Фізика. Відповіді до тестів та задач (шпаргалка)

Скачати файл
(1 бал, середній: 4,00 із 5)
Завантаження...

Чергова шпаргалка по фізиці. Тести та задачі вже розр’язані (правильна відповідь виділена жирним шрифтом). Увага! На сайті не відображаються формули та малюнки. Для того щоб їх бачити, необхідно скачати doc-файл!

А

1A35 Автомобіль, рухаючись від зупинки рівноприскорено, за 20 с досягає швидкості 15 м/с. З яким прискоренням рухався автомобіль?

А) 6 м/с2;   Б) 2 м/с2;   В) 0,75 м/с2;   Г) 5 м/с;   Д) 3 м/с.

1B5 Автомобіль рухається від зупинки рівноприскорено і досягає швидкості 20 м/с за 10 секунд. Який шлях пройшов автомобіль за цей час?

А) 100;    Б) 150;    В) 205;    Г) 65;    Д) 124.

1B5 Автомобіль рухається від зупинки рівноприскорено і досягає швидкості 20 м/с за 10 секунд. Який шлях пройшов автомобіль за цей час?

А) 100;    Б) 150;    В) 205;    Г) 65;    Д) 124.

2B2 Автомобіль масою 2 т рушає з місця з прискоренням 5 м/с2. Яку силу розвиває мотор?

А) 15 кН;        Б) 12 кН;        В) 5 кН;        Г) 2 кН;        Д) 10 кН

 

2C4 Автомобіль масою 2,5 т рухається сповільнено. Під дією середньої сили тертя Н він зменшив швидкість з 20 м/с до 8 м/с. За який час відбулось гальмування?

А) 20 c;        Б) 15 c;        В) 8 c;        Г) 40 c;        Д) 50 c.

 

2C10 Автобус рушив з місця з прискоренням 2 м/с2. Яка сила інерції діє на пасажира масою 70 кг (g=10м/c2).

А) 70 Н;    Б) 120 Н;    В) 140 Н;    Г) 35 Н;    Д) 14 Н.

Б

1C11 Бурова колона, обертаючись рівноприскорено, через 1 хвилину після початку руху має частоту 30 обертів за секунду. Визначити кількість обертів бурової колони за 100 секунд.

А) 1200;               Б) 1000;                               В) 600;                  Г) 2000;                               Д) 2500.

 

В

1A31 В трубці телевізора електрони проходять із постійною швидкістю відстань 0.3м (від електронної гармати до екрану трубки) за час 10-5 с. Яка швидкість електронів?

А) 5 км/с;   Б) 10 км/с;   В) 15 км/с;   Г) 24 км/с;   Д) 30 км/с.

1A46 Велосипедист рухається з швидкістю 4 м/с. З якою кутовою швидкістю обертаються  колеса велосипеда, якщо радіус колеса 0,4 м?

А) 2 рад/с;   Б) 10 рад/с;   В) 7 рад/с;   Г) 12 рад/с;   Д) 5 рад/с.

 

1C28 Відстань між двома містами А і В дорівнює 240 км. Одночасно з обох міст назустріч виїжджають два автомобілі. Автомобіль, що виїхав з міста А, рухається з швидкістю 72 км/год., а з міста В – з швидкістю 36 км/год. Через який час вони зустрінуться? Рух автомобілів вважати рівномірним.

А) 103 с;   Б) 2×103 с;   В) 4×103 с;   Г) 8×103 с;   Д) 80 с.

1C41 Вал двигуна автомобіля з допомогою пасової передачі обертає шківи генератора і вентилятора. З якою кутовою швидкістю обертаються шківи, якщо діаметри вала і шківів відповідно дорівнюють 9 см, 7 см і 6 см? Кутова швидкість вала двигуна 180 1/с.

А) 215 1/c, 220 1/с;

Б) 241 1/c, 280 1/с;

В) 206 1/c, 210 1/с;

Г) 133 1/c, 170 1/с;

Д) 231 1/c, 270 1/с.

2A4 В чому найбільше проявляється дія сили?

А)  в зміні траєкторії тіла;

Б)  в зміні прискорення тіла ;

В)  в зміні маси тіла і руйнування тіл;

Г)  в зміні напряму руху;

Д)  в зміні руху тіла і деформації тіла .

2A11 В якій системі виконується закон збереження імпульсу?

А)  в дисперсній;        Б)  в замкненій;        В)  в консервативній;        Г)  в інерціальній;        Д)  в незамкнутій.

 

2A14 Величина сили пружності, формула:

А)  ;        Б)  ;        В)  ;        Г)  ;        Д)  .

2A25 В яких одиницях вимірюється робота:

А) Джоуль;   Б) Ват;  В) Ньютон;  Г) Паскаль;  Д) радіан.

 

2A26 В яких одиницях вимірюється потужність:

А) Джоуль;      Б) Ват;      В) Ньютон;     Г) Паскаль;     Д) Люкс.

 

2A34 В яких одиницях вимірюється імпульс:

А) Ньютон;         Б) кг×м22;            В) кг×м/с;              Г) кг×м/с2;             Д) правильної відповіді немає.

 

2A35 В якій системі справедливий закон збереження імпульсу?

А) В ізольованій системі;

Б) дисипативній системі;

В) консервативній системі;

Г) в інерціальній системі;

Д) правильної відповіді немає.

 

2A98 Від чого залежить швидкість витікання даної рідини з вузького отвору в широкій посудині?

А) від ширини посудини і величини зовнішнього атмосферного  тиску на рідину;

Б) від кута нахилу поверхні з отвором;

В) від висоти рівня рідини над отвором і від форми самого отвору;

Г) від величини гідродинамічного тиску;

Д) від висоти отвору над дном посудини.

 

2A99 Від чого залежить величина сили внутрішнього тертя для даної рідини?

А) вона прямопропорційна квадрату швидкості руху рідини (або ж тіла в цій рідині);

Б) вона прямопропорційна температурі і обернено пропорційна зовнішньому тиску на рідину;

В) вона більша в ширших місцях потоку і менша у вужчих;

Г) вона прямопропорційна площі контакту сусідніх шарів і градієнтові їх відносної швидкості;

Д) не залежить ні від чого.

2B3 Визначити імпульс тіла масою 3 кг, якщо швидкість його руху 5 м/с.

А)  15 кг×м/с;        Б)  0,6 кг×м/с;        В)  8 кг×с/м;        Г)  4 кг×м/с;        Д)  2 кг×м/с.

2B15 В чому полягає відмінність інерціальної і тяжіючої маси?

А) інерціальна маса більша за тяжіючу;

Б) інерціальна маса менша за тяжіючу;

В) інерціальна маса характеризує інертність тіла, а тяжіюча — кількість речовини;

Г) інерціальна маса характеризує інертність тіла, а тяжіюча — силу взаємодії в законі всесвітнього тяжіння;   

Д) інерціальна маса змінюється, а тяжіюча маса постійна.

2B18 Визначити момент інерції матеріальної точки, масою m=0,3кг відносно осі, яка віддалена від точки на r=20см.

А)  1,2∙10-2 кг∙м2           Б) 2,3 кг∙м2          В) 1,2 кг∙м2            Г)  1,2∙10-1 кг∙м2            Д) 2,4∙10-2 кг∙м2

2B36 Вантаж, маса якого 50 кг, зі стану спокою піднімають вертикально з прискоренням 1,25 м/с2. Визначити роботу на шляху 10 м.

А) 1,3 кДж;   Б) 5625 Дж;   В) 6525 Дж;   Г) 2525 Дж;   Д) 515 Дж.

2B40 Вважаючи, що критичне значення числа Рейнольдса Re=2000, знайти максимальне значення швидкості потоку води в трубі діаметром 20 см, для якого рух рідини ще залишається ламінарним.

А) 1,2 м/с;   Б) 0,2 м/с;   В) 0,1 м/с;   Г) 1,5 м/с;   Д) 2,1 м/с.

2C20 Визначити кутове прискорення однорідного диска, момент інерції якого 0,4 кг×м2, якщо на нього діє момент сили рівний 0,08Н×м.

А)  0,032 рад/с2 ;            Б) 0,2 рад/с2 ;            В) 0,05 рад/с2 ;             Г)  0,5 рад/с2 ;                Д) 0,64 рад/с2.

2C23 Визначити кінетичну енергію кулі масою 40 кг, яка котиться по горизонтальній поверхні з швидкістю 5 м/c.

А) 400 Дж;           Б) 550 Дж;         В) 800 Дж;           Г) 1000 Дж;         Д) 700 Дж.

Г

2A82 Гідростатичний тиск (напір) в законі Бернуллі:

А) ;    Б) ;    В) ;    Г) ;    Д) правильної відповіді немає.

 

Д

1B21 Диск, обертаючись навколо осі робить 180 об/хв. Визначити кутову швидкість  в рад/с.

А) 180p;        Б) 30p;        В) 15p;        Г) p;        Д) 6p.

1C7 Дві матеріальні точки рухаються згідно рівнянь . В який момент часу прискорення цих точок будуть однаковими?

А) 0 с;    Б) 1 с;    В) 2 с;    Г) 4 с;    Д) 8 с.

1C34 Два тіла кинуті одночасно назустріч одне одному з початковою швидкістю 80 м/с, одне вертикально вгору, друге – вертикально вниз з точки найвищого підйому першого тіла. На якій висоті і через який час ці тіла зустрінуться? Яку швидкість вони матимуть у момент зустрічі?

А) 20 с, 14 м, 6 м/с, 100 м/с;

Б) 20 с, 250 м, 60 м/с, 150 м/с;

В) 2 с, 180 м, 75 м/с, 108 м/с;

Г) 1 с, 205 м, 35 м/с, 82 м/с;

Д) 2 с, 140 м, 60 м/с, 100 м/с.

1C44 Деяке тіло починає обертатись з постійним кутовим прискоренням 0,04 с-2. Через скільки часу повне прискорення будь-якої точки тіла буде направлене під кутом 76о до напряму швидкості цієї точки?

А) 1 с;   Б) 4 с;   В) 10 с;   Г) 14 с;   Д) 18 с.

2A5 Додавання сил і мас:

А)  сили додаються векторна, а маси — адитивно;

Б)  сили сумуються алгебраїчно, а маси — векторно;

В)  сили і маси додаються алгебраїчно;

Г)  сили додаються арифметично, а маси — арифметично;

Д)  сили додаються арифметично, а маси — адитивно.

 

2A7 Другий закон Ньютона для тіла змінної маси (формула):

А)  ;        Б)  ;        В)  ;        Г)  ;        Д)

2A64 Добуток моменту інерції твердого тіла відносно заданої осі обертання на кутове прискорення відносно цієї осі дорівнює:

А) моменту імпульсу;   Б) моменту сили;   В) кінетичній енергії;   Г) роботі

2A67 Добуток моменту інерції твердого тіла відносно заданої осі обертання на кутове прискорення відносно цієї осі дорівнює:

А) моменту імпульсу;   Б) моменту сили;   В) кінетичній енергії;   Г) роботі;   Д) правильної відповіді немає.

 

2A72 Добуток моменту сили М відносно осі обертання на елементарний кут повороту тіла dφ дорівнює:

А) елементарній роботі;   Б) моменту інерції;   В) зміні моменту інерції;   Г) кутовій швидкості;   Д) правильної відповіді немає.

 

2A81 Динамічний тиск (напір) в законі Бернуллі:

А) ;    Б) ;    В) ;    Г) ;    Д) правильної відповіді немає.

2A97 Для горизонтальної трубки струмени з рівняння Бернуллі випливає, що…:

А)  у вузьких місцях динамічний тиск більший, а гідростатичний тиск – менший, а в широких – навпаки;

Б)  у вузьких місцях гідростатичний тиск більший, а динамічний – менший, а в широких – навпаки;

В) у вузьких місцях статичний тиск більший, а динамічний – менший, а в широких – навпаки;

Г) серед вищенаведених відповідей немає правильної;

Д) рівняння Бернуллі до горизонтальної труби не застосовано.

2B39 Двигун насоса, розвиваючи потужність 25 кВт, піднімає 100 м3 нафти на висоту 6 м за 8 хв. Визначити коефіцієнт корисної дії установки (густина нафти 780 кг/м3).

А) 30%;   Б) 80%;   В) 40%;   Г) 20%;   Д) 52 Дж.

2C18 До обводу колеса , що має форму диска радіусом 0,5 м і масою 50 кг прикладена дотична сила в 100 Н. Через який час після початку руху колесо буде мати кутову швидкість 100 рад/с?

А) 12,5с;            Б) 5с;           В) 4с;           Г) 25с;           Д) 10с .

2C19 Дві маленькі кульки масою по 10 г кожна, з’єднані тонким невагомим стержнем довжиною 20см. Визначити момент інерції системи відносно осі, яка проходить через середину стержня перпендикулярно до нього.

А)  2∙10-2 кг∙м2            Б) 2∙10-4 кг∙м2             В) 2∙10-3   кг∙м2           Г) 2∙10-1 кг∙м2           Д) 2 кг∙м2.

Е

1B29 Ескалатор метро піднімає пасажира, що нерухомо стоїть на ньому, за 1 хв. Ідучи по нерухомому ескалатору, пасажир піднімається за 3 хв. За який час пасажир підніметься, ідучи по рухомому ескалатору?

А) 10 с;   Б) 25 с;   В) 35 с;   Г) 45 с;   Д) 60 с.

1B43 Електропотяг, відійшовши від станції, перші 100 м шляху проходить за 10 с, а наступні 340 м за 12 с. Яка середня швидкість руху електропотягу?

А) 20 м/с;   Б) 30 м/с;   В) 15 м/с;   Г) 25 м/с;   Д) 10 м/с.

1C39 Екваторіальний радіус Землі дорівнює 6380 км. З якою швидкістю рухаються точки екватора під час обертання Землі навколо своєї осі?

А) 2370 км/год.;   Б) 1250 км/год.;   В) 670 км/год.;   Г) 1670 км/год.;   Д) 2025 км/год.

З

1A6 За якою формулою визначається миттєва швидкість?

А) ;

1A7 За якою формулою визначається середня швидкість?

Г) ;    

 

1A8 Тіло рухається криволінійною траєкторією з точки В в точку А. Який фізичний зміст має відрізок ВА?

Б) величина середньої швидкості;

 

1A9 За якою формулою визначається середнє прискорення?

 Г)  ;       

1A10 За якою формулою визначається миттєве прискорення?

А)  ;

1A32 З вікна стоячого вагона спостерігають за рухом потягу. Визначити довжину потягу, якщо час проходження його повз вікно спостерігача 1хв. Швидкість потягу 36 км/год. Рух потягу вважати рівномірним.

А) 600 м;    Б) 400 м;   В) 200 м;   Г) 100 м;   Д) 50 м.

1A37 З аеростата, який знаходиться на висоті 180 м, випав баласт. Через скільки секунд баласт досягне поверхні Землі?

А) 2 c;   Б) 6 c;   В) 7,5 c;   Г) 15 c;   Д) 10,5 c.

1A40 З якої висоти впало тіло, якщо час його вільного падіння 10 с?

А) 100 м;   Б) 200 м;   В) 300 м;   Г) 400 м;   Д) 500 м.

 

1A41 З будинку протягом 3 с вільно падає тіло. Яка швидкість тіла в момент удару його об Землю?

А) 10 м/с;   Б) 20 м/с;   В) 30 м/с;   Г) 40 м/с;   Д) 50 м/с.

1A43 З аеростата вертикально вниз кинули тіло з швидкістю 10 м/с. На якій висоті знаходився аеростат, якщо тіло падало протягом 2 с?

А) 10 м;   Б) 20 м;   В) 30 м;   Г) 40 м;   Д) 50 м.

1A44 З вежі висотою 20 м кинули горизонтально м`яч. Через скільки часу він впаде на Землю?

А) 10 с;   Б) 2 с;   В) 4 с;   Г) 7 с;   Д) 5 с.

1B25 З башти висотою 20 м горизонтально кинули камінь з швидкістю 8 м/с. Визначити швидкість в момент удару об землю (g = 10 м/с2).

А) 8,8 м/с;            Б) 16,4 м/с;          В) 21,5 м/с;          Г) 52,4 м/с;          Д) 121,4 м/с.

1B27 З башти висотою 20 м кинули горизонтально камінь з швидкістю 1 м/с. Скільки  часу камінь буде в русі?

А) 0,5 с;                Б) 1 с;                    В) 2 с;                    Г) 2,5 с;                Д) 4 с.

1C14 З якою швидкістю повинен рухатись літак на екваторі зі сходу на захід, щоб сонце здавалось нерухомим на небі? Радіус землі R = 6400 км.

А) 128 м/с;           Б) 255 м/с;           В) 465 м/с;           Г) 630 м/с;           Д) 925 м/с.

1C35 З висоти 1,8 м горизонтально кинули м`яч з швидкістю 6 м/с. Який кут з горизонтом утворює його швидкість в момент падіння на Землю?

А) »45°;   Б) »40°;   В) »35°;   Г) »50°;   Д) »75°.

1C36 З двох труб, розміщених на одному рівні, з однаковою швидкістю витікає вода відповідно під кутом 60° і 30° до горизонту. Визначити відношення висот максимального підняття води і дальностей падіння її на Землю.

А) 5, 2;   Б) 2, 5;   В) 3, 1;   Г) 4, 2;   Д) 2, 2.

2A10 Закон збереження імпульсу для двох тіл (формула):

А)  ;                  Б)  ;            В)  ;

Г)  ;                    Д)  .

 

2A23 Зв’язок між роботою і кінетичною енергією:

А) ;

Б) ;

В) А=mgh;

Г) ;

Д) правильної відповіді немає.

 

2A24 Зв’язок між роботою і потенціальною енергією:

А) ;

Б) ;

В) А=mgh;

Г) ;

Д) правильної відповіді немає.

 

2A30 За якою формулою обчислюється потужність:

А) A=F×S;

Б) ;

В) А=mgh1mgh2;

Г) ;

Д) правильної відповіді немає.

 

 

2A31 Закон збереження механічної енергії справедливий в системі:

А) на яку не діють зовнішні сили;

Б) в системах тіл, на які діють лише консервативні сили;

В) в якій існує тертя;

Г) в якій енергія переходить в інші види (дисипативна);

Д) правильної відповіді немає.

 

2A36 Закон збереження імпульсу для двох тіл:

А) ;  Б) Е=mgh;  В) ;  Г) ;  Д) .

2A41 Закон збереження імпульсу при абсолютно непружному ударі:

А) ;

Б) ;

В) ;

Г) ;

Д) правильної відповіді немає.

 

2A42 Закон збереження імпульсу при пружному ударі:

А) ;

Б) ;

В) ;

Г) ;

Д) правильної відповіді немає.

 

2A43 Закон збереження енергії при пружному ударі:

А) ;

Б) ;

В) ;

Г) ;

Д) правильної відповіді немає.

 

2A44 Закон збереження повної енергії при абсолютно непружному ударі:

А) ;

Б) ;

В) ;

Г) ;

Д) правильної відповіді немає.

 

2A47 Закон всесвітнього тяжіння (формула):

А) ;    Б) ;    В) ;    Г) ;    Д) .

2A50 Зв’язок між напруженістю і потенціалом:

А) ;    Б) ;    В) ;    Г) ;    Д) .

 

2A51 За яким законом обчислюється енергія гравітаційної взаємодії?

А) ;    Б) ;    В) ;    Г) ;     Д) .

 

2A52 За якою формулою обчислюється робота в гравітаційному полі?

А) ;      Б) ;        В) ;         Г) ;        Д) .

 

2A74 За якою формулою обчислюється тиск:

А) ;    Б) ;    В) ;    Г) ;    Д) .

 

 

 

2A75 Закон Паскаля:

А) на тіло, занурене в рідину діє виштовхувальна сила ;

Б) тиск, що діє на рідину, передається у всіх напрямках однаково;

В) сила, що діє на рідину, передається у всіх напрямках однаково;

Г) рідина на стискається під дією сили;

Д) правильної відповіді немає.

2A76 За якою формулою обчислюється гідростатичний тиск:

А) rgV;    Б) rgh;    В) mg;    Г) rgS;    Д) правильної відповіді немає.

2A77 Закон Архімеда (формула):

А) rрgVт;    Б) rgh;    В) mg;    Г) rgS;    Д) правильної відповіді немає.

 

2A87 Закон Ньютона про в’язкість (внутрішнє тертя):

А) F=6phr;    Б) ;    В) ;    Г) ;    Д) правильної відповіді немає.

 

2A91 За якої умови тіло може рухатися навколо Землі по коловій орбіті?

А) коли воно набуде першої космічної швидкості;

Б) коли воно набуде другої космічної швидкості;

В) коли сила тяжіння зменшиться в 2 рази;

Г) коли воно набуде третьої космічної швидкості;

Д) коли воно набуває четвертої космічної швидкості.

 

2A101 З ростом швидкості тіла релятивістський імпульс…:

А) зростає пропорційно швидкості;

Б) залишається незмінним;

В) пропорційний ;

Г)  пропорційний ;

Д) жодної правильної відповіді

2B11 За якою формулою обчислюється сила інерції Коріоліса?

А) ;    Б) ;    В) ;    Г) ;    Д) .

 

2B25Знайти кутову швидкість маховика, момент імпульсу якого рівний 2,4, а момент інерції 0,4кг×м2.

А)  0,3рад/с;                    Б)  3рад/с;                 В)  9,6рад/с;              Г)  4,8рад/с;               Д)  6рад/с

2B27 Знайти середнє значення моменту сили під дією якого момент імпульсу гіроскопа зріс на 1,5 кг·м2/с за 30 с.

А) 4,5 Н·м;      Б) 0,2 Н·м;      В) 0,05 Н·м;      Г) 9 Н·м;      Д) 0,4 Н·м.

 

2B28 Знайти зміну моменту імпульсу тіла DL, на яке діяв момент сили 8 Н м протягом 0,2 с.

А) 1,6 кг·м2/с;      Б) 0,8 кг·м2/с;      В) 3,2 кг·м2/с;      Г) 4 кг·м2/с;      Д) 16 кг·м2/с.

 

2B31 Знайти кінетичну енергію махового колеса, момент інерції якого 0,2 кг·м2, а кутова швидкість 4 рад/с.

А) 8 Дж;      Б) 0,16 Дж;      В) 1,6 Дж;      Г) 4 Дж;      Д) 9 Дж.

2C2 З яким прискоренням рухається вантаж масою 0,5 кг, підвішений на пружині, при розтягнені пружини на 2 см після відпускання вантажу. Коефіцієнт жорсткості пружини k=500 Н/м.

А)  1 м/с2;     Б)  5 м/с2;        В)  10 м/с2;        Г)  20 м/с2;        Д)  50 м/с2.

2C11 З яким прискоренням рухається ліфт, якщо динамометр, на якому підвішено вантаж m=0,2 кг, показує 3Н? (g=10 м/с2)

А) 2 м/с2;    Б) 3 м/с2;    В) 5 м/с2;    Г) 12 м/с2;    Д) 15 м/с2.

2C15 З якою силою притягаються дві кулі радіусами 10 см при дотику, якщо маса кожної кулі 30 кг? Гравітаційна стала 6,67·10-11 (Н·м2/кг2).

А) 250 мкН;    Б) 550 мкН;    В) 150 мкН;    Г) 15 мкН;    Д) 1,5 мкН.

 

2C16 З якою властивістю простору пов’язується закон збереження імпульсу?

А) однорідністю простору;

Б) замкнутістю простору;

В) консервативністю простору;

Г) дисипативністю простору;

Д) правильної відповіді немає.

І

2A33 Імпульс тіла визначається за формулою:

А) ;    Б) ;    В) ;    Г) mr2;   Д) mgh.

 

К

1A45 Камінь, прив`язаний до кінця нитки, рухається по колу з швидкістю 1 м/с. З яким доцентровим прискоренням рухається камінь, якщо довжина нитки 1 м, а кут між ниткою і вертикаллю дорівнює 30о?

А) 2 м/с2;   Б) 10 м/с2;   В) 7 м/с2;   Г) 12 м/с2;   Д) 5 м/с2

 

1B22 Кутова швидкість приводного шківа 65 рад/с. Визначити лінійну швидкість шківа, якщо радіус шківа R = 10 см.

А) 5 м/с;                                                      Б) 6,5 м/с;

В) 13 м/с;                                                   Г) 25 м/с;

Д) 36,6 м/с.

1B37 Камінь, кинутий горизонтально з висоти 10 м, впав на Землю на відстані 5 м по горизонталі від місця кидання. З якою початковою швидкістю він був кинутий?

А) 3,6 м/c;   Б) 0,75 м/c;   В) 6,35 м/c;   Г) 1,45 м/c;  Д) 2,25 м/c.

1B38 Куля вилітає з гармати з початковою швидкістю 100 м/с під кутом 30° до горизонту. Скільки часу куля знаходилась в повітрі? Гармата і точка приземлення кулі знаходились на одній прямій.

А) 3 c;   Б) 5 c;   В) 10 c;   Г) 14 c;   Д) 22 c.

1B45 Куля і звук від вертикального пострілу одночасно досягають висоти 660 м. Визначити початкову швидкість кулі. Швидкість звуку вважати рівною 330 м/с.

А) 330 м/с;   Б) 320 м/с;   В) 60 м/с;   Г) 360 м/с;   Д) 340 м/с.

1C13 Колесо радіусом 0,5 м рухається згідно рівняння , де  – в радіанах, t – в секундах. Визначити повне прискорення точки на ободі через 3 секунди після початку відліку.

А) 2,8 м/с2;            Б) 4,9 м/с2;          В) 12,2 м/с2;         Г) 27,4 м/с2;        Д) 112 м/с2.

1C42 Колесо, яке має 12 симетрично розташованих спиць, фотографують з експозицією 0,04 с. На фото видно, що кожна спиця за цей час повернулась на половину кута між сусідніми спицями. Визначити кутову швидкість обертання колеса.

А) 6,5рад/с;   Б) 5,9рад/с;   В) 7,4рад/с;   Г) 8,2рад/с;   Д) 9,5рад/с.

1C43 Колесо обертається з частотою 25 Гц. Під час гальмування за 30 с воно зупинилось. Знайти кутове прискорення і кількість обертів від початку гальмування до зупинки.

А) 5,29с-2; 385;

Б) -5,81с-2; 305;

В) -5,24с-2; 375;

Г) -5,14с-2; -375;

Д) -6,24с-2; 415.

2A21 Кінетична енергія:

А) залежить від розташування взаємодіючих тіл;

Б) енергія рухомого тіла;

В) залежить від сили пружності;

Г) залежить від прискорення вільного падіння;

Д) правильної відповіді немає.

2A71 Кінетична енергія тіла, що обертається навколо нерухомої осі дорівнює:

А) добутку маси тіла на квадрат кутової швидкості;

Б) половині добутку моменту інерції тіла на кутову швидкість;

В) половині добутку моменту інерції на квадрат кутової швидкості;  

Г) добутку моменту інерції на кутове прискорення;

Д) правильної відповіді немає.

2B21 Кутова швидкість махового колеса змінюється за законом w=A+Bt. В=0,2 рад/с2. Момент інерції махового колеса I=0,8 кг×м2. Знайти момент сили, що діє на махове колесо.

А)  4 Н×м;             Б)  0,16 Н×м;             В) 0,4 Н×м;              Г)  10 Н×м;                 Д)  0,32 Н×м.

2B32 Кінетична  енергія махового колеса 8 Дж, а момент інерції 1 кг·м2. Яка кутова швидкість обертання?

А) 2 рад/с;      Б) 8 рад/с;      В) 3,2 рад/с;      Г) 4 рад/с;      Д) 1,6 рад/с.

 

2B33 Кінетична  енергія махового колеса 1,2 Дж, а кутова швидкість 2 рад/с. Знайти момент інерції.

А) 0,3 кг·м2;      Б) 0,4 кг·м2;      В) 0,8 кг·м2;      Г) 0,5 кг·м2;      Д) 0,6 кг·м2.

 

2C22 Кінетична енергія валу , що обертається з постійною кутовою швидкістю 30 рад/с рівна 60 Дж. Знайти момент імпульсу вала?

А) 2 (кг·м2)/с;           Б) 4 (кг·м2)/с;           В) 0,2  (кг·м2)/с;         Г) 1200 (кг·м2)/с;           Д) 8 (кг·м2)/с.

 

Л

1B23 Літак, що летить на схід з швидкістю u1 = 400 м/с зноситься північним вітром на 20 км.

Швидкість вітру u2 = 20 м/с. Яку відстань подолав літак у східному напрямі?

А) 400 км;            Б) 320 км;            В) 250 км;           Г) 120 км;            Д) 40 км.

1B26 Літак рухається із заходу на схід із швидкістю u1 = 500 м/с. Дме північний вітер з швидкістю u2 = 100 м/с.

З якою швидкістю літак буде рухатись відносно землі?

А) 500 м/с;           Б) 510 м/с;           В) 100 м/с;           Г) 600 м/с; Д) 400 м/с.

1B32 Літак в момент приземлення мав швидкість 63 м/с і через 1,5 хв. зупинився. З яким прискоренням рухався літак і який шлях він проїхав до зупинки?

А) 0,7 м/с2, 2835 м;

Б) 1,2 м/с2, 2935 м;

В) 0,2 м/с2, 2955 м;

Г) 1,7 м/с2, 2235 м;

Д) 2,1 м/с2, 2005 м.

1B36 Людина, перебуваючи на вершині вежі заввишки 25 м, кидає вниз камінь з швидкістю 10 м/с. Через   скільки часу камінь досягне поверхні Землі?

А) 7 c;   Б) 0,75 c;   В) 6,35 c;   Г) 1,45 c;   Д) 2,25 c.

1C16 Літак рухається на захід з швидкістю u1 = 100 м/с відносно повітря. Дме південний вітер u2 = 30 м/с. За який час літак подолає відстань 300 км?

А) 512 с;               Б) 2873 с;            В) 1024 с;         Г) 3456 с;      Д) 4205 с.

1C29 Літак піднімається з аеродрому під кутом 30° до горизонту з швидкістю 216 км/год. Визначити вертикальну і горизонтальну складові швидкості. На якій висоті буде літак через 10 с після початку піднімання?

А) 30 м/с; 61 м/с; 320 м;

Б) 34 м/с; 21 м/с; 380 м;

В) 20 м/с; 30 м/с; 300 м;

Г) 30 м/с; »51 м/с; 300 м;

Д) 25 м/с; »51 м/с; 320 м.

 

2A69 Людина, яка стоїть на лаві, що обертається, розводить руки і починає обертатися повільніше, при цьому виконується закон збереження:

А) маси;   Б) імпульсу;   В) моменту імпульсу;   Г) енергії;   Д) правильної відповіді немає.

 

2A70 Людина яка стоїть на лаві, що обертається з кутовою швидкістю ω різко розводить руки, при цьому кутова швидкість обертання:

А) зменшується;   Б) зростає;   В) не змінюється;   Г) стає протилежною за напрямом;   Д) правильної відповіді немає.

2A88 Ламінарним потоком називається потік:

А) в якому швидкості в різних точках перерізу різні по величині і напрямку;

Б) в якому шари рухаючись не перемішуються;

В) в якому відбувається інтенсивне перемішування шарів;

Г) в якому швидкість руху у всіх точках перерізу однакова і не залежить від часу;

Д) правильної відповіді немає.

М

1A36 Мотоцикліст почав рухатися з прискоренням 0,7 м/c2. Який шлях він проїде за 20 с від початку руху?

А) 140 м;   Б) 120 м;   В) 75 м;   Г) 155 м;   Д) 305 м.

1B18 Матеріальна точка почала рухатись по колу із сталим тангенціальним прискоренням . Визначити кутове прискорення. Радіус кола R = 5 см. Відповідь дати в .

А) 0,12;        Б) 0,24;        В) 1,5;        Г) 5,6;        Д) 12.

1B19 Матеріальна точка рухається по колу згідно рівняння .  Визначити кутове прискорення через 2с після початку руху. (кут – радіанах, час – в секундах).

А) 24;        Б) 15;        В) 37;        Г) 54;        Д) 72.

1B35 М’яч, кинутий вертикально вгору, повернувся у вихідну точку через 6с. З якою швидкістю був кинутий м`яч?

А) 70 м/c;   Б) 12 м/c;   В) 65 м/c;   Г) 30 м/c;   Д) 41 м/c.

1C1 Матеріальна точка рухається вздовж вісі Х: . Визначити прискорення точки через 1 секунду після початку руху.

 

А) -2,5 м/с2;    Б) -1,23 м/с2;    В) -0,87 м/с2;    Г) 0,52 м/с2;    Д) 0.

1C6 Матеріальна точка почала рухатись по колу радіусом 5 м із стану спокою з постійним тангенціальним прискоренням 0,6 м/с2. Визначити повне прискорення в кінці п’ятої секунди від початку руху.

А)  0,6 м/с2;        Б)  1,9 м/с2;        В)  2,4 м/с2;        Г)  3,6 м/с2;        Д)  5,4 м/с2.

1C8 Матеріальна точка рухається згідно рівняння по колу радіусом 2 м. Визначити тангенціальне прискорення  точки через 1 с після початку руху.

А)  57 м/с2;        Б)  80 м/с2;        В)  121 м/с2;        Г)  186 м/с2;        Д)  225 м/с2.

1C12 Маховик обертається навколо нерухомої осі по закону , де = 20 рад/с, = 2 рад/с2. Визначити нормальне прискорення точки, що знаходиться на відстані 0,1 м від осі обертання через 5 с.

А) 50 м/с2;        Б) 100 м/с2;        В) 160 м/с2;        Г) 320 м/с2;        Д) 560 м/с2.

1C15 М’яч, кинутий горизонтально , вдаряється об стінку, що знаходиться на відстані 6 м від місця кидання. Висота удару на 1 м нижче, ніж точка кидання. З якою швидкістю був кинутий м’яч? (g = 10 м/с2).

А) 3,5 м/с;            Б) 8,7 м/с;            В) 13,4 м/с;          Г) 16,6 м/с;          Д) 21,2 м/с.

1C37 М`яч кинули під кутом 60 градусів до горизонту. Через  секунд кут напряму швидкості м`яча зменшується до 30 градусів. Яка була його початкова швидкість?

А) 15 м/с;   Б) 30 м/с;   В) 60 м/с;   Г) 40 м/с;   Д) 35 м/с.

2A53 Моментом сили відносно заданої точки простору називається:

А) векторний добуток швидкості на радіус-вектор проведений з заданої точки простору до точки прикладання сили;

Б) векторний добуток радіус-вектора проведеного з заданої точки простору до точки прикладання сили на силу;

В) скалярний добуток радіус-вектора проведеного з заданої точки простору до точки прикладання сили на імпульс;

Г) скалярний добуток сили на модуль радіус-вектора проведеного з заданої точки простору до точки прикладання сили;

Д) правильної відповіді немає.

 

2A54 Моментом інерції матеріальної точки називається:

а) добуток маси матеріальної точки на радіус обертання;

б) добуток маси матеріальної точки на квадрат радіуса обертання;

в) половина добутку маси матеріальної точки на радіус обертання;

г) добуток квадрата маси матеріальної точки на радіус обертання;

д) правильної відповіді немає.

 

2A55 Моментом інерції твердого тіла відносно зведеної осі обертання називається:

а) сума добутків мас матеріальних точок на квадрати їх відстаней до осі обертання;

б) сума добутків мас матеріальних точок на їх віддалі до осі;

в) добуток маси тіла на квадрат радіуса;

г) сума добутків квадратів мас на квадрати їх віддалей до осі;

д) правильної відповіді немає.

 

2A56 Момент імпульсу матеріальної точки відносно заданої точки простору визначається:

А) векторним добутком імпульсу точки на радіус-вектор, проведений з заданої точки простору до матеріальної точки;

Б) скалярним добутком імпульсу матеріальної точки на радіус-вектор проведений з заданої точки простору до матеріальної точки;

В) добутком відстані від точки простору до матеріальної точки на швидкість точки;

Г) векторним добутком радіус-вектора проведеного з заданої точки простору до матеріальної точки на імпульс точки;

Д) правильної відповіді немає.

 

2A57 Момент імпульсу твердого тіла відносно заданої осі обертання дорівнює:

А) добутку моменту інерції тіла на кутову швидкість;

Б) добутку моменту інерції на квадрат кутової швидкості;

В) добутку моменту інерції тіла на кутове прискорення;

Г) половині добутку моменту інерції на кутову швидкість;

Д) добутку моменту сили на кутову швидкість.

 

2A59 Момент сили вимірюється в:

А) ;   Б) ;   В) ;    Г) ;   Д) .

 

2A60 Момент інерції вимірюється в:

А) ;   Б) ;   В) ;   Г) ;   Д) .

 

2A61 Момент імпульсу вимірюється в:

А) ;   Б) ;   В) ;   Г) ;   Д) .

 

2A62 Момент сили вимірюється в:

А) ;   Б) ;   В) ;   Г) ;   Д) правильної відповіді немає.

 

2A63 Момент імпульсу вимірюється в:

А) ;   Б) ;   В) ;   Г) ;   Д) правильної відповіді

Б) 0,5м              В) 0,25м              Г) 0,4м                       Д) 0,125м.

 

2B20 Маховик обертається під дією моменту сили 0,08 Н×м з кутовим прискоренням 0,1 рад/с2. Який момент інерції маховика?

А)  0,4 кг×м2 ;                Б) 0,32 кг×м2 ;           В) 0,2 кг×м2 ;              Г)  0,032 кг×м2 ;            Д)  0,8 кг×м2 .

2B22 Момент інерції диска відносно осі, яка перпендикулярна до площини диска і проходить через центр мас рівний 0,5 кг×м2. Знайти момент інерції диска відносно осі, яка проходить через край диска, паралельно даній. Маса диска 4 кг, радіус – 0,5 м.

А)  1,5 кг×м2 ;               Б) 0,2 кг×м2 ;                   В) 0,5 кг×м2 ;           Г)  2 кг×м2 ;                 Д)  0,75 кг×м2 .

 

2B23 Момент імпульсу твердого тіла, що обертається відносно якоїсь осі з кутовою швидкістю  w=8рад/с дорівнює 2,4кг×м2/с. Який момент інерції цього тіла?

А)  0,4кг×м2                Б) 0,6кг×м2                 В) 0,3кг×м2            Г)  0,2кг×м2               Д)  3,2кг×м2

 

2B24 Момент інерції тіла, яке обертається з кутовою швидкістю w=4рад/с рівний 1,2кг×м2. Знайти момент імпульсу тіла.

А)  2,4           Б)  3,6           В)  0,6           Г)  4,8         Д)  7,2

2B34 Момент інерції диска масою 5 кг відносно осі що проходить через центр мас  перпендикулярно до

площини диска рівний 0,4 кг×м2. Знайти радіус диска.

А) 0,2 м;      Б) 0,4 м;      В) 0,1 м;      Г) 0,25 м;      Д) 5 м.

2C5 Маса ліфта з пасажирами дорівнює 800 кг. Натяг троса, що підтримує ліфт,  Н. Якого імпульсу досягне ліфт через 2 секунди після початку руху?

А) 500 ;      Б) 1000 ;     В) 2000 ;     Г) 4000 ;      Д) 6000 .

2C9 Матеріальна точка рухається згідно рівняння по колу радіусом 2 м. Визначити тангенціальне прискорення точки через 1 с після початку руху.

А)  57 м/с2;   Б)  79 м/с2;   В)  121 м/с2;   Г)  186 м/с2;      Д)  225 м/с2.

 

2C13 Мотоцикліст масою 80 кг при повороті радіусом 5 м мав швидкість 36 км/год. Яка сила інерції діяла на мотоцикліста?

А) 360 Н;    Б) 720 Н;    В) 1200 Н;    Г) 1600 Н;    Д) 2250 Н.

2C25 Момент інерції диска відносно осі що проходить через центр мас  перпендикулярно до площини диска дорівнює 0,8 кг×м2, а відносно осі  що проходить через край диска паралельно даній він рівний 2,4 кг×м2. Радіус диска 0,4 м. Знайти масу диска.

А) 2 кг;      Б) 4 кг;      В) 10 кг;      Г) 0,4 кг;      Д) 0,2 кг.

 

Н

 

1B47 На токарному верстаті потрібно обточити вал діаметром 25 см. З якою кутовою швидкістю повинен обертатися вал, щоб швидкість різання була 60 м/хв?

А) 32 рад/с;   Б) 8 рад/с;   В) 4 рад/с;   Г) 2 рад/с;   Д) 1 рад/с.

1C25 На  невагомий стрижень довжиною l  насаджена масивна куля на відстані 0,75 l.  Стрижень ставлять вертикально на стіл одним кінцем, а потім – другим. У якому випадку куля впаде на стіл швидше і у скільки разів?

А) в 0,5 раза;   Б) в 1 раз;   В) в 1,7 раза;   Г) в 2 рази;   Д) в 3 рази.

1C27 На рисунку зображено графік залежності шляху від часу. Протягом якого часу тіло перебуває в стані спокою? Котра із ділянок ОА, АВ чи ВС відповідає найбільшій швидкості? Яка середня швидкість на шляху 120 м?

А) 3 с, ВА, 20 м/с;

Б) 2 с, ВС, 24 м/с;

В) 2 с, ОА, 12 м/с;

Г) 4 с, АВ, 28 м/с;

Д) 1 с, АС, 20 м/с.

2B19 На якій відстані від осі знаходиться матеріальна точка , момент інерції якої 0,1 кг∙м2, а маса 0,4 кг.

А)  0,1м                 Б) 0,5м              В) 0,25м              Г) 0,4м                       Д) 0,125м.

2B26 На який кут повернеться тіло якщо під дією моменту сили 3 Н×м була виконана робота 6 Дж?

А) 1 рад;      Б) 2 рад;      В) 3рад;      Г) 18 рад;      Д) 0,5 рад.

 

О

2A48 Означення напруженості поля тяжіння:

А) сила тяжіння, що діє на тіло;

Б) сила тяжіння, що діє на кожну одиницю маси тіла;

В) відношення сили тяжіння до радіуса;

Г) відношення сили тяжіння до маси Землі;

Д) добуток сили тяжіння на масу тіла.

 

2C17 Однорідний диск радіусом R=0,2 м і масою 5 кг обертається навколо осі , що проходить крізь його центр. Залежність кутової швидкості від часу дається рівнянням ω=А+Вt , де В=8 рад/с2.Знайти величину дотичної сили  прикладеної до ободу диска.

А) 8 Н;            Б) 4 Н;           В) 0,5 Н;           Г) 10 Н;           Д) 0,8 Н.

П

1A26 Протягом десятьох секунд швидкість космічної ракети збільшилася від 1 км/с до 7 км/с. З яким прискоренням рухалась ракета?

А) 100 м/с2;   Б) 250 м/с2;   В) 400 м/с2;   Г) 600 м/с2;   Д) 800 м/с2.

1A27 Положення деякого автомобіля на трасі Івано-Франківськ – Одеса дається рівнянням

х=120км+60км/год·t, де х – відстань від Івано-Франківська, а t – час руху, який відраховується від 900. На якій відстані від Івано-франківська буде автомобіль опівдні?

А) 150 км;   Б) 300 км;   В) 450 км;   Г) 75 км;   Д) 10 км.

1A28 Парашутист зазвичай приземляється із швидкістю приблизно 7м/с. Якщо вам захотілось потренуватись, то із якої висоти ви будете стрибати?

А) 1,5 м;   Б) 2,5 м;   В) 4,5 м;   Г) 6,5 м;   Д) 8,0 м.

1A39 При раптовому гальмуванні автомобіль зменшив свою швидкість від 72 км/год. до нуля за 5 с. З яким прискоренням рухався автомобіль?

А) 1 м/c2;   Б) 3 м/c2;   В) 4 м/c2;   Г) 7 м/c2;   Д) 9 м/c2.

1B31 Першу половину шляху автомобіль проходить за 2/5 год., а другу половину шляху за 1/2 год. Визначити середню швидкість (в км/год.) руху автомобіля на всьому шляху, який дорівнює 63 км.

А) 10 км/год.;   Б) 20 км/год.;   В) 30 км/год.;   Г) 50 км/год.;   Д) 70 км/год.

1B39 Поїзд, рухаючись від вокзалу , набрав за 50с швидкість 6м/с, пройшовши 200м. Збільшувалось чи зменшувалось його прискорення на протязі цього часу?

А) збільшувалось;

Б) було сталим;

В) прискорення рівне нулю;

Г) зменшувалось;

Д) прискорення рівне 300 м/с2.

1B46 Поїзд рухається по заокругленню радіусом 400 м з тангенціальним прискоренням 0,2 м/с2. Визначити повне прискорення в той момент, коли його швидкість рівна 10 м/с.

А) 30 м/с2;   Б) 8 м/с2;   В) 0,45 м/с2;   Г) 3 м/с2;   Д) 0,32 м/с2.

 

1C17 Потяг відійшов від станції і 15 с рухався рівноприскорено. Визначити шлях, пройдений потягом за цей час, і його швидкість в кінці цього шляху, якщо шлях, пройдений ним протягом 15-ї секунди на 2 м більший, ніж за попередню секунду.

А) 10,0 м, 1,0м/с;

Б) 11,5 м, 4,0 м/с;

В) 15,5 м, 2,1 м/с;

Г) 35,0 м, 10 м/с;

Д) 75 м, 5,0 м/с.

1C18 Під яким кутом до горизонту потрібно кинути тіло, щоб далекість польоту дорівнювала максимальній висоті підняття?

А) 12º;   Б) 35º;   В) 47º;   Г) 53º;   Д) 76º.

1C26 Першу половину шляху автомобіль рухався з швидкістю 72 км/год., а другу з швидкістю 36 км/год. Визначити середню швидкість руху автомобіля на всьому шляху.

А) 3,3 м/с;   Б) 10,0 м/с;   В) 15,5 м/с;   Г) 13,3 м/с;   Д) 16,1 м/с.

1C32 При рівноприскореному русі тіло проходить за перші два послідовні проміжки часу по 4 с кожний шлях, відповідно 24 м і 64 м. Визначити початкову швидкість тіла і прискорення, з яким рухається тіло.

А) 1,5 м/с2, 1 м/с;

Б) 1,0 м/с2, 1 м/с;

В) 0,5 м/с2, 1 м/с;

Г) 2,5 м/с2, 10 м/с;

Д) 2,5 м/с2, 1 м/с.

1C38 По похилій площині знизу вверх пустили котитись кульку. На відстані 30 см від початку руху кулька побувала двічі: через 1 с і через 2 с після початку руху. Визначити початкову швидкість і прискорення кульки, вважаючи його постійним.

А) 0,25м/с; -0,1м/с2;

Б) 0,65м/с; 0,3м/с2;

В) 0,45м/с; -0,3м/с2;

Г) 0,15м/с; 0,35м/с2;

Д) 0,5м/с; 0,3м/с2.

2A22 Потенціальна енергія:

А) залежить від розташування взаємодіючих тіл;

Б) енергія рухомого тіла;

В) залежить від сили пружності;

Г) залежить від швидкості світла;

Д) правильної відповіді немає.

 

2A29 Потужність – це:

А) робота, виконана на шляху в 1 км;

Б) робота, виконана за одиницю часу;

В) енергія яку має рухоме тіло;

Г) робота по стисканню пружини;

Д) правильної відповіді немає.

2A37 Причина виникнення реактивної сили:

А) зміна кінетичної енергії тіла;

Б) зміна потенціальної енергії тіла;

В) виконання закону збереження імпульсу системи;

Г) зміна імпульсу системи;

Д) правильної відповіді немає.

 

2A39 При пружному ударі виконується закон:

А) закон збереження маси і перший закон Ньютона;

Б) закон збереження імпульсу;

В) закон збереження енергії;

Г) закон збереження імпульсу і закон збереження механічної енергії;

Д) правильної відповіді немає.

2A65 Похідна від моменту імпульсу тіла по часу дорівнює:

А) моменту сили;  

Б) моменту інерції;

В) зміні кінетичної енергії;

Г) роботі повороту тіла;

Д) правильної відповіді немає.

 

2A96 Під час руху системи по замкнутій траєкторії робота сили тяжіння…:

А) спричиняє зростання механічної енергії системи;

Б) спричиняє зменшення механічної енергії системи;

В) дорівнює нулю;

Г) дорівнює її кінетичній енергії;

Д) немає жодної правильної відповіді.

2A100 Перший постулат СТВ твердить, що…:

А) ніякими дослідами природи не можна встановити чи рухається система рівномірно і прямолінійно, чи знаходиться в спокої;

Б) маса тіла зростає з ростом його швидкості;

В) енергія тіла за будь-яких швидкостей залишається незмінною;

Г) тіло під час руху з великими швидкостями зазнає поперечних деформацій;

Д) жодної правильної відповіді.

2B29 Під дією моменту сили в 10 Н·м махове колесо зробило повний оберт.  Яка при цьому виконалася робота?

А) 62,8 Дж;      Б) 31,4 Дж;      В) 3,14 Дж;      Г) 6,28 Дж;      Д) 10Дж.

 

2C1 Потяг масою 500 т рухається  сповільнено, протягом 1 хв. зменшив швидкість з 10 м/с до 4 м/с. Визначити середню силу гальмування.

А) 50 кН;        Б) 100 кН;        В) 40 кН;        Г) 60 кН;        Д) 500 кН.

2C21 Платформа у вигляді диска радіусом 1м і моментом інерції 420 кг·м2 обертається за інерцією з частотою 60 об/хв. На краю платформи стоїть людина масою 80кг.Зякою частотою буде обертатися платформа ,якщо людина пройде в центр? Момент інерції людини розраховувати як для матеріальної точки.

А) 71 об/хв;           Б) 35 об/хв;           В) 46 об/хв;           Г) 54 об/хв;           Д) 87 об/хв.

 

Р

1B1 Рух бурильної колони бурової установки задано рівнянням . Визначити швидкість руху колони через дві секунди від початку руху.

А) 1,2 м/с;    Б) 10 м/с;    В) 5 м/с;    Г) 0,4 м/с;    Д) 4,4 м/с.

1B2 Рух бурильної колони бурової установки задано рівнянням . Визначити час, на протязі якого колона буде піднята на висоту 38 м.

А) 10 с;    Б) 20 с;    В) 30 с;    Г) 50 с;    Д) 90 с.

1B3 Рух бурильної колони задано рівнянням . Визначити швидкість колони через 5 секунд після початку підйому.

А) 10,8 м/с;    Б) 3 м/с;    В) 108 м/с;    Г) 100 м/с;    Д) 11 м/с.

1B4 Рух бурильної колони задано рівнянням . Визначити прискорення колони через 5 секунд після початку підйому.

А) 12,6 м/с2;    Б) 21,6 м/с2;    В) 32 м/с2;    Г) 54 м/с2;    Д) 124 м/с2.

1B6 Рівняння руху матеріальної точки вздовж вісі Х має вигляд: , де А=2 м, В=1 м/с, С=-0,5 м/с3. Визначити координату Х в момент часу t=2 с.

А) 7 м;    Б) 3 м;    В) 0 м;    Г) 2 м;    Д) 8 м.

1B8 Рівняння руху матеріальної точки вздовж вісі Х має вигляд: , де А=2 м, В=1 м/с, С=-0,5 м/с3. Визначити прискорення точки через 4 секунди після початку руху.

А) 0,5 м/с2;    Б) 1,2 м/с2;    В) 1,8 м/с2;    Г) 6,2 м/с2;    Д) -12 м/с2.

1B9 Рівняння руху матеріальної точки вздовж вісі Х має вигляд . Визначити швидкість точки через 4 секунди після початку руху.

А) -6 м/с;    Б) -23 м/с;    В) -4 м/с;    Г) 0,8 м/с;    Д) 18 м/с.

1B10 Рух точки задано рівнянням . Визначити прискорення точки в момент часу t=4 с.

А) 0,5 м/с2;    Б) 1,5 м/с2;    В) 6 м/с2;    Г) 12 м/с2;    Д) 28 м/с2.

1B17 Рівняння обертання твердого тіла . Визначити кутову швидкість через 10 секунд після почату руху. Швидкість дати в .

А) 25;        Б) 36;        В) 61;        Г) 82;        Д) 310.

1B41 Радіус одного колеса 20 см, другого 40 см, а лінійні швидкості найбільш віддалених від осі точок відповідно рівні 5 м/с і 10 м/с. У скільки разів доцентрове прискорення точок одного колеса більше від другого?

А) 1;   Б) 4,5;   В) 5;   Г) 7;   Д) 2.

1C2 Рух точки відбувається за рівнянням  , де S — в метрах, t — в секундах. Визначити радіус заокруглення траєкторії, якщо нормальне прискорення через 4 секунди після початку руху дорівнює 2 м/с2.

А)  6 м;        Б)  12 м;        В)  24 м;        Г)  56 м;        Д)  128 м.

1C9 Рух точки відбувається за рівнянням  , де S — в метрах, t — в секундах. Точка рухається по заокругленню радіусом 8 м. Визначити повне прискорення точки (в м/с2) через 1 секунду після початку руху.

А)  26;        Б)  16,5;        В)  8,2;        Г)  5,6;        Д)  3,2.

1C19 Рівняння руху першого тіла Х1 = 2 – 3t + 2t2, а другого – Х2 =-2+t. Знайдіть час і найменшу відстань, на яку наблизяться ці два тіла.

А) 1с; 2м;   Б) 2с; 3м;   В) 3с; 5м;   Г) 6с; 2м;   Д) 10с; 20м.

1C20 Рівняння руху першого тіла Х1 = 2 – 3t + 2t2, а другого – Х2 = 4 + 2t. Знайдіть час , а також найбільшу відстань між ними до моменту їх зустрічі.

А) 1,75с; 4,25м;

Б) 1,25с; 5,25м;

В) 2,25с; 2,25м;

Г) 2,25с; 6,25м;

Д) 4,25с; 1,25м.

 

1C21 Рівняння руху першого тіла Х1 = -2 – 3t + t2, а другого – Х2 = 1 – t. Знайдіть час і місце їх зустрічі, а також найбільшу відстань між ними до моменту їх зустрічі.

А) 5с; 2м; 4м;

Б) 1с; -2м; -4м;

В) 5с; 2м; 2м;

Г) 3с; -2м; 4м;

Д) 3с; -4м; 1м.

1C22 Рівняння руху першого тіла Х1 = 2 – 2t + t2, а другого – Х2 = 2+ t. Знайдіть час і місце їх зустрічі, а також найбільшу відстань між ними до моменту їх зустрічі.

А) 1c; 2м; 1.25м;

Б) 3c; 6м; 1.25м;

В) 5c; 2м; 5.55м;

Г) 3c; 4м; 3.75м;

Д) 3c; 5м; 2.25м.

1C23 Рівняння швидкості першого тіла V1 = -3 + 2t, а другого – V2 = 1 м/с. В який момент часу відстань між ними буде максимальною до моменту зустрічі?

А) 1c;   Б) 3c;   В) 2c;   Г) 4c;   Д) 8c.

1C24 Рівняння швидкості першого тіла V1 = -3 + 2t, а рівняння руху другого – Х2 = -2 + t. В який момент часу відстань між ними буде дорівнювати 1,5м?

А) 1c;   Б) 3c;   В) 2c;   Г) 4c;   Д) 8c.

2A20 Робота при переміщення тіла визначається за формулою:

А) F=ma;               Б) F×S×cosj;           В) ;           Г) ;               Д) правильної відповіді немає.

2A79 Рівняння нерозривності струмени для нестисливої рідини:

А) ;  Б) ;  В) ;  Г) Р=rgh;

Д) правильної відповіді немає.

 

2A80 Рівняння Бернулі (закон збереження енергії для рідини):

А) ;  Б) ;  В) ;  Г) Р=rgh;  Д) .

 

 

2A83 Рівняння нерозривності і рівняння Бернуллі справедливі для стаціонарного потоку ідеальної нестисливої рідини:

А) для двох однакових перерізів трубки струмени;

Б) для фіксованої площі перерізу;

В) для будь-якого перерізу трубки струмени;

Г) для будь-яких трубопроводів;

Д) правильної відповіді немає.

 

2A94 Робота яких сил не залежить від траєкторії руху точки?

А) всіх діючих на систему сил;

Б) дисипативних;

В) консервативних або потенціальних;

Г) гіроскопічних;

Д) нема таких сил.

 

2A95 Робота сил тяжіння приводить до …:

А) збільшення потенціальної енергії тіла;

Б) зменшення  потенціальної енергії тіла;

В) того, що потенціальна енергія тіла не змінюються;

Г) серед вищенаведених відповідей немає правильної;

Д) залежить від багатьох факторів.

2B1 Радіус-вектор центра мас тіла або системи тіл:

А)  ;        Б)  ;        В)  ;        Г)  ;       Д)  .

С

1B40 Секундна стрілка годинника має довжину 3,5 см. Який шлях пройде кінець стрілки за дві хвилини?

А) 0,28×p м;   Б) 0,14×p м;   В) 0,07×p м;   Г) 0,22×p м;   Д) 0,04×p м.

2A13 Сила тертя ковзання (в загальному випадку):

А)  ; Б)  ; В)   ; Г)  ; Д) правильної відповіді немає.

 

2A15 Сила тяжіння. Формула.

А)  ;        Б)  ;        В)  ;        Г)  ;        Д)  .

2A78 Стаціонарний рух рідини:

А) в будь-якій точці швидкість руху не залежить від часу;

Б) в будь-якому перерізі протікає однакова кількість рідини;

В) це рух рідини при відсутності тертя;

Г) коли у всіх перерізах швидкість постійна і однакова;

Д) правильної відповіді немає.

 

 

2C26 Стальна кулька рухається в посудині із касторовою оливою із сталою швидкістю 0,2 м/с. Визначити радіус кульки, якщо динамічна в’язкість касторової оливи 2 Н·с/м2.

А) 0,5 мм;   Б) 5 мм;   В) 0,65 мм;   Г) 2,5 мм;   Д) 1,25 мм.

Т

1A38 Тіло, рухаючись рівноприскорено, зі стану спокою за 10 с пройшло шлях 50 м. З яким прискоренням рухалось тіло?

А) 1 м/c2;   Б) 3 м/c2;   В) 5 м/c2;   Г) 7 м/c2;   Д) 9 м/c2.

1A42 Тіло, кинуте вертикально вгору з швидкістю 20 м/с, піднімалось 1 с. На яку висоту піднялось тіло?

А) 10 м;   Б) 20 м;   В) 25 м;   Г) 5 м;   Д) 15 м.

1B20 Точка на ободі диска рухається згідно рівняння . Визначити тангенціальне прискорення через 5 секунд після початку руху. Радіус диска 10 см.

А) 0,2;        Б) 0,6;        В) 1,2;        Г) 6;        Д) 12.

1B28 Тіло, кинуте горизонтально, впало на землю через 0,5 с на відстані 8 м від місця кидання. Яка горизонтальна швидкість?

А) 8 м/с;               Б) 10 м/с;             В) 12 м/с;             Г) 16 м/с;             Д) 24 м/с.

1B33 Тіло з стану спокою рухається зі сталим прискоренням 2 м/с2. Визначити шлях, пройдений тілом за четверту секунду свого руху.

А) 7 м;   Б) 1,2 м;   В) 2 м;   Г) 17 м;   Д) 21 м.

1B34 Тіло впало з висоти 245 м. Який шлях воно пройшло за останню секунду падіння.

А) 7 м;   Б) 12 м;   В) 65 м;   Г) 170 м;   Д) 34 м.

1B42 Три літаки, які рухаються паралельними курсами на відстані 60 м один від одного, здійснюють поворот, причому середній із них рухається із швидкістю 360 км/год. по дузі кола радіусом 600 м. Визначити прискорення кожного із літаків.

А) 18.3м/с2; 16.7м/с2; 15.0м/с2;

Б) 20.5м/с2; 12.7м/с2; 15.3м/с2;

В) 28.0м/с2; 15.9м/с2; 10.0м/с2;

Г) 20.5м/с2; 15.5м/с2; 12.8м/с2;

Д) 1.5м/с2; 21.2м/с2; 17.8м/с2.

1C4 Точка рухається по криволінійній траєкторії згідно рівняння , де S — в метрах, t — в секундах. Радіус заокруглення R=4 метри. В який момент часу нормальне прискорення буде дорівнювати 9 м/с2?

А)  0,5;        Б)  1,5;        В)  3;        Г)  4,5;        Д)  6.

1C5 Точка рухається по криволінійній траєкторії згідно рівняння , де S — в метрах, t — в секундах. Радіус заокруглення R=4 метри. Визначити нормальне прискорення (в м/с2) точки через 2 секунди.

А)  4;        Б)  8;        В)  16;        Г)  24;        Д)  36.

1C10 Тіло кидають горизонтально так, що кінцева швидкість його напрямлена під кутом 30º до горизонту і дорівнює 10 м/с. Визначити відстань від місця кидання до місця падіння.

А) 0,5 м;    Б) 1,8 м;    В) 2,6 м;    Г) 3,7 м;    Д) 4,25 м.

2A8 Третій закон Ньютона (формула):

А)  ;        Б)  ;        В)  ;        Г)  ;        Д)  .

2A58 Теорема Штейнера:

А) Момент інерції І твердого тіла відносно довільної осі рівний сумі момента інерції Іо відносно осі, яка проходить через центр мас тіла паралельно даній, і добутку маси тіла на віддаль між осями;

Б) Момент інерції І твердого тіла відносно довільної осі рівний сумі момента інерції Іо відносно осі яка проходить через центр мас тіла паралельно даній, і добуток маси тіла на квадрат відстані між осями;

В) Момент інерції І твердого тіла відносно довільної осі рівний добутку маси тіла на квадрат радіуса обертання;

Г) Момент інерції І твердого тіла відносно довільної осі обертання рівний подвоєній сумі момента інерції ІО відносно осі, яка проходить через центр мас тіла паралельно даній і добутку маси тіла на квадрат віддалі між осями;

Д) правильної відповіді немає.

 

2A66 Тіло обертається з постійним кутовим прискоренням, якщо:

А) сума сил, що діють на тіло дорівнює нулю;

Б) сума моментів сил, що діють на тіло є величина стала;

В) сума моментів сил, що діють на тіло дорівнює нулю;

Г) сума сил, що діють на тіло є величина стала;

Д) сума моментів сил, що діють на тіло є величина змінна.

2A68 Тіло обертається з постійною кутовою швидкістю, якщо:

А) сума сил, що діють на тіло дорівнює нулю;

Б) сума моментів сил, що діють на тіло дорівнює нулю;    

в) сума моментів сил, що діють на тіло є величина стала;

Г) сума моментів сил, що діють на тіло є величина змінна;

Д) правильної відповіді немає.

2A73 Тиском називається:

А) сила, що діє на одиницю об’єму;

Б) сила, що діє на одиницю площі;

В) сила, що діє на одиницю довжини;

Г) сила, що діє на занурене у воду тіло;

Д) вага тіла.

 

2B5 Тіло масою m=2 кг рухається за законом , де х — в метрах, а t — в секундах. Визначити імпульс тіла (в кг×м/с) через 2 секунди після початку руху.

А)  180;        Б)  360;        В)  256;        Г)  54;        Д)  112.

 

2B6 Тіло масою 5 кг рухається з прискоренням 2 м/с2. Яка сила (в ньютонах) діє на тіло?

А)  5;        Б)  2,5;        В)  10;        Г)  7;        Д)  3.

 

2C3 Тіло масою 0,5 кг рухається  так, що залежність пройденого тілом шляху S від часу t дається рівнянням , де см, . Визначити силу, що діє на тіло через 1/3 секунди після початку руху.

А) 2,24 H;        Б) 1,25 H;        В) 0,76 H;        Г) 0,21 H;        Д) 5 H.

 

2C8 Тіло масою 2 кг під дією сили рухається прямолінійно. Залежність координати від часу задана рівнянням . Визначити силу, що діє на тіло через 3 секунди після початку руху.

А) 126 H;        Б) 98 H;        В) 72 H;        Г) 50 H;        Д) 36 H.

2C24 Тонкостінний обруч котиться горизонтально з швидкістю 4 м/с. Яка маса обруча, якщо його кінетична енергія дорівнює 80 Дж?

А) 10 кг;           Б) 5 кг;           В) 2,5 кг;           Г) 16 кг;           Д) 8 кг.

У

2A89 Умова переходу ламінарної течії в турбулентну (критерій Рейнольса):

А) ;      Б) ;       В) ;      Г) 6phrv;    Д) правильної відповіді немає.

 

Ф

2A84 Формула Торрічеллі (швидкість витікання рідини через отвір у дні повністю заповненої рідиною посудини висотою h):

А) ;    Б) ;    В) ;    Г) ;    Д) правильної відповіді немає.

 

2A85 Формула Стокса (сила опору при русі кульки в рідині):

А) ;    Б) ;    В) ;   Г) ;    Д) правильної відповіді немає.

 

2A86 Формула Пуазейля (рух рідини в тонких трубках):

А) F=6phr;    Б) ;    В) ;   Г) ;    Д) правильної відповіді немає

2B13 Формула для обчислення першої космічної швидкості:

А) ;    Б) ;    В) ;    Г) ;    Д) .

 

2B14 Формула для обчислення другої космічної швидкості:

А) ;    Б) ;    В) ;    Г) ;    Д) .

Х

2A2 Характеристика сили:

А) це величина, яка характеризує прискорення тіла;

Б) сила характеризується напрямком і величиною;

В) сила характеризується напрямком одного тіла на друге;

Г) сила характеризується величиною дії в ньютонах;

Д) це величина, яка характеризує рух тіла.

2C6 Хлопець тягне санчата, прикладаючи  до мотузки, спрямованої під кутом 30°, силу Н. З яким прискоренням рухаються санчата масою 10 кг, якщо тертя відсутнє?

А) 2,2 м/с2;     Б) 5,2 м/с2;      В) 7,4 м/с2;      Г) 8,5 м/с2;      Д) 10,4 м/с2.

Ч

1B24 Човен рухається перпендикулярно до берега з швидкістю u = 3 м/с. Течія відносить його на 300 м вниз по річці. Ширина ріки 0,5 км. Визначити швидкість течії.

А) 0,6 м/с;            Б) 1,2 м/с;            В) 1,8 м/с;            Г) 3 м/с;                Д) 6 м/с.

1C30 Через річку переправляється човен, що витримує курс, перпендикулярний до течії. Швидкість човна в стоячій воді 1,4 м/с, швидкість течії 0,7 м/с, ширина річки 308 м. За скільки часу човен перепливе річку? На скільки метрів вода знесе човен?

А) 110 с, 54 м;

Б) 220 с, 154 м;

В) 240 с, 168 м;

Г) 122 с, 154 м;

Д) 250 с, 120 м.

1C31 Через річку шириною 390 м переправляється човен. Швидкість човна у стоячій воді 1,5 м/с, швидкість течії 0,75 м/с. За який найкоротший час човен перепливе річку і під яким кутом до берега він повинен рухатись?

А) 300 с; 60о;   Б) 200 с; 30о;   В) 250 с; 45о;   Г) 600 с; 30о;   Д) 600 с; 45о.

1C33 Чому дорівнює швидкість тіла при вільному падінні в кінці першої секунди руху і шлях пройдений цим тілом за другу секунду?

А) 8 м/с, 12 м;

Б) 10 м/с, 15 м;

В) 12 м/с, 17 м;

Г) 15 м/с, 20 м;

Д) 5 м/с, 25 м.

2A93 Чи залежить робота від кута між векторами сили і переміщення?

А) робота пропорційна синусу кута між векторами сили і переміщення;

Б) не залежить, робота визначається добутком сили на прискорення тіла;

В) робота пропорційна косинусу кута між векторами сили і переміщення;

Г) серед вищенаведених відповідей немає правильної;

Д) робота не залежить від переміщення тіла.

 

2B8 Чим відрізняються сили інерції від звичайних сил?

А) сили інерції не дають прискорення;

Б) сили інерції уявні і не проявляють себе;

В) сили інерції діють в прискорених системах і направлені в протилежний бік до прискорення системи. Це фіктивні сили;   

Г) сили інерції не відрізняються від звичайних сил;

Д) сили інерції дають прискорення в напрямі прискореного руху системи. Це фіктивні сили.

 

2B9 Чи можна користуватися другим законом Ньютона в неінерціальних системах?

А) не можна користуватись;

Б) можна користуватись, додаючи до реальних сил фіктивні сили, викликані прискоренням системи;   

В) можна користуватись, не вносячи ніяких поправок;

Г) можна користуватись, додаючи постійну величину сили;

Д) можна користуватись, збільшуючи силу в 2 рази.

 

Ш

1A30 Швидкість течії річки 1 м/с, а швидкість човна в стоячій воді 2 м/с. Яка швидкість човна відносно берега, якщо він пливе проти течії?

А) 2 м/с;   Б) 5 м/с;   В) 10 м/с;   Г) 1 м/с;   Д) 3 м/с.

1A33 Ширина озера 200 м. Швидкість човна під дією зусиль весляра 2 м/с. За який час весляр перепливе озеро, рухаючись рівномірно і перпендикулярно до берега?

А) 600 с;   Б) 400 с;   В) 200 с;   Г) 100 с;   Д) 50 с.

1A34 Швидкість течії води 1 м/с, а швидкість човна в стоячій воді 2 м/с. Яка швидкість човна відносно берега, якщо човен пливе в напрямі течії?

А) 2 м/с;   Б) 4 м/с;   В) 1 м/с;   Г) 5 м/с;   Д) 3 м/с.

1B30 Швидкість тіла, що вільно падало, в момент удару об Землю була 12 м/с. З якої висоти впало тіло? Прискорення вільного падіння вважати рівним 10 м/с2.

А) 10,3 м;   Б) 11,4 м;   В) 7,2 м;   Г) 4,5 м;   Д) 1,6 м.

1C40 Шків обертається з кутовою швидкістю 60 рад/с. Визначити доцентрове прискорення точок, які перебувають на відстані 250 мм від осі обертання.

А) 500 м/с2;   Б) 700 м/с2;   В) 900 м/с2;   Г) 1100 м/с2;   Д) 1350 м/с2.

2B37 Швидкість тіла масою 4 кг у вільному падінні на якомусь шляху збільшилась з 2 до 8 м/с. Визначити роботу сили тяжіння на цьому шляху.

А) 120Дж;   Б) 210 Дж;   В) 320 Дж;   Г) 150 Дж;    Д) 72 Дж.

Щ

1A22 Що розуміють під механічним рухом?

А) переміщення тільки механічних тіл;

Б) зміна в часі лінійних розмірів об’єктів;

В) зміна в часі взаємного положення тіл в просторі;

Г) обертовий рух;

Д) зміна властивостей тіл в просторі з часом.

 

2A3 Що таке сила?

А) міра притягання одного тіла до другого;

Б) міра пружної деформації при розтязі пружин;

В) міра дії одного тіла на друге;

Г) міра величини тертя при русі тіл;

Д) міра зміни траєкторії тіла.

2A6 Що таке імпульс? (формула)

А) ;    Б) ;    В) ;    Г) ;    Д) .

 

2A32 Що називається імпульсом тіла?

А) добуток маси тіла на квадрат радіуса;

Б) половина добутку маси на квадрат швидкості;

В) добуток маси на швидкість руху тіла;

Г) добуток маси на прискорення;

Д) правильної відповіді немає.

 

2A45 Що називається вагою тіла?

А) сила тяжіння;

Б) сила, що надає прискорення вільного падіння;

В) сила, що використовується в законі Ньютона;

Г) сила, що діє на опору або на підвіс;

Д) сила реакції опори.

 

2A46 Що таке невагомість?

А) коли рівнодійна всіх сил дорівнює нулю;

Б) коли сила тяжіння дорівнює нулю;

В) коли сила нормального тиску дорівнює нулю;

Г) коли тіло плаває у воді;

Д) коли тіло не діє на опору або на підвіс.

2A49 Що називається потенціалом гравітаційного поля?

А) енергія гравітаційного поля в даній точці;

Б) робота по переміщенню тіла з заданої точки в нескінченість в гравітаційному полі;

В) робота по переміщенню тіла з одної точки в другу в гравітаційному полі;

Г) зміна енергії гравітаційного поля при переміщенні тіла заданої точки в нескінченість;

Д) відношення енергії гравітаційного поля в даній точці до маси тіла.

2B16 Що означає перша космічна швидкість?

А) швидкість виведення супутника на колосонячну орбіту;

Б) швидкість виходу супутника за межі сонячної системи;

В) швидкість виходу супутника за межі атмосфери Землі;

Г) швидкість, при якій тіло стає супутником Землі;    

Д) швидкість, при якій ракета досягне іншої планети.

 

2B17 Що означає друга космічна швидкість?

А) швидкість виведення супутника на колосонячну орбіту;     

Б) швидкість виходу супутника за межі сонячної системи;

В) швидкість виходу супутника за межі атмосфери Землі;

Г) швидкість, при якій тіло стає супутником Землі;

Д) швидкість, при якій ракета досягне іншої планети.

 

Я

1A1Як можна задати рух матеріальної точки в просторі?

А)  встановити положення матеріальної точки відносно системи координат (тіла відліку);

Б)  з допомогою годинника;

В)  через нормальне і тангенціальне прискорення;

Г)  через швидкість в різних точках в залежності від  часу;

Дчерез радіус-вектор точки і час.

 

1A2Як напрямлені середня і миттєва швидкості відносно траєкторії руху?

А)  середня — по дотичній,                                           миттєва — по дотичній;

Б)  середня — по хорді,                                                 миттєва — по дотичній;       

В)  середня — довільно,                                                 миттєва — по хорді;

Г)  середня — в напрямі швидкості,                           миттєва — перпендикулярно швидкості;

Д)  середня — перпендикулярно швидкості,           миттєва — в напрямі швидкості.

 

1A3 Який фізичний зміст нормального прискорення?

А)  зміна величини швидкості за одиницю часу;

Б)  зміна швидкості за напрямом в одиницю часу;   

В)  зміна швидкості по модулю;

Г)  напрям зміни радіуса-вектора;

Д)  напрям миттєвої швидкості руху.

 

1A4 Який фізичний зміст тангенціального прискорення?

А)  зміна переміщення за одиницю часу;

Б)  зміна вектора швидкості за одиницю часу;

В)  зміна величини вектора швидкості за одиницю часу;   

Г)  зміна величини швидкості за напрямом в одиницю часу;

Д)  напрям миттєвої швидкості руху.

 

1A5 Який напрям нормального і тангенціального прискорення?

В)  нормальне прискорення напрямлене вздовж радіуса кривизни, а тангенціальне — по дотичній  до траєкторії;   

1A11 Який рух називається обертовим?

А)  рух при якому точка рухається по колу; 

 

1A12 Як називається рух тіла, що рухається по колу  і не рухається обертально?

А)  криволінійний

1A13 Який зв’язок між кутовою і лінійною швидкістю?

В)  ;

1A14 Який зв’язок між кутовим і лінійним прискоренням?

А)  ;        Б)  ;        В)  ;        Г)  ;        Д)  .

1A15 Як виразити кутову швидкість через частоту обертання?

Б)  ;

1A16 Як виразити лінійну швидкість через частоту обертання?

А)  ;        Б)  ;        В)  ;        Г)  ;        Д)  .

1A17 Як виразити шлях при обертовому русі через кут повороту?

А)  ;        Б)  ;        В)  ;        Г)  ;        Д)  .

1A18 Як змінюється кутова швидкість при сповільненому обертовому русі?

А)  зменшується;                                              Б)  збільшується;                              В)  не змінюється;

Г)  або збільшується або зменшується;     Д)  змінюється за законом .

1A19 Як змінюється кутова швидкість при рівномірному обертовому русі?

А)  зменшується;

Б)  збільшується;

В)  не змінюється;

Г)  змінюється за законом , де ;

Д)  змінюється за законом .

1A20 Як змінюється кутова швидкість при рівноприскореному обертовому русі?

А)  зменшується;

Б)  j=j0+wt;

В)  не змінюється;

Г)  змінюється за законом , де ;

Д)  змінюється за законом .

 

1A21 Яка різниця між шляхом і переміщенням ?

А) шлях більший, а переміщення менше;

Б)  синоніми;

В) переміщення – вектор, що з’єднує початкову та кінцеву точки руху, а шлях – скалярна величина, довжина траєкторії між цими точками;

Г) коли рух криволінійний, то немає різниці;

Д) серед вищенаведених відповідей немає правильної.

1A23 Який рух називають вільним падінням і якими рівняннями він описується?

А) це рух без сили тертя з постійною швидкістю, х = хо + t;

Б) це рух по параболі у = g х2/2;

В) це рух під дією тільки сили тяжіння, у = уо + uо·t + g t2/2;

Г) це рівномірний рух в полі тяжіння на великих висотах над поверхнею Землі,

у = R +u·t;

Д) рівномірний прямолінійний рух у = 9,8.

1A24З яких рухів складається рух тіла, кинутого горизонтально?

А) з рівномірного по горизонталі і вільного падіння по вертикалі;

Б) з рівноприскореного по горизонталі і рівномірного по вертикалі;

В) з руху по колу по горизонталі і прямолінійного по вертикалі;

Г) це просто рівномірний рух по колу;

Д) з руху по параболі по горизонталі і  рівносповільненого руху по вертикалі

1A25 Яка різниця між прискоренням поступального прямолінійного руху тіла і доцентровим прискоренням руху тіла по колу?

А) немає різниці, їх напрям завжди співпадає з напрямом швидкості;

Б) напрямок протилежний;

В) доцентрове прискорення завжди більше, ніж прискорення прямолінійного руху;

Г) вони напрямлені завжди в протилежні сторони;

Д) прискорення прямолінійного руху співпадає з напрямом швидкості (або протилежно до неї напрямлене), а доцентрове прискорення напрямлене перпендикулярно до вектора швидкості.

1A29 Якщо бейсбольний м’яч випустити із кошика повітряної кулі на висоті 1км, то скільки приблизно часу він буде падати на землю?

А) 2 с;   Б) 5 с;   В) 14 с;   Г) 9 с;   Д) 17 с.

1B7 Які величини нормального і тангенціального прискорення характеризують прямолінійний нерівномірний рух?

А)  an=const,        at=2;                                                                     Б)  an=0,                at=const;

В)  an=const,        at=0;                                                                     Г)  an=0,                at=0;

Д)  an=0,                at — змінна.

1B11 Які величини нормального і тангенціального прискорення характеризують рівномірний прямолінійний рух?

А)  an=const,        at=2;                                                                     Б)  an=1,                at=0;

В)  an=0,                at=0;                                                                     Г)  an=1,                at=1;

Д)  an=const,        at — змінна.

1B12 Які величини нормального і тангенціального прискорення характеризують будь-який  прямолінійний рівнозмінний рух?

А)  an=const,        at=2;                                                                     Б)  an=0,                at=const;

В)  an=const,        at=0;                                                                     Г)  an=0,                at=0;

Д)  an=const,        at — змінна.

1B13 Які величини нормального і тангенціального прискорення характеризують обертовий рівномірний рух?

А)  an=0,                at=2;                                                                     Б)  an=1,                at=1;

В)  an=const,        at=0;                                                                     Г)  an=0,                at=0;

Д)  an=0,                at =const.

1B14 Які величини нормального  і тангенціального  прискорення характеризують обертовий прискорений рух?

А)  an= const,       at= const;                                                             Б)  an= зростає, at= зростає;

В)  an=0,                at= const;                                                             Г)  an= const,        at=0;

Д)  an= змінна,     at =0.

1B15 Які величини нормального  і тангенціального  прискорення і радіуса кривизни R характеризують довільний рух?

А)  an= const,       at= const,              R= const;

Б)  an= 0,               at= змінне,            R= нескінченність;

В)  an= const,       at = змінна,           R= змінна;

Г)  an= змінна,     at= const,              R= const;

Д)  an= змінна,     at= змінна,           R= змінна;

1B16 Який графік вірно відображає напрям тангенціального і нормального прискорення для тіла, кинутого під кутом до горизонту?

А) Б) В)
——————————- Земля  

——————————- Земля

 

——————————- Земля

Г) Д)  .
——————————- Земля  

 

——————————- Земля

 

1B44 Який шлях пройде тіло за 10 с, рухаючись рівноприскорено з прискоренням 2 м/с2, якщо початкова швидкість руху тіла 2 м/с?

А) 20 м;   Б) 30 м;   В) 120 м;   Г) 250 м;   Д) 210 м

1B7 Які величини нормального і тангенціального прискорення характеризують прямолінійний нерівномірний рух?

А)  an=const,        at=2;                                                                     Б)  an=0,                at=const;

В)  an=const,        at=0;                                                                     Г)  an=0,                at=0;

Д)  an=0,                at — змінна.

1C3 Яку початкову швидкість має тіло, що кинули горизонтально, якщо кінцева швидкість його напрямлена під кутом 30º до горизонту і дорівнює 10 м/с.

А) 0,5 м/с;    Б) 7,5 м/с ;    В) 4,7 м/с;    Г) 11,2 м/с;    Д) 8,5 м/с.

 

2A1 Яка система відліку називається інерціальною?

А)  система, яка знаходиться в спокою;                                                   Б)  система, яка рухається рівномірно;

В)  система, яка знаходиться в спокої або рухається рівномірно;   Г)  система, на яку не діють зовнішні сили;

Д)  система, яка рухається з постійним прискоренням.

 

2A9 Яка система називається замкнутою?

А)  якщо на неї діє постійна сила;

Б)  якщо сума сил, що діє на систему, постійна;

В)  якщо момент сил, що діє на систему дорівнює 0;

Г)  якщо векторна сума сил, що діють на систему дорівнює нулю;

Д)  якщо векторна сума сил монотонно зростає.

2A12 Як рухається центр мас системи?

А) криволінійно;

Б) як матеріальна точка з тою ж масою;

В) обертально;

Г) поступально;

Д) прямолінійно.

2A16 Яка сила інерції виникає при русі тіла по колу?

А) сила пружності;    Б) прискорюючи сила;    В) гравітаційна сила;    Г) відцентрова сила;    Д) доцентрова сила.

 

2A17 Яка сила інерції виникає при поступальному прискореному русі системи?

А) ;    Б) ;    В) ;    Г) ;    Д) .

 

2A18 Яка система відліку називається неінерціальною?

А) система, яка не рухається;

Б) система, яка рухається з постійною швидкістю;

В) система, яка складається з декількох тіл;

Г) система, яка рухається з прискоренням;

Д) правильної відповіді тут немає.

 

2A19 Як напрямлена відцентрова сила?

А) в напрямі руху тіла;                                   Б) по дотичній до обертового руху;

В) вздовж радіуса до центра;                       Г) вздовж радіуса від центра;

Д) під кутом до радіуса.

 

2A27 Якою формулою визначається робота змінної сили:

А) А=F·S;

Б) А=F·S·cosj;

В) ;

Г) A=P·t;

Д) правильної відповіді немає.

 

 

2A28 Якою формулою визначається робота постійної сили, якщо напрям переміщення співпадає з напрямом дії сили:

А) А=F·S;

Б) А=F·S·cosj;

В) ;

Г) A=P·t;

Д) правильної відповіді немає.

2A38 Яке твердження справджується тільки при пружному ударі?

А) після удару форма тіл не відновлюється;

Б) виконується закон збереження механічної енергії;

В) після удару тіла рухаються разом;

Г) удар при якому справедливий закон збереження імпульсу;

Д) правильної відповіді немає.

2A40 Яке твердження справджується при непружному ударі –

А) після удару форма тіл не відновлюється;

Б) після удару форма тіл відновлюється;

В) після удару тіла рухаються з різними швидкостями;

Г) удар, при якому справедливий закон збереження енергії;

Д) правильної відповіді немає.

2A90 Яка різниця між вагою тіла і силою тяжіння?

А) немає ніякої різниці, вони завжди рівні;

Б) сила тяжіння діє на дане тіло, а вага – це сила, з якою це тіло діє на опору або підвіс;

В) вага – це маса тіла, виражена в одиницях сили; сила тяжіння – це сила, з якою гравітаційне поле Землі в будь-якій точці простору діє на тіло;

Г) вага менша за силу тяжіння;

Д) серед вищенаведених відповідей немає правильної.

2A92 Які осі обертання називаються головними?

А) три взаємноперпендикулярні осі стійкого обертання, відносно двох з яких момент інерції тіла максимальний і мінімальний;

Б) осі, відносно яких тіло обертається з постійним кутовим прискоренням;

В) дві взаємноперпендикулярні осі, дотичні до поверхні тіла, що обертається;

Г) всі осі, що проходять через центр маси тіла;

Д) всі однакові.

 

2B4 Яка сила інерції виникає при русі тіла вздовж радіуса в системі, яка обертається?

А) сила пружності;    Б) прискорюючи сила;    В) відцентрова сила;    Г) сила Кулона;    Д) сила Коріоліса.

2B7 Які сили інерції є в природі?

А) ;               ;                ;

Б) ;               ;                    ;

В) ;               ;                    ;

Г) ;               ;                ;

Д)  ;              ;                .

2B10 Який напрям має сила Коріоліса?

А) в напрямі руху тіла;

Б) вздовж радіуса до центра;

В) вздовж радіуса від центра;

Г) за правилом векторного добутку кутової швидкості системи і швидкості руху тіла;   

Д) за правилом векторного добутку радіуса вектора на швидкість руху.

 

2B12 Яка сила тяжіння тіла масою 2 кг на поверхні Землі? Прискорення вільного падіння g=10 м/с2.

А) 20 Н;    Б) 40 Н;    В) 50 Н;    Г) 5 Н;    Д) 10 Н.

2B30 Який момент сили  діє на тіло при повороті якого на кут π була виконана робота 9,42 Дж ?

А) 2 Н·м;      Б) 3 Н·м;      В) 4 Н·м;      Г) 0,2 Н·м;      Д) 0,3 Н·м.

 

2B35 Яку потужність має  двигун автомобіля, якщо за 0,5 год. він проїхав 18 км, переборюючи силу опору 500 кН.

А) 20 кВт;   Б) 8×103 Вт;   В) 50×103 Вт;   Г) 3×103 Вт;   Д) 50×106 Вт;

2B38 Якої кінетичної енергії набуває ракета масою 0,6 кг після вилітання з неї продуктів згоряння масою 30 г з швидкістю 800 м/с?

А) 320Дж;   Б) 840 Дж;   В) 420 Дж;   Г) 480 Дж;   Д) 72 Дж.

2C7 Яку відстань пройде ліфт масою 500 кг за 1 секунду, якщо натяг троса, що підтримує ліфт, дорівнює  Н?

А) 10 м;        Б) 6 м;        В) 5 м;        Г) 2 м;        Д) 1 м.

2C12 Яка сила інерції діє на пілота літака, коли він виконує «мертву петлю» радіусом 15 м, а швидкість літака

v=300 м/с, маса пілота m=60 кг?

А) 180 кН;    Б) 360 кН;    В) 420 кН;    Г) 540 кН;    Д) 600 кН.

 

2C14 Яка сила відхиляє людину масою 60 кг, якщо людина рухається вздовж радіуса каруселі з швидкістю 1,5 м/с? Кутова швидкість каруселі ω=3 рад/с.

А) 72 H;    Б) 120 H;    В) 160 H;    Г) 225 H;    Д) 540 H.

Схожі записи:

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *