Всесвітня історія. Історія України (інтегрований курс) 6 клас. Розробки уроків за новою програмою

Скачати файл
(2 бал, середній: 5,00 із 5)
Завантаження...

Посібник складено згідно з новою навчальною програмою для загальноосвітніх навчальних закладів до курсу «Всесвітня історія. Історія України (інтегрований курс)», який викладається у 6 класі. Видання містить розробки уроків, зокрема тематичного оцінювання та узагальнення навчальних досягнень учнів, а також практичні заняття.

До посібника безкоштовно додається електронний диск, який містить календарно-тематичне планування, плани-конспекти нестандартних уроків та мультимедійні презентації до уроків.

Для вчителів історії та студентів історичних факультетів.

Автор: О.В. Гісем, О.О. Мартинюк
Видавництво:
 Ранок
Рік видання:
 2014
Кількість сторінок: 403
Формат файлу: .pdf
Розмір файлу: 3.3 mb

Зміст
Урок № 1 Вступ до історії стародавнього світу. 5
Урок № 2 Практичне заняття «Відлік часу в історії стародавнього світу». 12
Урок № 3 Поява людини. Розселення людей по земній кулі. 14
Урок № 4 Форми господарювання первісної людини.21
Урок № 5 Суспільна організація та влада за первісних часів. 30
Урок № 6 Первісна культура та вірування людини. 35
Урок № 7 Практичне заняття «Основні стоянки та пам’ятки первісних людей на території України». 41
Урок № 8 Поширення форм відтворювального господарства в Україні. Трипільська культура. 45
Урок № 9 Зародження цивілізації. 51
Урок № 10 Узагальнення й тематичне оцінювання за розділом «Життя людей за первісних часів».58
Урок № 11 Заняття населення Стародавнього Єгипту. 64
Урок № 12 Утворення Давньоєгипетської держави. Давньоєгипетське суспільство.70
Урок № 13 Р озвиток та занепад Єгипетської держави. 78
Урок № 14 К ультура Стародавнього Єгипту. 85
Урок № 15 Практичне заняття «Міфи та релігія Стародавнього Єгипту». 91
Урок № 16 Узагальнення й тематичне оцінювання за темою «Стародавній Єгипет». 96
Урок № 17 Природа та населення Південного Дворіччя. 101
Урок № 18 Фінікійські міста-держави. Ізраїльсько-Іудейське царство. 110
Урок № 19 Н ово-Ассирійське та Ново-Вавилонське царство. Перська держава Ахеменідів. 117
Урок № 20 Племена й народи раннього залізного віку на території сучасної України. 128
Урок № 21 Практичне заняття «Геродот про скіфів. Історичні джерела про Скіфський похід Дарія I». 136
Урок № 22 Узагальнення й тематичне оцінювання за темою «Цивілізації Передньої та Центральної Азії. Кіммерійсько-скіфський світ». 141
Урок № 23 Стародавня Індія. 146
Урок № 24 Варни та релігія в Стародавній Індії. 153
Урок № 25 Утворення держави в Стародавньому Китаї. 159
Урок № 26 К итайські імперії Цінь і Хань. 166
Урок № 27 Практичне заняття «Культура Стародавнього Китаю». 171
Урок № 28 Узагальнення й тематичне оцінювання за темою «Стародавні Індія та Китай». 176
Урок № 29 Природа та населення Стародавньої Греції. 180
Урок № 30 Мінойська (Критська) і Мікенська (Ахейська) палацові цивілізації. 184
Урок № 31 Практичне заняття «Давньогрецьке суспільство за поемами Гомера» (Греція в «темні віки» XI—IX ст. до н. е.). 193
Урок № 32 Становлення грецьких полісів. 199
Урок № 33 Велика грецька колонізація. 205
Урок № 34 О б’єднання Аттики. Завершення формування Афінського поліса. 209
Урок № 35 Практичне заняття «Стародавня Спарта». 215
Урок № 36 Узагальнення й тематичне оцінювання за темою «Становлення Античної грецької цивілізації». 221
Урок № 37 Греко-перські війни. 226
Урок № 38 Р озквіт і занепад Афін. 233
Урок № 39 Господарство і повсякденне життя у Стародавній Греції. 241
Урок № 40 Сім’я та виховання афінян. 245
Урок № 41 К риза грецького поліса. Піднесення Македонії. 254
Урок № 42 Практичне заняття «Мистецтво Стародавньої Греції». 259
Урок № 43 Узагальнення й тематичне оцінювання за темою «Антична грецька цивілізація класичної доби». 267
Урок № 44 Практичне заняття «Східний похід» Александра Македонського (Великого) і утворення елліністичних держав». 272
Урок № 45 Утворення та розквіт елліністичних держав. Еллінізм. 279
Урок № 46 Повсякденне і духовне життя за елліністичної доби. 287
Урок № 47 Практичне заняття «Суспільне, господарське життя та побут в античних полісах на території України». 291
Урок № 48 Узагальнення й тематичне оцінювання за темою «Доба еллінізму». 294
Урок № 49 Природні умови Італії. Виникнення Риму. Царська доба. 299
Урок № 50 Р имська республіка в V—ІІI ст. до н. е. 305
Урок № 51 Боротьба Риму за панування у Середземномор’ї. 312
Урок № 52 Р имська релігія, сім’я та виховання. Побут та повсякденне життя Римської республіки. 317
Урок № 53 К риза Римської республіки. Реформи братів Гракхів. 323
Урок № 54 Загибель Римської республіки. 329
Урок № 55 Практичне заняття «Історичні портрети Цезаря і Цицерона». 336
Урок № 56 Узагальнення й тематичне оцінювання за темою «Стародавній Рим за царської та республіканської доби». 338
Урок № 57 Р имська імперія у І—II ст. н. е. 342
Урок № 58 Практичне заняття «Місто Рим і життя його населення». 350
Урок № 59 К ризові явища в Римській імперії й утвердження домінату. 353
Урок № 60 Виникнення християнства. 360
Урок № 61 Практичне заняття «Культура Стародавнього Риму». 366
Урок № 62 Варвари і Рим. Падіння Західної Римської імперії. 371
Урок № 63 Р имський період античних держав на території України. Боспорське царство. 376
Урок № 64 Практичне заняття «Історичні джерела про суспільне, господарське життя і духовний світ давніх слов’ян». 380
Урок № 65 Узагальнення й тематичне оцінювання за темою «Римська імперія». 387
Уроки № 66—70 Підсумкове узагальнення до курсу «Внесок народів стародавнього світу в історію людства. Роль стародавнього періоду в історії України».

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *