Українська мова 3 клас. Календарне планування (за підручником М. Д. Захарійчук, А. І. Мовчун). Нова програма (зі змінами)

Скачати файл
(немає оцінок)
Завантаження...

Календарно-тематичне планування уроків української мови в 3 класі до підручника М. Д. Захарійчук, А. І. Мовчун. За новою програмою, зі змінами.

Рік видання: 2015
Кількість сторінок: 7
Формат файлу: .doc
Розмір файлу: 0.1 mb

 

п/п

 

Тема уроку

 

Підручник

 

Дата

 

Примітки

 

 

Мова і мовлення

1 Мова –  найважливіший засіб людського спілкування с.5-6
2 Рідна та державна мова с.6-8
 

3

Культура усного і писемного

 

мовлення. Слова ввіч­ливості

с.8-9
Текст

 

4 Текст і його ознаки с.10-11
5 Змістовий зв’язок між частинами тексту с.11-13
6 Абзац. Роль абзаців у тексті с.13-15
7 Ознаки художнього та наукового текстів с.15-16
8 Урок розвитку зв’язного мовлення. Написання правил за темою «Поведінка в осінньому лісі»                        , с.17
9 Ознаки ділового тексту с.17-19
10 План тексту с.19-21
11 Текст-розповідь с.21-23
12 Текст-опис с.23-25
13 Текст-міркування. Перевірна робота. Перевірка знань за темами «Мова і мовлення», «Текст» с.25-26
Речення

 

14 Аналіз перевірної роботи. Закріплення та узагальнення вивченого про речення с.27-28
15 Види речень за метою висловлювання с.29-30
16 Урок розвитку зв’язного мовлення. Робота з деформова­ним текстом с.30
17 Речення окличні та неокличні с.31-32
18 Звертання, розділові знаки при них с.32-33
19 Члени речення. Головні та другорядні члени речення. Зв’язок слів у реченні с.34-36
20 Зв’язок між словами в реченнях. Словосполучення с.3637
21 Однорідні члени речення. Узагальнення вивченого за те­мою «Речення»

 

с.38
Слово. Значення слова

 

22 Пряме й переносне значення слів с.39-40
23 Слова, що мають кілька значень с.40-42
24 Урок розвитку зв’язного мовлення. Робота з деформова­ним текстом с.42
25 Слова, що звучать однаково, але мають різні значення с.43-44
26 Синоніми. Роль синонімів у тексті с.44-45
27 Антоніми с.45-47
28 Фразеологізми с.47-48
29 Культура мовленого слова.

Перевірна робота. Диктант

с.49
Будова слова

 

30 Аналіз перевірної роботи.

Поняття про закінчення

с.50-51
31 Основа слова. Частини основи: корінь, префікс, суфікс с.52-53
32 Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання худож­нього тексту за початком, сюжетними малюнками і планом с.54
33 Корінь слова. Спільнокореневі слова с.54-56
34 Чергування голосних [о], [е] з [і] у коренях слів

 

с.56-57
35 Чергування приголосних [г], [к], [х] із [ж], [ч], [ш] і [з’],[ц’], [с’] с.58-59
36 Вимова та правопис слів із ненаголошеними [е], [и] у корені, що перевіряються наголосом с.59-60
37 Добирання спільнокореневих слів і зміна форми слова для перевірки написання слів із ненаголошеними

[е], [и]
с.60-61
38 Поняття «орфограма» с.62-63
39 Вимова та правопис слів із ненаголошеними [е], [и] у корені, що не перевіряються наголосом с.63-64
40 Урок розвитку зв’ язного мовлення. Складання інструкції «Як зробити рамку для фотографії» с.64-65
41 Робота з орфографічним словником. Перевірна робота. Перевірка знань за темами «Речення», «Слово», «Значення слова», «Будова слова» с.65-66
42 Аналіз перевірної роботи. Вимова і правопис слів із дзвінкими та глухими приголосними звуками с.67-68
43 Правило перевірки правопису слів типу просьба, бо­ротьба, кігті, нігті с.68-70
44

 

Правильна вимова і правопис слів із дзвінкими приголос­ними в кінці та середині слів перед глухими. Перевірна робота. Діалог с.70-71
45

 

Повторення правопису слів із дзвінкими приголосними в кінці та середині слів перед глухими с.71-72
46

 

Закріплення вивченого про дзвінкі та глухі приголосні звуки с.72-73
47

 

Закріплення вивченого про голосні й приголосні звуки с.73-74
48

 

Урок розвитку зв’язного мовлення. Написання листа с.75
49

 

Префікс. Словотворча роль префіксів

 

с.76-77
50

 

Творення слів із найуживанішими префіксами с.77-78
51

 

Префікси, співзвучні з прийменниками  

с.78-79

52

 

Правопис префіксів роз-, без-. Перенос слів із префіксами с.79-80
53

 

Спостереження за збігом однакових приголосних на межі префікса та кореня с.81-82
54

 

Написання префіксів з- (с-). Перевірна робота. Аудіювання с.82-83
55

 

Апостроф після префіксів перед

я, ю, є, ї. Перевірна робо­та. Списування

с.83-84
56

 

Урок розвитку зв’язного мовлення. Написання запро­шення(привітання) с.84-85
57

 

Перенос слів із префіксами. Перевірна робота. Диктант

 

с.85-86
58

 

Аналіз перевірної роботи. Суфікс. Роль суфіксів с.87-88
59

 

Закріплення вивченого про роль суфіксів у словах с.88-89
60

 

Творення слів із найуживанішими суфіксами с.89-90
61

 

Збіг однакових приголосних звуків на межі кореня та суфікса с.90-91
62

 

Поділ слів із суфіксами для переносу с.92-93
63

 

Узагальнення вивченого про будову слова с.93-94
64

 

Урок розвитку зв’язного мовлення. Навчальний пере­каз с.

с.94

Частини мови (загальне поняття)

 

65

 

Повторення знань про різні частини мови: іменник, прикметник, дієслово

 

с.95-96
66

 

Службові слова. Роль службових слів у реченні с.97-98
67

 

Спільнокореневі слова, що належать до різних частин мови с.98-99
68

 

Зв’язок слів у реченні с.99-100
69

 

Іменник як частина мови с.100-103
70

 

Урок розвитку зв’язного мовлення. Написання переказу за колективно складеним планом с.103
71

 

Власні та загальні іменники. Велика буква у власних на­звах с.104-105
72

 

Велика буква в кличках тварин с.105-106
73

 

Поняття предметності с.107-108
74

 

Поняття предметності на прикладах іменників, що озна­чають дію с.108-109
75

 

Рід іменників: чоловічий, жіночий, середній с.110-111
76

 

Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання тексту за поданими початком, кінцівкою та ілюстраціями с.112
77

 

Вправи на визначення роду іменників с.113-114
78

 

Змінювання іменників за числами: однина та множина с.114-116
79

 

Вправи на визначення числа іменників с.116-117
80

 

Змінювання іменників за відмінками с.117-119
81

 

Змінювання іменників за відмінками в однині та мно­жині с.119-120
82

 

Урок розвитку зв’язного мовлення. Удосконалення змісту та форми написаного тексту. Відповідність тек­сту його темі с.121
83

 

Узагальнення за темою «Іменник». Розбір іменника як частини мови. Перевірна робота с.121-122
84

 

Прикметник як частина мови с.123-124
85

 

Зв’язок прикметників з іменниками с.124-125
86

 

Уживання прикметників у прямому і переносному зна­ченнях

 

с.125-126
87

 

Прикметники-антоніми, прикметники-синоніми с.127-128
88

 

Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання тексту – опису «Соняшник» с.128
89

 

Уживання прикметників у загадках с.128-129
90

 

Уживання прикметників в описах с.130-131
91

 

Змінювання прикметників за родами в сполученні з іменниками с.131-132
92

 

Розбір прикметника як частини мови с.132-133
93

 

Родові закінчення прикметників с.133-135
94

 

Урок розвитку зв’язного мовлення. Написання переказу за колективно складеним планом. Перевірна робота с.136
95

 

Змінювання прикметників за числами у сполученні з іменниками с.137-138
96

 

Закріплення знань про прикметник як частину мови

 

с.139-140
97

 

Перевірна робота. Диктант
98

 

Аналіз перевірної роботи. Дієслово як частина мови с.140-142
99

 

Зв’язок дієслова з іменником у реченні с.142-143
100

 

Урок розвитку зв’язного мовлення. Написання переказу за прочитаним твором без зачину та кінцівки

 

с.144
101

 

Дієслова-антоніми с.144-146
102

 

Дієслова-синоніми

 

с.147-148
103

 

Змінювання дієслів за часами. Перевірна робота. Спи­сування с.148-150
104

 

Уживання дієслів у переносному значенні

 

с.150
105

 

Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання висловлювання про прочитаний твір с.151
106

 

Змінювання дієслів за часами с.151-152
107

 

Дієслова, що виражають незавершену і завершену дію с.152-154
108

 

Спостереження за влучним добором дієслів автором тек­сту для змалювання подій, явищ с.154-156
109

 

Написання частки не з дієсловами с.156-157
110

 

Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання при­вітання до Дня Матері с.158
111

 

Повторення вивченого про дієслово. Перевірна робота.

Усний твір

с.159
112

 

Перевірна робота. Диктант
113

 

Добирання потрібних за змістом дієслів. Закріплення знань про часові форми дієслова с.160-161
114

 

Розбір дієслова як частини мови. Перевірна робота. Аудіювання

 

с.161-162
115

 

Узагальнення знань і вмінь за темою «Дієслово». Пе­ревірна робота с.162-163
Уроки повторення

 

116

 

Повторення. Аналіз перевірних робіт. Повторення ви­вченого про текст, речення с.164-165
117

 

Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання розповіді на тему «Мої літні канікули» с.165
118

 

Повторення вивченого про будову слова

 

с.165-166
119

 

Повторення вивченого про частини мови

 

с.166-168

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *