Усі конспекти української літератури в 8 класі (для шкіл з російською мовою навчання)

Скачати файл
(1 бал, середній: 3,00 із 5)
Loading...

Навчальний посібник укладено відповідно до програми з української літератури для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин і містить конспекти усіх уроків з української літератури для 8 класу. Для вчителів української мови й літератури загальноосвітніх шкіл, керівників методичних об’єднань, студентів вищих навчальних закладів.

Автор: О. П. Ващенко, С. М. Головатюк, Г. Д. Корнух, В. Г. Сухенко, Н. І. Счастливцева
Видавництво:
 Основа
Рік видання:
 2008
Кількість сторінок: 337
Формат файлу: .pdf
Розмір файлу: 1.2 mb

Зміст
Орієнтовне календарно-тематичне планування уроків української літератури у 8 класі 12-річної школи (для шкіл з російською мовою навчання) 7
Вступ. Усна народна творчість
Урок № 1. Художня література як відображення історичних подій та духовного життя народу 12
Урок № 2. Усна народна творчість. Народна лірика. «Дунаю, Дунаю, чому смутен течеш?» Поглиблення поняття про народну лірику та її основні жанри 16
Урок № 3. Лірична пісня як жанр родинно-побутової та соціально-побутової лірики. Болісні переживання роз’єднаного селянського роду в пісні «Віє вітер на долину». «Розмилися круті бережечки» — зразок козацьких пісень 21
Урок № 4. Особливості чумацької лірики «Ой ясне сонечко високо ходить» та стрілецької пісні «Ой та зажурились стрільці січовії» 28
Урок № 5. Позакласне читання. Народні пісні «Ой матінко-зірко», «Грицю, Грицю, до роботи», «Стоїть явір над водою, на воду схилився», «Ой там у полі жито», «Козака несуть» 36
Із прадавньої української літератури
Урок № 6. Прадавня українська культура періоду Київської Русі. «Із Ізборника Святослава» (1076) — «Слово про прочитання книжне» 41
Урок № 7. Характер і значення пам’ятки «Повість времінних літ». Історична основа. «Оповідання про благословення апостола Андрія і заснування Києва» 47
Із давньої української літератури ХVІ–ХVІІІ ст.
Уроки № 8–9. Епоха давньої української літератури ХVІ–ХVІІІ ст. Особливості барокової літератури. Жанр епіграм та геральдичних віршів 52
Урок № 10. Тематична атестація. Усна народна творчість. Прадавня і давня українська література 61
Із нової української літератури
Уроки № 11–12. Розвиток та становлення нової української літератури 63
Урок № 13. Світ Івана Петровича Котляревського. Життєвий і творчий шлях письменника. «Наталка Полтавка» — перший твір нової української драматургії 67
Урок № 14. Композиція драми «Наталка Полтавка». Аналіз соціально-побутового конфлікту 75
Урок № 15. Характеристики образів п’єси «Наталка Полтавка» 81
Урок № 16. Тривале сценічне життя п’єси «Наталка Полтавка». Значення творчості І. П. Котляревського для української літератури і мови 88
Урок № 17. Розвиток зв’язного мовлення. Твір на одну із запропонованих тем за творчістю І. П. Котляревського 93
Урок № 18. Петро Гулак-Артемовський. Життя і творчість письменника. «Пан та Собака» — перший класичний зразок сатиричної байки в новій українській літературі 98
Урок № 19. П. Гулак-Артемовський. Балада «Рибалка». Романтичний характер та національний колорит твору 107
Урок № 20. Є. Гребінка. Життєвий і творчий шлях письменника. Байка «Ведмежий суд». Судді та підсудки — типові образи чиновників 112
Урок № 21. Є. Гребінка. «Човен» — одна з перших романтичних балад в українській літературі 116
Урок № 22. Є. Гребінка. «Пшениця», «Рибалка», «Горобці та Вишня», «Будяк та Коноплиночка» 119
Урок № 23. Т. Шевченко. Розповідь про письменника. Поема «Гамалія». Романтична ідеалізація часів козаччини 123
Урок № 24. Отаман Гамалія — ватажок козаків. Риси вдачі запорожців 128
Урок № 25. Своєрідність побудови поеми «Гамалія». Роль риторичних запитань і повторів, епітетів, порівнянь у тексті поеми 131
Урок № 26. Виразне читання уривків із поеми Т. Шевченка «Гамалія» 135
Урок № 27. Позакласне читання. Т. Г. Шевченко. «Кавказ». «Вітер з гаєм розмовляє» 141
Урок № 28. Розвиток зв’язного мовлення. Твір-розповідь з елементами опису й роздуму за сюжетною картиною І. Рєпіна «Запорожці пишуть листа турецькому султанові» 146
Урок № 29. Степан Руданський. Розповідь про письменника. Інтимна лірика поета. «Пісня» («Повій, вітре, на Вкраїну») 153
Урок № 30. Степан Руданський. «Наука». Батьківські настанови — основа сімейного виховання 157
Урок № 31. Систематизація та узагальнення знань, умінь і навичок 161
Урок № 32. Тематична атестація 164
Уроки № 33–34. І. Я. Франко. Розповідь про письменника. Вірш «Каменярі». Алегоричність змісту й образів-пресонажів. Особливості будови різновиду строфи 167
Урок № 35. І. Франко. «Притчі про життя». Алегорично-повчальний характер твору 171
Урок № 36. Борис Грінченко. Розповідь про письменника. Вірш «Доки?». Пройнятість твору глибоким смутком, викликаним трагічним становищем українського народу під багатовіковим гнобленням окупаційних урядів, безнадією на скоре визволення 174
Урок № 37. «До праці». Трактування праці як найважливішого чинника національного відродження, здобуття державної самостійності 178
Урок № 38. Михайло Коцюбинський. Життєвий і творчий шлях письменника. «Дорогою ціною». Художнє відображення волелюбності трудового народу 182
Урок № 39. Трагізм тогочасної долі волелюбного трудового народу в оповіданні «Дорогою ціною» 189
Урок № 40. Мужність, стійкість, воля до життя головних персонажів оповідання «Дорогою ціною» 193
Урок № 41. Художня майстерність оповідання «Дорогою ціною» 198
Урок № 42. В. Самійленко. Розповідь про письменника. «Українська мова». Заклик берегти, шанувати, збагачувати рідну мову 202
Урок № 43. Алегоричність першої частини вірша «Українська мова». Паралелізм як основа його композиції 206
Урок № 44. Леся Українка. Розповідь про письменницю. «Красо України, Подолля!» Любов до природи рідного краю як вияв патріотизму письменниці 210
Урок № 45. Леся Українка. «Скрізь плач, і стогін, і ридання». Осуд поетесою своїх сучасників, які лише тужать над недолею рідного краю, але нічого не роблять для поліпшення його становища 215
Урок № 46. Виразне читання поезій В. Самійленка та Лесі Українки 218
Урок № 47. Леся Українка. «Давня казка» (скорочено). Роль поета і поезії в суспільстві 220
Урок № 48. Образ народного співця, його високі моральні риси в поезії «Давня казка». Порівняльна характеристика образів Поета і лицаря Бертольдо 225
Урок № 49. Євгенія Ярошинська. «Двір життя». Уміння людини вистояти перед спокусою примарного щастя, багатства і слави 228
Урок № 50. Євгенія Ярошинська. «Двір життя». Авторська концепція розуміння змісту життя. Художні особливості оповідання 233
Урок № 51. Тематична атестація 238
Із новітньої літератури ХХ?ст.
Урок № 52. Історичні умови розвитку художньої літератури ХХ ст. 241
Урок № 53. Тодось Осьмачка. Розповідь про письменника. «Україна». Художній опис багатств матінки-України, висловлення гордості за рідний край 248
Урок № 54. Тодось Осьмачка. «Лист». Автобіографічна основа твору. Чарівний світ дитинства у вірші «Казка» 252
Урок № 55. А. Малишко. Розповідь про письменника. «Прометей». Образ Прометея, використання його в українській та світовій літературі 256
Урок № 56. Образ воїна. Подвиг народу у Другій Світовій війні 260
Урок № 57. Виразне читання уривків із поеми «Прометей» 265
Уроки № 58–59. Олег Чорногуз. Життя і творчість письменника. «Веселі поради». Характеристика складних соціальних явищ. Типовість життєвих ситуацій 268
Урок № 60. Олег Чорногуз. «Чудесна Зусі і золотий Бебі» 274
Урок № 61. Анатолій Дімаров. Основні відомості про життя і творчість письменника. Оповідання «Тирлик». Особливості повоєнного часу 277
Урок № 62. Анатолій Дімаров. «Тирлик». Характеристика образу головного героя. Аналіз мовних засобів індивідуалізації персонажів у художньому творі 283
Урок № 63. Ірина Жиленко. Життя і творчість сучасної української поетеси. «Концерт для скрипки, дощу і цвіркуна» 288
Урок № 64. Радість буття у творах Ірини Жиленко. «Осінь. Копання картоплі», «Кульбабки». «Похвала грошам» (із циклу «Ярмарок чудес») 294
Уроки № 65–66. Розвиток зв’язного мовлення. Твір-опис природи за картиною Катерини Білокур «Рідне поле» 299
Література рідного краю
Урок № 67. Людино, людино, людино, людино! Збери себе всю у собі воєдино! (Ліна Костенко) 308
Урок № 68. Гармонія людини і природи як велика духовна цінність (за творами сучасної літератури Сумщини) 316
Урок № 69. Тематична атестація 327
Урок № 70. Повторення, узагальнення й систематизація знань з теорії літератури 329
Відомості про авторів

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *