Біологія 10 клас. Дидактичні картки

Скачати файл
(1 бал, середній: 5,00 із 5)
Завантаження...

Посібник містить дидактичні матеріали у вигляді карток, кожна з яких займає окрему сторінку для зручного ксерокопіювання. Картки розподілено за темами та уроками курсу біології для 10 класу для стандартного та академічного профілів навчання. Набір різних типів завдань дозволяє використовувати картки для учнів різного рівня навчальних досягнень, вибираючи певні завдання для індивідуальної роботи. Посібник можна використовувати також для позакласної роботи з біології та підготовки учнів до біологічних олімпіад.

Автор: О.В. Шаповаленко
Видавництво: Основа
Рік видання: 2012
Кількість сторінок: 64
Формат файлу: .pdf
Розмір файлу: 1  mb

Зміст
Календарне планування «Загальна біологія. 10 клас» 5
Вступ
Урок 1. Короткий нарис історії розвитку біології. Видатні вчені-біологи 7
Урок 2. Рівні організації живої матерії. Розкриття поняття «життя» 8
Урок 3. Методи біологічних досліджень 9
Неорганічні речовини
Урок 4. Елементарний склад живих організмів 10
Урок 5. Неорганічні речовини: мінеральні солі 11
Урок 6. Неорганічні речовини: вода 12
Урок 7. Узагальнення й систематизація знань 13
Органічні речовини
Урок 8. Ліпіди 14
Урок 9. Моносахариди, полісахариди, їх будова, властивості, функції 15
Урок 10. Амінокислоти, білки. Їх будова, властивості 16
Урок 11. Функції білків 17
Урок 12. Нуклеотиди, нуклеїнові кислоти. Їх будова, властивості, функції. (РНК, АТФ) 18
Урок 13. Нуклеотиди, нуклеїнові кислоти. Їх будова, властивості, функції. (ДНК) (початок) 19
Урок 13. Нуклеотиди, нуклеїнові кислоти. Їх будова, властивості, функції. (ДНК) (закінчення) 20
Урок 14. Єдність хімічного складу організмів 21
Урок 15. Узагальнення. Контроль знань з теми 22
Клітина
Урок 16. Історія вивчення клітини. Методи цитологічних досліджень 23
Урок 17. Клітинні мембрани, їх будова та функції 24
Урок 18. Поверхневий апарат клітини — система отримання інформації із зовнішнього середовища, його функції 25
Урок 19. Ядро — система збереження спадкової інформації. Будова та функції ядра 26
Урок 20. Нуклеоїд прокаріотичних клітин 27
Урок 21. Узагальнення й систематизація знань 28
Цитоплазма, її компоненти
Урок 22. Цитозоль 29
Урок 23. Одномембранні органели цитоплазми: ендоплазматична сітка, апарат Гольджи, лізосоми, вакуолі. Їх будова та роль у клітині 30
Урок 24. Двомембранні органели. Мітохондрії та процес дихання, пластиди та процес фотосинтезу 31
Урок 25. Цитоскелет. Клітинний центр. Рибосоми. Синтез білка 32
Урок 26. Будова клітин прокаріотів і еукаріотів 33
Урок 27. Узагальнення й систематизація знань 34
Клітина — цілісна система
Урок 28. Клітинний цикл. Мітоз 35
Урок 29. Мейоз. Каріотип 36
Урок 30. Обмін речовин і енергії в клітині (енергетичний обмін) (початок) 37
Урок 30. Обмін речовин і енергії в клітині (енергетичний обмін) (закінчення) 38
Урок 31. Обмін речовин і енергії в клітині (біосинтез білка та НК) 39
Урок 32. Обмін речовин і енергії в клітині (фотосинтез, хемосинтез) 40
Урок 33. Сучасна клітинна теорія. Цитотехнології 41
Урок 34. Узагальнення й систематизація знань 42
Неклітинні форми життя
Урок 35. Віруси. Будова 43
Урок 36. Віруси. Життєві цикли 44
Урок 37. Роль вірусів у природі та житті людини 45
Урок 38. Роль вірусів у природі та житті людини 46
Урок 39. Пріони та віроїди 47
Урок 40. Узагальнення й систематизація знань 48
Одноклітинні організми
Урок 41. Прокаріоти. Особливості їх організації 49
Урок 42. Прокаріоти. Особливості їх організації 50
Урок 43. Еукаріоти. Особливості їх організації. Колоніальні організми 51
Урок 44. Еукаріоти. Особливості їх організації. Колоніальні організми 52
Урок 45. Бактерії. Роль бактерій у природі та житті людини 53
Урок 46. Узагальнення й систематизація знань 54
Багатоклітинні організми
Урок 47. Багатоклітинні організми без справжніх тканин. Багатоклітинні організми зі справжніми тканинами 55
Урок 48. Будова й функції тканин. Гістотехнологія (тканини рослин) 56
Урок 49. Будова й функції тканин. Гістотехнологія (тканини тварин) 57
Урок 50. Багатоклітинні організми: гриби, рослини, тварини. Органи багатоклітинних організмів 58
Урок 51. Регуляція функцій у багатоклітинних організмів 59
Урок 52. Узагальнення й систематизація знань (початок) 60
Урок 52. Узагальнення й систематизація знань (закінчення) 61
Корисна інформація для проведення уроків. Таблиці
Основні властивості живого 62
Значення деяких мінеральних речовин для живих організмів 62
Особливості будови й функції оліго- і полісахаридів 63
Функції білків 63
Будова та функції одномембранних органел

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *