Трудове навчання 8 клас. Календарно-тематичне планування (В. М. Гащак)

Скачати файл
(немає оцінок)
Завантаження...

Складено до підручника: Гащак В. М. Трудове навчання : (технічні види праці) : підруч. для 8-го кл. загальноосвіт. навч. закладів / В. М. Гащак та ін.Київ : Генеза, 2016 згідно з навчальною програмою, затвердженою Міністерством освіти і науки України (Наказ МОНмолодьспорту від 06.06.2012 № 664) : Навчальні програми для загальноосвітніх  навчальних закладів : 5–9 кл. – Київ : Вид. дім «Освіта», 2013 (з урахуванням змін, затверджених наказом МОН від 29.05.2015 № 585). За новою програмою, зі змінами 2016 року.

Формат файлу: .docx

К-сть год    Розподіл годин за темами            Клас Дата проведення Тема уроку             Параграф у підручнику
Розділ 1. Основи матеріалознавства
1    Поняття про метали та їх сплави. Чавуни та сталі, їх використання.  Види сталей за призначенням та хімічним складом. Сортовий прокат та листовий метал. Механічні властивості чавунів та сталей.Лабораторно-практична робота № 1Визначення металів за їхніми основними властивостями § 1
1     Термічна обробка сталей: відпалюванням, гартуванням, відпусканням   Практична робота 1. Термічна обробка слюсарних інструментів § 2
10 Розділ 2.  Технологія виготовлення виробів із сортового прокату

та листового металу

2   Технічний рисунок як вид графічного зображення. Правила виконання технічного рисунка   Практична робота  № 3. Виконання технічного рисунка деталі § 3
1     Будова та призначення штангенциркуля  ШЦ-1. Прийоми роботи. Вправи на вимірювання штангенциркулемПрактична робота  № 4. Вимірювання розмірів штангенциркулем ЩЦ-І § 4
1     Особливості об’ємного розмічання. Розмітка деталей за  допомогою лінійки, кутника, рисувалки, кернера, розмічального штангенциркуля. Розмічання деталей заготовок за графічним зображенням Практична робота  № 5. Просторове розмічання виробів із сортового прокату і листового металу § 5
1     Різання листового металу та сортового прокату.    Слюсарна ножівка. Прийоми  різання сортового прокату та листового металу    Практична робота № 6. Різання заготовок слюсарною ножівкою § 6
1     Рубання листового металу. Будова зубила. Вибір кута загострення зубила залежно від твердості оброблюваного матеріалу. Вибір способу рубання листового металу. Інструменти та пристосування для рубання листового металуПрактична робота № 7.Вирубування заготовок § 7
2   Прийоми обпилювання деталей виробу із сортового прокату та листового металу напилками.  Контроль якості обпилювання.   Обпилювання площин деталей по лінії розмітки під лінійку.Практична робота № 8.    Обпилювання заготовок із сортового прокату та листового металу § 8
1     Технологія свердління отворів.    Прийоми свердління отворів у сортовому прокаті. Пристосування для закріплення заготовок.  Свердління у кондукторах.Практична робота № 9. Свердління отворів за розміткою § 9
1     Різьба та її елементи.      Зображення та позначення на кресленнях метричної різьби. Інструменти для нарізання різьби (мітчик та плашка).Прийоми нарізання внутрішньої та зовнішньої різьбиПрактична робота № 10. Нарізання зовнішньої та внутрішньої різьби § 10,

11

2 Розділ 3. Основи техніки, технологій і проектування
1   Електрифіковані знаряддя для обробки металу, їх переваги порівняно з ручними і механічними. Економія матеріалів та електроенергії.  Сучасні методи обробки металу (лазерна, електроерозійна, гідроабразивна).  Безвідходне виробництво в сучасній металообробній промисловості.Лабораторно-практична робота  № 2.    Ознайомлення з інструкціями користувача побутових або професійних електроінструментів § 12,

13

1

 

   Методи проектування. Основи комбінаторики (симетрія, асиметрія, ритм). Основні прийоми моделювання в комбінаториці: перестановка, вставка, урізання, групування, організація ритмів тощо. Етапи проектування.

 Практична робота № 11. Проектування виробів

§ 14, 15

 

 

2 Розділ 4. Технологія побутової діяльності
1    Стиль в одязі. Види підліткового та юнацького одягу. Розміри одягу, їх визначення.Санітарно-гігієнічні вимоги до одягу, білизни. Технологія догляду за одягом. Засоби догляду за одягом. § 16–18
1   Види взуття. Вибір взуття. Розміри. Особливості приміряння взуття.Технологія догляду за взуттям. Добір засобів із догляду за взуттям.Санітарно-гігієнічні вимоги до взуття.Лабораторно-практична робота  № 3Складання інструкції по догляду за зимовим взуттям. Практична робота  № 12. Визначення власних розмірів одягу та взуття § 19, 20
16 Розділ 5. Варіативна складова
3 Резерв часу
35 Усього

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *