Тематичне оцінювання з природознавства № 1 (6 клас) «Організм як жива система»

Скачати файл
(немає оцінок)
Завантаження...

Завдання для тематичного оцінювання з природознавства (6 клас) по темі: «Організм як жива система». 4 варіанти

1 варіант

1 рівень

 1. У запропонованому переліку систем вибери ті, які відносяться до природних, до штучних:

а) річка      б) годинник   в) телевізор

г) озеро      д) степ       е) велосипед

 1. М’ясоїдними тваринами є:

а) лев      б) кінь      в) вівця

 1. До дихання здатні:

а) рослини      б) тварини й людина                      в) гриби       г) усе перераховане є правильним

 1. Яке значення має корінь в житті рослини?

2 рівень

 1. Назви органи квіткової рослини.
 2. Вибери правильні твердження:

а) всі організми складаються з клітин

б) у рослин дихають тільки листки;

в) під час росту збільшуються розміри організмів;

г) поведінка тварин складніша за поведінку рослин;

д) риби – теплокровні тварини;

е) у статевому розмноженні беруть участь дві особини

 1. Як впливає зміна дня і ночі на поведінку живих істот?

3 рівень.

 1. Доповни речення.

а)системою називають …….

б)листок має зелене забарвлення завдяки речовині….

в)чоловічі статеві органи називаються…

 1. Які пристосування до запилення комахами мають квітки?
 2. Порівняйте дихання тварин і рослин.

4 рівень.

 1. Доведи, що рослина живий організм.
 2. Чим живлення рослин відрізняється від живлення тварин?

2 варіант

1 рівень.

 1. У переліку органів тварин виберіть органи травлення: зябра, шлунок, нирки, глотка, кишечник, легені, стравохід, очі, трахея, рот
 2. Забезпечую рослину водою з розчиненими в ній неорганічними речовинами орган:

а) стебло   б) корінь   в) листок

 1. Сталу температуру тіла мають:

а) ящірка   б) птах   в) жаба

 1. Яке значення мають органи травлення тварин?

2 рівень.

 1. Назви органи дихання тварин: наземних – ……, водних – ……..
 2. Вибери правилі твердження:

а)у всіх живих організмів відбувається обмін речовин;

б) рослини дихають тільки вдень;

в) злиття статевих клітин називають заплідненням;

г) рослини запилюються тільки комахами;

д) всі тварини, народжуючись, дуже схожі на своїх батьків;

е) рослини ростуть протягом життя.

 1. Як організми пристосувалися до різного освітлення?

3 рівень.

 1. Чим відрізняється газообмін при диханні і фотосинтезі?
 2. Доповни речення.

а) розмноження – це….

б) способами вегетативного розмноження є…

в) найменша одиниця живого – …..

 1. Назви пристосування рослин до запилення вітром.

4 рівень.

 1. Доведи, що тварина є системою.

12. Як різні тварини дбають про своє потомство? Наведи приклади.

3 варіант

1 рівень

 1. У запропонованому переліку систем вибери ті, які відносяться до природних, а які до штучних:

а) болото      б) кулькова ручка

в) холодильник   г) автобус    д) океан

 1. Однорічними можуть бути рослини:

а) дерева      б) кущі      в) трава

 1. Не мають сталої температури тіла:

а) риба        б) лисиця          в) вівця

 1. Яке значення має квітка в житті рослини?

2 рівень

 1. Назви частини квітки.
 2. Вибери правильні твердження:

а) всі квіткові рослини запилюються комахами;

б) підземна частина рослин – корінь;

в) ріст і розвиток організмів пов’язані між собою;

г) птахи – холоднокровні тварини;

д) одноклітинні організми розмножуються поділом клітини;

е) тварини живляться готовими органічними речовинами.

 1. Назви пристосування тварин до низьких зимових температур.

3 рівень.

 1. Доповни речення.

а)головна функція кореня …….

б)мешканці водойм дихають органами……..або………..

в)дихання – це……

 1. Назви типи живлення організмів.
 2. Чим різниться життєдіяльність холоднокровних і теплокровних тварин?

4 рівень.

 1. Доведи, що рослинний організм – система.
 2. Тварини не здатні до фотосинтезу. Вони отримують готові органічні речовини з їжею, при розпаді якої вивільняється енергія. Чи можна сказати, що це вивільнюється енергія сонячного світла? Поясни, чому.

 

4 варіант

1 рівень.

 1. У переліку тварин виберіть рослиноїдні тварини: заєць, вовк, олень, коза, лисиця, кінь, лев, вівця, рись, хом’як.
 2. Клітинну будову мають:

а) тільки рослини  б) тільки тварини

в) всі організми

 1. Ссавці дихають:

а) трахеями   б) легенями    в) зябрами

 1. Яке значення мають органи травлення тварин?

2 рівень.

 1. Назви умови, необхідні для росту і розвитку організмів.
 2. Вибери правилі твердження:

а)організм рослини – жива система;

б) для проростання насіння у грунті потрібно світло;

в) всі рослини і тварини ростуть на протязі життя;

г) грибам властиве нестатеве розмноження;

д) при фотосинтезі рослини поглинають кисень і виділяють вуглекислий газ;

е) більшість рослин здатні активно пересуватися.

 1. Назви пристосування рослин до життя у пустелі?

3 рівень.

 1. Чим відрізняється обмін речовин у рослин і тварин?
 2. Доповни речення.

а) розвиток організмів – це….

б) у пиляках тичинок квіток утворюється..…

в) злиття яйцеклітини зі сперматозоїдом називають……

 1. Назви пристосування тварин до життя у водоймі.

4 рівень.

 1. Доведи, що тварина – живий організм, система.
 2. Наведіть приклади тварин, які можуть маскуватися. Як вони це роблять? Навіщо?

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *