Фізика 10 клас. Комплексний зошит для контролю знань

Скачати файл
(6 бал, середній: 2,17 із 5)
Завантаження...

Зошит відповідає вимогам чинної програми з фізики й призначений для поточного та тематичного контролю навчальних досягнень учнів з фізики. У частині 1 посібника за кожною темою, що вивчається, запропоновано кілька видів перевірочних робіт: картки контролю теоретичних знань (перевіряється рівень засвоєння теоретичного матеріалу), самостійні роботи (перевіряються рівень засвоєння набутих знань, уміння розв’язувати якісні та розрахункові задачі на один-два логічні кроки), практичний тренінг (контролюється вміння застосовувати отримані знання для розв’язування задач різного типу), графічний тренінг (перевіряються навички читання та аналізу графічного матеріалу).

Кожну роботу подано у двох варіантах, і на її виконання відводиться 10–25 хв. Залежно від рівня підготовки класу, завдань, які ставить перед собою вчитель на кожному уроці, тощо можна запропонувати учням виконати не всі завдання роботи, відповідно змінивши розподіл балів. Частина 2 посібника містить контрольні роботи в чотирьох варіантах. Якщо в результаті виконання роботи учень набрав 13 балів, то він одержує оцінку 12 балів. Добре продумана структура навчального матеріалу, диференціація завдань за рівнями складності, наявність перфорації забезпечують зручність і оперативність під час роботи з посібником. До зошита безкоштовно додається «Добірка запитань для усного опитування», яка допоможе швидко провести опитування учнів на різних етапах вивчання теми. У додатку також наведено довідкові дані, необхідні для виконання завдань, поданих у зошиті. Пропонований посібник є складовою навчально-методичного комплекту «Фізика-10», який включає також підручник, збірник задач і зошит для лабораторних робіт. Зошит може бути використаний у комплекті з будь-яким чинним підручником фізики для 10 класу (академічний рівень). Призначено для учнів 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів і вчителів фізики.

Автор: Ф. Я. Божинова, О. О. Кірюхіна
Видавництво: 
Ранок
Рік видання: 
2011
Кількість сторінок: 
100
Формат файлу: 
.pdf
Розмір файлу: 
12.6  mb

Зміст
Частина 1. Поточний контроль знань

Картка контролю теоретичних знань 1. Азбука кінематики 1

Практичний тренінг 1. Рівномірний прямолінійний рух 3

Практичний тренінг 2. Додавання переміщень і швидкостей. Середня швидкість 5

Самостійна робота 1. Швидкість і прискорення під час рівноприскореного прямолінійного руху 7

Графічний тренінг 1. Рівноприскорений прямолінійний рух 9

Практичний тренінг 3. Переміщення під час рівноприскореного прямолінійного руху 11

Самостійна робота 2. Вільне падіння 13

Самостійна робота 3. Кінематика рівномірного руху тіла по колу 15

Картка контролю теоретичних знань 2. Сила. Додавання сил. Інертність. Маса. Перший закон Ньютона 17

Самостійна робота 4. Другий закон Ньютона. Третій закон Ньютона 19

Практичний тренінг 4. Закон всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння. Перша космічна швидкість 21

Практичний тренінг 5. Рух тіла під дією сили тяжіння 23

Самостійна робота 5. Сила пружності. Закон Гука 25

Практичний тренінг 6. Рух тіла під дією кількох сил 27

Практичний тренінг 7. Рух тіла під дією кількох сил 29

Практичний тренінг 8. Рух тіла під дією кількох сил 31

Практичний тренінг 9. Рух тіла під дією кількох сил 33

Самостійна робота 6. Умови рівноваги тіла. Види рівноваги 35

Практичний тренінг 10. Закон збереження імпульсу 37

Самостійна робота 7. Механічна робота. Потужність. Кінетична енергія 39

Самостійна робота 8. Потенціальна енергія. Закон збереження механічної енергії 41

Практичний тренінг 11. Механічна робота. Закон збереження механічної енергії 43

Картка контролю теоретичних знань 3. Механічні коливання 45

Практичний тренінг 12. Рівняння гармонічних коливань. Графіки коливань 47

Самостійна робота 9. Коливання математичного маятника й тягарця на пружині 49

Картка контролю теоретичних знань 4. Енергія коливального руху. Резонанс. Механічні хвилі 51

Картка контролю теоретичних знань 5. Релятивістська механіка 53

Картка контролю теоретичних знань 6. Основні положення молекулярно-кінетичної теорії 55

Практичний тренінг 13. Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії 57

Самостійна робота 10. Газові закони. Рівняння стану ідеального газу 59

Графічний тренінг 2. Ізопроцеси в газах 61

Картка контролю теоретичних знань 7. Пароутворення та конденсація. Вологість повітря 63

Самостійна робота 11. Властивості рідин. Поверхневий натяг. Змочування. Капілярні явища 65

Картка контролю теоретичних знань 8. Температура. Внутрішня енергія. Способи змінювання внутрішньої енергії 67

Самостійна робота 12. Перший закон термодинаміки 69

Самостійна робота 13. Теплові машини. Ккд теплових машин. Холодильна машина 71

Частина 2. Контрольні роботи

Контрольна робота 1. Основи кінематики. Рівномірний прямолінійний рух. Відносність руху. Середня швидкість 73

Контрольна робота 2. Основи кінематики. Рівноприскорений прямолінійний рух. Вільне падіння. Рух по колу 77

Контрольна робота 3. Основи динаміки. Закони Ньютона. Сили в природі 81

Контрольна робота 4. Основи динаміки. Рух тіла під дією кількох сил 85

Контрольна робота 5. Закони збереження 89

Контрольна робота 6. Основи молекулярно-кінетичної теорії

Схожі записи:

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *