Фізика. Комплексне видання ЗНО-2015

Скачати файл
(2 бал, середній: 5,00 із 5)
Завантаження...

Посібник складається з трьох частин. Перша частина містить навчальний довідник, який укладено відповідно до програми ЗНО з фізики і супроводжено схемами, рисунками, таблицями, а також приклади розв’язування тестових завдань з обґрунтуванням ходу міркувань і тестові завдання для самостійного розв’язання з відповідями. У другій частині наведено прийоми розв’язування деяких типових задач з рекомендаціями і коментарями, а також задачі для самостійного розв’язання та відповіді до них. У третій частині подано 5 варіантів тесту у форматі ЗНО з розв’язаннями, вказівками та відповідями до завдань, а також бланки відповідей. Систематичне користування посібником дозволить учням оновити й узагальнити знання, ефективно підготуватися до ЗНО з фізики, закріпити навички самостійної роботи з довідковою літературою.

Автор: М. О. Альошина, Г. С. Богданова, Ф. Я. Божинова, Л. А. Кирик, Ю. А. Соколович
Видавництво:
 Літера
Рік видання:
 2015
Кількість сторінок: 387
Формат файлу: .djvu
Розмір файлу: 7.4 mb

Видання має додаток «Короткий фізичний довідник».

Призначено для учнів загальноосвітніх навчальних закладів, учителів фізики, а також всіх, хто готується до ЗНО самостійно.

Зміст
Вступ
Частина І. Навчальний довідник з прикладами та завданнями
Механіка
1. Основи кінематики
1.1. Основні поняття 8
1.2. Операції з векторними величинами 9
1.3. Фізичні величини, які характеризують механічний рух 10
1.4. Відносність механічного руху 11
Приклади розв’язування тестових завдань 11
Тестові завдання для самостійного розв’язання 13
1.5. Прямолінійний рух 13
Приклади розв’язування тестових завдань 16
Тестові завдання для самостійного розв’язання 18
1.6. Криволінійний рух 19
Приклади розв’язування тестових завдань 20
Тестові завдання для самостійного розв’язання 22
2. Основи динаміки 23
2.1. Основні поняття 23

2. Фізичні величини
2.3. Закони Ньютона 24
Приклади розв’язування тестових завдань 25
Тестові завдання для самостійного розв’язання 27
2.4. Сили в механіці 27
Приклади розв’язування тестових завдань 31
Тестові завдання для самостійного розв’язання 35
2.5. Механіка твердого тіла 36
Приклади розв’язування тестових завдань 37
Тестові завдання для самостійного розв’язання 39

3. Закони збереження в механіці
3.1. Імпульс. Закон збереження імпульсу 40
3.2. Енергія. Закон збереження енергії 40
Приклади розв’язування тестових завдань 42
Тестові завдання для самостійного розв’язання 44
3.3. Механічна робота. Потужність 45
3.4. Прості механізми 46
Приклади розв’язування тестових завдань 48
Тестові завдання для самостійного розв’язання 50

4. Елементи механіки рідин та газів
4.1. Тиск. Сила тиску 51
4.2. Гідростатичний тиск. Сполучені посудини 51
4.3. Архімедова сила. Умови плавання тіл 52
4.4. Атмосферний тиск та його вимірювання 53
Приклади розв’язування тестових завдань 55
Тестові завдання для самостійного розв’язання 57

Молекулярна фізика і термодинаміка
1. Основи молекулярно-кінетичної теорії
1.1. Основні положення молекулярно-кінетичної теорії та їх дослідне обґрунтування 58
1.2. Маса атомів і молекул 59
1.3. Молярна маса. Кількість речовини 59
1.4. Ідеальний газ. Основне рівняння мкт ідеального газу 59
1.5. Температура. Термодинамічна шкала температур Кельвіна 60
1.6. Середня квадратична швидкість поступального руху молекул ідеального газу 60

2. Властивості газів (газові закони)
2.1. Рівняння стану ідеального газу 61
2.2. Газові закони 61
2.3. Закон Дальтона 62
Приклади розв’язування тестових завдань 62
Тестові завдання для самостійного розв’язання 66

3. Властивості пари
3.1. Пара. Випаровування і конденсація 67
3.2. Насичена і ненасичена пара 68
3.3. Вологість повітря. Точка роси 68
3.4. Кипіння. Перегріта рідина 69

4. Властивості рідин
4.1. Особливості поверхневого шару рідини 70
4.2. Явище змочування. Капілярні явища 71
5. Властивості твердих тіл 72
5.1. Кристалічні та аморфні тіла. Їхні властивості 72
5.2. Механічні властивості твердих тіл 72
Приклади розв’язування тестових завдань 73
Тестові завдання для самостійного розв’язання 75

6. Основи термодинаміки
6.1. Внутрішня енергія і її зміна при теплопередачі та виконанні роботи 76
6.2. Закони термодинаміки 80
6.3. Теплові двигуни 81
Приклади розв’язування тестових завдань 82
Тестові завдання для самостійного розв’язання 84

Електродинаміка
1. Основи електростатики
1.1. Е лектричний заряд. Закон Кулона 85
1.2. Е лектричне поле. Напруженість і потенціал електричного поля 86
1.3. Е лектричне поле у речовині 88
1.4. Е лектроємність. Конденсатори 91
Приклади розв’язування тестових завдань 92
Тестові завдання для самостійного розв’язання 96

2. Закони постійного струму
2.1. Е лектричний струм. Сила струму. Напруга 97
2.2. Е лектричний опір. Закон Ома для ділянки кола 98
2.3. Послідовне і паралельне з’єднання провідників 98
2.4. Ерс . Закон Ома для повного кола. З’єднання елементів 100
2.5. Робота і потужність струму. Закон джоуля — ленца 101
Приклади розв’язування тестових завдань 102
Тестові завдання для самостійного розв’язання 106

3. Електричний струм у різних середовищах
3.1. Е лектричний струм в металах. Явище надпровідності 107
3.2. Струм в електролітах 107
3.3. Е лектричний струм у газах 108
3.4. Струм у напівпровідниках 110
3.5. Струм у вакуумі (струм переносу) 112
Приклади розв’язування тестових завдань 114
Тестові завдання для самостійного розв’язання 117

4. Магнітне поле, електромагнітна індукція
4.1. Магнітне поле. Магнітна індукція 118
4.2. Дія магнітного поля на рухомий заряд і провідник зі струмом 119
4.3. Магнітні властивості речовини. Діа-, пара- та феромагнетики 121
Приклади розв’язування тестових завдань 123
Тестові завдання для самостійного розв’язання 125
4.4. Явище електромагнітної індукції 126
4.5. Самоіндукція. Індуктивність. Енергія магнітного поля 128
4.6. Е лектромагнітне поле. Теорія максвелла в якісному вигляді 129
Приклади розв’язування тестових завдань 130
Тестові завдання для самостійного розв’язання 132

Коливання і хвилі. Оптика
1. Механічні коливання і хвилі
1.1. Основні поняття 134
1.2. Гармонічні коливання 135
1.3. Механічні хвилі. Звук 137
Приклади розв’язування тестових завдань 139
Тестові завдання для самостійного розв’язання 141

2. Електромагнітні коливання
2.1. Вільні електромагнітні коливання. Коливальний контур 143
2.2. Вимушені електромагнітні коливання. Змінний струм 145
2.3. Трансформатор 147
Приклади розв’язування тестових завдань 148
Тестові завдання для самостійного розв’язання 150

Частина IІ. Прийоми розв’язування деяких типових задач
Механіка
1. Основи кінематики 202
2. Основи динаміки 214
3. Закони збереження в механіці 224
4. Е лементи механіки рідин та газів 228

Молекулярна фізика і термодинаміка
1. Основи молекулярно-кінетичної теорії 234
2. Основи термодинаміки 239
3. Властивості газів, рідин і твердих тіл 247

Електродинаміка
1. Основи електростатики 253
2. Закони постійного струму 262
3. Магнітне поле. Електромагнітна індукція 270

Коливання і хвилі. Оптика
1. Механічні коливання і хвилі 277
2. Е лектромагнітні коливання і хвилі 284
3. Оптика 292

Квантова фізика. Елементи теорії відносності
1. Світлові кванти. Фотоефект 301
2. Атом та атомне ядро 304
Відповіді до задач 308

Частина IIІ. Пробний тест
Тест 1
Тест 2
Тест 3
Тест 4
Тест 5
Розв’язання, вказівки
Відповіді

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *