центр мас рівний 0,5 кг×м2. Знайти момент інерції диска відносно осі, яка проходить через край диска, паралельно даній. Маса диска 4 кг, радіус – 0,5 м.

А)  1,5 кг×м2 ;               Б) 0,2 кг×м2 ;                   В) 0,5 кг×м2 ;           Г)  2 кг×м2 ;                 Д)  0,75 кг×м2 .

 

2B23 Момент імпульсу твердого тіла, що обертається відносно якоїсь осі з кутовою швидкістю  w=8рад/с дорівнює 2,4кг×м2/с. Який момент інерції цього тіла?

А)  0,4кг×м2                Б) 0,6кг×м2                 В) 0,3кг×м2            Г)  0,2кг×м2               Д)  3,2кг×м2

 

2B24 Момент інерції тіла, яке обертається з кутовою швидкістю w=4рад/с рівний 1,2кг×м2. Знайти момент імпульсу тіла.

А)  2,4           Б)  3,6           В)  0,6           Г)  4,8         Д)  7,2

2B34 Момент інерції диска масою 5 кг відносно осі що проходить через центр мас  перпендикулярно до

площини диска рівний 0,4 кг×м2. Знайти радіус диска.

А) 0,2 м;      Б) 0,4 м;      В) 0,1 м;      Г) 0,25 м;      Д) 5 м.

2C5 Маса ліфта з пасажирами дорівнює 800 кг. Натяг троса, що підтримує ліфт,  Н. Якого імпульсу досягне ліфт через 2 секунди після початку руху?

А) 500 ;      Б) 1000 ;     В) 2000 ;     Г) 4000 ;      Д) 6000 .

2C9 Матеріальна точка рухається згідно рівняння по колу радіусом 2 м. Визначити тангенціальне прискорення точки через 1 с після початку руху.

А)  57 м/с2;   Б)  79 м/с2;   В)  121 м/с2;   Г)  186 м/с2;      Д)  225 м/с2.

 

2C13 Мотоцикліст масою 80 кг при повороті радіусом 5 м мав швидкість 36 км/год. Яка сила інерції діяла на мотоцикліста?

А) 360 Н;    Б) 720 Н;    В) 1200 Н;    Г) 1600 Н;    Д) 2250 Н.

2C25 Момент інерції диска відносно осі що проходить через центр мас  перпендикулярно до площини диска дорівнює 0,8 кг×м2, а відносно осі  що проходить через край диска паралельно даній він рівний 2,4 кг×м2. Радіус диска 0,4 м. Знайти масу диска.

А) 2 кг;      Б) 4 кг;      В) 10 кг;      Г) 0,4 кг;      Д) 0,2 кг.

 

Н

 

1B47 На токарному верстаті потрібно обточити вал діаметром 25 см. З якою кутовою швидкістю повинен обертатися вал, щоб швидкість різання була 60 м/хв?

А) 32 рад/с;   Б) 8 рад/с;   В) 4 рад/с;   Г) 2 рад/с;   Д) 1 рад/с.

1C25 На  невагомий стрижень довжиною l  насаджена масивна куля на відстані 0,75 l.  Стрижень ставлять вертикально на стіл одним кінцем, а потім – другим. У якому випадку куля впаде на стіл швидше і у скільки разів?

А) в 0,5 раза;   Б) в 1 раз;   В) в 1,7 раза;   Г) в 2 рази;   Д) в 3 рази.

1C27 На рисунку зображено графік залежності шляху від часу. Протягом якого часу тіло перебуває в стані спокою? Котра із ділянок ОА, АВ чи ВС відповідає найбільшій швидкості? Яка середня швидкість на шляху 120 м?

А) 3 с, ВА, 20 м/с;

Б) 2 с, ВС, 24 м/с;

В) 2 с, ОА, 12 м/с;

Г) 4 с, АВ, 28 м/с;

Д) 1 с, АС, 20 м/с.

2B19 На якій відстані від осі знаходиться матеріальна точка , момент інерції якої 0,1 кг∙м2, а маса 0,4 кг.

А)  0,1м                 Б) 0,5м              В) 0,25м              Г) 0,4м                       Д) 0,125м.

2B26 На який кут повернеться тіло якщо під дією моменту сили 3 Н×м була виконана робота 6 Дж?

А) 1 рад;      Б) 2 рад;      В) 3рад;      Г) 18 рад;      Д) 0,5 рад.

 

О

2A48 Означення напруженості поля тяжіння:

А) сила тяжіння, що діє на тіло;

Б) сила тяжіння, що діє на кожну одиницю маси тіла;

В) відношення сили тяжіння до радіуса;

Г) відношення сили тяжіння до маси Землі;

Д) добуток сили тяжіння на масу тіла.

 

2C17 Однорідний диск радіусом R=0,2 м і масою 5 кг обертається навколо осі , що проходить крізь його центр. Залежність кутової швидкості від часу дається рівнянням ω=А+Вt , де В=8 рад/с2.Знайти величину дотичної сили  прикладеної до ободу диска.

А) 8 Н;            Б) 4 Н;           В) 0,5 Н;           Г) 10 Н;           Д) 0,8 Н.

П

1A26 Протягом десятьох секунд швидкість космічної ракети збільшилася від 1 км/с до 7 км/с. З яким прискоренням рухалась ракета?

А) 100 м/с2;   Б) 250 м/с2;   В) 400 м/с2;   Г) 600 м/с2;   Д) 800 м/с2.

1A27 Положення деякого автомобіля на трасі Івано-Франківськ – Одеса дається рівнянням

х=120км+60км/год·t, де х – відстань від Івано-Франківська, а t – час руху, який відраховується від 900. На якій відстані від Івано-франківська буде автомобіль опівдні?

А) 150 км;   Б) 300 км;   В) 450 км;   Г) 75 км;   Д) 10 км.

1A28 Парашутист зазвичай приземляється із швидкістю приблизно 7м/с. Якщо вам захотілось потренуватись, то із якої висоти ви будете стрибати?

А) 1,5 м;   Б) 2,5 м;   В) 4,5 м;   Г) 6,5 м;   Д) 8,0 м.

1A39 При раптовому гальмуванні автомобіль зменшив свою швидкість від 72 км/год. до нуля за 5 с. З яким прискоренням рухався автомобіль?

А) 1 м/c2;   Б) 3 м/c2;   В) 4 м/c2;   Г) 7 м/c2;   Д) 9 м/c2.

1B31 Першу половину шляху автомобіль проходить за 2/5 год., а другу половину шляху за 1/2 год. Визначити середню швидкість (в км/год.) руху автомобіля на всьому шляху, який дорівнює 63 км.

А) 10 км/год.;   Б) 20 км/год.;   В) 30 км/год.;   Г) 50 км/год.;   Д) 70 км/год.

1B39 Поїзд, рухаючись від вокзалу , набрав за 50с швидкість 6м/с, пройшовши 200м. Збільшувалось чи зменшувалось його прискорення на протязі цього часу?

А) збільшувалось;

Б) було сталим;

В) прискорення рівне нулю;

Г) зменшувалось;

Д) прискорення рівне 300 м/с2.

1B46 Поїзд рухається по заокругленню радіусом 400 м з тангенціальним прискоренням 0,2 м/с2. Визначити повне прискорення в той момент, коли його швидкість рівна 10 м/с.

А) 30 м/с2;   Б) 8 м/с2;   В) 0,45 м/с2;   Г) 3 м/с2;   Д) 0,32 м/с2.

 

1C17 Потяг відійшов від станції і 15 с рухався рівноприскорено. Визначити шлях, пройдений потягом за цей час, і його швидкість в кінці цього шляху, якщо шлях, пройдений ним протягом 15-ї секунди на 2 м більший, ніж за попередню секунду.

А) 10,0 м, 1,0м/с;

Б) 11,5 м, 4,0 м/с;

В) 15,5 м, 2,1 м/с;

Г) 35,0 м, 10 м/с;

Д) 75 м, 5,0 м/с.

1C18 Під яким кутом до горизонту потрібно кинути тіло, щоб далекість польоту дорівнювала максимальній висоті підняття?

А) 12º;   Б) 35º;   В) 47º;   Г) 53º;   Д) 76º.

1C26 Першу половину шляху автомобіль рухався з швидкістю 72 км/год., а другу з швидкістю 36 км/год. Визначити середню швидкість руху автомобіля на всьому шляху.

А) 3,3 м/с;   Б) 10,0 м/с;   В) 15,5 м/с;   Г) 13,3 м/с;   Д) 16,1 м/с.

1C32 При рівноприскореному русі тіло проходить за перші два послідовні проміжки часу по 4 с кожний шлях, відповідно 24 м і 64 м. Визначити початкову швидкість тіла і прискорення, з яким рухається тіло.

А) 1,5 м/с2, 1 м/с;

Б) 1,0 м/с2, 1 м/с;

В) 0,5 м/с2, 1 м/с;

Г) 2,5 м/с2, 10 м/с;

Д) 2,5 м/с2, 1 м/с.

1C38 По похилій площині знизу вверх пустили котитись кульку. На відстані 30 см від початку руху кулька побувала двічі: через 1 с і через 2 с після початку руху. Визначити початкову швидкість і прискорення кульки, вважаючи його постійним.

А) 0,25м/с; -0,1м/с2;

Б) 0,65м/с; 0,3м/с2;

В) 0,45м/с; -0,3м/с2;

Г) 0,15м/с; 0,35м/с2;

Д) 0,5м/с; 0,3м/с2.

2A22 Потенціальна енергія:

А) залежить від розташування взаємодіючих тіл;

Б) енергія рухомого тіла;

В) залежить від сили пружності;

Г) залежить від швидкості світла;

Д) правильної відповіді немає.

 

2A29 Потужність – це:

А) робота, виконана на шляху в 1 км;

Б) робота, виконана за одиницю часу;

В) енергія яку має рухоме тіло;

Г) робота по стисканню пружини;

Д) правильної відповіді немає.

2A37 Причина виникнення реактивної сили:

А) зміна кінетичної енергії тіла;

Б) зміна потенціальної енергії тіла;

В) виконання закону збереження імпульсу системи;

Г) зміна імпульсу системи;

Д) правильної відповіді немає.

 

2A39 При пружному ударі виконується закон:

А) закон збереження маси і перший закон Ньютона;

Б) закон збереження імпульсу;

В) закон збереження енергії;

Г) закон збереження імпульсу і закон збереження механічної енергії;

Д) правильної відповіді немає.

2A65 Похідна від моменту імпульсу тіла по часу дорівнює:

А) моменту сили;  

Б) моменту інерції;

В) зміні кінетичної енергії;

Г) роботі повороту тіла;

Д) правильної відповіді немає.

 

2A96 Під час руху системи по замкнутій траєкторії робота сили тяжіння…:

А) спричиняє зростання механічної енергії системи;

Б) спричиняє зменшення механічної енергії системи;

В) дорівнює нулю;

Г) дорівнює її кінетичній енергії;

Д) немає жодної правильної відповіді.

2A100 Перший постулат СТВ твердить, що…:

А) ніякими дослідами природи не можна встановити чи рухається система рівномірно і прямолінійно, чи знаходиться в спокої;

Б) маса тіла зростає з ростом його швидкості;

В) енергія тіла за будь-яких швидкостей залишається незмінною;

Г) тіло під час руху з великими швидкостями зазнає поперечних деформацій;

Д) жодної правильної відповіді.

2B29 Під дією моменту сили в 10 Н·м махове колесо зробило повний оберт.  Яка при цьому виконалася робота?

А) 62,8 Дж;      Б) 31,4 Дж;      В) 3,14 Дж;      Г) 6,28 Дж;      Д) 10Дж.

 

2C1 Потяг масою 500 т рухається  сповільнено, протягом 1 хв. зменшив швидкість з 10 м/с до 4 м/с. Визначити середню силу гальмування.

А) 50 кН;        Б) 100 кН;        В) 40 кН;        Г) 60 кН;        Д) 500 кН.

2C21 Платформа у вигляді диска радіусом 1м і моментом інерції 420 кг·м2 обертається за інерцією з частотою 60 об/хв. На краю платформи стоїть людина масою 80кг.Зякою частотою буде обертатися платформа ,якщо людина пройде в центр? Момент інерції людини розраховувати як для матеріальної точки.

А) 71 об/хв;           Б) 35 об/хв;           В) 46 об/хв;           Г) 54 об/хв;           Д) 87 об/хв.

 

Р

1B1 Рух бурильної колони бурової установки задано рівнянням . Визначити швидкість руху колони через дві секунди від початку руху.

А) 1,2 м/с;    Б) 10 м/с;    В) 5 м/с;    Г) 0,4 м/с;    Д) 4,4 м/с.

1B2 Рух бурильної колони бурової установки задано рівнянням . Визначити час, на протязі якого колона буде піднята на висоту 38 м.

А) 10 с;    Б) 20 с;    В) 30 с;    Г) 50 с;    Д) 90 с.

1B3 Рух бурильної колони задано рівнянням . Визначити швидкість колони через 5 секунд після початку підйому.

А) 10,8 м/с;    Б) 3 м/с;    В) 108 м/с;    Г) 100 м/с;    Д) 11 м/с.

1B4 Рух бурильної колони задано рівнянням . Визначити прискорення колони через 5 секунд після початку підйому.

А) 12,6 м/с2;    Б) 21,6 м/с2;    В) 32 м/с2;    Г) 54 м/с2;    Д) 124 м/с2.

1B6 Рівняння руху матеріальної точки вздовж вісі Х має вигляд: , де А=2 м, В=1 м/с, С=-0,5 м/с3. Визначити координату Х в момент часу t=2 с.

А) 7 м;    Б) 3 м;    В) 0 м;    Г) 2 м;    Д) 8 м.

1B8 Рівняння руху матеріальної точки вздовж вісі Х має вигляд: , де А=2 м, В=1 м/с, С=-0,5 м/с3. Визначити прискорення точки через 4 секунди після початку руху.

А) 0,5 м/с2;    Б) 1,2 м/с2;    В) 1,8 м/с2;    Г) 6,2 м/с2;    Д) -12 м/с2.

1B9 Рівняння руху матеріальної точки вздовж вісі Х має вигляд . Визначити швидкість точки через 4 секунди після початку руху.

А) -6 м/с;    Б) -23 м/с;    В) -4 м/с;    Г) 0,8 м/с;    Д) 18 м/с.

1B10 Рух точки задано рівнянням . Визначити прискорення точки в момент часу t=4 с.

А) 0,5 м/с2;    Б) 1,5 м/с2;    В) 6 м/с2;    Г) 12 м/с2;    Д) 28 м/с2.

1B17 Рівняння обертання твердого тіла . Визначити кутову швидкість через 10 секунд після почату руху. Швидкість дати в .

А) 25;        Б) 36;        В) 61;        Г) 82;        Д) 310.

1B41 Радіус одного колеса 20 см, другого 40 см, а лінійні швидкості найбільш віддалених від осі точок відповідно рівні 5 м/с і 10 м/с. У скільки разів доцентрове прискорення точок одного колеса більше від другого?

А) 1;   Б) 4,5;   В) 5;   Г) 7;   Д) 2.

1C2 Рух точки відбувається за рівнянням  , де S — в метрах, t — в секундах. Визначити радіус заокруглення траєкторії, якщо нормальне прискорення через 4 секунди після початку руху дорівнює 2 м/с2.

А)  6 м;        Б)  12 м;        В)  24 м;        Г)  56 м;        Д)  128 м.

1C9 Рух точки відбувається за рівнянням  , де S — в метрах, t — в секундах. Точка рухається по заокругленню радіусом 8 м. Визначити повне прискорення точки (в м/с2) через 1 секунду після початку руху.

А)  26;        Б)  16,5;        В)  8,2;        Г)  5,6;        Д)  3,2.

1C19 Рівняння руху першого тіла Х1 = 2 – 3t + 2t2, а другого – Х2 =-2+t. Знайдіть час і найменшу відстань, на яку наблизяться ці два тіла.

А) 1с; 2м;   Б) 2с; 3м;   В) 3с; 5м;   Г) 6с; 2м;   Д) 10с; 20м.

1C20 Рівняння руху першого тіла Х1 = 2 – 3t + 2t2, а другого – Х2 = 4 + 2t. Знайдіть час , а також найбільшу відстань між ними до моменту їх зустрічі.

А) 1,75с; 4,25м;

Б) 1,25с; 5,25м;

В) 2,25с; 2,25м;

Г) 2,25с; 6,25м;

Д) 4,25с; 1,25м.

 

1C21 Рівняння руху першого тіла Х1 = -2 – 3t + t2, а другого – Х2 = 1 – t. Знайдіть час і місце їх зустрічі, а також найбільшу відстань між ними до моменту їх зустрічі.

А) 5с; 2м; 4м;

Б) 1с; -2м; -4м;

В) 5с; 2м; 2м;

Г) 3с; -2м; 4м;

Д) 3с; -4м; 1м.

1C22 Рівняння руху першого тіла Х1 = 2 – 2t + t2, а другого – Х2 = 2+ t. Знайдіть час і місце їх зустрічі, а також найбільшу відстань між ними до моменту їх зустрічі.

А) 1c; 2м; 1.25м;

Б) 3c; 6м; 1.25м;

В) 5c; 2м; 5.55м;

Г) 3c; 4м; 3.75м;

Д) 3c; 5м; 2.25м.

1C23 Рівняння швидкості першого тіла V1 = -3 + 2t, а другого – V2 = 1 м/с. В який момент часу відстань між ними буде максимальною до моменту зустрічі?

А) 1c;   Б) 3c;   В) 2c;   Г) 4c;   Д) 8c.

1C24 Рівняння швидкості першого тіла V1 = -3 + 2t, а рівняння руху другого – Х2 = -2 + t. В який момент часу відстань між ними буде дорівнювати 1,5м?

А) 1c;   Б) 3c;   В) 2c;   Г) 4c;   Д) 8c.

2A20 Робота при переміщення тіла визначається за формулою:

А) F=ma;               Б) F×S×cosj;           В) ;           Г) ;               Д) правильної відповіді немає.

2A79 Рівняння нерозривності струмени для нестисливої рідини:

А) ;  Б) ;  В) ;  Г) Р=rgh;

Д) правильної відповіді немає.

 

2A80 Рівняння Бернулі (закон збереження енергії для рідини):

А) ;  Б) ;  В) ;  Г) Р=rgh;  Д) .

 

 

2A83 Рівняння нерозривності і рівняння Бернуллі справедливі для стаціонарного потоку ідеальної нестисливої рідини:

А) для двох однакових перерізів трубки струмени;

Б) для фіксованої площі перерізу;

В) для будь-якого перерізу трубки струмени;

Г) для будь-яких трубопроводів;

Д) правильної відповіді немає.

 

2A94 Робота яких сил не залежить від траєкторії руху точки?

А) всіх діючих на систему сил;

Б) дисипативних;

В) консервативних або потенціальних;

Г) гіроскопічних;

Д) нема таких сил.

 

2A95 Робота сил тяжіння приводить до …:

А) збільшення потенціальної енергії тіла;

Б) зменшення  потенціальної енергії тіла;

В) того, що потенціальна енергія тіла не змінюються;

Г) серед вищенаведених відповідей немає правильної;

Д) залежить від багатьох факторів.

2B1 Радіус-вектор центра мас тіла або системи тіл:

А)  ;        Б)  ;        В)  ;        Г)  ;       Д)  .

С

1B40 Секундна стрілка годинника має довжину 3,5 см. Який шлях пройде кінець стрілки за дві хвилини?

А) 0,28×p м;   Б) 0,14×p м;   В) 0,07×p м;   Г) 0,22×p м;   Д) 0,04×p м.

2A13 Сила тертя ковзання (в загальному випадку):

А)  ; Б)  ; В)   ; Г)  ; Д) правильної відповіді немає.

 

2A15 Сила тяжіння. Формула.

А)  ;        Б)  ;        В)  ;        Г)  ;        Д)  .

2A78 Стаціонарний рух рідини:

А) в будь-якій точці швидкість руху не залежить від часу;

Б) в будь-якому перерізі протікає однакова кількість рідини;

В) це рух рідини при відсутності тертя;

Г) коли у всіх перерізах швидкість постійна і однакова;

Д) правильної відповіді немає.

 

 

2C26 Стальна кулька рухається в посудині із касторовою оливою із сталою швидкістю 0,2 м/с. Визначити радіус кульки, якщо динамічна в’язкість касторової оливи 2 Н·с/м2.

А) 0,5 мм;   Б) 5 мм;   В) 0,65 мм;   Г) 2,5 мм;   Д) 1,25 мм.

Т

1A38 Тіло, рухаючись рівноприскорено, зі стану спокою за 10 с пройшло шлях 50 м. З яким прискоренням рухалось тіло?

А) 1 м/c2;   Б) 3 м/c2;   В) 5 м/c2;   Г) 7 м/c2;   Д) 9 м/c2.

1A42 Тіло, кинуте вертикально вгору з швидкістю 20 м/с, піднімалось 1 с. На яку висоту піднялось тіло?

А) 10 м;   Б) 20 м;   В) 25 м;   Г) 5 м;   Д) 15 м.

1B20 Точка на ободі диска рухається згідно рівняння . Визначити тангенціальне прискорення через 5 секунд після початку руху. Радіус диска 10 см.

А) 0,2;        Б) 0,6;        В) 1,2;        Г) 6;        Д) 12.

1B28 Тіло, кинуте горизонтально, впало на землю через 0,5 с на відстані 8 м від місця кидання. Яка горизонтальна швидкість?

А) 8 м/с;               Б) 10 м/с;             В) 12 м/с;             Г) 16 м/с;             Д) 24 м/с.

1B33 Тіло з стану спокою рухається зі сталим прискоренням 2 м/с2. Визначити шлях, пройдений тілом за четверту секунду свого руху.

А) 7 м;   Б) 1,2 м;   В) 2 м;   Г) 17 м;   Д) 21 м.

1B34 Тіло впало з висоти 245 м. Який шлях воно пройшло за останню секунду падіння.

А) 7 м;   Б) 12 м;   В) 65 м;   Г) 170 м;   Д) 34 м.

1B42 Три літаки, які рухаються паралельними курсами на відстані 60 м один від одного, здійснюють поворот, причому середній із них рухається із швидкістю 360 км/год. по дузі кола радіусом 600 м. Визначити прискорення кожного із літаків.

А) 18.3м/с2; 16.7м/с2; 15.0м/с2;

Б) 20.5м/с2; 12.7м/с2; 15.3м/с2;

В) 28.0м/с2; 15.9м/с2; 10.0м/с2;

Г) 20.5м/с2; 15.5м/с2; 12.8м/с2;

Д) 1.5м/с2; 21.2м/с2; 17.8м/с2.

1C4 Точка рухається по криволінійній траєкторії згідно рівняння , де S — в метрах, t — в секундах. Радіус заокруглення R=4 метри. В який момент часу нормальне прискорення буде дорівнювати 9 м/с2?

А)  0,5;        Б)  1,5;        В)  3;        Г)  4,5;        Д)  6.

1C5 Точка рухається по криволінійній траєкторії згідно рівняння , де S — в метрах, t — в секундах. Радіус заокруглення R=4 метри. Визначити нормальне прискорення (в м/с2) точки через 2 секунди.

А)  4;        Б)  8;        В)  16;        Г)  24;        Д)  36.

1C10 Тіло кидають горизонтально так, що кінцева швидкість його напрямлена під кутом 30º до горизонту і дорівнює 10 м/с. Визначити відстань від місця кидання до місця падіння.

А) 0,5 м;    Б) 1,8 м;    В) 2,6 м;    Г) 3,7 м;    Д) 4,25 м.

2A8 Третій закон Ньютона (формула):

А)  ;        Б)  ;        В)  ;        Г)  ;        Д)  .

2A58 Теорема Штейнера:

А) Момент інерції І твердого тіла відносно довільної осі рівний сумі момента інерції Іо відносно осі, яка проходить через центр мас тіла паралельно даній, і добутку маси тіла на віддаль між осями;

Б) Момент інерції І твердого тіла відносно довільної осі рівний сумі момента інерції Іо відносно осі яка проходить через центр мас тіла паралельно даній, і добуток маси тіла на квадрат відстані між осями;

В) Момент інерції І твердого тіла відносно довільної осі рівний добутку маси тіла на квадрат радіуса обертання;

Г) Момент інерції І твердого тіла відносно довільної осі обертання рівний подвоєній сумі момента інерції ІО відносно осі, яка проходить через центр мас тіла паралельно даній і добутку маси тіла на квадрат віддалі між осями;

Д) правильної відповіді немає.

 

2A66 Тіло обертається з постійним кутовим прискоренням, якщо:

А) сума сил, що діють на тіло дорівнює нулю;

Б) сума моментів сил, що діють на тіло є величина стала;

В) сума моментів сил, що діють на тіло дорівнює нулю;

Г) сума сил, що діють на тіло є величина стала;

Д) сума моментів сил, що діють на тіло є величина змінна.

2A68 Тіло обертається з постійною кутовою швидкістю, якщо:

А) сума сил, що діють на тіло дорівнює нулю;

Б) сума моментів сил, що діють на тіло дорівнює нулю;    

в) сума моментів сил, що діють на тіло є величина стала;

Г) сума моментів сил, що діють на тіло є величина змінна;

Д) правильної відповіді немає.

2A73 Тиском називається:

А) сила, що діє на одиницю об’єму;

Б) сила, що діє на одиницю площі;

В) сила, що діє на одиницю довжини;

Г) сила, що діє на занурене у воду тіло;

Д) вага тіла.

 

2B5 Тіло масою m=2 кг рухається за законом , де х — в метрах, а t — в секундах. Визначити імпульс тіла (в кг×м/с) через 2 секунди після початку руху.

А)  180;        Б)  360;        В)  256;        Г)  54;        Д)  112.

 

2B6 Тіло масою 5 кг рухається з прискоренням 2 м/с2. Яка сила (в ньютонах) діє на тіло?

А)  5;        Б)  2,5;        В)  10;        Г)  7;        Д)  3.

 

2C3 Тіло масою 0,5 кг рухається  так, що залежність пройденого тілом шляху S від часу t дається рівнянням , де см, . Визначити силу, що діє на тіло через 1/3 секунди після початку руху.

А) 2,24 H;        Б) 1,25 H;        В) 0,76 H;        Г) 0,21 H;        Д) 5 H.

 

2C8 Тіло масою 2 кг під дією сили рухається прямолінійно. Залежність координати від часу задана рівнянням . Визначити силу, що діє на тіло через 3 секунди після початку руху.

А) 126 H;        Б) 98 H;        В) 72 H;        Г) 50 H;        Д) 36 H.

2C24 Тонкостінний обруч котиться горизонтально з швидкістю 4 м/с. Яка маса обруча, якщо його кінетична енергія дорівнює 80 Дж?

А) 10 кг;           Б) 5 кг;           В) 2,5 кг;           Г) 16 кг;           Д) 8 кг.

У

2A89 Умова переходу ламінарної течії в турбулентну (критерій Рейнольса):

А) ;      Б) ;       В) ;      Г) 6phrv;    Д) правильної відповіді немає.

 

Ф

2A84 Формула Торрічеллі (швидкість витікання рідини через отвір у дні повністю заповненої рідиною посудини висотою h):

А) ;    Б) ;    В) ;    Г) ;    Д) правильної відповіді немає.

 

2A85 Формула Стокса (сила опору при русі кульки в рідині):

А) ;    Б) ;    В) ;   Г) ;    Д) правильної відповіді немає.

 

2A86 Формула Пуазейля (рух рідини в тонких трубках):

А) F=6phr;    Б) ;    В) ;   Г) ;    Д) правильної відповіді немає

2B13 Формула для обчислення першої космічної швидкості:

А) ;    Б) ;    В) ;    Г) ;    Д) .

 

2B14 Формула для обчислення другої космічної швидкості:

А) ;    Б) ;    В) ;    Г) ;    Д) .

Х

2A2 Характеристика сили:

А) це величина, яка характеризує прискорення тіла;

Б) сила характеризується напрямком і величиною;

В) сила характеризується напрямком одного тіла на друге;

Г) сила характеризується величиною дії в ньютонах;

Д) це величина, яка характеризує рух тіла.

2C6 Хлопець тягне санчата, прикладаючи  до мотузки, спрямованої під кутом 30°, силу Н. З яким прискоренням рухаються санчата масою 10 кг, якщо тертя відсутнє?

А) 2,2 м/с2;     Б) 5,2 м/с2;      В) 7,4 м/с2;      Г) 8,5 м/с2;      Д) 10,4 м/с2.

Ч

1B24 Човен рухається перпендикулярно до берега з швидкістю u = 3 м/с. Течія відносить його на 300 м вниз по річці. Ширина ріки 0,5 км. Визначити швидкість течії.

А) 0,6 м/с;            Б) 1,2 м/с;            В) 1,8 м/с;            Г) 3 м/с;                Д) 6 м/с.

1C30 Через річку переправляється човен, що витримує курс, перпендикулярний до течії. Швидкість човна в стоячій воді 1,4 м/с, швидкість течії 0,7 м/с, ширина річки 308 м. За скільки часу човен перепливе річку? На скільки метрів вода знесе човен?

А) 110 с, 54 м;

Б) 220 с, 154 м;

В) 240 с, 168 м;

Г) 122 с, 154 м;

Д) 250 с, 120 м.

1C31 Через річку шириною 390 м переправляється човен. Швидкість човна у стоячій воді 1,5 м/с, швидкість течії 0,75 м/с. За який найкоротший час човен перепливе річку і під яким кутом до берега він повинен рухатись?

А) 300 с; 60о;   Б) 200 с; 30о;   В) 250 с; 45о;   Г) 600 с; 30о;   Д) 600 с; 45о.

1C33 Чому дорівнює швидкість тіла при вільному падінні в кінці першої секунди руху і шлях пройдений цим тілом за другу секунду?

А) 8 м/с, 12 м;

Б) 10 м/с, 15 м;

В) 12 м/с, 17 м;

Г) 15 м/с, 20 м;

Д) 5 м/с, 25 м.

2A93 Чи залежить робота від кута між векторами сили і переміщення?

А) робота пропорційна синусу кута між векторами сили і переміщення;

Б) не залежить, робота визначається добутком сили на прискорення тіла;

В) робота пропорційна косинусу кута між векторами сили і переміщення;

Г) серед вищенаведених відповідей немає правильної;

Д) робота не залежить від переміщення тіла.

 

2B8 Чим відрізняються сили інерції від звичайних сил?

А) сили інерції не дають прискорення;

Б) сили інерції уявні і не проявляють себе;

В) сили інерції діють в прискорених системах і направлені в протилежний бік до прискорення системи. Це фіктивні сили;   

Г) сили інерції не відрізняються від звичайних сил;

Д) сили інерції дають прискорення в напрямі прискореного руху системи. Це фіктивні сили.

 

2B9 Чи можна користуватися другим законом Ньютона в неінерціальних системах?

А) не можна користуватись;

Б) можна користуватись, додаючи до реальних сил фіктивні сили, викликані прискоренням системи;   

В) можна користуватись, не вносячи ніяких поправок;

Г) можна користуватись, додаючи постійну величину сили;

Д) можна користуватись, збільшуючи силу в 2 рази.

 

Ш

1A30 Швидкість течії річки 1 м/с, а швидкість човна в стоячій воді 2 м/с. Яка швидкість човна відносно берега, якщо він пливе проти течії?

А) 2 м/с;   Б) 5 м/с;   В) 10 м/с;   Г) 1 м/с;   Д) 3 м/с.

1A33 Ширина озера 200 м. Швидкість човна під дією зусиль весляра 2 м/с. За який час весляр перепливе озеро, рухаючись рівномірно і перпендикулярно до берега?

А) 600 с;   Б) 400 с;   В) 200 с;   Г) 100 с;   Д) 50 с.

1A34 Швидкість течії води 1 м/с, а швидкість човна в стоячій воді 2 м/с. Яка швидкість човна відносно берега, якщо човен пливе в напрямі течії?

А) 2 м/с;   Б) 4 м/с;   В) 1 м/с;   Г) 5 м/с;   Д) 3 м/с.

1B30 Швидкість тіла, що вільно падало, в момент удару об Землю була 12 м/с. З якої висоти впало тіло? Прискорення вільного падіння вважати рівним 10 м/с2.

А) 10,3 м;   Б) 11,4 м;   В) 7,2 м;   Г) 4,5 м;   Д) 1,6 м.

1C40 Шків обертається з кутовою швидкістю 60 рад/с. Визначити доцентрове прискорення точок, які перебувають на відстані 250 мм від осі обертання.

А) 500 м/с2;   Б) 700 м/с2;   В) 900 м/с2;   Г) 1100 м/с2;   Д) 1350 м/с2.

2B37 Швидкість тіла масою 4 кг у вільному падінні на якомусь шляху збільшилась з 2 до 8 м/с. Визначити роботу сили тяжіння на цьому шляху.

А) 120Дж;   Б) 210 Дж;   В) 320 Дж;   Г) 150 Дж;    Д) 72 Дж.

Щ

1A22 Що розуміють під механічним рухом?

А) переміщення тільки механічних тіл;

Б) зміна в часі лінійних розмірів об’єктів;

В) зміна в часі взаємного положення тіл в просторі;

Г) обертовий рух;

Д) зміна властивостей тіл в просторі з часом.

 

2A3 Що таке сила?

А) міра притягання одного тіла до другого;

Б) міра пружної деформації при розтязі пружин;

В) міра дії одного тіла на друге;

Г) міра величини тертя при русі тіл;

Д) міра зміни траєкторії тіла.

2A6 Що таке імпульс? (формула)

А) ;    Б) ;    В) ;    Г) ;    Д) .

 

2A32 Що називається імпульсом тіла?

А) добуток маси тіла на квадрат радіуса;

Б) половина добутку маси на квадрат швидкості;

В) добуток маси на швидкість руху тіла;

Г) добуток маси на прискорення;

Д) правильної відповіді немає.

 

2A45 Що називається вагою тіла?

А) сила тяжіння;

Б) сила, що надає прискорення вільного падіння;

В) сила, що використовується в законі Ньютона;

Г) сила, що діє на опору або на підвіс;

Д) сила реакції опори.

 

2A46 Що таке невагомість?

А) коли рівнодійна всіх сил дорівнює нулю;

Б) коли сила тяжіння дорівнює нулю;

В) коли сила нормального тиску дорівнює нулю;

Г) коли тіло плаває у воді;

Д) коли тіло не діє на опору або на підвіс.

2A49 Що називається потенціалом гравітаційного поля?

А) енергія гравітаційного поля в даній точці;

Б) робота по переміщенню тіла з заданої точки в нескінченість в гравітаційному полі;

В) робота по переміщенню тіла з одної точки в другу в гравітаційному полі;

Г) зміна енергії гравітаційного поля при переміщенні тіла заданої точки в нескінченість;

Д) відношення енергії гравітаційного поля в даній точці до маси тіла.

2B16 Що означає перша космічна швидкість?

А) швидкість виведення супутника на колосонячну орбіту;

Б) швидкість виходу супутника за межі сонячної системи;

В) швидкість виходу супутника за межі атмосфери Землі;

Г) швидкість, при якій тіло стає супутником Землі;    

Д) швидкість, при якій ракета досягне іншої планети.

 

2B17 Що означає друга космічна швидкість?

А) швидкість виведення супутника на колосонячну орбіту;     

Б) швидкість виходу супутника за межі сонячної системи;

В) швидкість виходу супутника за межі атмосфери Землі;

Г) швидкість, при якій тіло стає супутником Землі;

Д) швидкість, при якій ракета досягне іншої планети.

 

Я

1A1Як можна задати рух матеріальної точки в просторі?

А)  встановити положення матеріальної точки відносно системи координат (тіла відліку);

Б)  з допомогою годинника;

В)  через нормальне і тангенціальне прискорення;

Г)  через швидкість в різних точках в залежності від  часу;

Дчерез радіус-вектор точки і час.

 

1A2Як напрямлені середня і миттєва швидкості відносно траєкторії руху?

А)  середня — по дотичній,                                           миттєва — по дотичній;

Б)  середня — по хорді,                                                 миттєва — по дотичній;       

В)  середня — довільно,                                                 миттєва — по хорді;

Г)  середня — в напрямі швидкості,                           миттєва — перпендикулярно швидкості;

Д)  середня — перпендикулярно швидкості,           миттєва — в напрямі швидкості.

 

1A3 Який фізичний зміст нормального прискорення?

А)  зміна величини швидкості за одиницю часу;

Б)  зміна швидкості за напрямом в одиницю часу;   

В)  зміна швидкості по модулю;

Г)  напрям зміни радіуса-вектора;

Д)  напрям миттєвої швидкості руху.

 

1A4 Який фізичний зміст тангенціального прискорення?

А)  зміна переміщення за одиницю часу;

Б)  зміна вектора швидкості за одиницю часу;

В)  зміна величини вектора швидкості за одиницю часу;   

Г)  зміна величини швидкості за напрямом в одиницю часу;

Д)  напрям миттєвої швидкості руху.

 

1A5 Який напрям нормального і тангенціального прискорення?

В)  нормальне прискорення напрямлене вздовж радіуса кривизни, а тангенціальне — по дотичній  до траєкторії;   

1A11 Який рух називається обертовим?

А)  рух при якому точка рухається по колу; 

 

1A12 Як називається рух тіла, що рухається по колу  і не рухається обертально?

А)  криволінійний

1A13 Який зв’язок між кутовою і лінійною швидкістю?

В)  ;

1A14 Який зв’язок між кутовим і лінійним прискоренням?

А)  ;        Б)  ;        В)  ;        Г)  ;        Д)  .

1A15 Як виразити кутову швидкість через частоту обертання?

Б)  ;

1A16 Як виразити лінійну швидкість через частоту обертання?

А)  ;        Б)  ;        В)  ;        Г)  ;        Д)  .

1A17 Як виразити шлях при обертовому русі через кут повороту?

А)  ;        Б)  ;        В)  ;        Г)  ;        Д)  .

1A18 Як змінюється кутова швидкість при сповільненому обертовому русі?

А)  зменшується;                                              Б)  збільшується;                              В)  не змінюється;

Г)  або збільшується або зменшується;     Д)  змінюється за законом .

1A19 Як змінюється кутова швидкість при рівномірному обертовому русі?

А)  зменшується;

Б)  збільшується;

В)  не змінюється;

Г)  змінюється за законом , де ;

Д)  змінюється за законом .

1A20 Як змінюється кутова швидкість при рівноприскореному обертовому русі?

А)  зменшується;

Б)  j=j0+wt;

В)  не змінюється;

Г)  змінюється за законом , де ;

Д)  змінюється за законом .

 

1A21 Яка різниця між шляхом і переміщенням ?

А) шлях більший, а переміщення менше;

Б)  синоніми;

В) переміщення – вектор, що з’єднує початкову та кінцеву точки руху, а шлях – скалярна величина, довжина траєкторії між цими точками;

Г) коли рух криволінійний, то немає різниці;

Д) серед вищенаведених відповідей немає правильної.

1A23 Який рух називають вільним падінням і якими рівняннями він описується?

А) це рух без сили тертя з постійною швидкістю, х = хо + t;

Б) це рух по параболі у = g х2/2;

В) це рух під дією тільки сили тяжіння, у = уо + uо·t + g t2/2;

Г) це рівномірний рух в полі тяжіння на великих висотах над поверхнею Землі,

у = R +u·t;

Д) рівномірний прямолінійний рух у = 9,8.

1A24З яких рухів складається рух тіла, кинутого горизонтально?

А) з рівномірного по горизонталі і вільного падіння по вертикалі;

Б) з рівноприскореного по горизонталі і рівномірного по вертикалі;

В) з руху по колу по горизонталі і прямолінійного по вертикалі;

Г) це просто рівномірний рух по колу;

Д) з руху по параболі по горизонталі і  рівносповільненого руху по вертикалі

1A25 Яка різниця між прискоренням поступального прямолінійного руху тіла і доцентровим прискоренням руху тіла по колу?

А) немає різниці, їх напрям завжди співпадає з напрямом швидкості;

Б) напрямок протилежний;

В) доцентрове прискорення завжди більше, ніж прискорення прямолінійного руху;

Г) вони напрямлені завжди в протилежні сторони;

Д) прискорення прямолінійного руху співпадає з напрямом швидкості (або протилежно до неї напрямлене), а доцентрове прискорення напрямлене перпендикулярно до вектора швидкості.

1A29 Якщо бейсбольний м’яч випустити із кошика повітряної кулі на висоті 1км, то скільки приблизно часу він буде падати на землю?

А) 2 с;   Б) 5 с;   В) 14 с;   Г) 9 с;   Д) 17 с.

1B7 Які величини нормального і тангенціального прискорення характеризують прямолінійний нерівномірний рух?

А)  an=const,        at=2;                                                                     Б)  an=0,                at=const;

В)  an=const,        at=0;                                                                     Г)  an=0,                at=0;

Д)  an=0,                at — змінна.

1B11 Які величини нормального і тангенціального прискорення характеризують рівномірний прямолінійний рух?

А)  an=const,        at=2;                                                                     Б)  an=1,                at=0;

В)  an=0,                at=0;                                                                     Г)  an=1,                at=1;

Д)  an=const,        at — змінна.

1B12 Які величини нормального і тангенціального прискорення характеризують будь-який  прямолінійний рівнозмінний рух?

А)  an=const,        at=2;                                                                     Б)  an=0,                at=const;

В)  an=const,        at=0;                                                                     Г)  an=0,                at=0;

Д)  an=const,        at — змінна.

1B13 Які величини нормального і тангенціального прискорення характеризують обертовий рівномірний рух?

А)  an=0,                at=2;                                                                     Б)  an=1,                at=1;

В)  an=const,        at=0;                                                                     Г)  an=0,                at=0;

Д)  an=0,                at =const.

1B14 Які величини нормального  і тангенціального  прискорення характеризують обертовий прискорений рух?

А)  an= const,       at= const;                                                             Б)  an= зростає, at= зростає;

В)  an=0,                at= const;                                                             Г)  an= const,        at=0;

Д)  an= змінна,     at =0.

1B15 Які величини нормального  і тангенціального  прискорення і радіуса кривизни R характеризують довільний рух?

А)  an= const,       at= const,              R= const;

Б)  an= 0,               at= змінне,            R= нескінченність;

В)  an= const,       at = змінна,           R= змінна;

Г)  an= змінна,     at= const,              R= const;

Д)  an= змінна,     at= змінна,           R= змінна;

1B16 Який графік вірно відображає напрям тангенціального і нормального прискорення для тіла, кинутого під кутом до горизонту?

А) Б) В)
——————————- Земля  

——————————- Земля

 

——————————- Земля

Г) Д)  .
——————————- Земля  

 

——————————- Земля

 

1B44 Який шлях пройде тіло за 10 с, рухаючись рівноприскорено з прискоренням 2 м/с2, якщо початкова швидкість руху тіла 2 м/с?

А) 20 м;   Б) 30 м;   В) 120 м;   Г) 250 м;   Д) 210 м

1B7 Які величини нормального і тангенціального прискорення характеризують прямолінійний нерівномірний рух?

А)  an=const,        at=2;                                                                     Б)  an=0,                at=const;

В)  an=const,        at=0;                                                                     Г)  an=0,                at=0;

Д)  an=0,                at — змінна.

1C3 Яку початкову швидкість має тіло, що кинули горизонтально, якщо кінцева швидкість його напрямлена під кутом 30º до горизонту і дорівнює 10 м/с.

А) 0,5 м/с;    Б) 7,5 м/с ;    В) 4,7 м/с;    Г) 11,2 м/с;    Д) 8,5 м/с.

 

2A1 Яка система відліку називається інерціальною?

А)  система, яка знаходиться в спокою;                                                   Б)  система, яка рухається рівномірно;

В)  система, яка знаходиться в спокої або рухається рівномірно;   Г)  система, на яку не діють зовнішні сили;

Д)  система, яка рухається з постійним прискоренням.

 

2A9 Яка система називається замкнутою?

А)  якщо на неї діє постійна сила;

Б)  якщо сума сил, що діє на систему, постійна;

В)  якщо момент сил, що діє на систему дорівнює 0;

Г)  якщо векторна сума сил, що діють на систему дорівнює нулю;

Д)  якщо векторна сума сил монотонно зростає.

2A12 Як рухається центр мас системи?

А) криволінійно;

Б) як матеріальна точка з тою ж масою;

В) обертально;

Г) поступально;

Д) прямолінійно.

2A16 Яка сила інерції виникає при русі тіла по колу?

А) сила пружності;    Б) прискорюючи сила;    В) гравітаційна сила;    Г) відцентрова сила;    Д) доцентрова сила.

 

2A17 Яка сила інерції виникає при поступальному прискореному русі системи?

А) ;    Б) ;    В) ;    Г) ;    Д) .

 

2A18 Яка система відліку називається неінерціальною?

А) система, яка не рухається;

Б) система, яка рухається з постійною швидкістю;

В) система, яка складається з декількох тіл;

Г) система, яка рухається з прискоренням;

Д) правильної відповіді тут немає.

 

2A19 Як напрямлена відцентрова сила?

А) в напрямі руху тіла;                                   Б) по дотичній до обертового руху;

В) вздовж радіуса до центра;                       Г) вздовж радіуса від центра;

Д) під кутом до радіуса.

 

2A27 Якою формулою визначається робота змінної сили:

А) А=F·S;

Б) А=F·S·cosj;

В) ;

Г) A=P·t;

Д) правильної відповіді немає.

 

 

2A28 Якою формулою визначається робота постійної сили, якщо напрям переміщення співпадає з напрямом дії сили:

А) А=F·S;

Б) А=F·S·cosj;

В) ;

Г) A=P·t;

Д) правильної відповіді немає.

2A38 Яке твердження справджується тільки при пружному ударі?

А) після удару форма тіл не відновлюється;

Б) виконується закон збереження механічної енергії;

В) після удару тіла рухаються разом;

Г) удар при якому справедливий закон збереження імпульсу;

Д) правильної відповіді немає.

2A40 Яке твердження справджується при непружному ударі –

А) після удару форма тіл не відновлюється;

Б) після удару форма тіл відновлюється;

В) після удару тіла рухаються з різними швидкостями;

Г) удар, при якому справедливий закон збереження енергії;

Д) правильної відповіді немає.

2A90 Яка різниця між вагою тіла і силою тяжіння?

А) немає ніякої різниці, вони завжди рівні;

Б) сила тяжіння діє на дане тіло, а вага – це сила, з якою це тіло діє на опору або підвіс;

В) вага – це маса тіла, виражена в одиницях сили; сила тяжіння – це сила, з якою гравітаційне поле Землі в будь-якій точці простору діє на тіло;

Г) вага менша за силу тяжіння;

Д) серед вищенаведених відповідей немає правильної.

2A92 Які осі обертання називаються головними?

А) три взаємноперпендикулярні осі стійкого обертання, відносно двох з яких момент інерції тіла максимальний і мінімальний;

Б) осі, відносно яких тіло обертається з постійним кутовим прискоренням;

В) дві взаємноперпендикулярні осі, дотичні до поверхні тіла, що обертається;

Г) всі осі, що проходять через центр маси тіла;

Д) всі однакові.

 

2B4 Яка сила інерції виникає при русі тіла вздовж радіуса в системі, яка обертається?

А) сила пружності;    Б) прискорюючи сила;    В) відцентрова сила;    Г) сила Кулона;    Д) сила Коріоліса.

2B7 Які сили інерції є в природі?

А) ;               ;                ;

Б) ;               ;                    ;

В) ;               ;                    ;

Г) ;               ;                ;

Д)  ;              ;                .

2B10 Який напрям має сила Коріоліса?

А) в напрямі руху тіла;

Б) вздовж радіуса до центра;

В) вздовж радіуса від центра;

Г) за правилом векторного добутку кутової швидкості системи і швидкості руху тіла;   

Д) за правилом векторного добутку радіуса вектора на швидкість руху.

 

2B12 Яка сила тяжіння тіла масою 2 кг на поверхні Землі? Прискорення вільного падіння g=10 м/с2.

А) 20 Н;    Б) 40 Н;    В) 50 Н;    Г) 5 Н;    Д) 10 Н.

2B30 Який момент сили  діє на тіло при повороті якого на кут π була виконана робота 9,42 Дж ?

А) 2 Н·м;      Б) 3 Н·м;      В) 4 Н·м;      Г) 0,2 Н·м;      Д) 0,3 Н·м.

 

2B35 Яку потужність має  двигун автомобіля, якщо за 0,5 год. він проїхав 18 км, переборюючи силу опору 500 кН.

А) 20 кВт;   Б) 8×103 Вт;   В) 50×103 Вт;   Г) 3×103 Вт;   Д) 50×106 Вт;

2B38 Якої кінетичної енергії набуває ракета масою 0,6 кг після вилітання з неї продуктів згоряння масою 30 г з швидкістю 800 м/с?

А) 320Дж;   Б) 840 Дж;   В) 420 Дж;   Г) 480 Дж;   Д) 72 Дж.

2C7 Яку відстань пройде ліфт масою 500 кг за 1 секунду, якщо натяг троса, що підтримує ліфт, дорівнює  Н?

А) 10 м;        Б) 6 м;        В) 5 м;        Г) 2 м;        Д) 1 м.

2C12 Яка сила інерції діє на пілота літака, коли він виконує «мертву петлю» радіусом 15 м, а швидкість літака

v=300 м/с, маса пілота m=60 кг?

А) 180 кН;    Б) 360 кН;    В) 420 кН;    Г) 540 кН;    Д) 600 кН.

 

2C14 Яка сила відхиляє людину масою 60 кг, якщо людина рухається вздовж радіуса каруселі з швидкістю 1,5 м/с? Кутова швидкість каруселі ω=3 рад/с.

А) 72 H;    Б) 120 H;    В) 160 H;    Г) 225 H;    Д) 540 H.

Схожі записи:

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *