Фізика 11 клас. Комплексний зошит для контролю знань. Академічний рівень. Профільний рівень

Скачати файл
(немає оцінок)
Завантаження...

Зошит відповідає вимогам чинних програм із фізики для 11 класу (академічний, профільний рівні) і призначений для поточного й тематичного контролю навчальних досягнень учнів. Роботи й завдання, позначені символом *, призначені для тих, хто вивчає фізику на профільному рівні.

Автор: Ф. Я. Божинова, О. О. Кірюхіна, Т.А. Сарій
Видавництво: Ранок
Рік видання: 2011
Кількість сторінок: 99
Формат файлу: .pdf
Розмір файлу: 13  mb

У частині 1 посібника з кожної теми запропоновано кілька видів робіт для перевірки: картки контролю теоретичних знань (перевіряється рівень засвоєння теоретичного матеріалу), самостійні роботи (перевіряються рівень засвоєння набутих знань, уміння розв’язувати якісні та розрахункові задачі на одиндва логічні кроки), практичний тренінг (контролюються вміння застосовувати набуті знання для розв’язування задач різного типу). Кожна робота запропонована у двох варіантах, і на її виконання відводиться 10–25 хв. Зрозуміло, що залежно від рівня підготовки класу, завдань, які ставить перед собою вчитель на кожному уроці, тощо можна запропонувати учням виконати не всі завдання роботи, відповідно змінивши при цьому розподіл балів.
У частині 2 посібника містяться контрольні роботи в чотирьох варіантах, зміст яких відповідає програмі академічного рівня. Якщо клас вивчає фізику на профільному рівні, учитель на свій розсуд замінює одне або кілька із запропонованих завдань академічного рівня на завдання профільного рівня, наведені наприкінці частини 2. Якщо в ході виконання контрольної роботи учень набрав понад 12 балів, він одержує оцінку 12 балів. До зошита безкоштовно додається «Добірка запитань для усного опитування», яка допоможе швидко провести опитування учнів на різних етапах вивчення тем. У додатку також наведено довідкові дані, необхідні для виконання завдань, поданих у зошиті. Пропонований посібник є складовою навчальнометодичного комплекту «Фізика 11», до якого належать також підручник, збірник завдань, зошит для лабораторних робіт і фізичного практикуму. Зошит може бути використаний у комплекті з будьяким чинним підручником фізики для 11 класу (академічний, профільний рівні).
Призначено для учнів 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів та вчителів фізики.

Зміст
Частина 1. Поточний Контроль знань
Самостійна робота № 1. Електричне поле. Напруженість електричного поля 1
Картка контролю теоретичних знань № 1. Речовина в електричному полі 3
Практичний тренінг № 1. Потенціал електричного поля. Зв’язок напруженості електричного поля з різницею потенціалів 5
Самостійна робота № 2. Електричнаємність. Електроємність плоского конденсатора 7
Практичний тренінг № 2. З’єднання конденсаторів 9
*Самостійна робота № 3. Потенціальна енергія взаємодії точкових зарядів. Густина енергії електричного поля 11
Самостійна робота № 4. Закон Ома для ділянки кола. Опір провідника 13
Самостійна робота № 5. Послідовне і паралельне з’єднання провідників. Розрахунок електричних кіл 15
Практичний тренінг № 3. Закон Ома для повного кола 17
*Практичний тренінг № 4. Закони 19
Самостійна робота № 6. Робота і потужність струму 21
Картка контролю теоретичних знань № 2. Електричний струм у різних середовищах 23
Картка контролю теоретичних знань № 3. Магнітне поле струму. Індукція магнітного поля 25
Практичний тренінг № 5. Сила Ампера. Момент сили 27
Самостійна робота № 7. Сила Лоренца 29
*Практичний тренінг № 6. Рух зарядженої частинки в однорідному магнітному полі.
Застосування сили Лоренца в техніці 31
Самостійна робота № 8. Електромагнітна індукція. Правило Ленца. Самоіндукція 33
Картка контролю теоретичних знань № 4. Магнітні властивості речовини. Електромагнітне поле 35
Картка контролю теоретичних знань № 5. Коливання. Види коливань. Коливальний контур 37
Практичний тренінг № 7. Рівняння гармонічних коливань. Формула Томсона 39
Самостійна робота № 9. Змінний електричний струм. Діючі значення сили струму й напруги. Резонанс 41
*Самостійна робота № 10. Реактивний опір у колі змінного струму. Повний опір кола. Потужність у колі змінного струму 43
Самостійна робота № 11. Передача електроенергії. Трансформатор 45
Картка контролю теоретичних знань № 6. Одержання, застосування й поширення радіохвиль 47
Самостійна робота № 12. Відбивання та заломлення світла. Повне відбивання світла 49
Самостійна робота № 13. Лінзи. Побудова зображення в лінзах. Оптичні прилади 51
Картка контролю теоретичних знань № 7. Хвильові властивості світла 53
*Практичний тренінг № 8. Інтерференція та дифракція світла 55
Самостійна робота № 14. Кванти світла. Явище фотоефекту 57
Практичний тренінг № 9. Кванти світла. Явище фотоефекту 59
Картка контролю теоретичних знань № 8. Ядерна модель атома. Квантові постулати Бора. Випромінювання та спектри 61
Практичний тренінг № 10. Атомне ядро. Дефект мас. Енергія зв’язку атомного ядра 63
Практичний тренінг № 11. Ядерні реакції 65
Самостійна робота № 15. Радіоактивність. Період піврозпаду 67
Частина 2. Контрольні роботи
Контрольна робота № 1. Електричне поле 69
Контрольна робота № 2. Постійний струм 73
Контрольна робота № 3. Електромагнетизм. Електромагнітне поле 77
Контрольна робота № 4. Електромагнітні коливання та хвилі 81
Контрольна робота № 5. Оптика 85
Контрольна робота № 6. Атом і атомне ядро 89
*Завдання до контрольних робіт для класів, які вивчають фізику на профільному рівні
До контрольної роботи № 1. Електричне поле 93
До контрольної робота № 2. Постійний струм 93
До контрольної робота № 3. Електромагнетизм. Електромагнітне поле 94
До контрольної робота № 4. Електромагнітні коливання та хвилі 95
До контрольної робота № 5. Оптика 95
До контрольної робота № 6. Атом і атомне ядро

Схожі записи:

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *