Зарубіжна література 8 клас. 1 семестр. Усі уроки. Нова програма

Скачати файл Купити повну версію
(1 бал, середній: 1,00 із 5)
Завантаження...

+ CD “Усі художні твори зарубіжної літератури. 8 клас”

Посібник складено згідно з новою програмою Міносвіти. Орієнтовні календарне планування та плани-конспекти уроків для викладання зарубіжної літератури у 8-х класах шкіл з українською мовою навчання (I семестр) розроблені з урахуванням новітніх педметодик і містять увесь матеріал, що є необхідним для проведення уроку зарубіжної літератури на найвищому рівні. Творчий учитель може використовувати запропоновані автором форми й методи роботи повністю або частково, зважаючи на рівень навчальних досягнень учнів конкретного класу.

Компакт-диск містить усі тексти художніх творів із курсу зарубіжної літератури за програмою для 8-го класу. Для вчителів зарубіжної літератури загальноосвітніх навчальних закладів і студентів відповідного фаху педагогічних вишів.

Автор: В. В. Паращич
Видавництво: Основа
Рік видання: 2016
Кількість сторінок: 256
Формат файлу: .pdf
Розмір файлу: 18.01  mb

Зміст
Передмова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Орієнтовне календарне планування . . . . . . . . . . 8
Орієнтовні плани-конспект и уроків . . . . . . . . . . . 12
Вступ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Урок 1. Література і культура. Роди літератури
(епос, лірика, драма), їхні характерні ознаки.
Літературний процес . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Урок 2. Основні літературні епохи, напрями, течії,
специфіка їхнього розвитку в різних країнах . . . . . . 20
Священні книги людства як пам’ятки культури
і джерело літератури . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Урок 3. Загальнокультурне значення священних книг
народів світу, найвідоміші з них. Священні книги
як вихідна основа світових релігій,
етичних уявлень, мистецтва різних народів . . . . . . . 24
Урок 4. Веди як пам’ятка індоєвропейської словесності
II–I тис. до н. е. Образи ведійської міфології (боги,
напівбоги, герої, ворожі сили, символи та ін.).
Космогонічні міфи Вед . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Урок 5. Біблія як основа двох релігій — юдейської
і християнської. Зв’язок Біблії з історією
та міфологією. Структура Біблії, її складники.
Ключові ідеї та образи Старого й Нового Заповітів . . . 35
Урок 6. Біблія. Старий Заповіт. Міфи «Створення світу»,
«Каїн і А вель». Морально-філософський зміст
біблійних сюжетів і образів . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Урок 7. Біблія. Старий Заповіт. 10 заповідей. Презентація
творчо-дослідницького
культурологічного
міні-проекту . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Урок 8. Біблія. Новий Заповіт. Євангеліє. Морально-
філософський зміст біблійних
сюжетів і образів . . . . 53
Урок 9. Позакласне читання. Притчі Соломона . . . . . . . . . 60
Урок 10. Коран — головна книга ісламу. Побудова Корану,
охоплення в ньому різних сфер людського життя . . . . 69
Урок 11. Контрольна робота за темами «Вступ»,
«Священні книги людства як пам’ятки культури
і джерело літератури» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Література античності . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Урок 12. Поняття про античність, її хронологічні межі. Етапи
розвитку, роди і жанри античної літератури . . . . . . . 77
Урок 13. Міфи троянського циклу. Троя.
Паріс викрадає Єлену. Облога Трої. Відображення
історичних подій у міфах троянського циклу.
Ключові образи циклу, їхній гуманістичний зміст.
Міфологічні символи (яблуко розбрату та ін.) . . . . . . 83
Урок 14. Міфи троянського циклу. Облога Трої.
Смерть Ахілла. Троянський кінь. Відображення
історичних подій у міфах троянського циклу.
Ключові образи циклу, їхній гуманістичний зміст.
Міфологічні символи (троянський кінь та ін.) . . . . . . 89
Урок 15. Гомер та його значення в історії розвитку
європейських літератур. Міфологічна основа
гомерівського епосу. Гуманістичний зміст «Іліади» . . . . 92
Урок 16. Гомер «Іліада»: «Двобій Ахілла і Гектора» (пісня 22,
вірші 140–410). Образи Ахілла і Гектора . . . . . . . . 100
Урок 17. Гомер «Іліада»: «Пріам у А хілла» (пісня 24,
вірші 470–670). Гуманістичний зміст «Іліади».
Катарсис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Урок 18. Особливості розвитку й види лірики в Давній Греції.
Тіртей «Добре вмирати тому…». Ідея захисту
рідної країни в елегії. Античний ідеал героя.
Авторська позиція . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Урок 19. Сапфо «До Афродіти» («Барвношатна владарко,
Афродіто…»). Звернення у вірші до Афродіти —
богині кохання. Образ ліричної героїні, глибина її
почуттів і переживань . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Урок 20. Давньогрецький театр, його характерні особливості,
роль в античному суспільстві. Основні жанри
давньогрецької драми — трагедія і комедія. Есхіл
«Прометей закутий». Значення творчості Есхіла для
розвитку європейської драми й театру. Утілення
міфу про Прометея у трагедії «Прометей закутий».
Основний конфлікт трагедії. Дари Прометея
людству. Ідеї служіння, самопожертви, свободи . . . . 128
Урок 21. Публій Верґілій Марон «Енеїда».
Зв’язок твору з гомерівським епосом, міфологією.
Ідея громадського служіння,
утвердження величі держави.
Образ Енея та його значення в композиції твору . . . 141
Урок 22. Квінт Горацій Флакк «До Мельпомени» («Мій
пам’ятник стоїть…»). Тема мистецтва і призначення
митця у творі. Пам’ятник як символ вічності поезії.
Розуміння автором значення свого доробку . . . . . . 151
Урок 23. Публій Овідій Назон «Сумні елегії» («Життя
поета» (книга IV, елегія 10)). Життя та творчість
поета. Міфологічний і філософський зміст поеми
«Метаморфози». Конфлікт митця з владою, трагедія
вигнання і сум за батьківщиною у «Сумних елегіях».
Образ відторгненого поета. Любов до вітчизни як
провідна ідея твору (у межах циклу «Сумні елегії»).
Вплив античності на розвиток світової літератури
й культури. Презентація творчо-дослідницького
культурологічного міні-проекту . . . . . . . . . . . . 160
Урок 24. Контрольна робота за темою
«Література античності» . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
Література Середньовіччя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
Урок 25. Середньовіччя як доба, її хронологічні межі
й специфічні ознаки в історії європейських і східних
літератур. Вплив релігії та філософії на літературу
й культуру в добу Середньовіччя. Основні жанри
середньовічної літератури на Заході та Сході . . . . . 176
Урок 26. Особливості розвитку китайської лірики епохи Тан.
Лі Бо «Печаль на яшмовому ґанку», «Призахідне
сонце навіює думки про гори», «Сосна біля південної
галереї». Основні теми й мотиви лірики митця,
вплив даосизму на його світогляд. Своєрідність
пейзажів Лі Бо, утілення в них краси природи
й духовного життя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
Урок 27. Ду Фу «Пісня про хліб і шовк», «Весняний краєвид»,
«Подорожуючи, вночі описую почуття». Зв’язок
поезії Ду Фу з історичною реальністю, вплив
конфуціанства на його світогляд. Національні образи
та символи в ліриці митця. Образ ліричного героя,
сприйняття ним життя й природи, його почуття,
мрії, ідеали, думи про батьківщину . . . . . . . . . . . 192
Урок 28. Золота доба персько-таджицької лірики,
її характерні особливості, видатні представники.
Рубаї Омара Хайяма. Лаконізм і місткість
жанру рубаї. Основні теми й мотиви творчості
Омара Хайяма . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
Урок 29. Золота доба персько-таджицької лірики,
її характерні особливості, видатні представники.
Рубаї Омара Хайяма. Лаконізм і місткість
жанру рубаї. Основні теми й мотиви творчості
Омара Хайяма (завершення) . . . . . . . . . . . . . . . 209
Урок 30. Література середньовічної Європи:
основні тенденції та жанрово-тематичне розмаїття.
«Пісня про Роланда». Історична основа твору
й поетичне переосмислення в ньому
реальних подій . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
Урок 31. Патріотичні ідеї в «Пісні про Роланда».
Образна система (Роланд, Ганелон, Карл та ін.).
Елементи фольклору.
Особливості поетичної мови твору . . . . . . . . . . . . 236
Урок 32. Cонет 11 («В своїх очах вона несе кохання…»)
Данте Аліґ’єрі. Данте як ключова постать
італійського Середньовіччя й переходу
до Відродження. Загальна характеристика
його творчості. Утілення в сонеті 11 Данте
краси високого почуття — кохання . . . . . . . . . . . 241
Урок 33. Контрольна робота за темою
«Література Середньовіччя» . . . . . . . . . . . . . . . 249
Література . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *