Програма гуртка виготовлення сувернірів. Початковий і основний рівень

Скачати файл
(немає оцінок)
Завантаження...

Заняття в гуртку виготовлення сувенірів допомагає дітям розумно й цікаво проводити свій вільний час, пробуджує допитливість, любов до знань.

Рік видання: 2014
Кількість сторінок: 14
Формат файлу: .doc
Розмір файлу: 0.02 mb

Молодший шкільний вік — це сприятливий період для розвитку творчих здібностей дитини, її образного мислення, емоційного сприйняття дій¬сності та активного ставлення до неї.

Метою програми є формування компетентностей особистості у проце¬сі технічної творчості.

Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей:
— пізнавальної: ознайомлення з основами технічної творчості, деко¬ративно-ужиткового мистецтва, моделювання й конструювання; оволо¬діння поняттями, знаннями про матеріали й інструменти.

— практичної: формування вмінь і навичок роботи з різними матеріалами й інструментами, прийомів виготовлення виробів і виконання тех¬нологічних операцій;

— творчої: задоволення потреб особистості у творчій самореалізації; формування творчої особистості, її художнього смаку, пізнавального інтере¬су, творчої уяви, фантазії, емоційний, фізичний та інтелектуальний розвиток.

— соціальної: виховання поваги до звичаїв і традицій українського народу, бережливого ставлення до рідної природи; розвиток позитивних якостей емоційно-вольової сфери (доброзичливе ставлення до людей, охайність і старанність у роботі).

Курс навчання в гуртку розраховано на початковий та основний рівні навчання. Початковий рівень передбачає 144 год на рік; основний — 216 год на рік (4 і 6 год на тиждень відповідно).

Програма курсу початкового рівня розрахована на дітей 6-7-річного віку, термін навчання становить 1 рік.
Навчання в гуртках основного рівня проводиться впродовж двох нас¬тупних років.

Склад групи може поповнюватися дітьми віком 7-9 років, які мають відповідну підготовку і певні навички в роботі.

На основному рівні навчання вихованці поглиблюють знання, вдоско¬налюють уміння та навички роботи за темами розділів програми початкового рівня і вивчають нові теми: «Паперовий фітодизайн», «В’язання гач¬ком», «Бісероплетіння», «Макраме».
Навчання в гуртку допомагає вихованцям краще засвоювати матеріал багатьох шкільних предметів і навчальних курсів: «Художня праця», «Тру¬дове навчання», «Мистецтво», «Я та Україна», а також інших. Це дає основу для навчання в декоративно-ужиткових гуртках.

Упродовж трьох років навчання проводиться у формі групових гурткових занять із індивідуально-фронтальною роботою.

Під час занять використовуються різноманітні методи навчання: словесні (лекції, бесіди, пояснення), наочні (демонстрація ілюстрацій, схем, креслень, зразків виробів, екскурсії на виставку), практичні (самостійна розробка схем, ескізів, виготовлення виробів). Вагоме місце у навчальному процесі гуртка займають ігри, конкурси і вікторини, як методи стимулювання.

Наприкінці кожного заняття проводиться коротке опитування, вікторина.
Підсумком роботи з окремих тем є опитування, тестування, практична робота. Наприкінці кожного півріччя проводиться виставка робіт у гуртку і відбір експонатів на виставки-конкурси в закладі, на районну виставку дитячої творчості. За даною програмою можуть проводитись заняття в групах індивідуального навчання, які організовуються відповідно до «Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в по¬зашкільних навчальних закладах». Програма є орієнтовною. Керівник гуртка може вносити зміни й доповнення у зміст програми, плануючи свою роботу з урахуванням інтересів гуртківців, а також стану матеріаль¬но-технічної бази закладу. Розподіл годин за темами — орієнтовний. Теми подані в порядку зростання складності матеріалу. Керівник гуртка може сам визначити, скільки годин потрібно для опанування тієї чи іншої теми і внести до програми відповідні корективи.

Схожі записи:

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *