Підручник Математика 6 клас О.С. Істер (Нова програма 2014)

Скачати файл
(1 бал, середній: 5,00 із 5)
Завантаження...

Підручник відповідає чинній програмі з математики, складається із чотирьох розділів, що містять 54 параграфи, кожний з яких уміщує достатню кількість диференційованих вправ. Для підготовки до контрольної роботи передбачено «Завдання для перевірки знань».

Автор: О.С. Істер
Видавництво: Генеза
Рік видання: 2014
Кількість сторінок: 299
Формат файлу: .pdf
Розмір файлу: 24.4 mb

Наприкінці підручника наведено вправи підвищеної складності, предметний покажчик та відповіді до більшості вправ. Для найбільш допитливих є низка цікавих і складних задач у рубриці «Для тих, хто любить математику».

Зміст

Шановний шестикласннку!

РОЗДІЛ 1. ПОДІЛЬНІСТЬ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ

1. Дільники і нратні натурального числа
2. Ознаки подільності на 10. 5 та 2
3. Ознаки нодільності на 9 та 3
4. Прості та склндвні чнсла
5. Рооклвдання чисел на прості множннкн
6. Найбільший спільний дільннк
7. Найменше спільне кратнв
Завдання для перевірки знань М 1 (51 – 5 7)

РОЗДІЛ 2. ЗВИЧАЙ-ІІДРОБИ
8. Основна властивість дробу. Скорочення дробу
9. Найменший спільний знаиенннк дробів. Зведення дробів до спільною знаменннка. Порівняння дробів
10. Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками
11. додавання і віднімання міняаних чисел
12. Перетворення звичайних дробів у десяткові. Нескінченні періодичні десяткові дроби
13. десяткова наближення звичайною дробу
Завдання для перевірки знань М: 2 (5 8 – 5 18)
14. Множення звичайних дробів
15. знаходження дроау від числа
16. Взаемно обериені числа
17. ділення звичайних дробів
18. знаходження числа за його дробом
19. Розяґязування вправ на всі дії зі звичайними та десятковннн дробами Завдання для перевірки знань М: 8 (5 14 – 5 19)

РОЗДІЛ 3. ВІДНОШЕННЯ І ПРОПОРІІЇ
20. Відношення. Основна властивість відношення
21. Пропорція. Основна властивість пропорції
22. Пряма пропорційна залежність
23. Масштаб. знаходження відстаней на карті
24. Поділ числа у даному відношенні
25. Ймовірність випадкової події
Завдання для перевірки знань М 4 (5 20 – 5 25)
26. Обернена пропорційна залежність
27. Відооткопе выполнения двох чисел. Зміни величини у відсотках
28. Відсоткові розрахунки
29. Коло. довжина кола
30. Круг. Площа круга. Крупний сектор
31. Стовпчасті і кругові діаграми
32. Циліидр. Конус. Куля 154
Завдання для перевірки знань М: 5 (5 26 – 5 82)

РОЗДІЛ 4. РАЦІОНАЛЬНІ ЧИСЛА І ДІЇ НАД ІНШИМИ
33. додатні та від’єині числа. Число
34. Координатиа пряма
35. протилежні числа. Цілі числа. Раціональні числа
36. Модуль числа
37. Порівняння раціональних чисел
Завдання для перевірки знань М- 6 (5 83 – 5 37)
38. додавання від’єиних чисел
39. Додавання двох чисел з різними знаками
40. Властивості додавання
41. Відніиания раціональних чисел
42. Розкриття дужок
Завдання для перевірки знань М- 7 (5 38 – 5 42)
43. Множення раціональних чисел
44. Переставиа і сполучна властивості множеиия. Коефіцієнт буквеиого виразу
45. Розподільна властивість иноження
46. Подібні доданки та іх зведення
Завдання для перевірки знань М- 8 (5 48 – 5 46)
47. ділення раціональних чисел
48. Розґязування рівнянь. Основні властивості рівняння
49. Розґязування задач за допомогою рівнянь
Завдання для перевірки знань М 9 (5 47 – 5 49)
50. Розґязування вправ на всі дії з раціоиальнии числами
51. Перпендикулярні прямі
52. Паралельні прямі
53. Координатиа площина
54. Приклади графіків залежності між величинами
Завдання для перевірки знань М- 10 (5 50 – 5 54)
Для тих, хто любить
Відповіді та вказівки до вправ
Предметний покажчик

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *