Усі уроки “Людина і світ” 11 клас

Скачати файл
(немає оцінок)
Loading...

У посібнику представлені усі уроки до курсу «Людина і світ» для 11 класу за програмою 2010 р. Вони розроблені із застосуванням сучасних інноваційних технологій, новітніх форм і методів роботи. Для викладачів, методистів та студентів педагогічних навчальних закладів.

Формат файлу:
.docx

Зміст
Стандартний та академічний рівні
Тема І. Вступ
Урок 1. Вступ до курсу «Людина і світ». Поняття «людина як біосоціальна істота» 8
Тема ІІ. Соціалізація особистості
Урок 2. Поняття «соціалізація». Ґендерна соціалізація особистості 12
Урок 3. Поняття субкультури. Молодіжна субкультура. Школа. Однолітки 23
Тема ІІІ. Стереотипи та упередження
Урок 4. Стереотипи та їх роль у житті людини і суспільства. Толерантність. Ксенофобія. Расизм. Ґендерні стереотипи 28
Тема ІV. Конфлікти
Урок 5. Поняття «конфлікт». Типи конфліктів. Зародження конфліктів та шляхи їх подолання 39
Тема V. Соціум (суспільство людей)
Урок 6. Поняття соціуму. Історичні типи стратифікованих суспільств 43
Тема VІ. Соціальна мобільність
Урок 7. Поняття соціальної мобільності. Спілкування та співпраця як перспектива розвитку соціуму 51
Тема VІІ. Права, свободи та відповідальність
Урок 8. Еволюція уявлень про права людини в історії людства. Фундаментальні права і свободи людини, їх класифікація 57
Тема VІІІ. Громадянське суспільство
Урок 9. Поняття громадянського суспільства: суть, атрибути та функції 64
Тема IХ. Політичні інститути і процеси
Урок 10. Політика як суспільне явище. Політична система: сутність, структура, функції 70
Тема Х. Демократія
Урок 11. Поняття, форми та принципи демократії. Вибори як інструмент демократії 80
Урок 12. Поняття громади. Територіальне громадське та місцеве самоврядування. Участь громадян в управлінні суспільством 89
Тема ХІ. Засоби масової інформації
Урок 13. Засоби масової інформації та їх роль у суспільному житті 95
Тема ХІІ. Нація
Урок 14. Поняття нації. Нація і націоналізм. Нація етнічна і політична 103
Тема ХІІІ. Полікультурність
Урок 15. Поняття полікультурності як добросусідства культур. Шляхи розв’язання міжнаціональних, міжконфесійних конфліктів 112
Тема ХІV. Україна і світ
Урок 16. Місце України в інтеграційних процесах в Європі та у світі 123
Урок 17. Я — член сім’ї, громадянин держави, громадянин планети Земля 129
Профільний рівень
Тема І. Людина. Особистість. Громадянин
Урок 1. Поняття «людина як біосоціальна істота». Співвідношення понять «людина — індивід — особа — особистість — індивідуальність» 136
Тема ІІ. Соціалізація особистості
Урок 2. Поняття «соціалізація». Ґендерна соціалізація особистості 139
Урок 3. Сім’я. Родинна соціалізація 148
Урок 4. Поняття субкультури. Молодіжна субкультура. Школа. Однолітки 153
Тема ІІІ. Стереотипи та упередження
Урок 5. Стереотипи та їх роль у житті людини і суспільства. Толерантність. Ксенофобія. Расизм 158
Урок 6. Ґендерні стереотипи 167
Тема ІV. Конфлікти
Урок 7. Поняття «конфлікт». Типи конфліктів. Зародження конфліктів та шляхи їх подолання 172
Урок 8. Міжнародні конфлікти. Поняття солідарності та конкурентності як необхідних умов соціального прогресу 177
Тема V. Соціум (суспільство людей)
Урок 9. Поняття соціуму. Історичні типи стратифікованих суспільств 183
Урок 10. Суспільна стабільність та безпека, їх соціальна цінність 191
Урок 11. Природні та техногенні явища як фактори загрози суспільній безпеці. Подолання та попередження наслідків глобальних проблем 197
Тема VІ. Соціальна мобільність
Урок 12. Поняття соціальної мобільності, комунікації та комунікативності 204
Тема VІІ. Права, свободи та відповідальність
Уроки. Еволюція уявлень про права людини в історії людства.
13–14. Фундаментальні права і свободи людини, їх класифікація 210
Тема VІІІ. Громадянське суспільство
Уроки Поняття громадянського суспільства.
15–16. Поняття і функції громадської думки 217
Тема IХ. Політика в житті суспільства
Урок 17. Політика як суспільне явище. Політична система: сутність, структура, функції 223
Уроки Політична культура.
18–19. Політична соціалізація. Політична еліта 229
Тема Х. Демократія
Уроки Поняття демократії.
20–21. Демократія як політичний режим 242
Уроки Політична діяльність та участь громадян
22–23. в управлінні суспільством. Вибори як інструмент демократії 246
Тема ХІ. Засоби масової інформації
Уроки Засоби масової інформації
24–25. та їх роль у суспільному житті 254
Тема ХІІ. Нація
Уроки Поняття нації. Нація і націоналізм.
26–27. Нація етнічна і політична 262
Тема ХІІІ. Полікультурність
Уроки. Поняття полікультурності як добросусідства культур.
28–29. Шляхи розв’язання міжнаціональних, міжконфесійних конфліктів 272
Тема ХІV. Україна і світ
Уроки Місце України в інтеграційних процесах
30–31. в Європі та у світі 283
Урок 32. Міграційні процеси в Україні 289
Урок 33. Внесок українців у світову науку і культуру. Українська діаспора у світі 293
Урок 34. Я — член сім’ї, громадянин держави, громадянин планети Земля 296
Урок 35. Резервний 301
Література

Схожі записи:

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *