Розробки уроків читання 1 клас до «Букваря» М. С. Вашуленка, О. В. Вашуленко

Скачати файл
(4 бал, середній: 4,00 із 5)
Завантаження...

Посібник для вчителів складений відповідно до чинної програми навчання грамоти. У ньому пропонуються розробки уроків читання й розвитку мовлення для 1 класу шкіл з українською мовою навчання. Плани-конспекти уроків розроблені до «Букваря» М. С. Вашуленка, О. В. Вашуленко (К.: Видавничий дім «Освіта», 2012), проте можуть бути успішно використані під час роботи з будь-яким букварем для 1 класу.

Автор: І.В. Цепева, О.Я. Харченко
Видавництво:
 Ранко
Рік видання:
 2012
Кількість сторінок: 337
Формат файлу: .pdf
Розмір файлу: 12.6  mb

У посібнику викладений основний зміст уроків читання й розвитку мовлення з урахуванням вікових особливостей шестирічних першокласників.

Зміст
ПЕРЕДМОВА
Урок № 1 Здрастуй, школо! Знайомство з букварем.
Бесіда на тему «Батьківщина» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Урок № 2 Практичне ознайомлення зі словом, реченням. Спосіб умовного
позначення речень. Бесіда за сюжетним малюнком
«Літні розваги».. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Урок № 3 Закріплення знань дітей про слово та речення. Практичне
ознайомлення зі словами — назвами предметів та словами, що
означають дії. Бесіда за серією малюнків «Режим дня». . . . . . . . .12
Урок № 4 Розширення уявлень дітей про речення. Слухання і розповідь
казки. Уявлення про діалог (без терміна). Складання речень за
заданою графічною моделлю. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Урок № 5 Практичне ознайомлення зі словами — назвами предметів.
Логічні вправи за питаннями хто це? що це? Розподіл предметів
за семантичними групами (тварини, посуд, овочі, одяг тощо).
Бесіда за сюжетними малюнками «У садку та на городі». . . . . . . .19
Урок № 6 Розширення уявлень дітей про слово та речення. Практичне
ознайомлення зі словами — назвами ознак предметів,
протилежними за значенням. Бесіда на тему «На городі» . . . . . . .23
Урок № 7 Розширення уявлень дітей про слово та речення. Практичне
ознайомлення зі словами — назвами дій предметів, складання
речень за графічними схемами. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
Урок № 8 Практичне ознайомлення учнів зі складом. Поділ слів на склади.
Бесіда на тему «Свійські тварини. Птахи». . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Урок № 9 Розрізнення одно-, дво-, трискладових слів. Наголошений склад
у слові. Бесіда за малюнком «У лісі». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Урок № 10 Розширення уявлення про складову будову слова, наголошений
склад. Немовні звуки та звуки мовлення. Основні мовленнєві
органи (спостереження за їхньою роботою). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
Урок № 11 Практичне ознайомлення зі звуковим аналізом слів. Голосні
і приголосні звуки, умовне позначення їх на письмі. Бесіда за
сюжетним малюнком «Зоопарк». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
Урок № 12 Уявлення про тверді та м’які приголосні звуки. Звуковий аналіз
найпростіших за будовою слів. Моделювання звукової структури
слів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
Урок № 13 Звуковий аналіз слів. Моделювання речень. Бесіда за малюнками
на тему «Заняття дітей. Знаряддя праці». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53
Урок № 14 Закріплення вивченого про речення, слово, звуковий склад
слова. Уявлення про діалог. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57
Урок № 15 Повний звуковий аналіз мовлених слів. Складання розповіді за
серією сюжетних малюнків. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61
Урок № 16 Підсумковий урок добукварного періоду. Перевірка здобутих
знань і вмінь. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64
Урок № 17 Звук [а]; буква Аа. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66
Урок № 18 Звук [у]; буква Уу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70
Урок № 19 Звук [о]; буква Оо. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74
Урок № 20 Звук [и]; буква Ии. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78
Урок № 21 Звуки [м], [м’]; буква Мм. Читання прямих складів з вивченими
літерами. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82
Урок № 22 Закріплення звукового значення вивчених літер. . . . . . . . . . . . . . .87
Урок № 23 Звук [і], буква Іі. Звук [і] в ролі окремого слова. . . . . . . . . . . . . . . .90
Урок № 24 Звуки [н], [н’]; буква Нн. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94
Урок № 25 Закріплення звукових значень букви Нн, читання з нею складів,
слів, речень. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98
Урок № 26 Звуки [л], [л’]; буква Лл. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101
Урок № 27 Закріплення вміння читати букварні тексти з літерою Лл.
Інтонаційне читання речень. Вправи на доповнення
незавершених речень. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105
Урок № 28 Закріплення вміння читати тексти з вивченими літерами. . . . . .107
Урок № 29 Звуки [в], [в’]; буква Вв. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108
Урок № 30 Закріплення вміння читати склади, слова і тексти з буквою Вв. 112
Урок № 31 Звуки [с], [с’]; буква Сс. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115
Урок № 32 Закріплення літери Сс на букварних текстах «Мама і сини»,
«У лісі». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120
Урок № 33 Звуки [к], [к’]; буква Кк. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .124
Урок № 34 Закріплення вміння читати букварні тексти з літе рою Кк. . . . . .127
Урок № 35 Підсумковий урок. Розповіді дітей за змістом опрацьованих
текстів. Заучування скоромовок зі слів учителя. . . . . . . . . . . . . . .130
Урок № 36 Звуки [р], [р’]; буква Рр. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .132
Урок № 37 Закріплення вміння читати букварні тексти з літерою Рр. . . . . .136
Урок № 38 Звуки [п], [п’]; буква Пп. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .138
Урок № 39 Закріплення вміння читати букварні тексти з літерою Пп. . . . . .142
Урок № 40 Підсумковий урок. Аналітико-синтетичні вправи з вивченими
звуками і буквами. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .145
Урок № 41 Звуки [т], [т’]; буква Тт. Спостереження за значенням слів, які
вимовляються і пишуться однаково. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .145
Урок № 42 Закріплення букви Тт у словах, реченнях, букварних текстах. . .149
Урок № 43 Підсумковий урок на закріплення вивчених літер. Діалогічне
читання і розповідь казки «Котик і Півник». . . . . . . . . . . . . . . . .151
Урок № 44 Звук [е]; буква Ее. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .152
Урок № 45 Закріплення знань і вмінь, пов’язаних із голосними звуками та
вивченими відповідними буквами. Розповіді дітей про рідне
село та села, у яких їм доводилося бувати. . . . . . . . . . . . . . . . . . .156
Урок № 46 Узагальнювальний урок читання. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .160
Урок № 47 Звуки [д], [д’]; буква Дд. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .161
Урок № 48 Закріплення звуків [д], [д’], літера Дд. Розповіді дітей про свої
спостереження та участь у саджанні дерев. . . . . . . . . . . . . . . . . . .164
Урок № 49 Закріплення знань і вмінь, пов’язаних із вивченими буквами. . .167
Урок № 50 Звуки [з], [з’]; буква Зз. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .168
Урок № 51 Закріплення вміння читати букварні тексти з літерою Зз. . . . . . .171
Урок № 52 Підсумковий урок на опрацювання букви Зз. . . . . . . . . . . . . . . . .174
Урок № 53 Буква ь (знак м’якшення). Позначення ним на письмі м’якості
приголосних звуків. Бесіда на тему «Що дає нам льон?». . . . . . .177
Урок № 54 Закріплення букви ь. Вправляння у порівняльному звуко-
буквеному аналізі слів із м’якими приголосними в кінці
слова і складу. Інтонаційне читання речень, різних за метою
висловлювання в текстах. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .181
Урок № 55 Звуки [б], [б’]; буква Бб. Відпрацювання літературної вимови
слів зі звуком [б] в абсолютному кінці слів і перед глухими
приголосними. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .185
Урок № 56 Закріплення вміння читати букварні тексти з літерою Бб. . . . . .188
Урок № 57 Підсумковий урок на опрацювання звуків [б], [б’], літери Бб.
Вправи на зіставлення вимови і написання слів із буквами
Б — П. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .191
Урок № 58 Звуки [г], [г’]. Буква Гг. Засвоєння дзвінкої вимови звука [г] в кінці слів, складів. Логічні вправи «Де живе?», «Де росте?». .192
Урок № 59 Звук [ґ]; буква Ґґ. Засвоєння українських слів, поданих
у букварі, зі звуком [ґ], буквою Ґґ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .195
Урок № 60 Закріплення звуків [г], [ґ], букв Гг, Ґґ. Відпрацювання техніки
читання текстів діалогічної форми. Побудова усних діалогів за
змістом прочитаних букварних текстів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200
Урок № 61 Вправи на читання та орфоепічні тренування (скоромовки,
потішки). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .204
Урок № 62 Звуки [ч], [ч’]; буква Чч. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .204
Урок № 63 Закріплення вміння читати букварні тексти з літерою Чч. . . . . .208
Урок № 64 Підсумковий урок на вивчення звуків [ч], [ч’], літери Чч. . . . . . .211
Урок № 65 Звук [й’]; буква Йй. Вправи з розвитку фонематичного слуху. . .214
Урок № 66 Закріплення звука [й’], букви Йй. Буквосполучення ЙО. . . . . . .217
Урок № 67 Узагальнювальний урок на вивчені літери. . . . . . . . . . . . . . . . . . .220
Урок № 68 Звуки [х], [х’]; буква Хх. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .220
Урок № 69 Закріплення звуків [х], [х’], буква Хх. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .225
Урок № 70 Підсумковий урок на вивчення літери Хх. Зіставлення звуків
[г] — [х]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .228
Урок № 71 Буква Яя. Позначення звука [а] в сполученні з [й’] та іншими
м’якими приголосними. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .228
Урок № 72 Читання слів, речень і текстів із буквою Яя в різних позиціях.
Розвиток умінь чути сполучення звука [й’] та інших м’яких
приголосних звуків із наступним голосним звуком [а]. . . . . . . . .233
Урок № 73 Підсумковий урок на вивчення букви Яя. Вправляння у звуко-
буквеному аналізі слів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .236
Урок № 74 Звуки [ж], [ж’]; буква Жж. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .237
Урок № 75 Закріплення звуків [ж], [ж’], букви Жж. Українська народна
казка «Лисичка і Журавель». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .242
Урок № 76 Узагальнювальний урок на вивчені букви. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .245
Урок № 77 Звуки [ш], [ш’]; буква Шш. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .246
Урок № 78 Закріплення звуків [ш], [ш’], букви Шш. Опрацювання тексту
«Хороша гра». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .250
Урок № 79 Підсумковий урок на вивчення букви Шш. . . . . . . . . . . . . . . . . . .253
Урок № 80 Звуки [ц], [ц’]; буква Цц. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .254
Урок № 81 Закріплення букви Цц. Читання казки в особах. . . . . . . . . . . . . .258
Урок № 82 Буква Її. Позначення нею звукосполучення [й’і].
Бесіда про Україну. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .261
Урок № 83 Закріплення знань про букву Її. Опрацювання текстів. . . . . . . . .265
Урок № 84 Буква Юю. Позначення ними звукосполучення [йу].
Вірш Лесі Українки «Пісенька весняної води». . . . . . . . . . . . . . . .268
Урок № 85 Закріплення уміння читати з буквою Юю.
Михайло Коцюбинський «Десять робітників». . . . . . . . . . . . . . . .273
Урок № 86 Підсумковий урок на вивчення букви Юю. . . . . . . . . . . . . . . . . . .275
Урок № 87 Буква Єє. Позначення звука [е] у сполученні з [й’] та іншими
м’якими приголосними. Казка В. Сухомлинського «Барвисте
коромисло». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .275
Урок № 88 Читання слів, речень і текстів із буквою Єє в різних позиціях.
Київське метро. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .280
Урок № 89 Підсумковий урок на вивчення букви Єє. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .283
Урок № 90 Буква Щщ. Позначення нею звукосполучень [шч], [шч’]. . . 283
Урок № 91 Закріплення букви Щщ, її звукового позначення. . . . . . . . . . . . .288
Урок № 92 Підсумковий урок на вивчені літери. Ірина Прокопенко
«Про що шепотіли берізки». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .291
Урок № 93 Звуки [ф], [ф’]. Буква Фф. Бесіда про професії. . . . . . . . . . . . . . .292
Урок № 94 Закріплення звуків [ф], [ф’]. Зоопарк. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .296
Урок № 95 Звуки [дз], [дз’]. Буквосполучення Дз. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .299
Урок № 96 Закріплення звуків [дз], [дз’], позначення їх
буквосполученням ДЗ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .303
Урок № 97 Звуки [дж], [дж’]. Буквосполучення Дж. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .303
Урок № 98 За власним планом. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .307
Урок № 99 Апостроф. Вимова і написання слів з апострофом. . . . . . . . . . . . .308
Урок № 100 Алфавіт. Читання (за бажанням — заучування напам’ять)
українського алфавіту. Підготовка до «Свята Букваря». . . . . . . .313
Урок № 101 Тарас Григорович Шевченко — великий український поет.
Читання уривків із віршів поета. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .317
Урок № 102 Читання уривків віршів Т. Г. Шевченка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .320
Урок № 103 Іван Якович Франко – великий український поет.
Пригадування казок «Ріпка», «Фарбований Лис» . . . . . . . . . . . . .323
Урок № 104 Читання казки І. Франка «Лисичка і Рак» . . . . . . . . . . . . . 325
Урок № 105 Леся Українка — велика українська поетеса. . . . . . . . . . . . . . . . .326
Урок № 106 Інтонаційне читання (заучування напам’ять) вірша
«Вишеньки». Робота з книжкою віршів
Лесі Українки для дітей. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .328
Урок № 107 Михайло Коцюбинський. Казка«Про двох цапків». . . . . . . . . . . .331
Уроки № 108–109 Підготовка до свята Букваря . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .331
Урок № 110 Свято Букваря

Схожі записи:

3 thoughts on “Розробки уроків читання 1 клас до «Букваря» М. С. Вашуленка, О. В. Вашуленко

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *