Навчання грамоти. Читання 1 клас, 1 семестр (за підручником М. С. Вашуленка, О. В. Вашуленко)

Скачати файл Купити повну версію
(немає оцінок)
Завантаження...

Посібник серії “Мій конспект” містить орієнтовне календарне планування та розробки уроків навчання грамоти (читання) у 1 класі (І семестр), складені відповідно до вимог нової навчальної програми (К. : Видавничий дім «Освіта», за підручником М. С. Вашуленка, О. В. Вашуленко К.: 2012). Задля зручності використання всі розробки розміщені на відривних аркушах. Поля для записів дозволять творчому вчителеві, користуючись запропонованим у посібнику матеріалом, скласти власні плани-конспекти уроків курсу. Для вчителів початкової школи.

Автор: М. О. Володарська, Н. О. Ковальчук, А. І. Настенко, В. М. Сисоєва
Видавництво: Основа
Рік видання: 2013
Кількість сторінок: 112
Формат файлу: .pdf
Розмір файлу: 1 mb

Зміст
Орієнтовне календарне планування

Добукварний період
Урок 1. Вступ. Ознайомлення з Букварем. Державний Гімн України. Опрацювання вірша Г. Чубач «Батьківщина»
Урок 2. Практичне ознайомлення зі словом, реченням. Спосіб умовного позначення речення. Бесіда на тему «Розваги дітей улітку»
Урок 3. Закріплення знань про речення. Складання речень за поданою графічною моделлю. Бесіда на тему «Режим дня школяра»
Урок 4. Слухання і розповідання казки. Уявлення про діалог (без уживання терміна). Складання речень за поданою графічною моделлю
Урок 5. Розширення уявлень учнів про слово та речення. Розподіл предметів за семантичними групами «Овочі — фрукти». Складання речень за поданими графічними схемами
Урок 6. Ознайомлення зі словами, що є ознаками предметів. Порівняння предметів. Складання речень за схемами
Урок 7. Ознайомлення зі словами, що означають дії предметів. Складання речень за малюнками та поданими графічними схемами. Робота з дитячою книжкою. Українська народна казка «Рукавичка»
Урок 8. Ознайомлення учнів зі складовою будовою слова. Поділ слів на склади. Поняття «наголос». Наголошений склад. Розподіл предметів за семантичними групами «Свійські тварини — дикі тварини». Складання речень
Урок 9. Практичне уявлення про немовні звуки та звуки мовлення. Поділ слів на склади. Складання речень за поданими графічними схемами
Урок 10. Голосні та приголосні звуки. Позначення їх умовними знаками. Формування навичок звукового аналізу простих за будовою слів. Моделювання звукової структури слів. Складання речень
Урок 11. Тверді та м’які приголосні звуки. Позначення їх умовними знаками. Формування навичок звукового аналізу слів
Урок 12. Закріплення вмінь виконувати мовний аналіз слів та речень. Бесіда на тему «Заняття людей»
Урок 13. Культура спілкування. Вправляння у звуковому аналізі мовлених слів. Складання графічних моделей речень
Урок 14. Узагальнення знань учнів про голосні та приголосні звуки. Звуковий аналіз слів. Складання розповіді за серією малюнків. Робота з дитячою книжкою

Букварний період
Урок 15. Звук [а], позначення його буквою Аа. Виділення звука [а] в складах і словах. Складання речень за поданими графічними моделями
Урок 16. Звук [у], позначення його буквою Уу. Виділення звука [у] в складах і словах. Звуковий аналіз слів, їх моделювання
Урок 17. Закріплення знань про звукове значення вивчених букв. Звуковий аналіз слів, їх моделювання
Урок 18. Звук [о]. Позначення його буквою Оо. Звуковий аналіз слів, їх моделювання. Складання речень за поданими графічними моделями
Урок 19. Звук [и]. Позначення його буквою Ии. Звуковий аналіз слів. Складання речень за малюнками
Урок 20. Звук [м], позначення його буквою Мм («ем»). Читання складів із вивченими літерами. Велика буква на початку речення
Урок 21. Закріплення знань про звукове значення вивчених букв. Написання імен з великої букви. Читання і доповнення речень. Робота з дитячою книжкою. В. Сухомлинський «Хлопчик і хвора мама»
Урок 22. Звук [і], позначення його буквою Іі. Читання складів і слів з вивченими буквами.

Буква і в ролі окремого слова
Урок 23. Закріплення знань про звукове значення вивчених букв. Читання й доповнення речень
Урок 24. Звуки [н], [н’], позначення їх буквою Нн («ен»). Звуковий аналіз слів. Читання складів і слів
Урок 25. Закріплення знань про звукові значення букви Нн («ен»), умінь читати склади й слова з нею. Читання й доповнення речень
Урок 26. Звуки [л], [л’], позначення їх буквою Лл («ел»). Звуковий аналіз слів із твердими й м’якими приголосними. Читання складів, слів і речень
Урок 27. Закріплення знань про звукове значення букви Лл («ел»). Вправи на доповнення незавершених речень. Інтонаційне читання речень, текстів
Урок 28. Звук [в], позначення його буквою Вв («ве»). Особові займенники, їх уживання в реченнях. Читання складів, слів, речень. Робота з дитячою книжкою. К. Чуковський «Мийдодір»
Урок 29. Закріплення знань про звукове значення букви Вв («ве»). Читання слів, речень, текстів
Урок 30. Звуки [с], [с’], позначення їх буквою Сс («ес»). Закріплення аналітико-синтетичних умінь. Читання складів, слів, словниково-логічні вправи
Урок 31. Закріплення знань про звукове значення букви Сс («ес»). Опрацювання текстів «Мама і сини», «У лісі»
Урок 32. Звук [к], позначення його буквою Кк («ка»). Читання складів, слів. Робота над анаграмами. Словниково-логічні вправи. Опрацювання тексту «Миколин сокіл».
Урок 33. Закріплення знань про звукове значення букви Кк («ка»). Читання речень, поданих рукописним шрифтом. Опрацювання тексту «Калина»
Урок 34. Звуки [р], [р’], позначення їх буквою Рр («ер»). Читання складів, слів. Скоромовки. Виконання словниково-логічних вправ
Урок 35. Закріплення знань про звукове значення букви Рр («ер»). Опрацювання тексту «Ранок біля ріки». Словниково-логічні вправи. Робота з дитячою книжкою. Н. Кир’ян «Чому вусатий колосок»
Урок 36. Звук [п], позначення його буквою Пп («пе»). Звуковий аналіз слів. Словниково-логічні вправи. Опрацювання тексту «На Івана Купала»
Урок 37. Закріплення знань про звукове значення букви Пп («пе»). Аналітико-синтетичні вправи з вивченими звуками і буквами. Читання речень. Опрацювання текстів «Веселі пісні» та «Сливи»
Урок 38. Звуки [т], [т’], позначення їх буквою Тт («те»). Читання складів, слів, речень. Словниково-логічні вправи. Скоромовка
Урок 39. Закріплення знань про звукові значення букви Тт («те»). Опрацювання тексту «Котик і Півник». Скоромовка
Урок 40. Звук [е], позначення його буквою Ее. Ребус. Уявлення про антоніми (без уживання терміна). Опрацювання тексту «Веселі іменини».
Урок 41. Закріплення знань про звукове значення букви Ее. Опрацювання тексту «Село Веселе». Читання речення, поданого рукописним шрифтом
Урок 42. Звуки [д], [д’], позначення їх буквою Дд («де»). Практичне засвоєння дзвінкої вимови звуків у кінці складів і слів. Словниково-логічні вправи. Робота з дитячою книжкою. В. Сухомлинський «Як Ніна злякалась гусака»
Урок 43. Закріплення знань про звукові значення букви Дд («де»). Опрацювання тексту «Парк на пустирі». Скоромовка. Читання речень, поданих рукописним шрифтом
Урок 44. Звуки [з], [з’], позначення їх буквою Зз («зе»). Дзвінке вимовляння цих звуків у кінці слів і складів. Фразеологізми. Опрацювання тексту «Весела зима». Скоромовки
Урок 45. Закріплення знань про звукове значення букви Зз («зе»). Опрацювання тексту «Ранок на озері»
Урок 46. Буква ь («знак м’якшення»), позначення нею на письмі м’якості приголосних. Читання складів, слів. Опрацювання тексту «Льон»
Урок 47. Закріплення знань про букву ь («знак м’якшення»). Звуковий аналіз слів. Опрацювання тексту «Дарунки лісу»
Урок 48. Звук [б], позначення його буквою Бб («бе»). Зіставлення звуків [б] — [п]. Словниково-логічні вправи. Опрацювання тексту «Великі друзі»
Урок 49. Закріплення знань про звукове значення букви Бб («бе»). Читання слів. Опрацювання тексту «Білки». Скоромовка. Робота з дитячою книжкою. В. Сухомлинський «Бабусин борщ»
Урок 50. Звук [г], позначення його буквою Гг («ге»). Звуковий аналіз слів. Логічна вправа «Де росте? Де живе?». Читання речення, поданого рукописним шрифтом
Урок 51. Звук [ґ], позначення його буквою Ґґ («ґе»). Читання складів, слів. Опрацювання фразеологізмів, скоромовки
Урок 52. Закріплення знань про звукове значення букв Гг («ге») і Ґґ («ґе»). Опрацювання тексту «Гурток “Умілі руки”»
Урок 53. Закріплення знань про звукове значення букв Гг («ге») і Ґґ («ґе»). Опрацювання тексту «Восени на городі»

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *