Усі уроки інформатики 6 клас. Нова програма

Скачати файл
(1 бал, середній: 5,00 із 5)
Завантаження...

Докладні розробки уроків до вивчення інформатики в 6 класі за програмою загальноосвітньої школи. Цікаві методичні рекомендації, різноманітні прийоми роботи із завданнями, велика кількість вправ, широкий вибір форм перевірки знань, використаних ігрових моментів на уроці, грамотне урахування вікових особливостей — усе це вигідно відрізняє посібник від традиційних планів-конспектів уроків.

Автор: Лещук Р.І.
Видавництво: Основа
Рік видання: 2014
Кількість сторінок: 208
Формат файлу: .pdf
Розмір файлу: 3.2  mb

Посібник для вчителя нового покоління.

Зміст
Передмова ………………………………………………………………………… 5
Орієнтовне календарно-тематичне планування Інформатика. 6 клас
(33 години + 2 години резервного навчального часу, 1 година
на тиждень) …………………………………………………………………. 7
Тема 1. Алгоритми та їх виконавці ………………………………………………. 11
Урок № 1. Техніка безпеки та правила поведінки в кабінеті інформатики
та ІКТ. Об’єкти та події. Планування в нашому житті ………………. 11
Урок № 2. Команди і виконавці ………………………………………………. 17
Урок № 3. Алгоритми …………………………………………………………… 22
Урок № 4. Форми подання алгоритмів. Інструктаж з БЖД. Практична
робота № 1 «Складання алгоритмів для виконавців у словесній формі
і в графічному вигляді. Виконання алгоритмів» ……………………… 28
Урок № 5. Базові алгоритмічні структури: структура слідування ……… 33
Урок № 6. Складання та виконання алгоритмів. Інструктаж з БЖД.
Практична робота № 2 «Складання алгоритмів опрацювання подій
з використання структури слідування та виконання їх у визначеному
навчальному середовищі виконання алгоритмів» ……………………. 37
Урок № 7. Підсумково-узагальнювальний урок з теми «Алгоритми
та їх виконавці» ……………………………………………………………. 39
Тема 2. Поняття операційної системи …………………………………………… 44
Урок № 8. Операційна система. Графічний інтерфейс операційної
системи ………………………………………………………………………. 44
Урок № 9. Файлова система та її об’єкти ……………………………………. 50
Урок № 10. Операції над об’єктами файлової системи ……………………. 56
Урок № 11. Операції над групами об’єктів. Інструктаж з БЖД.
Практична робота № 3 «Операції над об’єктами та групами об’єктів
файлової системи» …………………………………………………………. 60
Урок № 12. Пошук об’єктів файлової системи. Інструктаж з БЖД.
Практична робота № 4 «Пошук об’єктів файлової системи» ……….. 64
Урок № 13. Підсумковий узагальнювальний урок з теми «Поняття
операційної системи» ……………………………………………………… 68
Тема 3. Мультимедіа ………………………………………………………………. 72
Урок № 14. Мультимедіа. Об’єкти мультимедіа. Галузі використання
мультимедіа. Пристрої введення-виведення об’єктів мультимедіа.
Копіювання об’єктів мультимедіа з цифрових камер і мобільних
пристроїв на комп’ютер …………………………………………………… 72
Урок № 15. Мультимедійні програвачі. Інструктаж з БЖД. Практична
робота № 5 «Копіювання об’єктів мультимедіа на комп’ютер. Робота
з мультимедійними програвачами» …………………………………….. 77
Урок № 16. Засоби перегляду зображень. Змінення значень властивостей
графічних зображень ……………………………………………………… 81
Урок № 17. Підсумково-узагальнювальний урок з теми «Мультимедіа».
Інструктаж з БЖД. Практична робота № 6 «Перегляд зображень
та змінення значень їх властивостей» ………………………………….. 86
Тема 4. Текстовий процесор ……………………………………………………… 93
Урок № 18. Текстовий документ. Текстовий процесор і його призначення.
Робота в середовищі текстового процесора …………………………….. 93
Урок № 19. Введення і редагування тексту. Перевірка правопису.
Виправляння помилок …………………………………………………….. 102
Урок № 20. Робота з фрагментом тексту. Пошук та заміна фрагментів
тексту ………………………………………………………………………… 108
Урок № 21. Форматування символів та абзаців ……………………………. 115
Урок № 22. Алгоритм опрацювання текстового документа. Інструктаж
з БЖД. Практична робота № 7 «Редагування та форматування
текстового документа» ……………………………………………………. 122
Урок № 23. Вставляння графічних об’єктів та організаційних діаграм
у текстовий документ ……………………………………………………… 128
Урок № 24. Довідкова система текстового процесора. Попередній
перегляд, друкування ……………………………………………………… 136
Урок № 25. Узагальнення і систематизація знань
з теми «Текстовий процесор». Інструктаж з БЖД. Практична
робота № 8 «Вставляння графічних об’єктів та організаційних
діаграм у текстовий документ» ………………………………………….. 139
Тема 5. Комп’ютерні мережі ……………………………………………………… 145
Урок № 26. Комп’ютерні мережі та їх призначення ………………………. 145
Урок № 27. Користувач і сеанс користувача. Локальна мережа навчального
закладу. Робота з мережними папками ………………………………… 152
Урок № 28. Глобальна мережа Інтернет. Основні служби Інтернету …… 157
Урок № 29. Робота з веб-браузером …………………………………………… 164
Урок № 30. Збереження зображень, веб-сторінок та їх фрагментів.
Авторське право та Інтернет ……………………………………………… 166
Урок № 31. Організація пошуку інформаційних матеріалів в Інтернеті.
Інструктаж з БЖД. Практична робота № 9 «Пошук інформаційних
матеріалів в Інтернеті за вказаною темою. Створення списку сайтів,
вибраних для швидкого доступу» ……………………………………….. 170
Урок № 32. Інтернет-енциклопедії, словники
та онлайн-перекладачі …………………………………………………….. 174
Урок № 33. Підсумковий узагальнювальний урок з теми
«Комп’ютерні мережі». Інструктаж з БЖД. Практична робота № 10
«Робота з інтернет-енциклопедіями, словниками
та онлайн-перекладачами» ……………………………………………….. 177
Повторення. Варіант 1 ……………………………………………………………. 180
Урок № 34. Повторення, систематизація
та узагальнення матеріалу, вивченого в 6 класі ………………………. 180
Урок № 35. Підсумковий узагальнювальний урок за рік ………………… 184
Повторення. Варіант 2 ……………………………………………………………. 190
Урок № 34–35. Повторення, систематизація та узагальнення матеріалу,
вивченого в 6 класі. Робота над проектом. Захист проектів ………… 190
Література ………………………………………………………………………… 194
Орієнтовний комплекс вправ для зняття втоми під час навчання
в кабінетах інформатики …………………………………………………. 195
Інструкція з охорони праці під час проведення занять у кабінеті
інформатики та ІКТ навчання …………………………………………… 197
Правила техніки безпеки в кабінеті інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій

One thought on “Усі уроки інформатики 6 клас. Нова програма

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *