Навчальна програма з предмету “Методика роботи з хореографічним колективом”

Скачати файл
(немає оцінок)
Завантаження...

Навчальна дисципліна «Методика роботи з колективом» ставить за мету ознайомлення студентів з основами педагогічного процесу, методикою і практикою викладання у хореографічних колективах, багатогранною діяльністю керівника колективу, особливостями організації роботи з різними категоріями учасників хореографічних колективів, специфікою та методикою роботи з дітьми.

Автор: Л.В. Андрієнко
Рік видання:
 
2014
Кількість сторінок: 
18
Формат файлу: 
.doc
Розмір файлу: 
0.1 mb

Пояснювальна записка
Сучасний рівень та умови роботи аматорських хореографічних колективів вимагають від майбутніх спеціалістів різнобічних знань і навичок із організаційної та навчально-виховної роботи в цих колективах.

Предмет «Методика роботи з колективом» викладається на III та IV курсах спеціальності “5.020202 «(Хореографія» спеціалізації «Народна хореографія» і є одним із важливих у підготовці керівника аматорського хореографічного колективу.

Основне завдання курсу – підвищення рівня теоретичних знань з методики організації роботи з хореографічним колективом, закріплення практичних навичок щодо цього, підготовка студента до майбутньої діяльності в якості керівника аматорського хореографічного колективу. Найважливіші моменти у цій діяльності:
– організація, становлення та розвиток колективу;
– здійснення в ньому навчально-виховної роботи;
– організація і проведення концертних виступів.

Програма передбачає вивчення найбільш важливих тем, які допоможуть студентам оволодіти сучасною методикою навчально-виховної та репетиційної роботи в колективі.
Досконале вивчення дисципліни сприяє розвитку у студентів знань, які допоможуть розв’язати завдання стосовно проблеми адаптації у середовищі пов’язаних з роботою у колективі та його керівництвом.

Курс тісно пов’язаний дисциплінами таким, як «Педагогіка», «Вікова психологія», «Класичний танець», «Народно-сценічний танець», «Композиція та постановка танцю», «Сучасний та бальний танець», «Методика викладання хореографії», іншими предметами спеціального циклу.

Вивчення курсу передбачає проведення лекційних, практичних, семінарських занять, а також самостійне вивчення окремих тем. По завершенню курсу проводиться семестровий екзамен. Теми курсу виносяться на державний іспит «Композиція і постановка танцю та методика керівництва хореографічним колективом».

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:
• напрямки розвитку сучасної науки про методи керівництва колективом;
• загальні вимоги до організації роботи в аматорських колективах;
• закономірності розвитку аматорського колективу;
• роль керівника в хореографічному колективі;
• особливості самоврядування у колективі та його функції.
• методами стимуляції діяльності хореографічного колективу;
уміти:
• застосовувати теоретичні знання в практичній діяльності при керівництві хореографічним колективом;
• планувати роботу в колективах;
• проводити навчально-виховну роботу;
• організовувати концертну діяльність хореографічного колективу, участь у конкурсах, фестивалях.

Схожі записи:

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *