Навчання грамоти. Письмо 1 клас. 1 семестр (за букварем М. С. Вашуленка, Н. Ф. Скрипченко) (Серія “Мій конспект”)

Скачати файл
(немає оцінок)
Завантаження...

Посібник містить орієнтовне календарне планування та конспекти уроків навчання грамоти (письмо, I семестр) за букварем М. С. Вашуленка, Н. Ф. Скрипченко, складені відповідно до оновлених структури і змісту початкового навчання української мови за чинною програмою (К. : Початкова школа, 2006).

Автор: О.Б. Полєвікова
Видавництво:
 Основа
Рік видання:
 2009
Кількість сторінок: 152
Формат файлу: .pdf
Розмір файлу: 1.6 mb

Для швидкої підготовки до уроку всі розробки розміщені на відривних аркушах. Місця для записів дозволяють творчому вчителю скласти, використовуючи запропоновану основу, власний конспект уроку.

Значна кількість нестандартних уроків і творчих вправ задовольнить потреби фахівців початкової освіти.

Для вчителів початкових класів.

Зміст
ОРієНТОВНе КАлеНДАРНе ПлАНУВАННЯ УРОКіВ НАВчАННЯ ГРАМОТи (ЗА БУКВАРеМ М. С. ВАШУлеНКА, Н. Ф. СКРиПчеНКО)

КОНСПеКТи УРОКіВ НАВчАННЯ ГРАМОТи Добукварний періоД
Урок 2. Письмове приладдя. Правила сидіння за партою. Ознайомлення із зошитом для письма (прописи № 1, № 2). Урок-презентація
Урок 4. Види ліній. Правила користування зошитом, ручкою, олівцем. Правила сидіння за партою. Обведення по контуру
Урок 6. Сітка зошита, робочий рядок. Письмо горизонтальних прямих довгих та коротких ліній
Урок 8. Робочий рядок, його складові частини. Письмо коротких та довгих похилих ліній. Розвиток зв’язного мовлення. Мовленнєві форми привітання і прощання
Урок 10. Робочий рядок, його складові частини. Письмо похилих ліній
Урок 12. Урок-фантазія «У гості до Осені». Письмо прямих паличок із заокругленням знизу
Урок 14. Письмо малих дугоподібних ліній
Урок 16. Сітка зошита. Письмо прямих паличок із заокругленням знизу і зверху
Урок 18. Робочий рядок та його складові частини. Письмо коротких паличок із заокругленнями зверху і знизу
Урок 20. Підготовка до написання букв. Письмо малих та великих півовалів. Урок-казка
Урок 22. Підготовка до написання букв. Письмо малих овалів
Урок 24. Підготовка до написання букв. Письмо петлеподібних елементів у напрямку «вгору- вниз» (і-раз) та у напрямку «вниз- угору» (раз-і)
Урок 26. Закріплення вмінь писати вивчені елементи букв
Урок 28. Підсумковий урок добукварного періоду. Перевірна робота б укварний періоД
Урок 30. Письмо рядкової букви а. Розвиток зв’язного мовлення. Улюблені герої казок і мульт фільмів
Урок 32. Письмо рядкової букви у
Урок 34. Письмо рядкової букви о
Урок 36. Письмо великої букви О
Урок 38. Письмо рядкової букви и. Розвиток зв’язного мовлення. Формування поняття про мовлення як засіб впливу на поведінку людей
Урок 40. Письмо рядкової букви м («ем»), складів із нею, слова мама
Урок 42. Письмо великої букви М («ем»), складів та слів із нею
Урок 44. Письмо рядкової букви і, складів із нею
Урок 46. Письмо великої букви І
Урок 48. Письмо рядкової літери н («ен»), складів та слів із нею
Урок 50. Письмо великої літери Н («ен»)
Урок 52. Письмо рядкової букви в («ве»), складів та слів із нею
Урок 54. Письмо великої букви В («ве») у поєднанні з іншими буквами. Розвиток зв’язного мовлення. Складання розповіді за малюнком
Урок 56. Письмо рядкової букви л («ел»). Складовий диктант
Урок 58. Письмо великої літери Л («ел»)
Урок 60. Письмо слів і складів із вивченими буквами
Урок 62. Письмо рядкової букви с («ес»), складів та слів із нею
Урок 64. Письмо великої букви С («ес»), складів та слів із нею
Урок 66. Письмо рядкової букви к («ка»), складів та слів із нею
Урок 68. Письмо великої букви К («ка»), складів та слів із нею
Урок 70. Письмо слів і складів із вивченими буквами
Урок 72. Письмо рядкової букви п («пе»), складів та слів із нею
Урок 74. Велика буква П («пе»). Написання імен з великої літери
Урок 76. Письмо рядкової букви р («ер»), складів та слів із нею
Урок 78. Письмо великої букви Р («ер»). Списування з друкованого шрифту
Урок 80. Повторення вивчених букв
Урок 82. Письмо рядкової букви т («те»), складів та слів із нею
Урок 84. Письмо великої букви Т («те»)
Урок 86. Закріплення вміння писати вивчені букви. Розвиток зв’язного мовлення
Урок 88. Письмо рядкової літери е, складів та слів із нею
Урок 90. Письмо великої букви Е. Закріплення правопису великих букв
Урок 92. Письмо рядкової букви д («де»)
Урок 94. Поєднання букви д («де») з іншими буквами. Розвиток зв’язного мовлення. Опис дятла
Урок 96. Закріплення знань учнів про вивчені букви. Списування з друкованого тексту
Урок 98. Письмо рядкової букви з («зе»), складів та слів із нею
Урок 100. Письмо великої букви З («зе»). Письмо слів із пропущеними літерами
Урок 102. Письмо вивчених букв, слів із вивченими літерами, речень за аналогією. Творчі вправи
Урок 104. М’який знак. Написання ь (м’якого знака) у кінці слів
Урок 106. Продовження теми попереднього уроку. Написання під диктовку слів з м’яким знаком у різних позиціях
Урок 108. Буквосполучення ьо. Написання складів і слів із буквосполученням ьо. Урок-подорож
Урок 110. Письмо рядкової букви б («бе»), складів та слів із нею. Розвиток зв’язного мовлення. Складання усної розповіді за малюнком. Урок-гра
Урок 112. Письмо великої букви Б («бе»), складів та слів із нею
Урок 114. Закріплення вміння писати вивчені букви
Урок 116. Письмо рядкової букви г («ге»)
Урок 118. Письмо великої і рядкової літер Г, г («ге»)
Урок 120. Письмо рядкової букви ґ («ґе»),
складів та слів із нею
Урок 122. Письмо великої букви Ґ («ґе»), складів та слів із нею
Урок 124. Письмо рядкових і великих букв Г, г («ге») та Ґ, ґ («ґе»), складів та слів із ними. Списування з друкованого текст

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *