Уроки розвитку зв’язного мовлення 5-6 класи (конспекти)

Скачати файл
(2 бал, середній: 3,50 із 5)
Завантаження...

Посібник містить усі конспекти уроків розвитку зв’язного мовлення для 5–6 класів, серед яких перекази художнього тексту розповідного характеру з елементами опису тварини, підготовка текстів різних жанрів мовлення, написання замітки в газету, твір-оповідання про випадок із життя, розповідь на основі власного досвіду, твір-роздум на тему, пов’язану з життєвим досвідом учня, художній етюд про природу, твір за картиною.

Автор: О. А. Бабкина, Т. А. Колесник
Видавництво: Основа
Рік видання: 2008
Кількість сторінок: 128
Формат файлу: .pdf
Розмір файлу: 0.6  mb

Для вчителів української мови та літератури, керівників методичних об’єднань, студентів вищих навчальних закладів.

Зміст
5 клас
ПіДГОТОВКА ТА ПРОВеДеННя УРОКіВ РОЗВиТКУ ЗВ’яЗНОГО
мОВлеННя У 5-х КлАСАХ ……………………………………………………………………5
УРОКи мОВи. 5 КлАС …………………………………………………………………………. 10
Урок № 1. Загальне уявлення про мовлення. Основні правила спілкування ….. 10
Урок № 2. Поняття про стилі мовлення ……………………………………………………. 13
Урок № 3. Поняття про типи мовлення. Усний докладний переказ
розповідного характеру з елементами роздуму …………………………………………… 15
Урок № 4. Побудова тексту-роздуму ………………………………………………………….. 16
Урок № 5. Складання тексту-міркування …………………………………………………… 19
Урок № 6. Складання твору-розповіді на основі власних спостережень……….. 22
Урок № 7. Написання твору-опису за власними спостереженнями ……………… 25
Урок № 8. Оповідання про випадок із життя …………………………………………….. 27
Урок № 9. Робота над виправленням помилок, які були допущені в творі …… 30
Урок № 10. Особливості побудови роздуму. Докладний переказ
тексту-роздуму …………………………………………………………………………………………. 31
Урок № 11. Твір-роздум на основі власного досвіду ……………………………………. 34
Урок № 12. Робота над помилками, допущеними у творі-роздумі ………………….37
Урок № 13. Особливості побудови опису. Докладний переказ тексту
розповідного характеру з елементами опису предмета ………………………………… 38
Урок № 14. Усна відповідь на лінгвістичну тему …………………………………………. 41
Урок № 15. Твір-опис тварини за власними спостереженнями
в художньому стилі ………………………………………………………………………………….. 43
Урок № 16. Правила спілкування. Створення діалогів ………………………………… 46
Урок № 17. Продовження оповідання за поданим початком ……………………….. 49
Урок № 18. Твір за власними спостереженнями та за картинами ………………… 53
Урок № 19. Письмовий докладний переказ художнього тексту розповідного
характеру з елементами опису …………………………………………………………………… 56
Урок № 20. Особливості побудови художнього і наукового описів ………………. 58
Урок № 21. Складання розповіді з елементами опису за власними
спостереженнями …………………………………………………………………………………….. 60
Урок № 22. Складання листа, оформлення конверта ………………………………….. 63
Урок № 23. Детальний усний переказ із творчим завданням ……………………….. 65
Урок № 24. Написання твору-опису за картиною ………………………………………. 68
Урок № 25. Замітка в газету інформаційного характеру ………………………………. 71
6 клас
ПіДГОТОВКА ТА ПРОВеДеННя УРОКіВ РОЗВиТКУ ЗВ’яЗНОГО
мОВлеННя У 6-х КлАСАХ ……………………………………………………………………. 73
УРОКи мОВи. 6 КлАС …………………………………………………………………………. 78
Урок № 1. Повторення вивченого про спілкування і мовлення; види
мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо) …………….. 78
Урок № 2. Загальне уявлення про ситуацію спілкування та її складові:
той, хто говорить (пише), адресат мовлення, тема та основна думка
висловлювання, мета і місце спілкування (практично). Діалог відповідно
до запропонованої ситуації спілкування, що пов’язана з особистими
враженнями, спостереженнями, життєвим досвідом учнів ………………………….. 81
Урок № 3. Розвиток зв’язного мовлення. Повторення вивченого про текст.
Структура тексту: зачин, основна частина, кінцівка. Твір-опис на основі
особистих вражень …………………………………………………………………………………… 83
Урок № 4. Види зв’язку речень у тексті (практично). Навчальне
аудіювання ………………………………………………………………………………………………. 86
Урок № 5. Аудіювання тексту художнього стилю ………………………………………… 88
Урок № 6. Простий план власного висловлювання (практично).
Усний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру
з елементами опису приміщення за простим планом …………………………………. 90
Урок № 7. Повторення відомостей про стилі мовлення. Поняття
про офіційно-діловий стиль. Читання текстів різних стилів ……………………….. 92
Урок № 8. Сполучення в одному тексті різних типів мовлення. Читання
текстів різних типів і жанрів мовлення ……………………………………………………… 95
Уроки № 9–10. Основні джерела матеріалу для твору, прийоми добору
матеріалу для твору і його систематизація (практично). Письмовий
твір-оповідання на основі побаченого ……………………………………………………….. 97
Урок № 11. Усний вибірковий переказ тексту наукового стилю …………………. 101
Урок № 12. Вибірковий переказ тексту розповідного характеру
з елементами опису природи …………………………………………………………………… 104
Урок № 13 Усний твір-опис природи на основі особистих вражень …………… 105
Урок № 14. Твір-опис природи за картиною у художньому стилі ………………. 108
Урок № 15. Складний план готового тексту. Усний твір-оповідання
за жанровою картиною …………………………………………………………………………… 110
Урок № 16. Письмовий докладний переказ тексту художнього стилю
із творчим завданням ……………………………………………………………………………….111
Урок № 17. Замітка в газету типу роздуму про вчинки людей……………………. 113
Урок № 18. Твір-опис приміщення на основі особистих вражень
у художньому стилі (усно) ………………………………………………………………………. 117
Урок № 19. Повідомлення на лінгвістичну тему в науковому стилі ……………. 118
Урок № 20. Складання плану роботи ……………………………………………………….. 120
Урок № 21. Складання діалогів (телефонна розмова) ………………………………… 122
Урок № 22. Усний переказ тексту ……………………………………………………………. 124
Уроки № 23–24. Твір-роздум про вчинки людей на основі власних
спостережень (усний і письмовий)

Схожі записи:

One thought on “Уроки розвитку зв’язного мовлення 5-6 класи (конспекти)

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *