Біологія 6 клас. Робочий зошит до нової програми

Скачати файл
(немає оцінок)
Завантаження...

Робочий зошит учня складається з розділів, що охоплюють п’ять навчальних тем програми. Кожен розділ розпочинається з навчальних завдань, містить лабораторні дослідження, практичні та самостійні роботи, а закінчується завданнями з контролю навчальних досягнень та для повторення.

Автор: О.А. Андерсон
Видавництво:
 Школяр
Рік видання:
 2014
Кількість сторінок: 114
Формат файлу: .pdf
Розмір файлу: 35  mb

Використання зошита звільняє учня від непродуктивної механічної роботи, орієнтує на обов’язкові результати навчання, сприяє творчому підходу до засвоєння знань.

Зміст
Юний друже
Правила безпеки під час проведення практичних робіт та лабораторних досліджень у кабінеті біології

ВСТУП. КЛІТИНА. Навчальиізавдання
Біологія – наука про життя. Самостійна робота
Будова світлового мікроскопа та робота з ним. Практична робота
Мікроекоп. Самостійна робота
Виготовлення мікропрепарату шкірки луски цибулі. Практична робота
Будова клітини листка елодеї. Лабораторне дослідження
Рух цитоплазми в клітинах листка елодеї. Лабораторне дослідження
Порівняння будови рослинної та тваринної клітин. Самостійна робота
Завдання для самоконтролю. Клітина – одиниця будови організму.
Самостійна робота
Контроль навчальних досягнень. Вступ. Клітина. Самостійна робота
ЗАВДАННЯ ДО ПОВТОРЕННЯ ТЕМИ «Вступ. Клітина». Повторення

ОДНОКЛІТИННІ ОРГАНІЗМИ. Навчальні завдання
Спостереження інфузорій. Лабораторне дослідження
Порівняння одноклітинних організмів. Самостійна робота
Будова та життєдіяльність одноклітинних організмів. Самостійна робота
Завдання для самоконтролю. Бактерії. Самостійна робота
Класифікація організмів за типами живлення. Опорний конспект
Контроль навчальних досягнень. Одноклітинні організми.
Самостійна робота
ЗАВДАННЯ ДО ПОВТОРЕННЯ ТЕМИ «Одноклітинні організми».
Повторення

РОСЛИНИ. Навчальні завдання
Тканини рослинного організму. Самостійна робота
Корінь та його функції. Самостійна робота
Корінь та його видозміни. Самостійна робота
Будова коренеплоду. Лабораторне дослідження
Пагін та його функції. Самостійна робота
Будова пагона. Лабораторне дослідження
Будова бруньки. Лабораторне дослідження
Стебло. Самостійнаробота
Листок. Самостійнаробота
Фотосинтез. Самостійна робота
Будова цибулини. Лабораторне дослідження
Завдання для самоконтролю. Вегетативні органи рослини.
Самостійнаробота
Способи розмноження рослин. Самостійна робота
Квітка. Опорний конспект
Будова квітки. Лабораторне дослідження
Суцвіття. Самостійна робота
Запилення. Самостійна. робота
Будова плода. Лабораторне дослідження
Плід. Самостійна робота
Будова насінини. Лабораторне дослідження
Способи поширення плодів та насіння. Самостійна робота
Завдання для самоконтролю. Розмноження рослин.
Самостійна робота
Завдання для самоконтролю. Квітка й плід. Самостійна робота
Контроль навчальних досягнень. Рослини. Самостійна робота
ЗАВДАННЯ ДО ПОВТОРЕННЯ ТЕМИ «Рослини». Повторення

РІЗНОМАНІТНІСТЬ РОСЛИН. Навчальні завдання
Будова зелених нитчастих водоростей. Лабораторне дослідження
Різноманітність водоростей. Самостійна робота
Порівняння водоростей. Самостійна робота
Завдання для самоконтролю. Водорості. Самостійна робота
Будова моху. Лабораторне дослідження
Будова папоротей. Лабораторне дослідження
Порівняння спорових рослин. Самостійна робота
Завдання для самоконтролю. Спорові рослини. Самостійна робота
Будова голонасінних. Лабораторне дослідження
Завдання для самоконтролю. Голонасінні. Самостійна робота
Порівняння будови мохів, папоротей та покритонасінних рослин.
Практичнаробота
Визначення видів кімнатних рослин, придатних для вирощування в певних умовах. Практичнаробота
Чинники середовища. Опорний конспект
Від рослинного угруповання до екосистеми. Опорний конспект
Рослинні угруповання. Самостійна робота
Загальна характеристика рослин. Самостійна робота
Контроль навчальних досягнень. Різноманітність рослин.
Самостійнаробота
ЗАВДАННЯ ДО ПОВТОРЕННЯ ТЕМИ «Різноманітність рослин».
Повторення

ГРИБИ. Навчальні завдання
Будова грибної клітини. Самостійна робота
Будова шапинкових грибів. Лабораторне дослідження
Будова цвілевих грибів. Лабораторне досліджвння
Розпізнавання їстівних та отруйних грибів своєї місцевості. Практична робота
Завдання для самоконтролю. Гриби та лишайники. Самостійна робота
Контроль навчальних досягнень. Гриби. Самостійна робота
ЗАВДАННЯ ДО ПОВТОРЕННЯ ТЕМИ «Гриби». Повторення
Запитання до вчителя

Для нотаток

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *