Усі уроки обратворчого мистецтва 1 клас (Серія «12-річна школа»)

Скачати файл
(немає оцінок)
Завантаження...

Посібник містить, зокрема, розділи: «Фізіологічні та психологічні особливості зображувальної діяльності учнів початкової школи», «Обладнання та матеріали на уроках образотворчого мистецтва», «Орієнтовне календарно-тематичне планування курсу», «Плани-конспекти уроків». У додатках наведено словник художніх термінів і орієнтовний перелік творів образотворчого мистецтва, рекомендованих для сприйняття.

Автор: Н.А. Горошко
Видавництво: Основа
Рік видання: 2011
Кількість сторінок: 256
Формат файлу: .pdf
Розмір файлу: 22.5 mb

Для вчителів, методистів і студентів педагогічних навчальних закладів.

Зміст українською мовою
Вступ 5
Розділ I. Зміст, мета та завдання посібника 7
Розділ II. Фізіологічні та психологічні особливості зображувальної діяльності учнів початкової школи 13
Розділ III. Обладнання та матеріали на уроках образотворчого мистецтва 23
Розділ IV. Орієнтовне календарно-тематичне планування курсу 41
Розділ V. Плани-конспекти уроків 81
Урок 1. Абетка кольору: основні та змішані кольори. «Спектральне коло» 83
Урок 2. Чому люди малюють. «Барви землі» 88
Урок 3. Як фарби стали кольорами. «Осінній листочок» 93
Урок 4. Матеріали та інструменти: акварельні та гуашеві фарби. «Танок повітряних кульок» 97
Урок 5. Абетка кольору: хроматичні та ахроматичні кольори. «Чарівна веселка» 101
Урок 6. Абетка малюнка: загадки ліній. «Родина тихих їжачків» 107
Урок 7. Абетка аплікації. «Берізка на узліссі» 112
Урок 8. Абетка ліплення: плакетка. «Серед урочища грибного» 117
Урок 9. Узагальнюючий урок. «Світ, в якому все навпаки» 122
Урок 10. Абетка композиції: лінія горизонту. «Дерево під вітром» 128
Урок 11. Абетка композиції: предмети на площині. «Осінь» 132
Урок 12. Абетка композиції: заповнення площини аркуша. Перетікання кольору. «Чарівний світ моря» 137
Урок 13. Декоративний малюнок. «Килим» 143
Урок 14. Рослинний орнамент. «Глечик» 146
Урок 15. Абетка композиції: центр композиції, розмір зображення. «Засніжена ялинка» 149
Урок 16. Витинанка. «Сніжинки» 154
Урок 17. Абетка кольору: контраст, нюанс, відтінки. «Снігова баба» 159
Урок 18. Малювання з натури. «Новорічні іграшки» 163
Урок 19. Абетка малюнка: співвідношення силуетної форми та декору. Графічний малюнок. Аплікація. «Родина строкатих рибок» 168
Урок 20. Абетка кольору: блакитний і синій. «Вбрання для неба» 174
Урок 21. Абетка кольору: зелений. «Зелений килим для Землі» 178
Урок 22. Абетка кольору: жовтий і оранжевий. Виражальні можливості плями. «Сонячний світ» 184
Урок 23. Абетка кольору: червоний. Виражальні можливості лінії. «Червоні квіти» 189
Урок 24. Малювання за зразком. «Перші квіти» 193
Урок 25. Абетка малюнка: лінії з характером. «Матеріали і техніки для графічного малюнка» . 197
Урок 26. Плями та силуети. «Дива живопису» 201
Урок 27. Стилізований малюнок за уявою. «Кого ховає ліс» 205
Урок 28. Абетка кольору: білий. «Зимовий день» 211
Урок 29. Абетка кольору: чорний. Техніка продряпування. «Чорний кіт» 215
Урок 30. Геометричні форми. «Для уважних і кмітливих» 220
Урок 31. Монотипія. «Крила метеликів» 223
Урок 32. Абетка малюнка: лінія як засіб виразності. «Які бувають дерева» 227
Урок 33. Абетка композиції: колір як засіб виразності. «Колекція чарівника» 232
Урок 34. Абетка композиції: взаємне розташування предметів на площині. «Овочева крамниця» 237
Урок 35. Частини і ціле. Підсумковий урок. «Я — археолог» 242
Додатки 245
Додаток I. Словник художніх термінів 247
Додаток II. Орієнтовний перелік творів образотворчого мистецтва, рекомендованих для сприйняття 251
Література

Содержание на русском языке
Введение 5
Раздел I. Содержание, цели и задачи пособия 7
Раздел II. Физиологические и психологические особенности изобразительной деятельности учащихся начальной школы 13
Раздел III. Оборудование и материалы на уроках изобразительного искусства 23
Раздел IV. Ориентировочное календарно-тематическое планирование курса 41
Раздел V. Планы-конспекты уроков 81
Урок 1. Азбука цвета: основные и смешанные цвета. «Спектральный круг» 83
Урок 2. Почему люди рисуют. «Краски земли» 88
Урок 3. Как краски стали цветами. «Осенний листочек» 93
Урок 4. Материалы и инструменты: акварельные и гуашевые краски. «Танец воздушных шариков» 97
Урок 5. Азбука цвета: хроматические и ахроматические цвета. «Волшебная радуга» 101
Урок 6. Азбука рисунка: загадки линий. «Родина тихих ежиков» 107
Урок 7. Азбука аппликации. «Березка на опушке» 112
Урок 8. Азбука лепки: плакетка. «Среди урочища грибного» 117
Урок 9. Обобщающий урок. «Мир, в котором все наоборот» 122
Урок 10. Азбука композиции: линия горизонта. «Дерево под ветром» 128
Урок 11. Азбука композиции: предметы на плоскости. «Осень» 132
Урок 12. Азбука композиции: заполнение плоскости листа. Перетекание цвета. «Волшебный мир моря» 137
Урок 13. Декоративный рисунок. «Ковер» 143
Урок 14. Растительный орнамент. «Кувшин» 146
Урок 15. Азбука композиции: центр композиции, размер изображения. «Заснеженная елочка» 149
Урок 16. Вышивка. «Снежинки» 154
Урок 17. Азбука цвета: контраст, нюанс, оттенки. «Снежная баба» 159
Урок 18. Рисование с натуры. «Новогодние игрушки» 163
Урок 19. Азбука рисунка: соотношение силуетной формы и декора. Графический рисунок. Аппликация. «Родина пестрых рыбок» 168
Урок 20. Азбука цвета: голубой и синий. «Наряд для неба» 174
Урок 21. Азбука цвета: зеленый. «Зеленый ковер для Земли» 178
Урок 22. Азбука цвета: желтый и оранжевый. Выразительные возможности пятна. «Солнечный мир» 184
Урок 23. Азбука цвета: красный. Выразительные возможности линии. «Красные цветы» 189
Урок 24. Рисование по образцу. «Первые цветы» 193
Урок 25. Азбука рисунка: линии с характером. «Материалы и техники для графического рисунка». 197
Урок 26. Пятна и силуэты. «Чудеса живописи» 201
Урок 27. Стилизованный рисунок по воображением. «Кого прячет лес» 205
Урок 28. Азбука цвета: белый. «Зимний день» 211
Урок 29. Азбука цвета: черный. Техника продряпування. «Черный кот» 215
Урок 30. Геометрические формы. «Для внимательных и находчивых» 220
Урок 31. Монотипия. «Крылья бабочек» 223
Урок 32. Азбука рисунка: линия как средство выразительности. «Какие бывают деревья» 227
Урок 33. Азбука композиции: цвет как средство выразительности. «Коллекция волшебника» 232
Урок 34. Азбука композиции: взаимное расположение предметов на плоскости. «Овощная лавка» 237
Урок 35. Части и целое. Итоговый урок. «Я – археолог» 242
Дополнительные 245
Приложение I. Словарь художественных терминов 247
Приложение II. Ориентировочный перечень произведений изобразительного искусства, рекомендованных для восприятия 251
Литература

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *