Фізика 11 клас. Комплексний зошит для контролю знань. Рівень стандарту

Скачати файл
(немає оцінок)
Завантаження...

Зошит відповідає вимогам чинної програми з фізики для 11 класу (рівень стандарту) і призначений для поточного й підсумкового контролю навчальних досягнень учнів.

Посібник складається з двох частин: поточний контроль і контрольні роботи.

Автор: Ф. Я. Божинова, О. О. Кірюхіна
Рік видання: 
2013
Кількість сторінок: 83
Формат файлу: .pdf
Розмір файлу: 14.1 mb

У першій частині посібника з кожної теми запропоновано кілька видів перевірочних робіт: картки контролю теоретичних знань (КТЗ) — перевіряється рівень засвоєння теоретичного матеріалу; самостійні роботи (СР) — перевіряються рівень засвоєння набутих знань, уміння розв’язувати якісні та розрахункові задачі на один-два логічні кроки; практичний тренінг (ПТ) — контролюються вміння застосовувати набуті знання для розв’язування задач різного типу. Кожну роботу подано у двох варіантах.

Друга частина посібника містить контрольні роботи (КР) в чотирьох варіантах, за допомогою яких перевіряється рівень засвоєння учнями навчального матеріалу з кожної теми.

Продумана структура навчального матеріалу, диференціація завдань за рівнем складності, наявність перфорації забезпечують оперативність під час використання посібника.

До зошита безкоштовно додається «Добірка запитань для усного опитування», яка допоможе швидко провести опитування учнів на різних етапах вивчення теми. У додатку також наведено довідкові дані, необхідні для виконання завдань, поданих у зошиті.

Зошит може бути використаний у комплекті з будь-яким чинним підручником з фізики для 11 класу (рівень стандарту).

Посібник призначено для учнів 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів і вчителів фізики.

Зміст
Частина 1. поточний контроль знань
Самостійна робота № 1. Електричне поле. Напруженість і потенціал електричного поля
Карточка контролю теоретичних знань № 1. Речовина в електричному полі
Практичний тренінг № 1. Електрична ємність. Конденсатори. Енергія зарядженого конденсатора
Самостійна робота № 2. Закон Ома для ділянки кола. Послідовне та паралельне з’єднання провідників
Практичний тренінг № 2. Закон Ома для повного кола
Самостійна робота № 3. Робота та потужність струму. Закон Джоуля — Ленца
Карточка контролю теоретичних знань № 2. Електричний струм у різних середовищах
Карточка контролю теоретичних знань № 3. Магнітне поле струму. Індукція магнітного поля
Самостійна робота № 4. Сила Ампера. Сила Лоренца
Самостійна робота № 5. Електромагнітна індукція. Індуктивність. Енергія магнітного поля
Карточка контролю теоретичних знань № 4. Магнітні властивості речовини.
Електромагнітне поле
Самостійна робота № 6. Передача електроенергії. Трансформатор
Карточка контролю теоретичних знань № 5. Механічні коливання. Резонанс
Практичний тренінг № 3. Рівняння гармонічних коливань. Графіки коливань
Самостійна робота № 7. Математичний маятник
Карточка контролю теоретичних знань № 6. Механічні хвилі. Звук
Самостійна робота № 8. Коливальний контур. Формула Томсона
Карточка контролю теоретичних знань № 7. Утворення, застосування й поширення радіохвиль
Самостійна робота № 9. Відбивання й заломлення світла. Повне відбивання
Карточка контролю теоретичних знань № 8. Хвильові властивості світла
Самостійна робота № 10. Кванти світла
Самостійна робота № 11. Явище фотоефекту
Практичний тренінг № 4. Явище фотоефекту
Карточка контролю теоретичних знань № 9. Ядерна модель атома.
Квантові постулати Бора. Випромінювання та спектри
Самостійна робота № 12. Атомне ядро. Дефект маси. Ядерні сили
Карточка контролю теоретичних знань № 10. Ядерні реакції. Ядерна енергія
Самостійна робота № 13. Радіоактивність. Період піврозпаду

Частина 2. Контрольні роботы
Контрольна робота № 1. Електричне поле та струм
Контрольна робота № 2. Електромагнітне поле
Контрольна робота № 3. Коливання та хвилі
Контрольна робота № 4. Хвильова і квантова оптика
Контрольна робота № 5. Атомна та ядерна фізика

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *