Природознавство 5 клас. Календарне планування (індивідуальна програма)

Скачати файл
(1 бал, середній: 1,00 із 5)
Завантаження...

Календарний план складений новою програмою з курсу “Природознавство” для 5 класу. Індивідуальна програма (усього 70 год, 2 год  на тиждень, із них –  3 год резервний час).

Кільк годин №уроку Зміст уроку Датапроведення Домашнєзавдання
5 Вступ
1 Науки, що вивчають природу.Методи вивчення природи.

 

Прочитати текст на сторінці
2 Практичне заняття

 • Ознайомлення з довідковими виданнями з природничих наук різних типів: енциклопедії, словники, довідники величин, атласи географічних карт, атласи-визначники рослин і тварин, науково-популярна література природознавчого змісту, хрестоматії з природознавства, Інтернет-ресурси тощо.

 

Прочитати текст на сторінці
3 Обладнання для вивчення природи.Практичне заняття

 • Ознайомлення з простим обладнанням для природничонаукових спостережень та дослідів.

Організація спостережень  за тілами живої та неживої природи

Дослідницький практикумСкладання переліку побутових вимірювальних приладів та здійснення вимірювання за допомогою одного з  них.

Прочитати текст на сторінці

4 Міні-проект (інформаційний)Визначні вчені-натуралісти

 

Прочитати текст на сторінці
5 Узагальнення вивченого. Прочитати текст на сторінці
14 РОЗДІЛ І. ТІЛА, РЕЧОВИНИ ТА ЯВИЩА НАВКОЛО НАС
1 6 Тіла навколо нас. Характеристики тіла, їх вимірювання.Практичні роботи

 • Вимірювання маси та розмірів різних тіл.

 

Прочитати текст на сторінці
2 7 Речовини. Фізичні властивості речовин.Властивості твердих тіл, рідин і газів.

 

 

Прочитати текст на сторінці
3 8 Атоми і хімічні елементи.Молекули. Рух молекул. Дифузія.

 

Прочитати текст на сторінці
4 9 Різноманітність речовин. Поняття про прості та складні речовини, неорганічні та органічні речовини.Чисті речовини і суміші. Прочитати текст на сторінці
5 10 Способи розділення сумішей.Практичні заняття 

Розділення сумішей фільтруванням.

Прочитати текст на сторінці
6 11 Явища природи. Фізичні явища, їх різноманітність. Прочитати текст на сторінці
7 12   Фізичні явища природи. Світлові явища.  Поширення світла. Джерела світла. Сприйняття світла людиною. Значення світлових явищ для організмів Прочитати текст на сторінці
8 13 Теплові явища в природі (випадання дощу, снігу, утворення та плав­лення льоду). Повторюваність явищ Прочитати текст на сторінці
9 14 Явища природи. Фізичні явища. Звукові явища,поширення звуку. Прочитати текст на сторінці
10 15 Явища природи. Фізичні явища, їх різноманітність. (електричні та магнітні) Прочитати текст на сторінці
11 16 Хімічні явища, їх ознаки. Горіння. Гниття.    Прочитати текст на сторінці
12 17 Повторюваність явищ. Взаємозв’язок явищ у природі. Прочитати текст на сторінці
13 18 Міні-проект

 • Опале листя: користь чи шкода?

 

Прочитати текст на сторінці
14 19 Узагальнення знань  Розв’язування тестів, творчих завдань. Прочитати текст на сторінці
11 РОЗДІЛ ІІ. ВСЕСВІТ
1 20 Небо і небесна сфера. Небесні світила. Видимі рухи світил. Прочитати текст на сторінці
2 21 Поняття сузір’я. Значення зоряного неба в історії людства. Прочитати текст на сторінці
3 22 Практичні заняття

 • Визначення найвідоміших сузір’їв на карті зоряного неба.

 

Прочитати текст на сторінці
4 23 Небесні тіла. Зоря – самосвітне  небесне тіло.

Відмінності між зорями.

 

Прочитати текст на сторінці
5 24 Міжзоряний простір.Зоряні системи – галактики. Відмінності між галактиками. Скупчення галактик

 

Прочитати текст на сторінці
6 25 Міні-проектСвіт галактик. Прочитати текст на сторінці
7 26 Планети та планетні системи. Сонячна система.Відмінності між планетами.

 

Прочитати текст на сторінці
8 27 Людина і Всесвіт. Астрономія – наука, що вивчає Всесвіт. Прочитати текст на сторінці
9 28 Методи та засоби астрономічних досліджень. Прочитати текст на сторінці
10 29
 • Міні-проект

Космос далекий і близький.

 

Прочитати текст на сторінці
11 30 Контрольна робота№1 Прочитати текст на сторінці
16 РОЗДІЛ ІІІ. ЗЕМЛЯ  – ПЛАНЕТА СОНЯЧНОЇ СИСТЕМИ
1 31 Гіпотези та сучасні уявлення про виникнення Землі. Прочитати текст на сторінці
2 32 Форма і розміри Землі. Внутрішня будова Землі. Прочитати текст на сторінці
3 33 Рухи Землі. Пори року. Прочитати текст на сторінці
4 34 Місяць – супутник Землі. Сонячні та місячні затемнення. Прочитати текст на сторінці
5 35 Способи зображення Землі. Прочитати текст на сторінці
6 36 Масштаб. Прочитати текст на сторінці
7 37 Практичне заняття: 

 • Знаходження на карті та глобусі екватора, полюсів, меридіанів, півкуль.

 

Прочитати текст на сторінці
 8 38 Практичне заняття: 

 • Знаходження на карті та глобусі материків і частин світу; географічних об’єктів.

 

Прочитати текст на сторінці
9 39 Ґрунт, його значення. Утворення ґрунту.  Прочитати текст на сторінці
10 40 Властивості ґрунту.  Догляд за ґрунтом.Міні-проект

 • «Професія» дощового черв’яка.

 

 

Прочитати текст на сторінці
11 41 Повітря – суміш газів. Значення повітря.Властивості повітря.

 

Прочитати текст на сторінці
12 42 Вода на Землі. Властивості води. Три стани води. Кругообіг води. Прочитати текст на сторінці
13 43 Вода – розчинник. Розчинні й нерозчинні речовини. Розчини в природі. Дослідницький практикум (за вибором)

 • Вивчення розчинності речовин: глини, олії, лимонної кислоти.
 • Дослідження впливу різних температур на розчинення цукру (солі) у воді.

 

14 44 Значення води у природі. Використання води людиною.  

Прочитати текст на сторінці

 

 

 

 

15 45 Міні-проекти

 • Краплина, або «Де ми втрачаємо воду?»

 

Прочитати текст на сторінці
16 46 Узагальнення вивченого Прочитати текст на сторінці
15 Тема 2. Планета Земля як середовище життя організмів  Прочитати текст на сторінці
1 47 Організм і його властивості. Клітинна будова організмів. Прочитати текст на сторінці
2 48 Різноманітність організмів: Рослини, Тварини, Гриби, Бактерії Прочитати текст на сторінці
3 49 Практичні заняття

 • Визначення назв найбільш поширених в Україні рослин, грибів, тварин за допомогою атласів-визначників.

 

Прочитати текст на сторінці
4 50 Міні-проект (за вибором)

 • Бактерії корисні та шкідливі.

 

Прочитати текст на сторінці
5 51 Умови життя на планеті Земля. Середовище життя. Чинники середовища. Вплив на організми  чинників неживої природи.

 

Дослідницький практикум

 • Дослідження впливу температури, світла і вологості на проростання насіння.

 

6 52 Пристосування організмів до періодичних змін умов середовища. Прочитати текст на сторінці
7 53 Різноманітність середовищ життя. Прочитати текст на сторінці
8 54 Наземно-повітряне середовище, пристосування живих організмів до життя у ньому. Прочитати текст на сторінці
9 55 Водне середовище життя. Пристосування організмів до   життя у воді. Прочитати текст на сторінці
10 56 Ґрунтове середовище життя. Пристосування організмів до життя у ґрунті. Прочитати текст на сторінці
11 57 Вплив на організми чинників живої природи. Взаємозв’язки між організмами.Співіснування організмів.

 

Прочитати текст на сторінці
12 58 Угруповання організмів. Екосистеми. Прочитати текст на сторінці
13 59 Рослинний і тваринний світ своєї місцевості.Практичне заняття

 • Ознайомлення з найпоширенішими й отруйними рослинами, грибами і тваринами своєї місцевості

 

Прочитати текст на сторінці
14 60 Екскурсія (відповідно до місцевих умов)до зоопарку, живого куточку, Будинку природи, краєзнавчого музею, на ферму тощо. Прочитати текст на сторінці
15 61 Узагальнення вивченого Прочитати текст на сторінці
6 Тема 3. Людина на планеті Земля
1 62 Людина – частина природи. Зв’язок людини з природою. Прочитати текст на сторінці
2 63 Зміни в природі, що виникають унаслідок природних чинників і діяльності людини. Прочитати текст на сторінці
3 64 Міні-проекти (за вибором)

 • Чи не перетвориться Земля на пустелю?

 

Прочитати текст на сторінці
4 65 Екологічні проблеми та їх розв’язування (збереження біологічного різноманіття,     боротьба зі знищенням лісів і опустелюванням, захист планети від забруднення різних видів). Прочитати текст на сторінці
5 66 Охорона природи. Червона книга України. Прочитати текст на сторінці
6 67 Заповідники, заказники, національні парки та їх значення для збереження природи Землі. Прочитати текст на сторінці
7 68 Контрольна робота №2 Прочитати текст на сторінці
8 69 Дослідницький практикумДослідження екологічних проблем своєї місцевості. Прочитати текст на сторінці
9 70 Повторення вивченогоУзагальнення знань Прочитати текст на сторінці

Схожі записи:

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *